מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ''ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים ''כחול לבן''
נכתב על ידי: olga pulisman
תאריך: 14/09/09

במסגרת תוכנית "כחול לבן" שמקדם שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר: 

קניית מוצר המיוצר בישראל מסייע ביצירת מקום עבודהמינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים "כחול לבן" 

בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק 

72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ

• בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק. על פי הערכות המינהל תביא הסטת מיליארד שקל ,מצריכת מוצרים מתוצרת חוץ לטובת מוצרים תוצרת הארץ, להרחבת התעסוקה במשק ב- 2,500 עד 3,000 עובדים. 
•  

בסוף העשור הנוכחי מעניק הצרכן הישראלי לתוצרת ישראלית "כחול לבן" ציונים גבוהים באיכות יחסית למוצרים מתוצרת חוץ המתייחסים הן לנושא איכות המוצר ומחיריו התחרותיים. 72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם1 או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ, 80% סברו כי הם שווים או מותאמים יותר לטעם ולמזג האוויר הישראלי ו- 74% הגדירו את המוצרים כשווים או כבריאים2 יותר ממוצרים מתוצרת חוץ. 

כך עולה מניתוח הממצאים של סקר מקיף שערך לאחרונה3 מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בקרב 1,200 צרכנים ישראלים ותיקים, עולים מחבר העמים וערבים ישראלים, במטרה לבחון את האפשרות להרחבת קניית "כחול לבן".

לאחרונה החליט שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר לצאת בתוכנית מקיפה, וארוכת טווח לשינוי העדפותיו של הצרכן הישראלי לטובת מוצרים מתוצרת הארץ. 

בעקבות כך, הנחה שר התמ"ת, להקים במשרד התמ"ת מטה "כחול לבן" שתפקידו להעלות את מודעות הציבור בחשיבות קניית "כחול לבן" שתביא להרחבת התעסוקה המקומית. 

ממצאים נוספים מן הסקר הראו כי:

•  

42% מהצרכנים הישראלים דיווחו כי מוצרים "כחול לבן" מהווים, תמיד או לעיתים קרובות, שיקול בעת קנייה. מנגד 35% לא ייחסו לכך חשיבות. 62% ציינו כי העדיפו, בקניות שערכו לאחרונה, דווקא מוצרים מתוצרת הארץ.

•  

58% מהצרכנים טענו כי המשתנים המובילים בהחלטות הקנייה שלהם הינם מחיר ואיכות המוצרים. עם זאת, כ-50% מהצרכנים ציינו כי באיכויות שוות של מוצרים מתוצרת הארץ לאלו של מוצרים מתוצרת חוץ, הם יעדיפו לקנות מתוצרת הארץ גם במחיר הגבוה עד 5% ממחיר המוצרים מתוצרת חוץ.

•  

הצרכן הישראלי פתוח לשינויים בהרגלי הקנייה שלו: 59% מהצרכנים הישראלים מגיעים לעיתים קרובות למקום הקנייה עם רשימת קניות שהוכנה מראש, אך רשימה זו אינה כוללת בד"כ שמות של מותגים, אלא מציינת את סוג המוצר, וכשליש מהם (34% מהצרכנים המכינים רשימה מראש) נוהגים להוסיף מוצרים שלא נכללו מקודם ברשימה זו.

•  

יתר הצרכנים, כ- 41%, אינם נוהגים בד"כ להכין מראש רשימת קניות, ומבצעים את החלטות הקניה שלהם במהלך הקניה עצמה.

•  

58% מהצרכנים הישראלים "מזהים" מוצרים מתוצרת הארץ בעיקר על פי שם החברה המוכרת לו כחברה ישראלית. 21% "מזהים" ע"פ מקום הייצור ו-14% בלבד "מזהים" לפי סמל מיוחד המייצג מוצרים "כחול לבן". נציין כי רק 6% זיהו את הסמל כובע טמבל "מיוצר בישראל" שהוא תו הסימן המוטבע על חלק ממוצרי "כחול לבן".

•  

בחינת השוני, בין האוכלוסיות השונות שהשתתפו בסקר, ביחס לקשר שבין הגברת קניות "כחול לבן" ושיפור הכלכלה, מראה כי האוכלוסייה היהודית הותיקה מכירה בשיעור גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית בקשר החיובי שביניהם: 86% לעומת 59% בהתאמה . הבדלים דומים נתגלו גם בהתייחסות האוכלוסיות השונות לקשר שבין קניית מוצרים "כחול לבן, לבין אבטלה: 81% ו-45% בהתאמה. בנוסף, מתברר כי שיעור ניכר מהצרכנים רואה שקיים קשר בין הרחבת הקניות של מוצרי "כחול לבן" לבין צמצום התלות של ישראל בעולם. שיעור גבוה מהאוכלוסייה היהודית הותיקה (78%) רואה את התרומה הישירה של הרחבת קניות "כחול לבן" לשיפור המצב הכלכלי ורווחת הציבור. השיעור נמוך יותר בקרב העולים (68%) ויורד באופן ניכר באוכלוסייה הערבית (46%).

•  

קניית מוצרים "כחול לבן" איננה באה משיקולים של גאווה לאומית, אלא בעיקר, משיקולים של איכות המוצר ומחירו והתאמתו של המוצר לצרכיו האישיים של הצרכן. הממצאים הראו כי רק 18% הסכימו או שהסכימו מאוד, עם הטענה שקניית מוצרים "כחול לבן" גורמת להם גאווה לאומית.1 השאר: פחות איכותיים (13%) ואינם יודעים (15%).

2 השאר: פחות בריאים (9%) ואינם יודעים (17%).

3 הסקר נערך בין התאריכים 3-10 לחודש אוגוסט 09.
במסגרת תוכנית "כחול לבן" שמקדם שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר:

קניית מוצר המיוצר בישראל מסייע ביצירת מקום עבודה

מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים "כחול לבן"

בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק

72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ

• בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק. על פי הערכות המינהל תביא הסטת מיליארד שקל ,מצריכת מוצרים מתוצרת חוץ לטובת מוצרים תוצרת הארץ, להרחבת התעסוקה במשק ב- 2,500 עד 3,000 עובדים.

בסוף העשור הנוכחי מעניק הצרכן הישראלי לתוצרת ישראלית "כחול לבן" ציונים גבוהים באיכות יחסית למוצרים מתוצרת חוץ המתייחסים הן לנושא איכות המוצר ומחיריו התחרותיים. 72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם1 או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ, 80% סברו כי הם שווים או מותאמים יותר לטעם ולמזג האוויר הישראלי ו- 74% הגדירו את המוצרים כשווים או כבריאים2 יותר ממוצרים מתוצרת חוץ.

כך עולה מניתוח הממצאים של סקר מקיף שערך לאחרונה3 מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בקרב 1,200 צרכנים ישראלים ותיקים, עולים מחבר העמים וערבים ישראלים, במטרה לבחון את האפשרות להרחבת קניית "כחול לבן".

לאחרונה החליט שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר לצאת בתוכנית מקיפה, וארוכת טווח לשינוי העדפותיו של הצרכן הישראלי לטובת מוצרים מתוצרת הארץ.

בעקבות כך, הנחה שר התמ"ת, להקים במשרד התמ"ת מטה "כחול לבן" שתפקידו להעלות את מודעות הציבור בחשיבות קניית "כחול לבן" שתביא להרחבת התעסוקה המקומית.

ממצאים נוספים מן הסקר הראו כי:

42% מהצרכנים הישראלים דיווחו כי מוצרים "כחול לבן" מהווים, תמיד או לעיתים קרובות, שיקול בעת קנייה. מנגד 35% לא ייחסו לכך חשיבות. 62% ציינו כי העדיפו, בקניות שערכו לאחרונה, דווקא מוצרים מתוצרת הארץ.

58% מהצרכנים טענו כי המשתנים המובילים בהחלטות הקנייה שלהם הינם מחיר ואיכות המוצרים. עם זאת, כ-50% מהצרכנים ציינו כי באיכויות שוות של מוצרים מתוצרת הארץ לאלו של מוצרים מתוצרת חוץ, הם יעדיפו לקנות מתוצרת הארץ גם במחיר הגבוה עד 5% ממחיר המוצרים מתוצרת חוץ.

הצרכן הישראלי פתוח לשינויים בהרגלי הקנייה שלו: 59% מהצרכנים הישראלים מגיעים לעיתים קרובות למקום הקנייה עם רשימת קניות שהוכנה מראש, אך רשימה זו אינה כוללת בד"כ שמות של מותגים, אלא מציינת את סוג המוצר, וכשליש מהם (34% מהצרכנים המכינים רשימה מראש) נוהגים להוסיף מוצרים שלא נכללו מקודם ברשימה זו.

יתר הצרכנים, כ- 41%, אינם נוהגים בד"כ להכין מראש רשימת קניות, ומבצעים את החלטות הקניה שלהם במהלך הקניה עצמה.

58% מהצרכנים הישראלים "מזהים" מוצרים מתוצרת הארץ בעיקר על פי שם החברה המוכרת לו כחברה ישראלית. 21% "מזהים" ע"פ מקום הייצור ו-14% בלבד "מזהים" לפי סמל מיוחד המייצג מוצרים "כחול לבן". נציין כי רק 6% זיהו את הסמל כובע טמבל "מיוצר בישראל" שהוא תו הסימן המוטבע על חלק ממוצרי "כחול לבן".

בחינת השוני, בין האוכלוסיות השונות שהשתתפו בסקר, ביחס לקשר שבין הגברת קניות "כחול לבן" ושיפור הכלכלה, מראה כי האוכלוסייה היהודית הותיקה מכירה בשיעור גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית בקשר החיובי שביניהם: 86% לעומת 59% בהתאמה . הבדלים דומים נתגלו גם בהתייחסות האוכלוסיות השונות לקשר שבין קניית מוצרים "כחול לבן, לבין אבטלה: 81% ו-45% בהתאמה. בנוסף, מתברר כי שיעור ניכר מהצרכנים רואה שקיים קשר בין הרחבת הקניות של מוצרי "כחול לבן" לבין צמצום התלות של ישראל בעולם. שיעור גבוה מהאוכלוסייה היהודית הותיקה (78%) רואה את התרומה הישירה של הרחבת קניות "כחול לבן" לשיפור המצב הכלכלי ורווחת הציבור. השיעור נמוך יותר בקרב העולים (68%) ויורד באופן ניכר באוכלוסייה הערבית (46%).

קניית מוצרים "כחול לבן" איננה באה משיקולים של גאווה לאומית, אלא בעיקר, משיקולים של איכות המוצר ומחירו והתאמתו של המוצר לצרכיו האישיים של הצרכן. הממצאים הראו כי רק 18% הסכימו או שהסכימו מאוד, עם הטענה שקניית מוצרים "כחול לבן" גורמת להם גאווה לאומית.

1 השאר: פחות איכותיים (13%) ואינם יודעים (15%).

2 השאר: פחות בריאים (9%) ואינם יודעים (17%).

3 הסקר נערך בין התאריכים 3-10 לחודש אוגוסט 09.


 
אודות המחבר

אולגה משווקת קמפיין "קונים כחול לבן" במטרה להעלות את המודעות הצרכנית בישראל לחשיבות העדפת מוצרים כחול-לבן.
להרשמה וקבלת עדכונים לחץ כאן.

המאמר הודפס מאתר portal-asakim.com - אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים
http://www.portal-asakim.com/Articles/Article6087.aspx