דף הבית מיסים מיסים הילכת קלס - ביחס לחישוב נפרד מלא גובר על צמצום החישוב בחוק ההסדרים 2004
הילכת קלס - ביחס לחישוב נפרד מלא גובר על צמצום החישוב בחוק ההסדרים 2004
דר' אלתר ושות' עורכי דין 05/08/08 |  צפיות: 2688

דר' אברהם אלתר , עו"ד ,רונן ארויו, רו"ח , עו"ד ,(15/02/04)

בשנת המס 2004, תהיה אפשרות להפעיל הוראות סעיף 66 (ה) לפקודת מס הכנסה, במטרה לאפשר עריכת חישוב נפרד לבני זוג הפועלים בעסקם המשפחתי, אם כי רק לגבי הכנסה חייבת בסכום של 23,040 ש"ח לשנה. על נישומים החפצים בהפעלת החישוב הנפרד המוגבל היה להודיע על כך לפקיד השומה עד ליום 6.2.2004 (30 יום ממועד קבלת חוק ההסדרים בכנסת). ההטבה בחוק ההסדרים פרושה חסכון מס בסך כ- 5000 ש"ח בשנה. בשנת המס 2004, תהיה אפשרות להפעיל הוראות סעיף 66 (ה) לפקודת מס הכנסה, במטרה לאפשר עריכת חישוב נפרד לבני זוג הפועלים בעסקם המשפחתי, אם כי רק לגבי הכנסה חייבת בסכום של 23,040 ש"ח לשנה. על נישומים החפצים בהפעלת החישוב הנפרד המוגבל היה להודיע על כך לפקיד השומה עד ליום 6.2.2004 (30 יום ממועד קבלת חוק ההסדרים בכנסת). ההטבה בחוק ההסדרים פרושה חסכון מס בסך כ- 5000 ש"ח בשנה.


מעבר לכך, גם לאחר כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים 2004, ניתן לתבוע חישוב נפרד לגבי הכנסת בני זוג מעסקם המשפחתי, וזאת על-פי פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 900/01 רון ואסתר קלס נ' פ"ש ת"א 4. פסק הדין מאפשר תביעת חישוב נפרד וזאת ללא מגבלת ההכנסה החייבת בסך 23 אלפי ש"ח דלעיל. משמעות הדבר היא כי מתן הטבת המס יכולה כעת להגיע לכמה עשרות אלפי ש"ח בשנה ולא רק 5,000 ₪ (כ-50,000 ₪) הניתנים על פי חוק ההסדרים. כמו כן, הפעלת החישוב הנפרד על-פי פס"ד קלס, אפשרית גם ללא מתן הודעה לפקיד השומה עד ליום 6.2.04 כי אם די בהגשת דוח המס לשנת מס פלונית במתכונת זו.
על-פי אותו פס"ד, בני זוג אשר יהא בידם להוכיח כי אין תלות בין הכנסת בן הזוג האחד להכנסת בן הזוג האחר, על אף שאלה מופקות באותו עסק משפחתי ו/או באותה חברה שהם בעלי שליטה בה, יזכו בחישוב נפרד ללא מגבלה.
פסק הדין עדיין רלבנטי לענייננו, שכן הוא ניתן על אף שבספר החוקים כבר היה קיים סעיף 66(ה) לפקודה ועל אף שעדיין לא היה בתוקף.

השפעת תביעת חישוב נפרד על ענייני הביטוח הלאומי :
במאמרים שונים שפורסמו עלה החשש שמא תביעת חישוב נפרד ע"י בני זוג, תגדיל את החיוב בדמי ביטוח לאומי ו תשפיע על זכותם של בני הזוג לגמלאות שונות. גם קביעה זו אינה נכונה. בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה מח-/015, משה גליק נ' המוסד לבטוח לאומי, נקבע מפורשות כי לצורך הביטוח הלאומי חלוקת הכנסות בין בני זוג ייעשו לא לפי הוראות החישוב הנפרד והמאוחד שבפקודת מס הכנסה, כי אם לפי תקנות הביטוח הלאומי ולפי שיוך ההכנסה לבן הזוג או לבת הזוג לפי הוראות הדין הכללי (קניין, חוזים וכו').
לפי תקנות הביטוח הלאומי, בני זוג הפועלים יחדיו כעצמאים בעסק המשפחתי - ההכנסה מן העסק תיוחס 2/3 לבעל ו- 1/3 לאישה וזאת אם עד לחודש אפריל של כל שנת מס לא הוגשה על ידם הצהרה אחרת הקובעת חלוקה אחרת. ייחוס זה של 1/3 ו- 2/3 (או הייחוס השונה עליו הצהירו בני הזוג בפני המוסד לביטוח לאומי) הוא הקובע לצורך החיוב בדמי ביטוח והזכאות לגמלאות, ולא ייחוס ההכנסות בשומת מס הכנסה. לגבי אישה הפועלת כשכירה בעסק המשפחתי, אכן ייחוס משכורת אליה בעת עריכת חישוב נפרד עשויה לגרום מבחינה טכנית לחיוב יתר בדמי ביטוח (וזאת במיוחד אם הכנסת העסק עולה על תקרת החיוב ללא ההקצאה של שכר לאישה) אך שוב אציין כי שאלת החיוב בדמי ביטוח על הכנסת שכר של בת זוג, אינה תלוייה בעריכת חישוב מאוחד או נפרד במס הכנסה, ובכל מקרה משכורת בת הזוג אמורה להיות מחוייבת בדמי ביטוח ולזכותה בגימלאות בהתאם. אשר על-כן, נמליץ לנישומים לשקול תביעת חישוב נפרד וזאת בין מכח פס"ד קלס ובין מכח סעיף 66(ה) לפקודה . עוד יודגש כי גם אם המועד למתן הודעה על החלת סעיף 66(ה) חלף, הרי שניתן לנצל את פס"ד קלס ללא כל מגבלת מועדים, ע"י ציון עובדת החישוב הנפרד בדוח המס לשנה פלונית.

דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 דר' אלתר ושות' עורכי דין

דר' אלתר ושות' עורכי דין
תל אביב, שד' שאול המלך 8, קומה 14
טלפון: 03-6966633
פקס:03-6966663

http://altertax.co.il 


מאמרים נוספים מאת דר' אלתר ושות' עורכי דין
 
גבולות חופש המידע בדיני המס : חובת הגילוי חלה גם על מידע פנימי
19/08/08 | מיסים
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" - כך קבע השופט ברנדייס מבית המשפט העליון של ארה"ב בראשית המאה שעברה.

מוכרים דירת מגורים ? היזהרו מהפטור
19/08/08 | מיסים
ירת המגורים המשפחתית נתפסת כנכס אישי המשמש למגורי המשפחה ולא כנכס השקעה, ומכאן הכלל הגדול שמכירתה פטורה בדרך כלל ממס שבח (במיוחד ידוע הפטור אחת ל- 4 שנים).

הסוכריה שבגלולה: על אף העלאת המס על ני"ע סחירים לעיתים ישולם פחות מס בעקבות הרפורמה
19/08/08 | מיסים
במסגרת הרפורמה בשוק ההון החל מיום 1.1.06 הועלה שיעור מס רווח הון על מכירת ני"ע סחירים מ- 15% ל- 20% במרבית האפיקים ומ - 10% ל - 15% ביחס לאפיקים השקליים הלא צמודים.

חובת הגשת דו"ח לשכירים
19/08/08 | מיסים
רבים סוברים כי בהיותם שכירים, אינם חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. מסקנה זו איננה מדוייקת. כפי שיפורט להלן, קיימים לא מעט מקרים בהם גם שכירים חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו לפרט את הכנסותיהם.

מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים
19/08/08 | מיסים
בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.בעבר, הכנסות מהגרלות, הימורים ומפעילות נושאת פרסים היו בדרך כלל פטורות ממס לפי שיטת המס בישראל, זאת מאחר והכנסות מסוג זה נחשבו כמתת שמים, ללא פוטנציאל ריאלי לחזור על עצמן וללא אפשרות לסווגן למקור הכנסה.

נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת - גם עבור בגירים
19/08/08 | מיסים
מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק. מזה זמן נתקלים הורים לילדים משותקים, עיוורים או מפגרים (להלן - נטולי יכולת), בקשיים רבים בקבלת שתי נקודות הזיכוי המגיעות להם על-פי חוק.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ג')
בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.בשבועות הקודמים סקרנו את הילכתו החדשנית של כב' השופט אלטוביה. לסיום סקירה זו חייבים אני להתייחס גם לפסקי דין עליהם הסתמך וגם לפסקי דין אותם לא הזכיר.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק ב')
19/08/08 | מיסים
דנו בשבוע שעבר בהלכה החדשנית והמורכבת מאוד של כבוד השופט מ. אלטוביה, לפיה עלות הבניה היום, בניכוי פחת שנתי (כפול מספר שנות החכירה הצפויה) ובניכוי הוצאות עתידיות (מהוונות לערך נוכחי) מהווה הכנסה חייבת של החוכר כבר היום.

בניית השוכר כהכנסת המשכיר. אימתי? (חלק א')
שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.שאלת חיובו במס של המשכיר על בניה שבונה השוכר במקרקעין השכורים עולה מדי פעם בהקשרים שונים.

ביטלתם הסכם מכר עם קבלן? אל תיכנסו לדירה
רוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישהרוכש דירה המבקש לבטל רכישתה לאחר ששילם את מרבית תמורתה נמצא במלכודת: אם ישלים את הרכישה ישפר את עמדת המיקוח מול הקבלן, אך הוא עלול לאבד את החזר מס הרכישה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI