דף הבית רוחניות יהדות ה"הקב שונא זימה והקהילות מלאים זימה
ה"הקב שונא זימה והקהילות מלאים זימה
Yafator 17/12/20 |  צפיות: 1649


ה"הקב שונא זימה והקהילות מלאים זימה, ה"הקב שונא פריצות מה וכל

שקשור , לזה אשה יהודיה צריכה להתלבש ארוך ורחב ובלי בלי כן, פאה .פאה

כך כל יש הרבה רבנים חשובים ביותר שאסרו את הפאה מלכתחילה לא אני .

 

כנסו למידע כאן שסה גידים


פוסק הם פסקו לכן, תתכוננ ו לקראת העתיד, עכשיו אתם מתחילים לראות

לא שזה צחוק לא זה, יהיה ק'צ יק'צ וגמרנו זה, נלך, זמן יקח משלב לשלב,

קודם תהיה מלחמת עולם כל בלי, ספק הרשעים סוחבים כל את העולם .לזה

יש הרבה מהרשעים פה גם בארץ, כמו שאמרתי יש להם בונקרים עמוקים

בתוך האדמה, בונקרים ע נקיים, ממש ערים שלמות לא וזה, יציל אותם אי כי

אפשר להסתתר אִ ם" .'מה יִסָּ תֵ ר אִ ישׁ בַּ מִּ סְ תָּ רִ ים לֹא וַאֲנִי אֶרְ אֶנּוּ" (ירמיה , כג

ואם) כד יהיה אפילו חרדי אחד שיצטרף אליהם לא אני .בו מקנא

בנבואות כתוב מי כי שנמצא בירושלים ומבקש כל עם הלב מהקב ה" שיציל

– אותו הוא ינצל, ואנחנו יודעים ' ה כי כל יציל נשמה יהודית ויכריח אותו

לעשות תשובה " .ל"בחו גם, וְשָׁ ב וְקִ בֶּצְ ךָ מִ כָּ ל הָ עַ מִּ ים אֲשֶׁ ר הֱפִ יצְ ךָ ' ה אֱלֹקֶ יךָ

שָׁ מָּ ה אִ ם: יִהְ יֶה נִדַּחֲךָ בִּ קְ צֵה הַ שָּׁ מָ יִם מִ שָּׁ ם יְקַ בֶּצְ ךָ ' ה אֱלֹקֶיךָ וּמִ שָּׁ ם " :קָּ חֶ ךָ יִ

(דברים )ג,ל

ועכשיו אני רוצה לומר ' ה, שוב את רוצה העם ' ה, שלו עם את אוהב ישראל,

עם גם אבל ישראל צריכים לאהוב ' ה את ולעשות את רצונו ואם .בלבד יהודי

גר -בניו ל"בחו או יורק הוא צריך לעזוב את הבית ולא, שלו משנה אם גר הוא

בבית פשוט או מפואר ולהגיע ל -ארץ ישראל מה זה . שצריך לעשות, ואפילו אם

בארץ יש בלגן אין, את לו יש אם, דבר הכסף ואת היכולת, עכשיו זה הזמן

להגיע לארץ ולא להיות ציוני אלא להיות יהודי אמיתי לפי ורק אך שחי התורה

הקדושה, לחזק את היהדות פה בארץ ישראל . אנחנו -עם, ישראל פה בארץ-

ישראל צריכים להתנג כל עם ד הכוחות לכל שלנו החוקים והדברים הקשים

שעושים נגד עם יחד .פה הדת זאת אנחנו צריכים לבודד את עצמינו ולא להיות

איתם, להחזיק את הילדים שלנו בבית אם צריכים .

 

כנסו לקרוא על בושם המופק מצמח האזוביון


וכשיתחיל הבלגן, הרשעים והלא מאמינים ירוצו ויברחו מהארץ או יכנסו

לבונקרים ואנחנו נישאר למעלה כי, חדנפ ולא ה"הקב יודע שאנחנו האנשים

היהודים האמתיים, אנחנו הם אלה שעמדנו בהר ולא סיני שכחנו מה שאמרנו,

מה שהבטחנו ' - נעשה ונשמע', 'נעשה ונשמע' .לנצח


שאלות ותשובות

.ש למרות הסכנות יש אנשים רדומים ועולם כמנהגו נוהג מה, לעשות לעורר

אנשים והאם לומר להם לאסוף אוכל ...

.ת אפשר להגיד לאנשים לאסוף אוכל, אבל כל עם כבר האיומים ששומעים

ברדיו אני - חושב שהם לבד כבר יתחילו לעשות , זה את מה לא זה אבל שיביא

אותם לאמת, יהיו כאלה שיחשבו אז טוב נברח מפה, והרבה יברחו כשיהיו

ההפצצות הראשונות כמו במלחמת ששת הימים .

.ש פעם אמרת שבמלחמ ה האחרונה הרבה מתושבי הארץ יברחו ל"לחו

לחסות בין הגויים ושמה ביחד איתם ו"ח ימותו ...

.ת עוד אני, נכון מרגיש שככה יהיה יש, על ענק איום מדינת ישראל, ורואים

איך שהם בונים , זה את מצד הישראלים, האירנים, הרוסים הטורקים וכו ' .

.ש גם האם האירנים עם הם הרשעים...

יש, דאיו .ת שלישיה עכשיו שהיה להם מפגש החליטו שהם ביחד בכל , דבר

וזה אירן רוסיה וטורקיה ועוד מדינות יצטרפו, כולם יצטרפו .לזה או לזה או

הכי .ש מסוכן אלה הערבים בארץ ...

.ת יהיו הרב הפתעות והקב ה" אתנו והציונים .יפלו הרבה מהיהודים הם היום

, רב-ערב תעשה קצת חשבון כמה יהודים יש בעולם וכמה מהם ממש יהודים

אמיתיים . אנחנו לא יודעים בדיוק יש אבל הרבה שאפשר פשוט למחוק שוודאי

לא הם יהודים בכלל יש, הרבה התבוללות, אבל אנחנו לא צריכים להיות

עצובים כל כי העולם הזה נברא בשביל הנשמה היהודית וכל, עם אחד נשמה

יהודית פשוט עובר מבחנים וכל אלה שנופלים היו לא שייכים בכלל להיות

נצחיים לא לכן אז, להצטער לא זה . אומר שכל יהודי שנפטר ו"ח לפני ביאת

המשיח לא הוא יהודי, כן הוא יכול להיות יהודי, אבל ברגעים האחרונים של

כל המבחנים האלה נראה כן מי יהודי לא ומי יהודי .

אנחנו עכשיו ממש נכנסים לסוף של העולם כמו הזה שאנחנו מכירים אותו,

' ה ברא ' וה אותו יחריב אותו, הבן לא אדם יחריב את העולם בכלל לא הוא

מסוגל לו ואין שום רשות רק ה"הקב .יכול הוא יעשה זה את לא אבל עכשיו,

זה , זמן יקח לא אבל הרבה , זמן וברגע שמתחילה המלחמה אז, אנחנו נהיה

כבר מאוד מאוד קרובים וףלס בעזרת '.ה

אם .ש המלחמה תתחיל בסוריה ?

.ת יהיה , כן גם פה מה לנו אין אבל לדאוג, יהיו שלבים שלבים לא, לדאוג, הכל

יהיה בנוי פחות או יותר על יציאת מצרים עד שהגיעו לארץ ישראל, ובמקום

להגיע לארץ ישראל עם כנענים ' וכו אנחנו נגיע לבית המקדש ולעולם של הבא

משיח ולחי ים רוחניים כמעט לגמרי לא . לדאוג, אנחנו נראה ניסים ענקיים יותר

גדולים מאלה שהיו ביציאת-מצרים לא אז לפחד .

הממונים על הבתי-יעקב והישיבות שלוקחים כסף מהנוצרים והערב , רב-

אוי להם אוי, להם אין, להם שמירה מן השמים ואם . יגידו בלי הכסף לא הזה

נוכל להתקיים לא אז, צריך מוסד גדול ומפואר . שהילד כמו ישב פעם בחדר,

שיהיה פה חדר וחדר , שם ה'רב פה ה'רב, שם עם לא אבל הרשעים ולא

החינוך לשקר שלהם.

הרשעים הטיפשים לא מבינים שהקב הוא ה" הכל אי יכול אפשר להילחם

לא זה .נגדו מספיק שנמרוד היה צריך ללמוד , זה את נבוכדנצר היה לל צריך מוד

, זה את פרעה היה צריך ללמוד כל .זה את ההיסטוריה היתה צריכה ללמוד

שאי אפשר להפטר מהיהודים כל . הדורות האלה לא הצליחו ועוד נשארנו .

נכון, נשארנו מעט מאד יחסית מכל אוכלוסיית העולם, אבל המעט מאד הזה

שולטים על הרבה מאד מכלכלת העולם וזה מרגיז אותם עוד .יותר

הם אבל יודעים שיהודי אמיתי את יודע האמת של העולם עוד שאין מלבדו,

לא הם זה ואת יכולים לסבול .כלל בפנים הם יודעים לא שהם יכולים לנצח הם,

סתם משקרים לעצמם, התאווה שלהם מבלבלת אותם עד .הסוףדירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
היסטוריה קצרה של כתוביות סגורות
כתוביות וכתוביות היו חלק מהמדיה הנגישה מאז 1972 ומילאו תפקיד גדול בפיתוח זכויות נכים כמו גם זכויות אזרח בארצות הברית. נוצר בתחילה עבור חירשים וכבדי שמיעה, הוא מיושם בקנה מידה גדול מאז אותה תקופה בכל תוכניות טלוויזיה באמצעות כתוביות וידאו וכעת באינטרנט עם YouTube ושירותי שיתוף רבים אחרים

גלה את היתרונות של תמלול פודקאסטים
כשאתה יוצר תוכן, כפודקאסר חיוני להבין שתמלילים יכולים להיות חלק גדול וגוזל זמן מבסיס התוכן שלך. ישנן דרכים שונות לטרוף מידע, ולכל אחד חייבת להיות חיבה שונה. תוכן השמע הוא ללא ספק נוח

כיצד צביעות משפיעה על בריאותך הנפשית ועל האבולוציה הרוחנית שלך
משורר מנתח את העולם בצורה פואטית. המשמעות היא שמשורר מתבונן ומבקר את העולם בדרכים רבות. משורר הוא אמן, פילוסוף ופסיכולוג שקורא את מחשבותיהם של אנשים ומבין את רגשותיהם.

כתוביות פופ-און ו-Roll-Up מוגדרות
פופ-און ורול-אפ הם שני סגנונות ההצגה הנפוצים בכתוביות בטלוויזיה. כתוביות צבע על משמשות לעתים לאפקטים מיוחדים, אך הן הרבה פחות נפוצות. המק"ס תומכת בשימוש בסגנון הפופ-און עבור כל כתוביות הטלוויזיה. WebVTT תומך ב-Pop-on כמו גם ב-paint-on כתוביות.

ביקורת ספר על "בובה על שרשרת"
לא כל מה שנוצץ הוא זהב יהיה עוד כותרת מעוררת השראה לספר המחייב הזה של אליסטר מקלין. מקלין לוקח אותנו ברחובות אמסטרדם, שם המראה החיצוני מטעה ומסתיר באותה מידה שהוא חושף מציאות מלוכלכת שהיא של אלימות והתעללות בסמים שבה דמויות מכובדות לכאורה הן הכל מלבד אידיאליות.

תכונות מערכת טלפון שיכולות לשנות את הדרך שבה עסק מתקשר
תקשורת היא גורם ההצלחה העיקרי של כל עסק. מערכות טלפון יכולות לבצע מספר פונקציות שיכולות להיות מועילות עבור העסק. הם יכולים לעזור ביצירת תקשורת טובה יותר עם מחזיקי העניין השונים של העסק.

6 משרות מקוונות קלות לביצוע מהבית
אפשרויות כמו שירות לקוחות, הזנת נתונים, סקרים, עיצוב, משאבי אנוש ועוד. למשרות אלו יש ביקוש רב משתי סיבות ברורות. ראשית, הם משתלמים ושנית, הם נותנים לך את החופש לעבוד מהבית שלך.

הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן
כשאני עובד עם מנהלי משא ומתן שרוצים להשתפר, אחת השאלות שמוצגות לי לרוב היא לא לגבי סגנונות משא ומתן שונים או טכניקות משא ומתן, אלא "מהי הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן"

מדוע יצירה מחדש של סרט מסווגת כהתנהגות עותק
מדי פעם אתה מוצא יוצרי סרטים שלוקחים סרט פופולרי פעם ומשנים כמה מהתכונות שלו תוך שמירה על העלילה הראשית. יצירת סרטים מחדש הם תופעה נפוצה בכל המדינות והשפות. ייתכן שהטרנדים משתנים

שירות תמלול רפואי הוא מחליף משחק נהדר עבור פרמדיקי
הפרמדיקים כל כך עסוקים שהם בקושי מוצאים זמן להקליד נרטיב ברור של המפגש עם המטופל. לכן, לעתים קרובות בעיות כמו הבאות צצות ב-PCR שלהם ויוצרות בעיות עבור רופאים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI