משרד התמ''ת והתאחדות התעשיינים הולכים על ''כחול לבן''
נכתב על ידי: olga pulisman
תאריך: 14/09/09

משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים הולכים על "כחול לבן"

ממשלת ישראל תדון היום בהצעתו של שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין התוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה"

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר: 

"הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים:

"אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק. עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי: 

כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו. 

הממשלה תדון היום בהצעת מחליטים שהגיש שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין תוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה".

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012.

עפ"י הצעת המחליטים:

הממשלה קובעת כי קידום התעשייה המקומית וצמצום האבטלה הם אתגר לאומי אשר ימומש, בין השאר, באמצעות עידוד העדפת רכישות מתוצרת הארץ. על כן יש:

•  

להנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתאם לרוח החלטה זו ולפי הגדרת מוצרי כחול לבן בתקנות חובת מכרזים.

•  

להטיל על שר התמ"ת לפעול בתאום עם לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לסימון מוצרים מתוצרת הארץ באופן שלצרכנים יהיה קל לזהותם.

•  

להטיל על וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים לצרף את העדפת מוצרים "כחול לבן" לרשימת ההצעות שיבחנו להיות הנושא המרכזי לשנת העצמאות התש"ע.

•  

להטיל על שר החינוך לשקול בהתאם לסמכותו ועל שר התמ"ת בתחום משרדו לשלב את נושא העדפת תוצרת הארץ והערכים הגלומים בהעדפת צרכנית של תוצרת מקומית, בתכניות חינוכיות למוסדות חינוך.

•  

להטיל על מנכ"ל משרד התמ"ת להקים תוך 30 יום, ועדת היגוי בין משרדית ליישום תוכנית זו, אשר תסייע למטה "כחול לבן" שהוקם התמ"ת ותיתן הנחיותיה בדבר הפעולות הנדרשות לשם קידום התוכנית והשגת יעדיה. בין היתר, תבחן וועדת ההיגוי את הדרכים בהם יכולים משרדי הממשלה, למנף את ההוצאה הממשלתית לטובת רכישות מתוצרת מקומית.

השר בן אליעזר מציין כי החל מהרבעון השלישי של שנת 2008, מתמודד המשק העולמי עם משבר כלכלי חריף, כמותו לא התרחש מזה עשורים. המשבר הכלכלי העולמי לא פסח על המשק הישראלי, והביא עמו האטה משמעותית בצמיחת המשק והרחבת מעגל האבטלה.

עוד מציין השר בן אליעזר כי תופעות אלו מחייבות הערכות מחודשת, מינוף הכלים הקיימים ויצירתם של חדשים. כוח הקניה של הציבור הישראלי בכלל, ושל הגופים המוסדיים בפרט, יכולים לשמש בימים אלו, אם יופנו לרכישה של תוצרת מקומית כחלופה לרכישה של מוצרים מיובאים, גורמים מניעים לחיזוק כלכלת מדינת ישראל ולהגדלת מספר המועסקים במשק.

כלכלתה של מדינה אינה יכולה להתבסס על ייבוא בלבד. המשבר הכלכלי העולמי העצים תפישה זו, אשר באה לידי ביטוי בהחלטות של ממשלות מדינות אחרות, אשר אימצו דרכים לחיזוק מעמדם של תעשיות מקומיות.

השר בן אליעזר אומרי כי "הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים אומר כי: "בימים אלה של משבר כלכלי, בהם מדינות העולם מצמצמות מאוד את הייבוא מישראל, אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק.

עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".

יצויין כי, יישום התוכנית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה יביא ערכים אלה לכדי הגשמה. שיווק מסר חינוכי כי העדפת כחול-לבן היא מעשה ציוני פטריוטי קל לביצוע אשר ערכה למשק הישראלי רב.

הממשלה תקצה תקציבים מתאימים לשם ניהולו של קמפיין רחב היקף, אשר יכלול את משרדי הממשלה, ובעיקר משרדי האוצר, התמ"ת, והחינוך, מתוך מטרה כפולה - להעדיף תוצרת מקומית ברכישות מוסדיות ולעודד רכישות מתוצרת מקומית של הצרכן הפרטי.

יצוין כי החלטת ממשלה בנושא כחול לבן מעניקה למשרד התמ"ת את הכלים התקציביים ואת הכלים הניהוליים כועדת ההיגוי ומטה "כחול לבן" הדרושים.

מניתוח נתונים שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי שיעור האבטלה במשק גדל מ- 6% ל- 8.5% בשנה האחרונה וכי בתקופה זו חלה האטה משמעותית בצמיחת המשק.

מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו.
משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים הולכים על "כחול לבן"

ממשלת ישראל תדון היום בהצעתו של שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין התוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה"

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר:

"הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים:

"אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק. עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".

מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי:

כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו.

הממשלה תדון היום בהצעת מחליטים שהגיש שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין תוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה".

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012.

עפ"י הצעת המחליטים:

הממשלה קובעת כי קידום התעשייה המקומית וצמצום האבטלה הם אתגר לאומי אשר ימומש, בין השאר, באמצעות עידוד העדפת רכישות מתוצרת הארץ. על כן יש:

להנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתאם לרוח החלטה זו ולפי הגדרת מוצרי כחול לבן בתקנות חובת מכרזים.

להטיל על שר התמ"ת לפעול בתאום עם לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לסימון מוצרים מתוצרת הארץ באופן שלצרכנים יהיה קל לזהותם.

להטיל על וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים לצרף את העדפת מוצרים "כחול לבן" לרשימת ההצעות שיבחנו להיות הנושא המרכזי לשנת העצמאות התש"ע.

להטיל על שר החינוך לשקול בהתאם לסמכותו ועל שר התמ"ת בתחום משרדו לשלב את נושא העדפת תוצרת הארץ והערכים הגלומים בהעדפת צרכנית של תוצרת מקומית, בתכניות חינוכיות למוסדות חינוך.

להטיל על מנכ"ל משרד התמ"ת להקים תוך 30 יום, ועדת היגוי בין משרדית ליישום תוכנית זו, אשר תסייע למטה "כחול לבן" שהוקם התמ"ת ותיתן הנחיותיה בדבר הפעולות הנדרשות לשם קידום התוכנית והשגת יעדיה. בין היתר, תבחן וועדת ההיגוי את הדרכים בהם יכולים משרדי הממשלה, למנף את ההוצאה הממשלתית לטובת רכישות מתוצרת מקומית.

השר בן אליעזר מציין כי החל מהרבעון השלישי של שנת 2008, מתמודד המשק העולמי עם משבר כלכלי חריף, כמותו לא התרחש מזה עשורים. המשבר הכלכלי העולמי לא פסח על המשק הישראלי, והביא עמו האטה משמעותית בצמיחת המשק והרחבת מעגל האבטלה.

עוד מציין השר בן אליעזר כי תופעות אלו מחייבות הערכות מחודשת, מינוף הכלים הקיימים ויצירתם של חדשים. כוח הקניה של הציבור הישראלי בכלל, ושל הגופים המוסדיים בפרט, יכולים לשמש בימים אלו, אם יופנו לרכישה של תוצרת מקומית כחלופה לרכישה של מוצרים מיובאים, גורמים מניעים לחיזוק כלכלת מדינת ישראל ולהגדלת מספר המועסקים במשק.

כלכלתה של מדינה אינה יכולה להתבסס על ייבוא בלבד. המשבר הכלכלי העולמי העצים תפישה זו, אשר באה לידי ביטוי בהחלטות של ממשלות מדינות אחרות, אשר אימצו דרכים לחיזוק מעמדם של תעשיות מקומיות.

השר בן אליעזר אומרי כי "הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים אומר כי: "בימים אלה של משבר כלכלי, בהם מדינות העולם מצמצמות מאוד את הייבוא מישראל, אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק.

עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".

יצויין כי, יישום התוכנית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה יביא ערכים אלה לכדי הגשמה. שיווק מסר חינוכי כי העדפת כחול-לבן היא מעשה ציוני פטריוטי קל לביצוע אשר ערכה למשק הישראלי רב.

הממשלה תקצה תקציבים מתאימים לשם ניהולו של קמפיין רחב היקף, אשר יכלול את משרדי הממשלה, ובעיקר משרדי האוצר, התמ"ת, והחינוך, מתוך מטרה כפולה - להעדיף תוצרת מקומית ברכישות מוסדיות ולעודד רכישות מתוצרת מקומית של הצרכן הפרטי.

יצוין כי החלטת ממשלה בנושא כחול לבן מעניקה למשרד התמ"ת את הכלים התקציביים ואת הכלים הניהוליים כועדת ההיגוי ומטה "כחול לבן" הדרושים.

מניתוח נתונים שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי שיעור האבטלה במשק גדל מ- 6% ל- 8.5% בשנה האחרונה וכי בתקופה זו חלה האטה משמעותית בצמיחת המשק.

מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו.


 
אודות המחבר

אולגה משווקת קמפיין "קונים כחול לבן" במטרה להעלות את המודעות הצרכנית בישראל לחשיבות העדפת מוצרים כחול-לבן.
להרשמה וקבלת עדכונים לחץ כאן.

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article6084.aspx