דף הבית רוחניות יהדות כתוב בתורה שאם אנחנו הולכים בדרך התורה
כתוב בתורה שאם אנחנו הולכים בדרך התורה
Yafator 15/12/20 |  צפיות: 361


כתוב בתורה שאם אנחנו הולכים בדרך התורה -

לא יהיה עוני, כולם יהיו בריאים, אין אסונות

וכולם נפטרים בשיבה טובה.

"וַֽעֲבַ דְ תֶּ ם אֵ ת ה' אֱלֹקֵ יכֶם וּבֵרַ ךְ אֶ ֽת לַ חְ מְ ךָ וְאֶ ת


מֵ ימֶ יךָ וַֽהֲ סִ רֹתִ י מַ ֽחֲ לָה מִ קִּ רְ בֶּֽךָ : לֹא תִ ֽהְ יֶה מְ שַׁ כֵּלָה

וַֽעֲקָ רָה בְּ אַרְ צֶ ךָ אֶ ת מִ סְ פַּ ר יָמֶ יךָ אֲ מַ לֵּֽא:" (שמות כג

כה)

אבל הרבה משפחות חיות בעוני, כל יום מתים

מתאונות, מחלות, כל מיני אסונות. מאות אלפים

חולים במחלה, סכרת, לחץ דם וכל מיני מרעין

בישין, ילדים ונערים הולכים לעולמם. אנחנו

מקבלים מכות מכל הכיוונים , ה' שולח לנו סימנים

שאנחנו לא בסדר.

אם יש לנו היום -כל כך הרבה תורה, בתי-כנסת,

ישיבות, בתי-מדרש, חדרים ובתי יעקב, אז איפה

אנחנו לא בסדר?

מאמר בנושא powerpoint להורדה בעברית חינם

איפה הטעות שלנו?

הבעיה היא שאת המצווה הכי חשובה והכי

אהובה בעיני הקב" ה "אמר לו הקב"ה: אין לך יפה

מן הצניעות" (מדרש תנחומא, כי תשא )לא אנחנו

לומדים – אבל לא מקיימים! "וּזְכַרְ תֶּ ם אֶ ת כָּ ל

מִ צְ וֹת ה ' וַעֲשִׂ יתֶ ם אֹתָ ם וְלֹא תָ תוּרוּ אַחֲ רֵי לְ בַ בְ כֶם

וְאַחֲ רֵי עֵינֵיכֶם אֲ שֶׁ ר אַתֶּ ם זֹנִים אַחֲ רֵיהֶ ם:" : י"רש

הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, מסרסרים לו את

העבירות, העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את

העבירות: (במדבר , טו לט). חוסר צניעות גורם

לעבירות, מכשיל את הרבים ומקלקל את

הקדושה של עם-ישראל! ורַבֵּנוּ יוֹנָה כָּתַ ב

באגרת התשובה: " וּצְ רִ יכָה הָ אִ שָּׁ ה שֶׁ תְּ הֵ א צְ נוּעָ ה

וְנִזְהֶ רֶת שֶׁ לֹּא יִסְ תַּ כְּ לוּ בָּ הּ בְּ נֵי אָדָם חוּץ מִ בַּ עְ לָ הּ,

מִ פְּ נֵי שֶׁ הַ מִּ סְ תַּ כְּ לִ ים בְּ פָ נֶיהָ אוֹ בְּ יָדֶיהָ יוֹרְ דִ ין לַגֵּיהִ נָּם,

וְהִ יא עֲנוּשָׁ ה בְּ עֹנֶשׁ על כָּל אֶ חָ ד וְאֶ חָ ד מֵ הֶ ם, מִ פְּ נֵי

שֶׁ הֶ חֱטִ יאָה אוֹתָ ם וְלֹא נָהֲ גָה צְ נִיעוּת בְּ עַ צְ מָ הּ וְנִכְ שְׁ לוּ

בָּ הּ".

מידע שיש על בפרדסים של גן עדן

עם ישראל, הקב"ה מצווה אותנו - "קְ דשִׁ ים

תִּ הְ יוּ כִּ י קָ דוֹשׁ ה אֲ נִי ' אֱלֹקֵ יכֶם" (ויקרא )יט הבסיס

"-ל קדושים תהיו" היא הצניעות, ואם אין

צניעות אין קדושה, עוד פעם - אם אין צניעות

אין קדושה.

אז זה לא מספיק ללמוד מה זה צניעות –

צריכים לקיים אותה ולחיות אותה! "וּשְׁ מַ רְ תֶּ ם

מִ צְ וֹתַ י וַעֲשִׂ יתֶ ם אֹתָ ם ה אֲ נִי ': (ויקרא כב )לא

"ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה" (פרקי

אבות )א

זה לא מספיק ללמוד – צריכים לקיים!


"וְהָ יָה מַ חֲ נֶיךָ קָ דוֹשׁ וְלֹא יִרְ אֶ ה בְ ךָ עֶ רְ וַת דָּבָ ר וְשָׁ ב

מֵ אַחֲ רֶיךָ :" (דברים כג )טו מפסוק זה אנו למדים כי

מקום בו יש גילוי ערוה - אין בו קדושה וה' עוזב

אותו. עונש חמור זה לא כתוב בתורה על אף

עבירה אחרת. מי שלא נוהג בקדושה ובצניעות

מאבד את השמירה עליו ועל משפחתו, וגורם

לכך שגם על כלל ישראל פוחתת השמירה כי

ישראל ערבים זה לזה.


"דַּבֵּר אֶ ל כָּל עֲדַת בְּ נֵי יִשְׂ רָאֵ ל וְאָמַ רְ תָּ אֲ לֵהֶ ם קְ דשִׁ ים

תִּ הְ יוּ כִּ י קָ דוֹשׁ אֲ נִי ה ' אֱלֹקֵ יכֶם:" י"רש : קדושים

תהיו. הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל

מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה.

(ויקרא )ב,יט

"תִּ גָּל עֶרְ וָתֵ ךְ גַּם תֵּ רָאֶ ה חֶ רְ פָּ תֵ ךְ ...": (ישעיה ) ג מז

ומפרש שם מצודת דוד: גלוי הערוה לחרפה תחשב.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI