דף הבית רוחניות יהדות ועכשיו, אני פונה לאלו הנקראים 'חרדים'
ועכשיו, אני פונה לאלו הנקראים 'חרדים'
Yafator 15/12/20 |  צפיות: 637

ועכשיו, אני פונה לאלו הנקראים 'חרדים', אשר על פי רוב עזבו את

הכיוון האמיתי שלהם. עכשיו זה הזמן! חידלו לחפש היתרים שתכליתם

להמשיך עם העבירות! המשיח כבר כאן! ה' לא גילה לנו אותו עדיין, אז

'אל תחמיצו את הסירה', כי אם תעשו זאת, חס וחלילה, זה יהיה לנצח!...

אדר #2

ובכן, אמא, היה לנו שבוע מעניין בשבוע שעבר. מי שאיננו עוקב אחרי

החדשות או שהוא איננו מודע כלל למה שקורה בארץ ישראל ובחוץ

לארץ לבטח יחזיר לי בתגובה מטופשת: "אבל שום דבר לא קורה".

אינני מתכוון לתת את רשימת הדברים שקורים בעולם שלנו ובארץ-

ישראל, אבל כל אדם שמעודכן עם מה שקורה יודע ללא ספק כי העולם

הזה כפי שאנו מכירים אותו – בא אל קיצו! אני לא יודע מה עוד עלי

להגיד לכם, עם ישראל, על מנת להביא אתכם אל האמת ולשים בלבבכם

יראת ה', לחבר אתכם לאהבת ה'. מה לומר עוד בכדי לגרום לכם להבין

כי זהו מצב של 'חיים או מוות'?...

כאן נקרא על עין ימין קופצת מה זה אומר

העולם כפי שאנו מכירים אותו שרוי בסכנה עצומה. אין זו בדיה של

'מלחמת-כוכבים', זהו דבר אמיתי! האדמה עצמה עם כל תושביה בסכנה

הגדולה ביותר. אם אתם מעוניינים ללעוג או להתבדח על זה, או לכעוס

כי אני מפחיד את כולם – אזי אני מרחם עליכם. אני חוזר: כל נשמה

יהודית שהיתה בהר-סיני ואמרה 'נעשה ונשמע' – תינצל, גם אם הם לא

מבינים מהי אמת, ועדיין מושפעים הם מאוד על ידי השקר, אך אף על

פי כן ה' יפקח את עיניהם ויאלץ אותם לראות ולקבל את האמת.

אני חוזר, הערב-רב רבים יותר עכשיו במספרם מאשר היהודים-

האמיתיים, והם מסוכנים מאוד כי הם נראים יהודים, אך עם זאת ה' ידאג

להפריד בכוח את הערב-רב מן הנשמות היהודיות האמיתיות, וישחרר

אותנו, היהודים האמיתיים, מן הדיקטטורה של הר ש ע שחדרה לתוך

עולמנו ואף שולטת בו, לכאורה.

מידע שניתן לקרוא פתגמים נתינה נדיבות עזרה

וכדי לשרוד חייבים אנחנו להיאחז בבורא שלנו ובתורה שלו לחלוטין.

חייבים אנחנו להוציא מן החיים שלנו את כל השקר, כל הכזבים של

העולם הלא-יהודי. השקרים הללו נכנסו אל הלבבות שלנו, אך לא אל

נשמותינו, משום שהנשמה היהודית האמיתית עצמה לעולם אינה יכולה

להיות מזוהמת ברישעות של העולם ]'פסקה זוהמתן', שבת קלח.[. ולכן,

למרות שהרע אולי תקף את הלב ואת הגוף שלנו, אך לא היתה לו

השפעה על הנשמות שלנו. ומשום כן, כל יהודי שבאמת רוצה להיות

שוב עם הבורא שלו – צריך להתחיל לחיות חיים על פי התורה והמצוות,

וזה הוא החיבור הנצחי שיש לנשמה שלנו עם בורא הכל, הכל-יכול.

אם אנחנו חיים על פי התורה שלנו אז לא נצטרך לפחד. תמיד נהיה

רגועים, לא מפוחדים ולא מודאגים בנוגע לפרנסה שלנו או חינוך הילדים

שלנו או שום דבר אחר. הדאגה כבר לא תהיה חלק מחיינו. כאשר נקיים

בשלמות את כל הכתוב בתורה אזי נהיה ללא שום תלות בעולם החיצון,

והרצון היחיד שלנו יהיה אך לשרת את המלך שלנו, האדון שלנו, הבורא

שלנו, 'הכל' שלנו. אנו נשתוקק אך ורק לשרת אותו בדרך שהוא הציב

לפנינו בתורה הקדושה שלו עם כל הפרשנות לתורה הקדושה שלו

שנכתבה על ידי הצדיקים הגדולים. קשה לי להסביר את זה ליהודים

שהם שקועים כל כך עמוק בשקר. השקר מושך אותנו אל תוך הבלאגן

של העולם הגשמי, אבל ה' באהבתו הגדולה שלו אלינו, ועם החסד שלו

כלפינו מושך אותנו החוצה מכל הזוהמה הזאת ]'הַ ב וֹ ח ר ב ְ עַ מ וֹ יִ ְ שרָ א ל

ְ ב ְ אַ הֲ בָ ה...', ר' ירמיה ל"א, ב': 'וְ אַ הֲבַ ת עוֹ לָם

ֲא ַה ְב ִתיך עַ ל כ ן

ְ

ְמ ַש ְכ ִתיך חָסֶ ד...'[. וכל

שעלינו לעשות הוא להושיט את ידינו ולבכות אל ה': "אנא! עזור לי,

הציל אותי, אני רוצה לחזור הביתה, בחזרה אליך, אבא שלי, המורה

שלי, המלך שלי, הכל שלי!"


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI