דף הבית ביטוח ביטוח משכנתא הטעה ויצא בלא פגע
הטעה ויצא בלא פגע
חיים קליר,עו"ד 02/08/08 |  צפיות: 1480
הטעה ויצא בלא פגע


1983-2008© חיים קליר ושות' http://www.kalir.co.il

ששון כהן נהרג באסון ורסאי.

כחודש ימים לפני האסון, נטל המנוח, יחד עם רעייתו רבקה, הלוואה מבנק לאומי לצורך שיפוץ ביתם.

הבנקים כידוע, דורשים מהלווים שלהם, לבטח את חייהם בביטוח חיים. כך מובטח, כי הבנקים יקבלו בחזרה את כספם מפוליסות הביטוח שרכשו הלווים, אותם לווים שנפטרו בטרם סיימו לפרוע את מלוא ההלוואה.

אולם זו לא הסיבה היחידה וגם לא העיקרית לדרישת הבנקים כי הלווים יבטחו את חייהם. כספם של הבנקים ממילא מובטח במשכנתה ובערבים.

ביטוחי חיים, בעידן בו תוחלת החיים רק עולה, משלשלים לכיסן של חברות הביטוח רווחים אדירים.

מימים ימימה, זיהו הבנקים את הפוטנציאל העסקי הגלום באפשרות לחייב את הלווים לבטח את חייהם. אולם לבנקים אין רישיון לבטח. מי שאין לו רישיון לבטח, גם אינו רשאי להיות שותף לרווחים עם מי שיש לו רישיון מבטח. ללא רווח, אין לבנקים כל אינטרס עסקי לדרוש מהלווים לבטח את חייהם בחברות ביטוח על מנת שרק אלה יעשו רווח.

הדרך להכשיר את השרץ נמצאה בדרכים שונות. בהקמת סוכנויות ביטוח בבעלות הבנקים, סוכנויות המאפשרות לבנקים ליהנות בעקיפין מעמלות. בעשיית ביטוח קבוצתי וברישום הבנק כבעל הפוליסה הקבוצתית, דבר שאפשר לבנקים לקבל "השתתפות ברווחים", אם כי יש למעלה מספק בחוקיות השתתפות שכזו. לא אלמן ישראל. בוודאי לא הבנקים וחברות הביטוח שלו.

נחזור כעת למקרה הטראגי של משפחת כהן.

מסיבות הנוגעות לפוליסות ביטוח קבוצתי, הבנקים אינם מתעסקים בביטוח חיי לווים מעל גיל 55. בנק לאומי, אם כן, ביטח את חיי רבקה כהן בפוליסה הקבוצתית שלו, משום שהיא הייתה מתחת לגיל 55. בעלה שהיה בן 57, לא בוטח.

לאחר מותו של המנוח, פנתה כהן לבית משפט השלום בירושלים.

אנחנו הבנו מדברי הפקיד בבנק, כך העידה האלמנה בפני השופטת עירית כהן, כי בגלל גילו, אין כל אפשרות לבטח את בעלי בביטוח הבא להבטיח פירעון הלוואת משכנתה. אולם הוא לא אמר לנו שיש אפשרות לבטח את בעלי בביטוח משכנתה בחברת ביטוח אחרת. אם היינו יודעים שיש אפשרות לעשות ביטוח חיים למשכנתה שלא באמצעות הבנק, בחברת ביטוח אחרת, היינו מבטחים שם את

בעלי. הרי הוא היה המפרנס העיקרי. בכל מקרה היה עדיף לבטח אותו ולא אותי.

השופטת כהן האמינה לעדותה של כהן.

אכן, קובעת השופטת, לא הובהר לאלמנה ולמנוח בעת החתימה על המסמכים כי המנוח יכול לנסות לערוך ביטוח חיים בחברה פרטית. עדות האלמנה מתיישבת גם עם נוסח המסמכים שערך הבנק ושעליהם הוחתמו בני הזוג.

למרות זאת, הגיעה השופטת למסקנה כי אין לבנק כל אחריות על המצג המטעה שיצרו פקידיו כלפי האלמנה.

אכן, מבהירה השופטת, מערכת היחסים שבין לקוח לבין בנק היא מערכת יחסים מיוחדת, הנובעת מהאמון שרוחש הציבור הרחב כלפי מוסד זה. הבנק ופקידי הבנק נתפשים בעיני הציבור כסמכות מקצועית. ברשות הבנק לא אחת מידע אשר אינו נגיש לציבור הרחב. הבנק כמוסד כספי הוא גם בעל כישורים מיוחדים ואמצעים טכניים שאינם נחלתו של הפרט. כל אלה עשויים לאפשר לבנק למנוע נזקים מלקוחותיו, בעוד שלנפגע הפוטנציאלי אין יכולת דומה.

אולם, מקשה השופטת, האם כל אלה מצדיקים להטיל על הבנק גם חובה ליידע את הלווה על האפשרות לערוך ביטוח חיים במקום אחר, כאשר הבנק אינו מעוניין לעשות את הביטוח באמצעותו?

השופטת אינה לומדת על חובה כזו בהוראות המפקח על הבנקים.

המפקח התיר לבנקים לדרוש מהלווים לעשות באמצעותם ביטוחי חיים. המפקח גם מחייב את הבנקים להודיע ללווים כי הם רשאים לבצע את הביטוחים במישרין עם חברת ביטוח שלא באמצעות הבנק. אולם, מדגישה השופטת, עריכת ביטוח החיים היא זכות המוקנית לבנק ולא חובה המוטלת עליו. מטרת הביטוח היא להבטיח אך ורק את הבנק, שתוחזר לו ההלוואה. מאחר ומדובר ברשות ולא בחובה, אין בסיס לטענת כהן כי בנק לאומי הפר את הוראות המפקח.

ביטוח חיים, מוסיפה השופטת, איננו ערך בפני עצמו. מדובר באמצעי לפירעון ההלוואה במקרה של פטירת הלווה. מדובר בעניין פרטי של הלווה אשר אינו קשור ליחסיו עם הבנק. אם תוטל חובה בעניין ביטוח חיים, הרי את אותה חובה ניתן יהיה להטיל גם ביחס לביטוחים נוספים עליהם ניתן להמליץ, כמו ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעוד וכד', אשר כולם יכולים להשפיע על יכולת ההחזר של הלווים. ואם תוטל חובה על הלוואה המובטחת במשכנתא, לא תהיה סיבה שלא להטילה על כל הלוואה שהיא.

"מקובלת עליי בעניין זה טענת הבנק, לפיה החלת חובת הגילוי על הבנק בנושא ביטוח החיים תהפוך את הבנק... למעין יועץ כלכלי של לוויו בעניינים שונים פריפריאלים להלוואה. עריכת ביטוח חיים להבטחת פירעון ההלוואה במקרה של פטירת אחד הלווים הנה עצה ראויה ואולי אף טובה. כפי

שעולה מהעדויות, הבנק אף פועל ליידע לווים על אפשרות זו, גם מקום בו אין הלווים חייבים לערוך ביטוח חיים, אלא שלטעמי לא ניתן לקבוע כי מוטלת על הבנק חובה ליידע לווים על אפשרות זו".

בסופו של דיון, דחתה השופטת עירית כהן את תביעתה של רבקה כהן.

בשולי הדברים אנו מבקשים להעיר כי פסק הדין יצא מנקודת הנחה מוטעית, שעשיית ביטוח חיים היא, כלשון השופטת, "עניין פרטי של הלווה אשר אינו קשור ליחסיו עם הבנק".

בפועל הבנקים עוסקים בעשיית ביטוחים. הם גורפים, אכן בדרכים מפותלות ועקיפות, רווחים נאים מהפרמיות. אין מדובר בעניין שאינו קשור ליחסי הלווה עם הבנק. אם אכן, כפי שהשופטת קבעה, הבנק יצר מצג כלפי האלמנה, לפיו לא ניתן לרכוש לבעלה את הביטוח במקום אחר, מדוע לא תוטל על הבנק אחריות? הרי מצג שכזה נוצר מכוח עיסוקו של הבנק בביטוחים.

לו סוכן ביטוח היה נותן לזוג לווים להבין כי ניתן לבטח רק את האישה הצעירה ולא את בעלה המבוגר יותר, האם לא הייתה מוטלת על אותו סוכן אחריות? מדוע לא תוטל אחריות שכזו על הבנק? רק משום שהוא עוסק בביטוחים בדרך לא דרך?

                                                            חיים קליר,עו"ד

משרד עו"ד חיים קליר מתמחה בייצוג והופעה בבתי המשפט, במשפטי ביטוח ונזיקין. לפרטים נוספים ראה באתר המשרד http://www.kalir.co.il
המשרד ממוקם בבית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092 תל אביב 61500.
טלפון: 03-5176626, פקס: 03-5177078.
סלולארי: 054-4400005
למשרד סניפים במודיעין: 08-9714884
ובחיפה: 04-8524531


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים קליר,עו"ד


 


מאמרים נוספים מאת חיים קליר,עו"ד
 
קורס רענון
25/10/08 | ביטוח רכב
תוקף רישיונה של המבוטחת פג והיא שכחה לחדשו. היא גם לא קיבלה את הזימון לקורס רענון שהיה עליה לעבור. כשנה וחצי לאחר שפג תוקף הרישיון, המבוטחת נפגעה בתאונה. האם קיים כיסוי ביטוחי? את התשובה נותנת השופטת עירית כהן, מבית משפט השלום בירושלים.

מאמא תרזה
נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, השופט רם כהן, דן ביחסה של אחות בריאות הציבור, כלפי קשיש סיעודי, שפנה לביטוח הלאומי למימוש זכויותיו.

האלה הכלבה
ביטוח תאונות לתלמידים. תלמיד בכיתה י"ב טבע בים. להורים נודע על אודות קיומו של הביטוח רק לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות. האם חברת הביטוח פטורה מכל תשלום? את התשובה נותן השופט אברהם רובין, מבית משפט השלום בירושלים.

המדריך לנפגעי תאונות דרכים מהדורת 2008
הפגיעה בתאונת דרכים, היא טראומתית וכרוכה, בנוסף לפגיעה הגופנית והנפשית, גם בפגיעה כלכלית. כדי להקל עליך, הנפגע, בשעה קשה זו, הכנו מדריך המפרט את זכויותיך העיקריות ואת המידע והמסמכים הדרושים למימוש זכויותיך. מטרתו של המדריך לאפשר לך לקבל פיצויים גבוהים ככל האפשר, שיאפשרו לך שיקום מלא, והמשך החיים, חרף הפגיעה בתאונה, ללא חסרון כיס כלשהו, וברווחה.

המדריך לתובעים תגמולי ביטוח מהדורת 2008
מדריך זה, לתובעים תגמולי ביטוח, נועד להציג בפניך את האמצעים והכלים העומדים לרשותך כדי לאלץ את תאגידי הביטוח לקיים את התחייבויותיהם ולשלם לך את כל המגיע לך. מטרתנו היא לאפשר לך שיקום כלכלי מלא, ללא חסרון כיס כלשהו.

מכסא הנהג לכס המנהל
נהג אמבולנס שעבד כעוסק עצמאי, איבד את כושרו לעבוד כנהג. אתה יודע לרשום חשבוניות מס, טענה חברת הביטוח, לך תנהל עסקי אמבולנס. שלוש ערכאות דנו בסוגייה והנה התוצאה לפניכם.

ידיעה ממשית - תנאי לשלילת זכויות
19/09/08 | ביטוח רכב
המבוטח נהרג בתאונת דרכים. חברת הביטוח גילתה כי נהג במכוניתו בתקופת פסילה. בתביעת הפיצויים, המשפחה טענה והוכיחה כי המנוח לא היה נוכח בדיון כאשר ניתן נגדו גזר דין עם עונש של פסילה בפועל. גזר הדין הומצא למענו רק לאחר מותו. השופט שמואל ברוך, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, דן במחלוקת.

הסיבה הבלעדית-אוטם שריר הלב
17/09/08 | ביטוח
המבוטח לקה באוטם שריר הלב, כאשר הרים במקום עבודתו משא כבד. הוא נותר עם נכות צמיתה. הביטוח הלאומי הכיר בכך שהאירוע מהווה תאונת עבודה. חברת הביטוח, שביטחה אותו מפני נכות מתאונה, סירבה. התאונה לא הייתה הסיבה הבלעדית לנכות, טענה חברת הביטוח, קדמה לה טרשת עורקים רבת שנים. השופטת זהבה אגי, מבית משפט השלום בתל אביב, דנה בפרשנות הנאותה של "הסיבה הבלעדית".

אחריות לאונס בין כתלי בית הספר
13/09/08 | הורות
ילד בן 8 נאנס בתוך כיתת בית הספר על ידי השרת, עובד בית הספר. האנס הורשע ונדון למאסר. האם לבית הספר יש אחריות אזרחית בנזיקין למעשה האונס? האם העובדה שהילד לא בא להעיד על נסיבות האונס עומדת לו לרועץ? את התשובה נותן השופט כרמי מוסק, מבית משפט השלום בירושלים.

סלחנות מול יד קשה
08/09/08 | ביטוח רכב
משאיתו של המבוטח נגנבה. חברת הביטוח חשדה בו שביים את הגניבה. השופטת דחתה את טענת הביום. מצד שני, השופטת גילתה כי המבוטח שיקר לחברת הביטוח כאשר שיכפל את מפתח המשאית, כדי למנוע התדיינות ארוכת טווח בטענה כי המפתח הרזרבי נשכח ברכב וכי היה אשם תורם מצידו. טענה שכיום, לאור הנחית המפקח על הביטוח והפסיקה כבר אינה רלבנטית יותר. כיצד טיפלה השופטת בחברת הביטוח שהטילה חשד שווא במבוטחה וכיצד טיפלה במבוטח ששיקר לחברת הביטוח? על כך בפסק דינה של שירלי רנר, מבית משפט השלום בירושלים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI