דף הבית רוחניות יהדות הם אומרים להם דברים כמו
הם אומרים להם דברים כמו
Yafator 15/12/20 |  צפיות: 301

הם אומרים להם דברים כמו: 'גם א ת יכולה להיות מה שתמיד חלמת'...

ומציגים לה דוגמאות של אשה מחוץ-לארץ שהגיעה אל פסגת חלומותיה,

ושלמרות שהיא חרדית ומגיעה ממשפחה מכובדת וחשובה ביותר – היא

בכל זאת 'מימשה את חלומה' להיות עורכת-דין או שופטת!

איבדנו את ההבנה של מה באמת תפקידנו כאן בעולם-הזה, ולכן

משתוקקים אנו כמו האדם וחוה ששאפו להגיע אל היכולת לעשות מה

שה' עושה ]' וִִֽ הְ יִיתֶ ם ִֽכאלֹ ִקים יִֹֽדְ ע י טוֹ ב וָרִָֽ ע...', בראשית ג' ה'[, כלומר, לעשות

מה שאנחנו מרגישים נכון לעשות, ולהימנע מכל מה שאנחנו חשים שזה

לא טוב לנו. אך למרות זאת, ה' ברא אותנו למטרה, והמטרה היא לחיות

חיים-של-קדושה על פי תורת ה'. זה אמנם לא קל, אבל זה מביא לנו

את הרווח הגדול ביותר שניתן להעלות על הדעת.

כנסו למידע כאן משפטים על שמחה רבי נחמן מברסלב

אתם חושבים שהעולם נוצר כ'דמוקרטיה', אך אין זה כך. ה' יצר את

הגופים שלנו שילכו ויתנהלו על פי תורתו הקדושה. נוצרנו פיזית, רוחנית

ורגשית מכל הבחינות בכדי להיות מסוגלים להגשים את התוכנית הזו.

הכל נוצר עבור מטרה זו. החיות נוצרו לשם כך, עולם הצמחים נוצר

עבור זה, כל דבר שנוצר – נוצר עבור זה.

כאשר אנחנו הולכים כנגד ההבטחה שלנו בהר סיני כשאמרנו 'נעשה

ונשמע' – הרי בכך אנחנו הורסים את עצמנו, חס ושלום, משום שאינכם

יכולים ללכת נגד הרצון של ה' ולצפות לשרוד. שוב, אני מביא את

הדוגמא של מצרים, שם שמונים אחוז מן היהודים אימצו את הדרכים

של המצריים, והיו מעורבים כל כך עמוקות בתוך העבודה-הזרה של

מצרים, עד כי לא היה להם כל רצון אמיתי לעזוב את מצרים. הם עברו

את הגבול וחדלו להיות ראויים לגאולה, ואפילו לא היו מסוגלים לעשות

תשובה, כך שהם מתו במצרים, ורק עשרים אחוז נותרו לצאת.

אני בכל עת אומר לכם, עם ישראל, זה המצב שהולך להיות עכשיו.

נכון, ה' הבטיח לאברהם אבי האומה בעקידת יצחק, כי צאצאיו יהיו

ָ רבים כמו החול שעל חוף הים ]בראשית כ"ב י"ז: 'וְהַ רְ ב ָה אַ רְ ב ֶה אֶ ת

ַזְרֲעך כ ְ כִֽ וֹ כְ ב י

ַה ָש ַמִים וְ כַחוֹ ל אֲש ֶ ר עַ ל ְ ש ַפת הַ י ָם'[, אך קחו זאת ברצינות כי זה רציני. לאחר

שיסתיימו המלחמות ולאחר שהכוכב עשה את הנזק שהוא נשלח לעשות,

כאשר הגיע הזמן שעם ישראל הפך להיות באמת עובדי ה' ועבדי ה' –

אזי נהיה באמת רבים כמו החול על חוף הים, כאשר אנו נתוגמל על

נאמנותנו ועל בטחוננו בקדוש ברוך הוא עם חיי נצח, חיים נצחיים אשר

יביאו אותנו לנקודה הגבוהה ביותר האפשרית של הנאה רוחנית, אשר

זו תהיה ההנאה האמיתית היחידה בכל הקיום.

כנסו לקרוא על פורום פירוש חלומות

עם ישראל, עיזבו עכשיו את עגל הזהב. תהיה מלחמה ענקית. וזה הובא

בהרבה מקורות ]יחזקאל ל"ז, זכריה י"ד ועוד[. הכוכב הזה, מערכת השמש

הקטנה הזאת שמגיעה לקראתנו כבר משפיעה על כדור-הארץ שלנו

בצורה מפחידה ביותר. זה יגיע מהר, וזה יהרוס את רוב העולם. התקבצו

יחדיו, והתחילו לחזור למה שהייתם צריכים להיות. שובו לעשות את

רצונו של ה' לחלוטין. התפטרו מכל הדרכים הגוייות שלכם, מכל חנויות-

הפיצה ה'כשרות' שלכם, מכל אייפוני-הטריפה שלכם, הבידור הטיפשי

שלכם, כמו גם חוסר-הצניעות הקשה שלכם, גברים ונשים. השליכו את

תאוות-הממון שלכם, הנובעת מתוך אמונה שאתם הם השולטים על החיים

שלכם. לא, אתם אינכם שולטים! ה' הוא השולט!

אני מזהיר אתכם שוב ושוב, הקשיבו למה שאני אומר לכם. בכל יום

ויום רואים אנו את העולם נעשה יותר ויותר מבלבל, יותר ויותר מפחיד.

הקלו נא על עצמכם, ואם אתם יכולים לעזוב את חוץ לארץ ולבוא לארץ

ישראל – הרי הגיע הזמן. אם אתם לא יכולים לעזוב כי אין לכם לאן

ללכת ואין לכם כסף, או אם בן אדם חולה והוא זקוק לקבל טיפול רפואי

או פשוט חולה מדי מכדי לנסוע, אלו יוכלו גם הם להינצל אם בלבם

ובנשמותיהם הם שבים אל ה'.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI