המבחן הפסיכומטרי והתפתחותו
נכתב על ידי: רוני ארז
תאריך: 04/06/13

לקראת מועדי פסיכומטרי ההולכים וקרבים בוודאי תתעניינו לדעת מהו בדיוק המבחן וכיצד התפתח. ראשית, הפסיכומטרי הינו מבחן יחסי שנועד לבדוק את הכישורים השכליים והנפשיים של הנבחן ביחס לנבחנים אחרים. חשוב לדעת כי הפסיכומטרי אינו המצאה ישראלית ושקיימים בעולם מבחנים פסיכומטריים רבים ושונים, הבודקים בעיקר את היכולות המתמטיות והשפתיות של נבחנים. בישראל מזוהה המבחן עם בחינות המיון למוסדות האקדמיים, והוא מתקיים בחמישה מועדים לאורך השנה -  פסיכומטרי יולי, פברואר, אוקטובר, אפריל ודצמבר.

התפתחות הפסיכומטרי בעולם

למעשה, מבחנים להערכת יכולות אינטלקטואליות החלו להופיע כבר במאה השבע עשרה, עם התפתחות ועליית חשיבות המדע בחברה המערבית. לאחר מכן, המבחנים הראשונים שפותחו במאה התשע עשרה על ידי מדענים מובילים, שימשו ככלי למדידת הבדלים בין בני אדם ובעיקר לזיהוי פיגור שכלי. בתחילת המאה העשרים החלו מבחנים אלו לבחון גם את מנת המשכל בכלל האוכלוסייה, והיו מבוססים ברובם על אתגרי תפיסה וחישה. לאחר מלחמת העולם הראשונה התפתחו המבחנים בארה"ב לרב-בררתיים, ושימשו בעיקר למטרות גיוס לצבא. עם הזמן עברו גם לשימושה של האקדמיה.

התפתחות הפסיכומטרי בארץ

מבחני פסיכומטרי בישראל כבר ידעו לא מעט שינויים מאז החלו להיכתב בתחילת שנות השמונים. עד אותה עת הקבלה לאקדמיה היתה מבוססת רק על ציוני בחינות הבגרות ועל בחינות פנימיות של האוניברסיטאות. ואולם, עקב עליית הביקוש עבור לימודים אקדמיים נוצר צורך בכלי מיון אחיד ואמין אשר ישמש את כל המוסדות להשכלה גבוהה. לשם כך הקימו האוניברסיטאות גוף חיצוני שנקרא המרכז הארצי לבחינות והערכה, שתפקידו העיקרי היה לתכנן, לפתח ולבנות מבחני קבלה ומיון לאקדמיה. גוף זה כתב בין היתר את בחינות הפסיכומטרי אשר עברו עם השנים תמורות ורפורמות רבות. הרפורמה האחרונה נעשתה בשנת אלפים ושתיים עשרה, וכל הבחינות כיום נכתבות ומתנהלות על פיה.


 
אודות המחבר
המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article38292.aspx