דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה אקטואליה משרד התמ''ת והתאחדות התעשיינים הולכים על ''כחול לבן''
משרד התמ''ת והתאחדות התעשיינים הולכים על ''כחול לבן''
olga pulisman 14/09/09 |  צפיות: 3722

משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים הולכים על "כחול לבן"

ממשלת ישראל תדון היום בהצעתו של שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין התוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה"

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר: 

"הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים:

"אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק. עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי: 

כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו. 

הממשלה תדון היום בהצעת מחליטים שהגיש שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין תוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה".

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012.

עפ"י הצעת המחליטים:

הממשלה קובעת כי קידום התעשייה המקומית וצמצום האבטלה הם אתגר לאומי אשר ימומש, בין השאר, באמצעות עידוד העדפת רכישות מתוצרת הארץ. על כן יש:

•  

להנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתאם לרוח החלטה זו ולפי הגדרת מוצרי כחול לבן בתקנות חובת מכרזים.

•  

להטיל על שר התמ"ת לפעול בתאום עם לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לסימון מוצרים מתוצרת הארץ באופן שלצרכנים יהיה קל לזהותם.

•  

להטיל על וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים לצרף את העדפת מוצרים "כחול לבן" לרשימת ההצעות שיבחנו להיות הנושא המרכזי לשנת העצמאות התש"ע.

•  

להטיל על שר החינוך לשקול בהתאם לסמכותו ועל שר התמ"ת בתחום משרדו לשלב את נושא העדפת תוצרת הארץ והערכים הגלומים בהעדפת צרכנית של תוצרת מקומית, בתכניות חינוכיות למוסדות חינוך.

•  

להטיל על מנכ"ל משרד התמ"ת להקים תוך 30 יום, ועדת היגוי בין משרדית ליישום תוכנית זו, אשר תסייע למטה "כחול לבן" שהוקם התמ"ת ותיתן הנחיותיה בדבר הפעולות הנדרשות לשם קידום התוכנית והשגת יעדיה. בין היתר, תבחן וועדת ההיגוי את הדרכים בהם יכולים משרדי הממשלה, למנף את ההוצאה הממשלתית לטובת רכישות מתוצרת מקומית.

השר בן אליעזר מציין כי החל מהרבעון השלישי של שנת 2008, מתמודד המשק העולמי עם משבר כלכלי חריף, כמותו לא התרחש מזה עשורים. המשבר הכלכלי העולמי לא פסח על המשק הישראלי, והביא עמו האטה משמעותית בצמיחת המשק והרחבת מעגל האבטלה.

עוד מציין השר בן אליעזר כי תופעות אלו מחייבות הערכות מחודשת, מינוף הכלים הקיימים ויצירתם של חדשים. כוח הקניה של הציבור הישראלי בכלל, ושל הגופים המוסדיים בפרט, יכולים לשמש בימים אלו, אם יופנו לרכישה של תוצרת מקומית כחלופה לרכישה של מוצרים מיובאים, גורמים מניעים לחיזוק כלכלת מדינת ישראל ולהגדלת מספר המועסקים במשק.

כלכלתה של מדינה אינה יכולה להתבסס על ייבוא בלבד. המשבר הכלכלי העולמי העצים תפישה זו, אשר באה לידי ביטוי בהחלטות של ממשלות מדינות אחרות, אשר אימצו דרכים לחיזוק מעמדם של תעשיות מקומיות.

השר בן אליעזר אומרי כי "הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים אומר כי: "בימים אלה של משבר כלכלי, בהם מדינות העולם מצמצמות מאוד את הייבוא מישראל, אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק.

עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".

יצויין כי, יישום התוכנית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה יביא ערכים אלה לכדי הגשמה. שיווק מסר חינוכי כי העדפת כחול-לבן היא מעשה ציוני פטריוטי קל לביצוע אשר ערכה למשק הישראלי רב.

הממשלה תקצה תקציבים מתאימים לשם ניהולו של קמפיין רחב היקף, אשר יכלול את משרדי הממשלה, ובעיקר משרדי האוצר, התמ"ת, והחינוך, מתוך מטרה כפולה - להעדיף תוצרת מקומית ברכישות מוסדיות ולעודד רכישות מתוצרת מקומית של הצרכן הפרטי.

יצוין כי החלטת ממשלה בנושא כחול לבן מעניקה למשרד התמ"ת את הכלים התקציביים ואת הכלים הניהוליים כועדת ההיגוי ומטה "כחול לבן" הדרושים.

מניתוח נתונים שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי שיעור האבטלה במשק גדל מ- 6% ל- 8.5% בשנה האחרונה וכי בתקופה זו חלה האטה משמעותית בצמיחת המשק.

מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו.
משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים הולכים על "כחול לבן"

ממשלת ישראל תדון היום בהצעתו של שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין התוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה"

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר:

"הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים:

"אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק. עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".

מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי:

כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו.

הממשלה תדון היום בהצעת מחליטים שהגיש שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין תוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה".

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012.

עפ"י הצעת המחליטים:

הממשלה קובעת כי קידום התעשייה המקומית וצמצום האבטלה הם אתגר לאומי אשר ימומש, בין השאר, באמצעות עידוד העדפת רכישות מתוצרת הארץ. על כן יש:

להנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתאם לרוח החלטה זו ולפי הגדרת מוצרי כחול לבן בתקנות חובת מכרזים.

להטיל על שר התמ"ת לפעול בתאום עם לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לסימון מוצרים מתוצרת הארץ באופן שלצרכנים יהיה קל לזהותם.

להטיל על וועדת השרים לענייני סמלים וטקסים לצרף את העדפת מוצרים "כחול לבן" לרשימת ההצעות שיבחנו להיות הנושא המרכזי לשנת העצמאות התש"ע.

להטיל על שר החינוך לשקול בהתאם לסמכותו ועל שר התמ"ת בתחום משרדו לשלב את נושא העדפת תוצרת הארץ והערכים הגלומים בהעדפת צרכנית של תוצרת מקומית, בתכניות חינוכיות למוסדות חינוך.

להטיל על מנכ"ל משרד התמ"ת להקים תוך 30 יום, ועדת היגוי בין משרדית ליישום תוכנית זו, אשר תסייע למטה "כחול לבן" שהוקם התמ"ת ותיתן הנחיותיה בדבר הפעולות הנדרשות לשם קידום התוכנית והשגת יעדיה. בין היתר, תבחן וועדת ההיגוי את הדרכים בהם יכולים משרדי הממשלה, למנף את ההוצאה הממשלתית לטובת רכישות מתוצרת מקומית.

השר בן אליעזר מציין כי החל מהרבעון השלישי של שנת 2008, מתמודד המשק העולמי עם משבר כלכלי חריף, כמותו לא התרחש מזה עשורים. המשבר הכלכלי העולמי לא פסח על המשק הישראלי, והביא עמו האטה משמעותית בצמיחת המשק והרחבת מעגל האבטלה.

עוד מציין השר בן אליעזר כי תופעות אלו מחייבות הערכות מחודשת, מינוף הכלים הקיימים ויצירתם של חדשים. כוח הקניה של הציבור הישראלי בכלל, ושל הגופים המוסדיים בפרט, יכולים לשמש בימים אלו, אם יופנו לרכישה של תוצרת מקומית כחלופה לרכישה של מוצרים מיובאים, גורמים מניעים לחיזוק כלכלת מדינת ישראל ולהגדלת מספר המועסקים במשק.

כלכלתה של מדינה אינה יכולה להתבסס על ייבוא בלבד. המשבר הכלכלי העולמי העצים תפישה זו, אשר באה לידי ביטוי בהחלטות של ממשלות מדינות אחרות, אשר אימצו דרכים לחיזוק מעמדם של תעשיות מקומיות.

השר בן אליעזר אומרי כי "הנחלת ערכים ציוניים של צרכנות פטריוטית, היא מטרה חינוכית וכלכלית ראשונה במעלה. הנחלת הידיעה בקרב הציבור כי בכל רכישה של מוצר מתוצרת מקומית, כחלופה למוצר מיובא, יוצר האזרח מקומות עבודה, ומסייע לשכנו לשמור על מקום עבודתו, הנו יעד חינוכי ראשון במעלה".

שרגא ברוש, יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים אומר כי: "בימים אלה של משבר כלכלי, בהם מדינות העולם מצמצמות מאוד את הייבוא מישראל, אנו קוראים לכם, נציגי המגזר העסקי והממשלתי, ולציבור הצרכנים בישראל לפעול יחד למען חיזוק התעשייה הישראלית ועובדיה ולחיזוק המשק.

עכשיו הזמן לקנות תוצרת כחול לבן - הדבר יגדיל את כושר הייצור המקומי; ימנע פיטורים של אלפי עובדים; יוסיף אלפים רבים של מקומות עבודה ויחזק את התעשייה בישראל".

יצויין כי, יישום התוכנית לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה יביא ערכים אלה לכדי הגשמה. שיווק מסר חינוכי כי העדפת כחול-לבן היא מעשה ציוני פטריוטי קל לביצוע אשר ערכה למשק הישראלי רב.

הממשלה תקצה תקציבים מתאימים לשם ניהולו של קמפיין רחב היקף, אשר יכלול את משרדי הממשלה, ובעיקר משרדי האוצר, התמ"ת, והחינוך, מתוך מטרה כפולה - להעדיף תוצרת מקומית ברכישות מוסדיות ולעודד רכישות מתוצרת מקומית של הצרכן הפרטי.

יצוין כי החלטת ממשלה בנושא כחול לבן מעניקה למשרד התמ"ת את הכלים התקציביים ואת הכלים הניהוליים כועדת ההיגוי ומטה "כחול לבן" הדרושים.

מניתוח נתונים שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי שיעור האבטלה במשק גדל מ- 6% ל- 8.5% בשנה האחרונה וכי בתקופה זו חלה האטה משמעותית בצמיחת המשק.

מבדיקה שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת עולה כי כל מיליארד ש"ח אשר יופנו מקניית מוצרי צריכה מייבוא לקנייה מתוצרת הארץ, יניבו כ- 2,750 משרות נטו (לאחר קיזוז המשרות מאובדן נתח ייבוא). כמו כן, הפניית מיליארד ש"ח מקניית מוצרי השקעה מחו"ל לקנייה מתוצרת הארץ יניבו כ- 1,125 משרות נטו.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 olga pulisman

אולגה משווקת קמפיין "קונים כחול לבן" במטרה להעלות את המודעות הצרכנית בישראל לחשיבות העדפת מוצרים כחול-לבן.
להרשמה וקבלת עדכונים לחץ כאן. 


מאמרים נוספים מאת olga pulisman
 
מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ''ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים ''כחול לבן''
14/09/09 | אקטואליה
מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים "כחול לבן"

בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק

72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ


תוכנית ''כחול לבן''
14/09/09 | אקטואליה
מוצר ישראלי – לפחות 35% מעלות ייצורו בוצעו בישראל ונעשה שינוי מהותי במוצרלפי חוק הגנת הצרכן- בכל מוצר חייב להופיע סימון ארץ הייצורמשרד התמ"ת בשיתוף התאחדות התעשיינים יפרסמו לוגו – מיוצר בישראל


השרים בן אליעזר ואהרונוביץ דנו בדרכים להעדפת תוצרת כחול לבן במכרזי הטקסטיל של המשרד לביטחון פנים
בין ההצעות: ניקוד מיוחד במכרזים לתוצר ישראלי והוראת שעה לתקופה מוגבלת שתתן פתרון לתעשיית הטקסטיל בזמן המשבר הכלכלי

השר בן אליעזר: "אם הסינים קוראים להעדיף מוצרים המיוצרים בסין, אין סיבה שישראל לא תדאג לעניי ביתה קודם"


משרד התמ''ת והתאחדות התעשיינים הולכים על ''כחול לבן''
14/09/09 | אקטואליה
משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים הולכים על "כחול לבן"

ממשלת ישראל תדון היום בהצעתו של שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין התוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה"

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012


השר בן אליעזר ביקש - ודלתות הפלדלת החדשות של רב-בריח יסומנו בתו כחול-לבן
14/09/09 | תעשייה
בספטמבר 2009

-הודעה לעיתונות-

סנונית ראשונה לקמפיין החדש של משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים

השר בן אליעזר ביקש - ודלתות הפלדלת החדשות של רב-בריח יסומנו בתו כחול-לבן

בטקס השקת קו הייצור החדש של רב-בריח באשקלון נענה בעל החברה לקריאתו של השר לסמן את הדלתות החדשות ? בן אליעזר: מפעל החברה מספק תעסוקה למאות תושבי אשקלון והסביבה, בתקופה בה הפריפריה זקוקה יותר מכל לצמיחה תעסוקתית ותעשייתית


השר בן אליעזר הנחה - במשרד התמ''ת רוכשים שי לחג כחול-לבן
14/09/09 | תעשייה
דברי השר בן אליעזר וסגנית השר נוקד בטקס הרמת כוסית לשנה החדשה עם עובדי משרד התמ"ת

השר בן אליעזר הנחה – במשרד התמ"ת רוכשים שי לחג כחול-לבן

השר קרא לכלל בתי העסק בישראל לנהוג כמו במשרד התמ"ת, ולרכוש שי לחג לעובדים תוצרת ישראל


שר התמ''ת בנימין (פואד) בן אליעזר : אני קורא לציבור לקנות מוצרים מתוצרת כחול לבן
14/09/09 | צרכנות
שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר :

אני קורא לציבור לקנות מוצרים מתוצרת כחול לבן

הממשלה אישרה היום את הצעת המחליטים שהגיש שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין תוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה".

המטרה: לגרום לאזרחים להבין את הקשר בין קנייה של מוצרים מתוצרת הארץ לבין שמירה על מקומות עבודה קיימים ויצירה של מקומות עבודה חדשים.

משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים יעבירו לטיפול מינהל הרכש הממשלתי פניות של יצרנים על אפליה במכרזים של גופים ציבוריים.


בימים אלה הושג סיכום בין משרדי התמ''ת, האוצר והתאחדות התעשיינים בנושא הטיפול באפליית תוצרת הארץ במכרזים
בימים אלה הושג סיכום בין משרדי התמ"ת, האוצר והתאחדות התעשיינים בנושא הטיפול באפליית תוצרת הארץ במכרזים

שר תמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר: "ההסכם עם משרד האוצר משלים את שורת ההחלטות שהועברו בממשלה ונותן מענה לבעיות עליהם התלוננו התעשיינים ושעד היום לא היה להם פתרון מוסכם בין משרדי הממשלה"

מינהל הרכש הממשלתי הכניס לאחרונה בחוק חובת מכרזים, סעיף המאפשר לו להתערב ההחלטות של וועדות המכרזים הממשלתיות


שר התמ''ת ושר החינוך סיכמו על שילוב פעילויות חינוכיות בשנה''ל הבאה לעידוד רכישות כחול לבן
שר התמ"ת ושר החינוך סיכמו על שילוב פעילויות חינוכיות בשנה"ל הבאה לעידוד רכישות כחול לבן

השר בן אליעזר פנה לנשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש וליו"ר הסתדרות העובדים עופר עיני בעניין הגברת התעסוקה באמצעות רכישות כחול לבן: "אחד המקורות החשובים לרכישות כחול לבן הוא רכישות מרוכזות של וועדי העובדים"

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI