דף הבית חוק ומשפט מיסים אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון 20/05/13 |  צפיות: 4135

 

ביום 5.5.13, הסתיים תוקף הוראת שעה, המקנה פטורים והטבות במס שבח במטרה להגדיל את היצע הדירות למגורים. הוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגבלת היצע של דירות מגורים הוראת שעה), תשע"א – 2011, אפשרה לבעלי זכויות במשקים חקלאים המעוניינים למכור את זכויותיהם במשק חקלאי עליו בנויות מס' יחידות מגורים, לקבל פטור מתשלום מס שבח על 3 יחידות מגורים המצויות על שטח המשק החקלאי.

מצב החוק אשר היה קיים בטרם חוקקה הוראת השעה, העניק פטור מתשלום מס שבח רק לדירת מגורים אחת, בהתאם לסעיף 49 ב (1) לחוק מיסוי מקרקעין.

לאור העובדה ששוק הנדל"ן סבל מגאות מחירים עקב מחסור בדירות והפחתה במספר התחלות הבניה, החליטה הממשלה במהלך שנת 2011, על חקיקת הוראת שעה אשר תאפשר לבעלי דירות לממש את נכסיהם ולהוציא לשוק הדירות מס' רב יותר של דירות למגורים, במטרה להביא להגדלת היצע הדירות ולעצירת עליות המחירים. הוראת שעה זו הוארכה זה מכבר והיא הסתיימה ביום 5.5.13 .

יש לקחת בחשבון, כי במידה והוראת שעה זו לא תוארך כפי שמסתמן כיום, עסקאות הנערכות כיום, לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק.

כמו כן, לאור המצב השורר כיום בשוק הנדל"ן, והעובדה כי הוראת השעה לא הביא לתוצאה המיוחלת של הפחתת מחירי הדיור, והעובדה, כי חלה ירידה משמעותית בגביית תשלומי המס עבור קופת המדינה, התקיימה בשנה האחרונה במשרד האוצר וברשות המיסים עבודת מטה נרחבת אשר אמורה להביא לשינוי המצב הקיים ואשר גולת הכותרת שלה הינה ביטול הפטור הקיים מתשלום מס שבח בהתאם לסעיף 49 ב (1) לחוק מיסוי מקרקעין.

החוק מעניק כיום פטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים, אחת ל- 4 שנים, פטור זה מעניק אפשרות לבעלי נכסים המחזיקים מס' דירות מגורים, לערוך תכנון מס חוקי ולממש אחת ל- 4 שנים, דירת מגורים אחת ובכך להנות מפטור מלא שאינו מוגבל בתקרה, ובתנאי שהתמורה לא הושפעה מקיומן של זכויות בניה שאינן מנוצלות.

על פי פרסומי פקידי האוצר, קיימת סבירות, כי גם פטור זה יבוטל ולמעשה ניוותר עם הפטור הקיים לבעלי יחידת מגורים אחת שזו דירתם היחידה בישראל פטור לפי סעיף 49 ב (2).

כמו כן, משרד האוצר מתעתד להגיש לכנסת הצעת חוק אשר תטיל מס שבח גם על רווחים ממכירת דירת מגורים ליחיד כאשר המדובר במכירת דירות יוקרה.

עצתנו למי שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת והוא עומד בתנאי הפטור הקיימים (לא מכר דירה במהלך 4 שנים אחרונות והוא זכאי לפטור), מומלץ לו לשקול את מכירת הדירה השניה לפני כניסתן לתוקף של ההוראות החדשות הצפויות לתחילת שנת 2014 .

נוכח השינויים הרבים הצפויים בחקיקה ובמיסוי מקרקעין אשר ישליך על שיעורי המיסוי במכירת משקים חקלאיים, אנו ממליצים ללקוחותנו להתעדכן בסמוך למועד עריכת העסקאות במקרקעין ולא להסתמך על ידיעות שאינן מבוססות וחקיקה שאינה רלבנטית .


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עורך דין ונוטריון, מומחה בדיני אגודות שיתופיות, נחלות, מושבים ומשקים חקלאיים

מייל: office@gilad-law.co.il

אתר: www.gilad-law.co.il

רשימה זו הינה מידע כללי בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין, העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מאמר זה, כולו או חלקו ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא. 


מאמרים נוספים מאת גלעד שרגא, עו"ד ונוטריון
 
ידועים בציבור וידועים גם בזכויותיהם במושב
16/07/13 | משפחה
מעמדם וזכויותיהם של הידועים בציבור בנחלה? מה הדין בנישואים שניים בשאלת ירושת הזכויות במשק החקלאי? האם בן/ת הזוג החדש יירש את כל הזכויות בנחלה? האם הילדים מהנישואים הראשוניים עשויים למצוא עצמם מנושלים מהנחלה בעקבות הצטרפותו של בן/ת הזוג החדש למשפחה?

למה לערוך הסכם יחסי ממון במושבים?
24/06/13 | משפחה
מנסיונינו בתחום המושבים, והורשת משקים ונחלות, אנו מודעים לחשיבות העצומה הקיימת לעריכת הסכם ממון קודם נישואין, על מנת להבטיח, כי אכן בעתיד יועברו הזכויות למי שאכן הכוונה היתה להעבירן אליו ומבלי שהזכויות בנחלה ימצאו דרכן אל מחוץ למשפחה.

אין יותר פטור ממס שבח במכירת 2 דירות בנחלה
20/05/13 | מיסים
עסקאות שיערכו לאחר סיומה של הוראת השעה, לא יהנו מהפטור שאיפשר מכירת מס' יחידות מגורים וקבלת הפטור מתשלום מס שבח על כל יחידות המגורים הקיימות במשק, דבר שישפיע על שיעור תשלום המיסוי הצפוי למוכר המשק החקלאי.

הסכנה במכירת נחלה אחת בשני הסכמים שונים
05/02/13 | מיסים
מכירת משק חקלאי בשני הסכמים נפרדים, כיצד יתייחס בית המשפט כאשר מובאת בפניו מחלוקת בין 2 צדדים לעסקת מכירת משק חקלאי, המבקשים לקבל סעד ועזרה בעסקה הבלתי חוקית שנערכה בינהם?

זהירות מהענקת מתנה של משק חקלאי ללא כל הזכויות!
במידה ותתעורר בעתיד מחלוקת בין היורשים, באשר לתוקפה של העברת הזכויות במשק החקלאי ללא תמורה שנתנה לאחד האחים, עשוי מקבל המתנה לגלות, כי בית המשפט יבטל את הסכם העברת הזכויות בנחלה, ולא יכיר בו כהסכם מחייב שנערך בין הצדדים.

ממתי רוכש משק חקלאי במושב נחשב חבר אגודה?
ועד ההנהלה נעדר סמכות לדון ולהחליט באשר לחברות באגודה, תפקידו מסתכם בהמלצה בפני האסיפה הכללית בלבד - "אין בסמכות ועד ההנהלה לקבל החלטה בדבר חברותו באגודה, וכל שביכולתו זה רק להמליץ בפני האסיפה הכללית".

פינוי ילדים מבית המגורים שבמשק החקלאי
מתן היתר לילדים להתגורר בבתי המגורים בנחלה במהלך חייהם של ההורים בעלי הזכויות בנחלה, ללא עריכת הסכם עשויה לתת לילדים מעמד וזכויות שימוש בנחלה כנגד רצונם של ההורים.

המינהל מסיר כפפות - אוכף הוראות הסכם פיתוח במושבים
06/05/12 | תאגידים
מינהל מקרקעי ישראל אוכף את הוראות הסכם הפיתוח במושבים, אי עמידת היזם בתנאי הסכם הפיתוח, מצדיקה את ביטול הסכם הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל, ולכן התניית מתן ארכה נוספת להשלמת הבניה בתשלום 31% מערך הקרקע הינה החלטה סבירה.

סכנת הוצאה מחברות באגודה למי שהפסיק להתגורר במושב
מגורים מחוץ למושב עשויים להביא להוצאה מחברות באגודה. בית המשפט קובע, כי די בהחלטת ועד האגודה, כדי להפקיע את חברותם של מי שאינם מתגוררים בתחום המושב, ואין צורך בהתניית כינוסה של האסיפה הכללית, על מנת לתת תוקף להחלטת ועד האגודה להוצאתם מחברות באגודה.

הסדר הטיעון על בניה בלתי חוקית במשק החקלאי לא אושר!
בית המשפט מחליט בצעד חריג ויוצא דופן שלא לקבל הסדר טיעון ביחס לעבירות של שימוש חורג בשטח הנחלה והוא קובע, כי הוא אינו מחויב לקבל הסדר טיעון שנכרת בין בעלי הזכויות בנחלה לפרקליטות באשר לעונש המוסכם, בהיותו סוטה באופן קיצוני לקולא מן העונש אותו ראוי היה להשית על הנאשמים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI