למה בנייה ירוקה?
נכתב על ידי: מיכאל לוי
תאריך: 02/04/15


בישראל, בניינים צורכים כ-60% מצריכת החשמל הכללית ואחראים כ-33% מפליטות גזי החממה. בנייה ירוקה מתמקדת בצמצום השימוש באנרגיה, מים ומשאבים נוספים הדרושים להקמת המבנה והפעלתו. היא תורמת לצמצום הנזקים הסביבתיים הקשורים בבנייה ובתפעול של מבנים. בעשור האחרון אנו רואים גידול של הבנייה הירוקה בכל העולם​. בנייה ירוקה מצמצת תשומות האנרגיה, המים ומשאבים הדרושים לבניית מבנים והפעלתם ומייצרת סביבת פנים בריאה, נוחה ונעימה יותר. כדי להשיג את אותן מטרות, המומחים לבנייה ירוקה שמים דגש על תכנון חכם המתחשב בתנאי האקלים המקומיים, בידוד תרמי ומסה תרמית לנוחות תרמית וחיסכון בצריכת חשמל לחימום וקירור החללים, אוורור ותאורה טבעיים, שימוש בחומרים ידידותיים לאדם ולסביבה, יישום מערכות חכמות לחיסכון במים, מחזור ועוד.

למה מתעניינים בבנייה ירוקה?

ברמת הצרכנים, לאור העלויות ההולכות וגדלות של צריכת חשמל ומים בישראל, כך גובר גם הצורך בהתייעלות אנרגטית וחיסכון החשמל ומים.

ברמה הלאומית, בנייה ירוקה משפיעה על תכנון סביבתי, בטחון אנרגיה ומים. בניינים אחראים ל40% מצריכת האנרגיה.

ברמה הלאומית, ישראל מחוייבת להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית שלה. רשויות מקומיות שונות מקדמות אוגדנים לבנייה ירוקה וחלקן אימצו את התקן לבנייה ירוקה עבור בנייה חדשה. בנייה ירוקה בצעדיו הראשונים ועדיין לא נפוצה בישראל. הסיבה לכך, היא החוסך וודאות לגבי העלויות וכדאיות כלכלית ביחס לבנייה קונבציונלית.

בנייה ירוקה מייצרת סביבת פנים בריאה ונעימה המקטינה תחלואה של המשתמשים ומגדילה את יעלות של עובדים ותלמידים. התעניינות בבנייה ירוקה גוברת לאור העלויות הגדלות של צריכת חשמל ומים בישראל. כמו כן, גם גובר הצורך בהתייעלות וחיסכון כלכלי. מחקרים בחו''ל מראים שתוספת העלות של בנייה ירוקה הינה בין 0-3% בלבד, ושהינה כרוכה ברמת הדירוג האנרגטי הנקבע בהסמכה. מחקרים מצאו שבניינים ירוקים חוסכים בין 25-50% בצריכת האנרגיה שלהם לעומת בניינים קונבנציונלים לא ירוקים.

סביבת פנים בריאה ונעימה

הקטנת תחלואה ונוחות תרמית כל השנה

הגדלת פרודוקטיביות/ יעילות עובדים ותלמידים

חיסכון של 30% בצריכת החשמל

הקטנת פליטת גזי החממה ב35%

חיסכון בצריכת המים בין 30-50%

מיחזור של 30% מהפסולת

רווח כספי בכל פרויקט! בנייה ירוקה משתלמת ליזמים ודיירים!

בניינים ירוקים נמכרים במחיר גבוה יותר עד 30% מבניינים קונבנציונלים דומים ומושכרים במחיר גבוה ב-6-16% יותר מבניינים קונבנציונלים לא ירוקים.

החזר השקעה מהיר תוך 3-4 שנים

ברמת היזמים, מחקרים שבניינים ירוקים נמכרים במחיר גבוה יותר עד 30% מבניינים קונבנציונלים דומים ומושכרים במחיר גבוה ב-6-16% יותר מבניינים קונבנציונלים לא ירוקים. ברמת הלאומית ומדינית, בנייה ירוקה היא מנוע מרכזי לצמיחה כלכלית ירוקה, צמצום צריכת האנרגיה, צמצום פסולת וזיהומים, צמצום פליטות גזי חממה וקידום עצאות אנרגטית.

לאור כל התועלות של הבנייה הירוקה, ההתעניינות ומודעות לבנייה ירוקה גוברת בקרב הממשלה ורשויות מקומיות וגם אצל יזמים, חברות בנייה וצרכנים או דיירים.

בניינים ירוקים מוסמכים חוסכים כ30% באנרגיה בהשוואה לבניינים קונבנציונליים, כאשר בדיקה דומה מצאה שיעור חסכון גבוה יותר בין 30-50%. נמצא כי ככל שרמת ההסמכה גבוהה יותר, כך גם שיעור החסכון באנרגיה גבוה יותר.

חסכון של כ-30% בצריכת האנרגיה

חיסכון במים

מחזור פסולת בנייה

איכות אוויר על ידי שימוש בחומרים בעלי תו ירוק


בנייה ירוקה חוסכת כסף ללקוחותיכם!

מיכאל לוי

אדריכל ומומחה לבנייה ירוקה


 
אודות המחבר

מיכאל לוי

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article45791.aspx