דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה אקטואליה מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ''ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים ''כחול לבן''
מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ''ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים ''כחול לבן''
olga pulisman 14/09/09 |  צפיות: 3687

במסגרת תוכנית "כחול לבן" שמקדם שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר: 

קניית מוצר המיוצר בישראל מסייע ביצירת מקום עבודהמינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים "כחול לבן" 

בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק 

72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ

• בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק. על פי הערכות המינהל תביא הסטת מיליארד שקל ,מצריכת מוצרים מתוצרת חוץ לטובת מוצרים תוצרת הארץ, להרחבת התעסוקה במשק ב- 2,500 עד 3,000 עובדים. 
•  

בסוף העשור הנוכחי מעניק הצרכן הישראלי לתוצרת ישראלית "כחול לבן" ציונים גבוהים באיכות יחסית למוצרים מתוצרת חוץ המתייחסים הן לנושא איכות המוצר ומחיריו התחרותיים. 72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם1 או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ, 80% סברו כי הם שווים או מותאמים יותר לטעם ולמזג האוויר הישראלי ו- 74% הגדירו את המוצרים כשווים או כבריאים2 יותר ממוצרים מתוצרת חוץ. 

כך עולה מניתוח הממצאים של סקר מקיף שערך לאחרונה3 מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בקרב 1,200 צרכנים ישראלים ותיקים, עולים מחבר העמים וערבים ישראלים, במטרה לבחון את האפשרות להרחבת קניית "כחול לבן".

לאחרונה החליט שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר לצאת בתוכנית מקיפה, וארוכת טווח לשינוי העדפותיו של הצרכן הישראלי לטובת מוצרים מתוצרת הארץ. 

בעקבות כך, הנחה שר התמ"ת, להקים במשרד התמ"ת מטה "כחול לבן" שתפקידו להעלות את מודעות הציבור בחשיבות קניית "כחול לבן" שתביא להרחבת התעסוקה המקומית. 

ממצאים נוספים מן הסקר הראו כי:

•  

42% מהצרכנים הישראלים דיווחו כי מוצרים "כחול לבן" מהווים, תמיד או לעיתים קרובות, שיקול בעת קנייה. מנגד 35% לא ייחסו לכך חשיבות. 62% ציינו כי העדיפו, בקניות שערכו לאחרונה, דווקא מוצרים מתוצרת הארץ.

•  

58% מהצרכנים טענו כי המשתנים המובילים בהחלטות הקנייה שלהם הינם מחיר ואיכות המוצרים. עם זאת, כ-50% מהצרכנים ציינו כי באיכויות שוות של מוצרים מתוצרת הארץ לאלו של מוצרים מתוצרת חוץ, הם יעדיפו לקנות מתוצרת הארץ גם במחיר הגבוה עד 5% ממחיר המוצרים מתוצרת חוץ.

•  

הצרכן הישראלי פתוח לשינויים בהרגלי הקנייה שלו: 59% מהצרכנים הישראלים מגיעים לעיתים קרובות למקום הקנייה עם רשימת קניות שהוכנה מראש, אך רשימה זו אינה כוללת בד"כ שמות של מותגים, אלא מציינת את סוג המוצר, וכשליש מהם (34% מהצרכנים המכינים רשימה מראש) נוהגים להוסיף מוצרים שלא נכללו מקודם ברשימה זו.

•  

יתר הצרכנים, כ- 41%, אינם נוהגים בד"כ להכין מראש רשימת קניות, ומבצעים את החלטות הקניה שלהם במהלך הקניה עצמה.

•  

58% מהצרכנים הישראלים "מזהים" מוצרים מתוצרת הארץ בעיקר על פי שם החברה המוכרת לו כחברה ישראלית. 21% "מזהים" ע"פ מקום הייצור ו-14% בלבד "מזהים" לפי סמל מיוחד המייצג מוצרים "כחול לבן". נציין כי רק 6% זיהו את הסמל כובע טמבל "מיוצר בישראל" שהוא תו הסימן המוטבע על חלק ממוצרי "כחול לבן".

•  

בחינת השוני, בין האוכלוסיות השונות שהשתתפו בסקר, ביחס לקשר שבין הגברת קניות "כחול לבן" ושיפור הכלכלה, מראה כי האוכלוסייה היהודית הותיקה מכירה בשיעור גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית בקשר החיובי שביניהם: 86% לעומת 59% בהתאמה . הבדלים דומים נתגלו גם בהתייחסות האוכלוסיות השונות לקשר שבין קניית מוצרים "כחול לבן, לבין אבטלה: 81% ו-45% בהתאמה. בנוסף, מתברר כי שיעור ניכר מהצרכנים רואה שקיים קשר בין הרחבת הקניות של מוצרי "כחול לבן" לבין צמצום התלות של ישראל בעולם. שיעור גבוה מהאוכלוסייה היהודית הותיקה (78%) רואה את התרומה הישירה של הרחבת קניות "כחול לבן" לשיפור המצב הכלכלי ורווחת הציבור. השיעור נמוך יותר בקרב העולים (68%) ויורד באופן ניכר באוכלוסייה הערבית (46%).

•  

קניית מוצרים "כחול לבן" איננה באה משיקולים של גאווה לאומית, אלא בעיקר, משיקולים של איכות המוצר ומחירו והתאמתו של המוצר לצרכיו האישיים של הצרכן. הממצאים הראו כי רק 18% הסכימו או שהסכימו מאוד, עם הטענה שקניית מוצרים "כחול לבן" גורמת להם גאווה לאומית.1 השאר: פחות איכותיים (13%) ואינם יודעים (15%).

2 השאר: פחות בריאים (9%) ואינם יודעים (17%).

3 הסקר נערך בין התאריכים 3-10 לחודש אוגוסט 09.
במסגרת תוכנית "כחול לבן" שמקדם שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר:

קניית מוצר המיוצר בישראל מסייע ביצירת מקום עבודה

מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים "כחול לבן"

בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק

72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ

• בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק. על פי הערכות המינהל תביא הסטת מיליארד שקל ,מצריכת מוצרים מתוצרת חוץ לטובת מוצרים תוצרת הארץ, להרחבת התעסוקה במשק ב- 2,500 עד 3,000 עובדים.

בסוף העשור הנוכחי מעניק הצרכן הישראלי לתוצרת ישראלית "כחול לבן" ציונים גבוהים באיכות יחסית למוצרים מתוצרת חוץ המתייחסים הן לנושא איכות המוצר ומחיריו התחרותיים. 72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם1 או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ, 80% סברו כי הם שווים או מותאמים יותר לטעם ולמזג האוויר הישראלי ו- 74% הגדירו את המוצרים כשווים או כבריאים2 יותר ממוצרים מתוצרת חוץ.

כך עולה מניתוח הממצאים של סקר מקיף שערך לאחרונה3 מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת בקרב 1,200 צרכנים ישראלים ותיקים, עולים מחבר העמים וערבים ישראלים, במטרה לבחון את האפשרות להרחבת קניית "כחול לבן".

לאחרונה החליט שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר לצאת בתוכנית מקיפה, וארוכת טווח לשינוי העדפותיו של הצרכן הישראלי לטובת מוצרים מתוצרת הארץ.

בעקבות כך, הנחה שר התמ"ת, להקים במשרד התמ"ת מטה "כחול לבן" שתפקידו להעלות את מודעות הציבור בחשיבות קניית "כחול לבן" שתביא להרחבת התעסוקה המקומית.

ממצאים נוספים מן הסקר הראו כי:

42% מהצרכנים הישראלים דיווחו כי מוצרים "כחול לבן" מהווים, תמיד או לעיתים קרובות, שיקול בעת קנייה. מנגד 35% לא ייחסו לכך חשיבות. 62% ציינו כי העדיפו, בקניות שערכו לאחרונה, דווקא מוצרים מתוצרת הארץ.

58% מהצרכנים טענו כי המשתנים המובילים בהחלטות הקנייה שלהם הינם מחיר ואיכות המוצרים. עם זאת, כ-50% מהצרכנים ציינו כי באיכויות שוות של מוצרים מתוצרת הארץ לאלו של מוצרים מתוצרת חוץ, הם יעדיפו לקנות מתוצרת הארץ גם במחיר הגבוה עד 5% ממחיר המוצרים מתוצרת חוץ.

הצרכן הישראלי פתוח לשינויים בהרגלי הקנייה שלו: 59% מהצרכנים הישראלים מגיעים לעיתים קרובות למקום הקנייה עם רשימת קניות שהוכנה מראש, אך רשימה זו אינה כוללת בד"כ שמות של מותגים, אלא מציינת את סוג המוצר, וכשליש מהם (34% מהצרכנים המכינים רשימה מראש) נוהגים להוסיף מוצרים שלא נכללו מקודם ברשימה זו.

יתר הצרכנים, כ- 41%, אינם נוהגים בד"כ להכין מראש רשימת קניות, ומבצעים את החלטות הקניה שלהם במהלך הקניה עצמה.

58% מהצרכנים הישראלים "מזהים" מוצרים מתוצרת הארץ בעיקר על פי שם החברה המוכרת לו כחברה ישראלית. 21% "מזהים" ע"פ מקום הייצור ו-14% בלבד "מזהים" לפי סמל מיוחד המייצג מוצרים "כחול לבן". נציין כי רק 6% זיהו את הסמל כובע טמבל "מיוצר בישראל" שהוא תו הסימן המוטבע על חלק ממוצרי "כחול לבן".

בחינת השוני, בין האוכלוסיות השונות שהשתתפו בסקר, ביחס לקשר שבין הגברת קניות "כחול לבן" ושיפור הכלכלה, מראה כי האוכלוסייה היהודית הותיקה מכירה בשיעור גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית בקשר החיובי שביניהם: 86% לעומת 59% בהתאמה . הבדלים דומים נתגלו גם בהתייחסות האוכלוסיות השונות לקשר שבין קניית מוצרים "כחול לבן, לבין אבטלה: 81% ו-45% בהתאמה. בנוסף, מתברר כי שיעור ניכר מהצרכנים רואה שקיים קשר בין הרחבת הקניות של מוצרי "כחול לבן" לבין צמצום התלות של ישראל בעולם. שיעור גבוה מהאוכלוסייה היהודית הותיקה (78%) רואה את התרומה הישירה של הרחבת קניות "כחול לבן" לשיפור המצב הכלכלי ורווחת הציבור. השיעור נמוך יותר בקרב העולים (68%) ויורד באופן ניכר באוכלוסייה הערבית (46%).

קניית מוצרים "כחול לבן" איננה באה משיקולים של גאווה לאומית, אלא בעיקר, משיקולים של איכות המוצר ומחירו והתאמתו של המוצר לצרכיו האישיים של הצרכן. הממצאים הראו כי רק 18% הסכימו או שהסכימו מאוד, עם הטענה שקניית מוצרים "כחול לבן" גורמת להם גאווה לאומית.

1 השאר: פחות איכותיים (13%) ואינם יודעים (15%).

2 השאר: פחות בריאים (9%) ואינם יודעים (17%).

3 הסקר נערך בין התאריכים 3-10 לחודש אוגוסט 09.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 olga pulisman

אולגה משווקת קמפיין "קונים כחול לבן" במטרה להעלות את המודעות הצרכנית בישראל לחשיבות העדפת מוצרים כחול-לבן.
להרשמה וקבלת עדכונים לחץ כאן. 


מאמרים נוספים מאת olga pulisman
 
מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ''ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים ''כחול לבן''
14/09/09 | אקטואליה
מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ערך לאחרונה סקר לקידום קניית מוצרים "כחול לבן"

בין 70% - 80% מהצרכנים הישראלים סבורים כי הרחבת קניית מוצרי תצרוכת מתוצרת הארץ מסייעת לשיפור הכלכלה ולצמצום האבטלה במשק

72% מהצרכנים טענו כי מוצרים תוצרת הארץ שווים באיכותם או טובים יותר ממוצרים מתוצרת חוץ


תוכנית ''כחול לבן''
14/09/09 | אקטואליה
מוצר ישראלי – לפחות 35% מעלות ייצורו בוצעו בישראל ונעשה שינוי מהותי במוצרלפי חוק הגנת הצרכן- בכל מוצר חייב להופיע סימון ארץ הייצורמשרד התמ"ת בשיתוף התאחדות התעשיינים יפרסמו לוגו – מיוצר בישראל


השרים בן אליעזר ואהרונוביץ דנו בדרכים להעדפת תוצרת כחול לבן במכרזי הטקסטיל של המשרד לביטחון פנים
בין ההצעות: ניקוד מיוחד במכרזים לתוצר ישראלי והוראת שעה לתקופה מוגבלת שתתן פתרון לתעשיית הטקסטיל בזמן המשבר הכלכלי

השר בן אליעזר: "אם הסינים קוראים להעדיף מוצרים המיוצרים בסין, אין סיבה שישראל לא תדאג לעניי ביתה קודם"


משרד התמ''ת והתאחדות התעשיינים הולכים על ''כחול לבן''
14/09/09 | אקטואליה
משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים הולכים על "כחול לבן"

ממשלת ישראל תדון היום בהצעתו של שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין התוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה"

מדובר בתכנית לארבע שנים אשר הממשלה מעוניינת ליישמה במהלך השנים 2009-2012


השר בן אליעזר ביקש - ודלתות הפלדלת החדשות של רב-בריח יסומנו בתו כחול-לבן
14/09/09 | תעשייה
בספטמבר 2009

-הודעה לעיתונות-

סנונית ראשונה לקמפיין החדש של משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים

השר בן אליעזר ביקש - ודלתות הפלדלת החדשות של רב-בריח יסומנו בתו כחול-לבן

בטקס השקת קו הייצור החדש של רב-בריח באשקלון נענה בעל החברה לקריאתו של השר לסמן את הדלתות החדשות ? בן אליעזר: מפעל החברה מספק תעסוקה למאות תושבי אשקלון והסביבה, בתקופה בה הפריפריה זקוקה יותר מכל לצמיחה תעסוקתית ותעשייתית


השר בן אליעזר הנחה - במשרד התמ''ת רוכשים שי לחג כחול-לבן
14/09/09 | תעשייה
דברי השר בן אליעזר וסגנית השר נוקד בטקס הרמת כוסית לשנה החדשה עם עובדי משרד התמ"ת

השר בן אליעזר הנחה – במשרד התמ"ת רוכשים שי לחג כחול-לבן

השר קרא לכלל בתי העסק בישראל לנהוג כמו במשרד התמ"ת, ולרכוש שי לחג לעובדים תוצרת ישראל


שר התמ''ת בנימין (פואד) בן אליעזר : אני קורא לציבור לקנות מוצרים מתוצרת כחול לבן
14/09/09 | צרכנות
שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר :

אני קורא לציבור לקנות מוצרים מתוצרת כחול לבן

הממשלה אישרה היום את הצעת המחליטים שהגיש שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר בעניין תוכנית "לקידום תוצרת הארץ ולמינוף הרכישות לטובת הגדלת התעסוקה".

המטרה: לגרום לאזרחים להבין את הקשר בין קנייה של מוצרים מתוצרת הארץ לבין שמירה על מקומות עבודה קיימים ויצירה של מקומות עבודה חדשים.

משרד התמ"ת והתאחדות התעשיינים יעבירו לטיפול מינהל הרכש הממשלתי פניות של יצרנים על אפליה במכרזים של גופים ציבוריים.


בימים אלה הושג סיכום בין משרדי התמ''ת, האוצר והתאחדות התעשיינים בנושא הטיפול באפליית תוצרת הארץ במכרזים
בימים אלה הושג סיכום בין משרדי התמ"ת, האוצר והתאחדות התעשיינים בנושא הטיפול באפליית תוצרת הארץ במכרזים

שר תמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר: "ההסכם עם משרד האוצר משלים את שורת ההחלטות שהועברו בממשלה ונותן מענה לבעיות עליהם התלוננו התעשיינים ושעד היום לא היה להם פתרון מוסכם בין משרדי הממשלה"

מינהל הרכש הממשלתי הכניס לאחרונה בחוק חובת מכרזים, סעיף המאפשר לו להתערב ההחלטות של וועדות המכרזים הממשלתיות


שר התמ''ת ושר החינוך סיכמו על שילוב פעילויות חינוכיות בשנה''ל הבאה לעידוד רכישות כחול לבן
שר התמ"ת ושר החינוך סיכמו על שילוב פעילויות חינוכיות בשנה"ל הבאה לעידוד רכישות כחול לבן

השר בן אליעזר פנה לנשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש וליו"ר הסתדרות העובדים עופר עיני בעניין הגברת התעסוקה באמצעות רכישות כחול לבן: "אחד המקורות החשובים לרכישות כחול לבן הוא רכישות מרוכזות של וועדי העובדים"

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI