דף הבית רוחניות יהדות יש כאלה שההורים שלהם התבוללו ואפילו יכול להיות שעברו מאז כמה דורות, אבל כשמגיעים לעולם
יש כאלה שההורים שלהם התבוללו ואפילו יכול להיות שעברו מאז כמה דורות, אבל כשמגיעים לעולם
Yafator 17/12/20 |  צפיות: 614

יש כאלה שההורים שלהם התבוללו ואפילו יכול להיות שעברו מאז כמה

דורות, אבל כשמגיעים לעולם , הזה אפילו שהם רחוקים ואפילו מחללים שבת

, נדע שלא אבל כאשר הם רואים צדיק אז, הלב שלהם נמשך כל ועם אליו

המהות שלהם הם רוצים להתקרב אליו גם ואז, הרצון ללמוד תורה .מגיע

יהודי אמיתי רוצה להיות קדוש, להתקרב ' לה כמה שרק אפשר, בלי שום

גבול, אבל אלה מעט מאד אנשים לעומת כל אלה שחיים פה בעולם .הזה

אנחנו נראה בעתיד הקרוב ניסים כך-כל גדולים וזה יפחיד אותנו – אבל

נשמח כל, יהודי אמיתי ישמח ! די . מספיק עם העולם המלוכלך , הזה המטונף

עם אנשים עקומים ומגעילים . אנחנו גם, הרחוקים שבינינו וגם הקרובים

שבינינו , נבין ' שה נבין עושה את .הכל העולם הזה נברא ורק אך להחזיר את

היהודים עם ה"לקב לא רצון לעשות עבירות . ובכלל עם עז רצון להתקרב אליו

ולהגיע לרמה רוחנית כזו שנוכל להיות עבדי .'ה שנהיה קדושים גם, גם

הגברים וגם הנשים ונרצה רק קדושה .

 

כנסו למידע כאן גורלות אחיתופל


בעתיד הקרוב ביותר תהיה מלחמה קשה ביותר, לא היא תארך הרבה זמן

אבל תגרום להרס ענקי, העולם יאבד חלק גדול מהאוכלוסיה שלו בזמן קצר

ביותר . לא אבל לפחד עם ישראל, אתם הילדים, הבנים והבנות של ה"הקב

והוא ישמור לא .עלינו לפחד לא, לפחד!

ואחרי זה יבוא הכוכב, כבר אפשר לראות את הכוכב יותר ברור ויותר , גדול

הוא מאד קרוב וכבר משפיע על פה כדור הארץ . אולי לא אתם מרגישים כל

, כך יש אבל מקומות בעולם שמרגישים זה את מאד עם חזק רעידות אדמה

אפילו בסולם של 9 ריכטר יש . פתאום שלג במדבר, וחם איפה שצריך להיות

.קר הקיץ והחורף התבלבלו, ובכלל המון חיות ודגים מתים בלי .סיבה

כן כמו ישנם הרי געש שמתפרצים בכל העולם – אחד אחרי השני יש, כבר

מאות מטאורי ם גדולים וקטנים שפוגעים בכדור הארץ וגורמים לשרפות

ענקיות .'וכו בחדשות לא מספרים את לנו ואם, הכל בטעות מספרים אז, פשוט

מורידים זה את כדי מהר שנשכח זה . נהפך לעולם של אלימות שאף לא פעם

היתה כך כדי עד אכזרית כמו שהשטן יודע לעשות ולהשפיע על אנשים

לעשות, ' ה אבל ישים .סוף לזה

השמש הקטנה ( מכונה בשם נמסיס עם) לקט כוכבים המסתובבים סביבו

( אחד מהם נקרא פלנט-אקס, ניבירו, בעל הכנפיים, הדרקון האדום ועוד כמה

שמות וזה –) ברור מעשה ' ה רק .'ה יכול לעשות כזה דבר שפתאום מופיע

כוכב ומגיע בדיוק לידינו . כדור הארץ הוא הכוכב דהיחי ביקום -בני בו שיש

וזה .אדם הכל עשוי נברא עבורנו . השמש, הירח, הכוכבים, הכל נועד כדי

להחזיק את כדור הארץ שיהיה וגם יום גם לילה, שהכל יעבוד כמו שצריך .'וכו

זה הכל נברא בשבילנו .

 

כנסו לקרוא על חלום שיניים נופלות


עם בואו ישראל, הסוף כמעט מגיע, תבואו איתי אני, צדיק, תבואו איתי נלך,

אחרי משיח צדקנו והוא יביא אותנו לבית המקדש . נעבור כל מיני דברים עד

שנגיע, לא אבל לעזוב לא, לעזוב נלך! אחרי משיח צדקנו שיביא אותנו לבית

המקדש, ויביא אותנו לכסא הכבוד ואנחנו נכיר מקרוב את אבינו שבשמים .

אני רוצה לומר לכל העולם היהודי – הגיע הזמן לעלות לארץ-ישראל ימ .

שיכול להגיע – הוא ירוויח מי .בסוף שלא יכול – להתפלל ' לה שיעזור לו

להגיע נכון .י"לא , אומרים בשביל מה להגיע , י"לא שם יש הרי שלטון של

רשעות שרק רוצה לגמור את היהדות ' ה ישמור אז, למה להגיע י"לא בה שיש

ממשלה שרוצה להפוך את היהודים פה לגוים או לכאילו יהודים . למה להגיע

לפה כי? אנחנו ממש לפני הגאולה!

פלא יועץ, ערך גאולה: 'ומסימני המאמין ומצפה לישועה ...הוא שלא יבנה

בתים רבים חזקים ועליות מרווחים בציורים ופטורי ציצים בארץ נכריה מי כי,

שהוא לבו נכון בטוח יושב ומצפה יום מדי ביומו כי ' ה יום קרוב שיקבץ נדחיו

ונקומה ו נעלה ' ה הר אל מקום מקדשנו, ולא יקבע דירתו דירה נאה בארץ

הטמאה, כי גם ומה ימינו כצֵל עובר וגֵרים אנחנו בעולם .הזה

אנחנו לא צריכים דמוקרטיה, אנחנו יודעים לנו שאין שכל לעומת , ה"הקב

ורק ה"הקב יכול לכוון אותנו כמו . תינוק היודע שההורים הם שלו מכוונים

והם מחזי קים הם .אותו מאכילים אותו הם, משכיבים אותו לישון ומכסים אותו

בשמיכה כאשר .קר הוא יודע שהם שומרים את יש ולנו .עליו ה"הקב השומר

עלינו, אנחנו לא צריכים את המדינה, אנחנו צריכים את .ה"הקב והקב ה" יוציא

אותנו מהמדינה, לא אבל מארץ-ישראל . הוא פשוט יהרוס את המדינה ו אנחנו

היהודים האמיתיים נשאר . ה"הקב ישמור עלינו גם כשהכוכב יגיע כל עם

ההרס שהוא .מביא ואפילו כשתהיה מלחמת גוג ומגוג ה"הקב ישמור עלינו,

לא יקרה לנו כלום בעזרת '.ה

נכון, הרבה אנשים שנחשבים ליהודים הם אבל באמת – רב ערב יעלמו,

אפילו קרובים שלנו , נדע שלא לא זה אבל משנה נדע כי לנו זה שאם ' ה, קרה

מה יודע הוא עושה .

אנחנו -עם, ישראל נחזור פה ה"לקב בארץ ישראל, אנחנו נרגיש את הקדושה

הרבה יותר חזק ובמיוחד כשאין בלבולים זה, יבוא חזק וזה מאד יביא אותנו

לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו עכשיו, ואחרי זה ה"הקב יגלה

כל את לנו האמת זה . יהיה גילוי מדהים בשבילנו, מעל ומעבר לכל חוויה

שהיתה לנו מהאדם הראשון ועד היום, שזו נדע אבל האמת אז, נשמח כמו

שלא שמחנו 2000. שנה ארץ ישראל, במיוחד ירושלים רק היא המעבר לעולם

.הבא ירושלים תישאר, כדור הארץ לא ישאר -עם, ישראל ישאר .לנצח

.ש כמה יסורים אנחנו עוד נצטרך לעבור ?

רוב .ת הסבל יהיה הפחד גם, לראות את הערב רב נעלם זה – יפגע בנו , מאד

כי אלה יהיו אנשים שלא תמיד ידענו הם מי בכלל, יכול להיות שהם אנשים

קרובים ' ה ישמור, והפרידה מהם יכולה להיות מאד כואבת ועצובה, אבל

אנחנו רוצים להיות לא –' ה עם משנה ' ה אם .מה מראה לנו שהם אז, רב ערב

צריכים לקבל זה את בהכנעה ה כמו %20 יהודים שיצאו ממצרים וקברו -ה את

%80 שנפטרו במכת החושך רצו ולא לצאת ממצרים .


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI