מה זה עבודה מועדפת?
נכתב על ידי: אלעד
תאריך: 30/09/12

חיילים משוחררים רבים רוצים למצוא עבודה כמה שיותר מהר. אחד הקריטריונים החשובים ביותר בבחירת עבודה לחייל משוחרר, הוא שיהיה מדובר בעבודה מועדפת.

מה זה עבודה מועדפת?

המדינה הגדירה רשימה של תפקידים שנחשבים מועדפים לשוק העבודה. עוד קבעה המדינה, כי חייל משוחרר שיעסוק בעבודה מועדפת בתקופה של 6 חודשים ברציפות, יקבל מענק מהמדינה בשווי 9239 ₪.

המדינה הגדירה שמי שיכול לעסוק בעבודה מועדפת ולהיות זכאי למענק, הוא חייל משוחרר משירות חובה, או כאלה שהשלימו 24 חודשים בשירות לאומי. גם נשים שהתחתנו במהלך השירות הצבאי, ובתנאי ששירתו לפחות 6 חודשים, תהיינה זכאיות לעבוד ולקבל מענק עבודה מועדפת.

כמה זמן צריך לעבוד?

כאמור, על חייל משוחרר לסיים תקופת עבודה המועדפת ב - 6 חודשים, או 150 ימי עבודה מלאים. את העבודה המועדפת יש להתחיל בשנה הראשונה לשחרורך, ולסיימה עד שנתיים מהשחרור. חשוב לציין כי חייל משוחרר שיסיים עבודה מועדפת בפחות מ – 6 חודשים, לא יהיה זכאי למענק עבודה מועדפת, אלא במקרים מיוחדים.

תנאי בסיסי לזכאות לקבלת מענק עבודה מועדפת, הוא שביום תחילתה של העבודה המועדפת, חייל משוחרר יהיה זכאי לדמי אבטלה, או במילים אחרות, שלא השתמש בדמי האבטלה. היה ובכל זאת חייל משוחרר השתמש בדמי האבטלה, אך לאחר מכן סיים עבודה מועדפת, יקבל מענק עבודה מועדפת חלקי.

אין חובה לעשות את כל תקופה עבודה מועדפת אצל מעסיק אחד, אלא ניתן לעשותה אצל כמה מעסיקים.

חייל משוחרר אשר הוזמן למילואים במהלך השנתיים הראשונות שמתום שחרורו, ימי המילואים לא ייחשבו במנין התקופה שעליו לסיים עבודה מועדפת. כלומר, היה ובשנתיים הראשונות חייל משוחרר עשה 28 ימי מילואים במצטבר, ביטוח לאומי נותן לו שנתיים ועוד 28 ימים לסיים עבודה מועדפת.

עבודות שנחשבות עבודה מועדפת

חייל משוחרר אשר יעסוק במקצועות הבאים, בהתאם לתנאים שפורטו לעיל, יהיה זכאי למענק עבודה מועדפת:

עבודה מועדפת בתי מלון – עבודה במלצרות, חדרנות, ביטחון, מטבח, כמעט כל עבודה בבית מלון, תזכה חייל משוחרר במענק עבודה מועדפת.

עבודה מועדפת באתרי בניה – כל עבודה באתר בניה, מכל סוג שהיא, תזכה חייל משוחרר מענק עבודה מועדפת.

עבודה מועדפת בטיפול באנשים בעלי מוגבלויות - כל עבודה בטיפול באנשים בעלי מוגבלויות, תזכה חייל משוחרר מענק עבודה מועדפת.

עבודה מועדפת בתחנות דלק – כיום, שמרבית תחנות הדלק צמודות לחנויות נוחות, חייל משוחרר שבא להתקבל לעבודה בתחנת דלק, צריך לשים לב האם המעסיק מגדיר את תפקידו כמתדלק, או אז הוא יהיה זכאי למענק עבודה מועדפת.

עבודה מועדפת בחקלאות – חייל משוחרר אשר יעסוק בעבודה שאינה מקצועית בתחום החקלאות, יהיה זכאי למענק עבודה מועדפת. זה בעצם כולל כמעט את כל תפקידי החקלאות, אך לא רק, גם משתלות, נטיעות וכדומה.

מפעלי תעשיה ובתי מלאכה – חייל משוחרר אשר יעבוד במפעלים למיניהם, בתחום הטקסטיל, המזון, ועוד, יהיה זכאי למענק עבודה מועדפת.

חייל משוחרר, אם סיימת שירותך הצבאי, שים לב לחפש עבודה מועדפת בלבד.

המאמר מתייחס לזכר ונקבה כאחד.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article33006.aspx