דף הבית חוק ומשפט חוק ומשפט - אחר קֶרֶן פֶּנְסְיָה מוּל בִּיטּוּחַ מְנַהֲלִים – הַשְׁוָואָה שִׁנּוּיִים וְהֶסְבֵּרִים
קֶרֶן פֶּנְסְיָה מוּל בִּיטּוּחַ מְנַהֲלִים – הַשְׁוָואָה שִׁנּוּיִים וְהֶסְבֵּרִים
איתמר כוכבי 01/03/17 |  צפיות: 12118

קֶרֶן פֶּנְסְיָה מוּל בִּיטּוּחַ מְנַהֲלִים – הַשְׁוָואָה שִׁנּוּיִים וְהֶסְבֵּרִים

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת חיפה – מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עםם התמחות במשפט עסקי מסחרי.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שִעוּרֵי מָבוֹא – שָׂכָר וְתָגְּמוּלִים – חֶשְׁבּוֹנָאִי, מִשְׁפָּטִי, מִסּוּיִי

מוּנָּחִים:

פֶּנְסְיָה

פנסיית זקנה – תשלומים לכל החיים הניתנים לעמית או לשאיריו לאחר מותו, החל מגיל הזכאות, לאחר שחדל לעבוד.

פנסיית שאירים – תשלום חודשי הניתן לשאריו של עמית אשר נפטר.

פנסיה מקצועית – תשלומים הניתנים לעובד או לשאיריו לאחר שפרש מעבודה בתעסוקה רגילה מסוימת .

פנסיית נכות – תשלום חודשי הניתן לעמית הנמצא באובדן כושר עבודה ואינו מסוגל להמשיך בעבודתו.

בִּיטּוּחַ מְנַהֲלִים

ביטוח מנהלים – תכנית ביטוח חיים עם חיסכון בהשתתפות המעסיק, המהווה אף חיסכון פנסיוני ונועדה להסדיר את תנאי הפרישה של המבוטח.

קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים – השוואה, שינויים והסברים

מבוא:

מהי קרן פנסיה: חבר בקרן בעל החיסכון המקבל גמלה הינו : עמית.

קרן הפנסיה הינה סוג של גמלה לטווח ארוך, המשולמת בצורת תשלום כספי. הגמלה משולמת באופן קצבתי, מידי פרק זמן קבוע (בד"כ חודש), לרובב לשכיר. הגמלה משולמת למשך תקופה מוגדרת (בד"כ עד סוף שארית ימיו שלל העמית) בגין תקופת עבודתו של העמית אצל מעסיק ציבורי או פרטי.

קרן הפנסיה הינה קרן קולקטיבית הנובעת מביטוח הדדי, על בסיס תקנון המחייב את הקרן ביחס לכלל העמיתים, הנתון לשינויים ביחס לשינויים החלים במצבם של העמיתים. בקרן הפנסיה לא קיימת גמישות בהתאמהה לעמית בשל אישור האוצר. התקנון בקרן הפנסיה יכול להשתנות על ידיי ההנהלה ומנהל הקרן, מהאמור עולה כי נושא התשלומים נזיל בהתאם למצב הנזילות והגירעונות של הקרן.

אופן ההצטרפות מחייב: תקופת אכשרה. בתקופת האכשרה הכיסוי הביטוחי בשנים הראשונות, אינו חל על מקרי ביטוח הנובעים ממחלה קיימת.


מהי תוכנית ביטוח מנהלים: בעל הפוליסה החיסכון והגמלה הינו: מבוטח.

תוכנית המאושרת כקופת ביטוח לשכיר או עצמאי לטווח ארוך. התכנית כוללת חיסכון לגיל פרישה בין אם באופן הוני (תשלום חד פעמי) ובין אםם באופן קצבתי (מידי חודש). התכנית הינה למשך תקופה מוגדרת (בד"כ עדד סוף שארית ימיו של העמית) בגין תקופת עבודתו של המבוטח אצל מעסיק ציבורי או פרטי או בעל עסק עצמאי.

ביטוח מנהלים הינו חוזה פרטני, על בסיס חוזה ספציפי המגן על הלקוח באופן אישי, מפני שינויים עתידיים ללא תלות במצבם של גורמים או מבוטחים אחרים.

תוכנית ביטוח המנהלים הינה בעלת גמישות גבוהה מאוד. התנאים מותאמים למבוטח בהתאם לצרכיו האישיים ותמחור הפוליסה מתבצע בהתאםם לשינויים שידרוש המבוטח.

החוזה האישי יוצר מצב בו חברת הביטוח מחויבת למבוטח בחוזה לאורך כל הדרך כאשר רק למבוטח קיימת היכולת לבטל את החוזה.

אופן ההצטרפות מחייב: טופס הצעה והצהרת בריאות.

נושא ההשוואה: ההפרשות של המעביד מול הפרשות העובד

קרן פנסיה:

הפרשות העובד לתגמולים עד 7% מהשכר החודשי. בפנסיית חובה: 6%.

הפרשות המעסיק לתגמולים עד 7.5% מהשכר. בפנסיית חובה 6.5%.

הפרשות המעסיק לפיצויים: בפנסיה מקיפה 8.33%. בפנסיית חובה: 6%.

מרבית העובדים בעלי פנסיה מקיפה סטנדרטית הפרשות עובד ומעביד כ-20.83%.

הפרשות העובד לתגמולים 6%, מהשכר החודשי.

הפרשות המעסיק לתגמולים 6.5% מהשכר.
הפרשות המעסיק לפיצויים:6% (בנוסף 2.33% נוספים מופרשים לקופת גמל אישית לפיצויים) סך הכל 8.33%.

חוסך עצמאי, בעל הכנסה מעסק או משלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה). החוסך בקרן, זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על התשלומים לקרן הפנסיה.

פנסיה מקיפה: תוכנית חיסכון לגיל פרישה אשר מעניקה כיסוי למקרה מוות ולמקרה נכות. הקרן משלמת לזכאים לגמלה חודשית – זקנה, נכות או שארים. זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון.

פנסיה כללית (יסוד): תוכנית חיסכון לגיל פרישה אשר אינה מעניקה כיסוי למקרה נכות ואינה משלמת לשארים. הקרן מיועדת לשכירים ועצמאיים וניתן להפקיד בה סכומים שוטפים ו/או סכומים חד פעמיים. הקרן משלמת לזכאים גמלת זקנה בלבד. קיימים מצבים בקרן פנסיה כללית, אשר עם מותו של המבוטח מפסיקה קרן הפנסיה הכללית לשלם תגמולים לשארים. זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון.


ביטוח מנהלים:

הפרשות העובד לתגמולים עד 7% מהשכר החודשי. בפנסיית חובה: 6%. (הוגדל ל-6% מיום 1.1.2017).

הפרשות המעסיק לתגמולים עד 7.5% מהשכר. (לביטוח אובדן כושר עבודה, סכום נוסף שלא יעלה על 3.5% מהשכר). בפנסיית חובה 6.5%. (הוגדל ל-6.5% מיום 1.1.2017).

הפרשות המעסיק לפיצויים, בתוכנית ביטוח מנהלים עד 8.33%. בפנסיית חובה: 6%.

סה"כ הפרשות עובד ומעסיק מקסימליים כ-22.83%.


נושא ההשוואה: קביעת גובה הגמלה (הקצבה)

קרן פנסיה:

הגמלה נובעת מעיקרון הערבות ההדדית – האחריות הקולקטיבית.

הקרן מנהלת את הכספים כנקבע בתקנון כאשר כל שלושת הגמלאות – נכות, שאירים וזקנה, מבוטחים בביטוח הדדי. כתוצאה מכך הגמלה משתנית בהתאם לתוחלת החיים הממוצעת של העמיתים. כאשר העמיתים חיים מעבר לתוחלת החיים הממוצעת בשל גידול בתוחלת החיים או כאשר גיל הפרישה יורד או קיימת הפחתה באג"ח הממשלתיות (או בריביות במשק), קרןן הפנסיה תשלם גמלה פחותה לכל עמיתיה, שכן הכספים הנמצאים בקרןן מחולקים באופן יחסי. לפיכך, הסיכון לגובה הגמלה ולכספים של הקרןן מחולק בין העמיתים.

התוצאה היא שהגמלה אינה מובטחת ומשתנה בהתאם לתשואה הדמוגרפית בפנסיה ומי שערב לעמית המבוגר הינו העמית הצעיר. ואם הסכומים אינם מספיקים, הגמלה תופחת, מאחר והקרן עובדת כקרן קולקטיבית הנובעתת מביטוח הדדי לטובת הכלל. לעמית בקרן הפנסיה אין זכות ערעור, שכן, הקרן מנוהלת על בסיס תקנון המחייב את הקרן ביחס לכלל העמיתים הנתון לשינויים ביחס לשינויים החלים במצבם של העמיתים. מכאן כי הגמלה יכולה להשתנות בין השאר בהתאם לתוחלת החיים.

ביטוח מנהלים:

הגמלה נובעת מחוזה אישי- ספציפי. ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה ומקדם קצבה מובטחים מגיל 60 ומעלה והופכים להיות סיכון של חברת הביטוח. ואולם, מקדם הקצבה למצטרפים חדשים נתון לשינויים. מכאן שהעברת הסיכון הינו מאדם יחיד קטן, לגוף גדול יותר (חברת הביטוח) והסיכונים הינם בעיה של חברת הביטוח. מן האמור עולה כי הגמלה אינה משתנית מאחר וקיים חוזה המגן על הלקוח מפני שינויים עתידיים.

לוותיקים שהיו בעלי פוליסת ביטוח מנהלים, גובה הגמלה לגיל פרישה היה מובטח מראש, כאשר הגמלה לא הייתה תלויה בריבית ותוחלת החיים הממוצעת בישראל. ואולם, מתחילת שנת 2013 בוטלו מקדמי הקצבה המובטחים. ביטול מקדמי הקצבה נועדה למנוע התחייבויות של חברות הביטוח אשר לא היו יכולות לעמוד בהתחייבויות אלה בעתיד.

התוצאה היא שכאשר המבוטח מתחיל לקבל גמלה מחברת הביטוח, הגמלה מובטחת מבחינת תוחלת החיים מאחר וחברת הביטוח מחויבת למבוטח בחוזה, מהאמור עולה כי הגמלה קבועה מראש.

נושא ההשוואה: קביעת המוטבים

קרן פנסיה:

גמלת שארים לכל החיים למי שהקרן הגדירה בתקנון שהינם בן זוג, ילד, הורה.

השארים ואופן תשלומם נקבע בהתאם לתקנון הקרן. בקרן פנסיה מקיפה, האלמן/נה י/תקבל 60% מסכום הגמלה והיתומים יקבלו 40% מסכום הגמלה.

בקרן הפנסיה לא ניתן להגדיר מוטבים מעבר למוטבים הטבעיים וגם אז המוטבים מוגבלים לילדים עד גיל 21 שנים.

במקרה של מוות האלמנה זכאית לקבל 60% משיעור הפנסיה שקיבל העמית (בן הזוג).

ביטוח מנהלים:

המבוטח רשאי לקבוע ולשנות בכל עת את המוטבים שאינם טבעיים. המבוטח יכול לקבוע כרצונו כל מי שחפץ שיהיה מוטב.

במקרה של מוות יקבל המוטב, סכום חד-פעמי או תשלום חודשי לתקופה מוגבלת למוטבים אשר קבע המבוטח כפי רצונו.


נושא ההשוואה: גרעון ותמיכת המדינה

קרן פנסיה:

קיים משבר בשוק הפנסיה בעולם העומד על 0.5% בקרנות הפנסיה.

המדינה תומכת בקרנות הפנסיה באמצעות התקציב, ע"י הקצאת אג"ח מיועדות המשלמות ריבית קבועה של 4.7% והמהוות 30% מנכסי הקרנות. אג"ח מיועדות האמורות מבטיחות יציבות בחלק גדול מתיקי העמיתים. שאר כספי הקרן, מושקעים בשוק ההון.

הסבר: אג"ח מיועדות – אג"ח שמונפקות ע"י הממשלה עבור קרנות פנסיה. אג"ח מיועדות מונפקות בתנאים מיוחדים (והן אינן סחירות) בריבית שלל 4.7% + הצמדה.

כאשר הריבית התחשיבית נמוכה הכסף שנצבר בחיסכון לפנסיה, פשוט קונה פחות גמלה.

ביטוח מנהלים:

הביטוח הינו בהתאם לחוזה האישי כך שאין השפעה על חברת הביטוח המבטחת בביטוח משנה את הפוליסות. מבטח משנה חב עם התרחשותו של מקרה ביטוח המכוסה תחת הפוליסה המקורית. ביטוח משנה הינה שיטה אשר המבטחים הישירים, המטפלים בציבור המבוטחים, מוסרים ביטוח בשלמותו או בחלקו למבטחים אחרים הנקראים: מבטחימשנה.

כל כספי המבוטחים בביטוח המנהלים, מושקעים בשוק ההון.

נושא ההשוואה: צעירים (חדשים) מול מבוגרים (ותיקים)

קרן פנסיה:

המשך תשלום הגמלה לוותיקים (המבוגרים), על אף הגירעונות יוצרת מצב בו המצטרפים החדשים (הצעירים) משלמים את גמלת הפנסיה הנשמרת למבוגרים, שאם לא כן משרד האוצר יאלץ להפחית את הפנסיה לעמיתים המבוגרים.

העמיתים המצטרפים הצעירים-החדשים יהיו חשופים לתשואות נמוכות בשל התשלום הגבוה אותו מקבלים העמיתים המבוגרים – הוותיקים, בשל הערבות ההדדית.


ביטוח מנהלים:

הגמלה אינה משתנית מאחר וקיים חוזה המגן על הלקוח מפני שינויים עתידיים.

העברת הסיכון הינו מאדם יחיד קטן לגוף גדול יותר (חברת הביטוח) והסיכונים הינם בעיה של חברת הביטוח.

נושא ההשוואה: תקרת ההפרשה

קרן פנסיה:

מאחר וקרן הפנסיה הינה קרן קולקטיבית הנובעת מביטוח הדדי על בסיס תקנון, בעלי שכר גבוה יכולים להפריש לפיצויים עד תקרה מסוימת.

ביטוח מנהלים:

מאחר ופוליסת הביטוח הינה חוזה אישי ספציפי, בעלי שכר גבוה יכולים להפריש לפיצויים ללא הגבלת סכום.

נושא ההשוואה: אובדן כושר עבודה

קרן פנסיה:

בעת קרות מקרה של אובדן כושר עבודה קיימת ועדה המחליטה האם עמית בעל אובדן כושר עבודה יקבל גמלה ומה יהיה גובהה. הועדה גם נדרשת להגדיר מהו אובדן כושר עבודה.

במקרה הטוב, כיסוי לאובדן כושר עבודה "לעיסוק סביר", במקרה הפחות טוב, "לכל עבודה שהיא". לגבי הכיסוי – בקרן הפנסיה הוא מוצר מדף שאי אפשר לסטות ממנו ולשנות מההגדרה של "עיסוק סביר".

אם בודקים את כיסויי הנכות ואובדן כושר העבודה שנותנות קרנות הפנסיה, מגלים שהם לרוב הרבה פחות טובים מאלה של פוליסות הביטוח:

ישנם מקרים רבים כמו תאונות דרכים, תאונות עבודה או פיגועים, שבגינם המבוטחים בקרן פנסיה אינם זכאים לפיצוי.

ביטוח מנהלים:

בעת קרות מקרה אובדן כושר עבודה, קיימות הגדרות ברורות בחוזה מתי וכמה יקבל המבוטח. קיימים הבדלים הן ביחס לסוג הכיסויים אותם ניתן לרכוש בכל מוצר, והן ביחס להיקפם. למבוטחים ניתנת האפשרות לרכוש, בנוסף לרכיב החיסכון, כיסויים ביטוחיים למקרים שונים.

בפוליסת ביטוח מנהלים, הגדרת "אובדן כושר עבודה" נתונה לבחירתו של המבוטח, האם ברצונו לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה לעיסוקו הספציפי, לעיסוק סביר אחר או לכל עבודה שהיא, ובהתאם לשלם פרמיות ביטוח עבור כיסוי זה. כלומר, מכונאי אשר אינו יכול לעבוד כמכונאי אבל יכול לעבוד בחנות חלקי חילוף לרכב, הסיכוי שיקבל פיצוי מחברת הביטוח (במידה ורכש כיסוי לעיסוק ספציפי) גדול יותר מזה של קרן פנסיה.

בנוסף, מי שיש לו פוליסת ביטוח מנהלים (להבדיל מקרן פנסיה), כן זכאי עבור תאונות דרכים, תאונות עבודה או פיגועים.

נושא ההשוואה: דמי ניהול

קרן פנסיה:

עד 6% מההפקדות השוטפות החודשיות ועד 0.5% מסך החיסכון שהמצטבר (מכלל כספי החיסכון הקיימים בקופת העמית).


ביטוח מנהלים:

עד 4% מההפקדות השוטפות החודשיות ועד 1.05% מסך החיסכון שהצטבר (מכלל כספי החיסכון הקיימים בקופת המבוטח). התשלום גבוה יותר יחסית לקרן הפנסיה עקב וודאות ארוכת טווח בקבלת תשלומי הגמלה או החיסכון (ללא שינויים בתשואה הדמוגרפית למשל).


נושא ההשוואה: תשואה דמוגרפית

קרן פנסיה:

התשואה הדמוגרפית מחשבת את השינויים שחלו בקרב העמיתים בקרן הפנסיה.

התשואה בודקת:

1.כמה מן העמיתים נפטרו בטרם עת.

2.כמה מן העמיתים חיו מעבר לתוחלת החיים הממוצעת.

3.מה גובה התשלומים הנוספים אשר נדרשו בביטוח אובדן כושר העבודה.

התשואה הדמוגרפית יכולה לעמוד לזכותם של העמיתים, אך יכולה גם לגרוע מזכויותיהם של העמיתים עקב תשואה דמוגרפית שלילית.

בשנים האחרונות התשואה הדמוגרפית גורעת מקרנות הפנסיה יותר מדמי הניהול המחושבים, שהינם זולים יחסית בקרנות הפנסיה, לעומת תוכניות ביטוח המנהלים.

קרן הפנסיה מחויבת בעריכת מאזן אקטוארי אחת לשנה המשקף את הנכסים וההתחייבויות של הקרן כלפי העמיתים.


ביטוח מנהלים:

הסיכון עובר מהמבוטח למבטח ולכן המבוטחים האחרים לא מושפעים מתשואה דמוגרפית. מאחר וביטוח מנהלים הינו חוזה פרטני, על בסיס חוזה ספציפי, המגן על הלקוח באופן אישי, מפני שינויים עתידיים ללא תלות במצבם של גורמים או מבוטחים אחרים. לא קיים מנגנון איזון אקטוארי ולכן הגמלה החודשית אינה מושפעת משינויים אקטואריים.


נושא ההשוואה: משיכת כספי החיסכון

קרן פנסיה:

לא ניתן למשוך את כספי החיסכון בסכום אחד אלא כגמלה חודשית בלבד.


ביטוח מנהלים:

את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה. לאחר שנת 2008 עד 4,418 ₪ כגמלה חודשית מזערית (נכון לשנת 2016), ויתרת הסכום (אם נותר) רשאי העמית לבחור בין גמלה חודשית לבין סכום חד פעמי.

סיכום:

קרן פנסיה:

הסכום שנצבר בקרן הפנסיה עד למועד הפרישה, מחולק במקדם הקצבה שנקבע לפורש לפי מאפייני העמית. מוגדר יחס המרה, אך הוא לא מובטח –– ייתכן והיחס ישתנה בעתיד ויקבע רק בגיל הפרישה, מדובר למעשה ב"אנונה". כשאדם יוצא לגיל פנסיה לוקחים את סכום החיסכון, ומניחים כמה שנים נותרו לו לחיות, ומחשבים את הסכום החודשי שיקבל בהתאם לחישוב ה"קרן הפוחתת" (sinking fund‏). אם הזכאי מאריך חיים קרן הפנסיה "מפסידה" כי תשלם לו יותר מהקרן שנצברה, ואם ילך לעולמו בגיל צעיר הקרן הרוויחה ולכן מדובר גם בביטוח הדדי.

חישוב מקדם הקצבה (מקדם המרה) מתבסס על הריבית התחשיבית להיוון, המבוססת על תשואת הקרן, שאותה קובע האוצר ושאותה יש לעדכן לאור הריביות השוררות בשוק (כשהריביות בשוק נמוכות הפנסיה הצוברת תהיה שווה פחות), וכן על סמך תוחלת החיים ונתונים אישיים של החוסך.

הסבר: את גמלת הזקנה החודשית מחשבים כנגזרת מהחיסכון הכספי שהצטבר לפי מה שקרוי מקדם המרה או מקדם קצבה. מקדם ההמרה הוא מספר שבו מחלקים את סכום הצבירה של החוסך במקדם ההמרה/קצבה.

לדוגמה: אם לחוסך נצברו מיליון שקל ומקדם ההמרה לקצבה בקרן הוא 200, הוא יקבל גמלה בגובה 5,000 שקלים לחודש, אולם, אם המקדם יועלה ל-220 הגמלה החודשית עבור אותם מיליון שקל שנצברו תעמוד רק על כ-4,545 שקל. מכאן, שכל העלאה של מקדמי הקצבה מקטינה את גמלת הזקנה אשר החוסך יקבל עם פרישתו לגמלאות עבור סכום החיסכון שצבר במהלך שנות עבודתו.

סוגי הפנסיה:

פנסיה תקציבית:

פנסיה ותיקה (עד 1.1.1995) בה הגמלה בפרישה מוגדרת מהזכויות שיש לחוסך. היתרון הוא שהעובד לא הפריש לפנסיה אלא המעביד בלבד הפרישש את כל הכספים לקרן. כיום העובד משתתף בהפרשה של 2% לקרן הפנסיה.


פנסיה צוברת:

שמה של קרן הפנסיה הוא פנסיה צוברת משום שאת גמלת הפנסיה החודשית מחשבים מסכום החיסכון הכספי שהצטבר, לפיכך העובד: מפריש לתגמולים עד 7% המעביד מפריש לתגמולים: עד 7.5% בתוספת פיצויים עד 8.33%, שהינם (1/12).


ביטוח מנהלים:

מקדם הגנה מובטח (המוגדר גם יחס המרה) – מבטיח הגנה מפני עלייה בתוחלת החיים. היחס לא ישתנה בעתיד. ואילו מיום 1.1.2013 פוליסות ביטוח המנהלים הינם ללא מקדם המבטיח הגנה מפני עלייה בתוחלת חיים (למעט לגילאי 60 ומעלה).


הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים של אונ' חיפה בקורס "עקרונות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים", לתואר מוסמך במשפטים LL.M עם התמחות במשפט עסקיי מסחרי וכן בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין ונוטריון. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, פל': 5443671- 050 טל: 8621350- 04,

e-mail: [email protected]פקס: 8621349- 04


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 איתמר כוכבי

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

 במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-21 שנה) , וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

 

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: [email protected] 


מאמרים נוספים מאת איתמר כוכבי
 
אחריות הדירקטוריון (תקציר לקראת השיעור)
פרופ' גרוס, מאיר את תשומת ליבם של כל המבקשים לכהן בתפקיד הדירקטור כי המגמה היא לראות בכך מקצוע הדורש סטנדרט מסוים – יותר לא מדובר בסטנדרט התנהגות של "אדם סביר", אלא בסטנדרט התנהגות של "מקצוען סביר".

הצהרת תושבות מס ליחיד, בעל אזרחות נוספת
12/12/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

הלוואת זכאות של משרד הבינוי והשיכון אל מול המשכנתא
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 מכיר במשכנתא כאחת מבין הזכויות הקנייניות בישראל. בהתאם לסעיף 4 לחוק, משכנתא היא "מישכון של מקרקעין". הגדרת "מישכון" קבועה בסעיף 1 (א) לחוק המישכון, התשכ"ז-1967, ולפיה, מישכון הינו "שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב".

חברה בנייה קבלנית – רקע, הסבר ודוחות כספיים
22/11/17 | כללי
סביב המושג חברת בניה קבלנית קיים ערפול מסוים, שכן אין לו הגדרה קבועה. ניתן לומר כי חברת בניה היא גוף המועסק בשלב כלשהו בחיי פרויקט הבניה. ייתכן והחברה תהיה אחראית על החלק ההנדסי – הקמה פיזית של הפרויקט ויתכן כי חברת הבנייה תהיה יזמית-שיווקית. דהיינו, כזו שתעסוק ברכישת קרקעות, השגת היתרים ואישורי בנייה ושיווק הפרויקט.

רילוקיישן חדש
16/11/17 | מיסים
לאחרונה פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים, החלטה חדשה בנושא עובדי הרילוקיישן. החלטה זו נועדה להחליף את ההחלטה הקודמת, משנת 2014. ההחלטה מחודש נובמבר 2017, קובעת תנאים לפיהם העובדים יוכלו לעבוד בחו"ל, לשלם מס בחו"ל ולא לשלמו בארץ ולא להיפגע בדרישות מס "מנופחות" במועד חזרתם ארצה.

ישראלים בעלי אזרחות נוספת, יידרשו להצהיר לבנקים כי שולמו מיסים על הכספים
15/11/17 | מיסים
אזרחי ישראל בעלי אזרחות נוספת מכל מדינה אחרת, צפויים להידרש למלא תצהיר ודוחות מס לפי בקשת הבנקים בישראל. בעקבות יישום הסכם ה-CRS בישראל, אשר תוקפו אמור להיכנס באמצע שנת 2018, ייאלצו תושבי ישראל שהינם בעלי אזרחות נוספת זרה, לדווח על חשבונם בעקבות פניית הבנקים בישראל. בעלי האזרחות הנוספת הזרה, ידרשו לדווח כי הכספים בחשבונם מוצהרים ושולם עליהם מס כנדרש בחוק בישראל ובעולם.

גילוי מרצון אמור לשוב לפעולה בשנת 2018 – חשבונות בנק בחו"ל
07/11/17 | מיסים
נוהל הגילוי מרצון אמור לשוב ולפעול ביום ה-1 בינואר 2018, ובכך להעניק הזדמנות נוספת לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים. לנוהל יש החשיבות רבה יותר לאור קבלת מידע ורשימות הישראלים מארה"ב ואירופה, להם הון בלתי מדווח בישראל ובחו"ל וטרם הגישו בקשה לגילוי מרצון.

סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת תשע"ח 2018-2017
מרצה: ד"ר איתמר כוכבי, רו"ח-עו"ד טכניון – חשבונאות ניהולית מתקדמת - סילבוס חשבונאות ניהולית מתקדמת (094822) סמסטר חורף תשע"ח

סילבוס אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA
התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש שם הקורס: עקרונות החשבונאות מספר הקורס: 6204 שם המרצה: ד"ר איתמר כוכבי – רואה חשבון וכלכלן – עורך דין ונוטריון. שעות קבלה: בתיאום מראש דואר אלקטרוני: [email protected] אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA

תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17
תוצאות משאל המרצה הטוב - 2016/17 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון שנת לימודים 2016/17
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI