דף הבית ביטוח ביטוח רכב בצד השני - אדם בשר ודם
בצד השני - אדם בשר ודם
חיים קליר,עו"ד 08/08/08 |  צפיות: 1767

בצד השני - אדם בשר ודם

1983-2008© חיים קליר ושות' http://www.kalir.co.il

אדם רוכש פוליסת ביטוח, כדי להבטיח את עצמו ואת יקיריו, מפני התוצאות הכלכליות של אסון שעלול להתרגש עליו.

תקופת הביטוח היא ארוכה. לעיתים נמשכת עד יום מותו של המבוטח.

במשך כל אותה תקופה, המבוטח משלם לחברת הביטוח שלו, מדי חודש בחודשו, פרמיות ממיטב כספו. במהלך זמן כה ארוך נגרמות גם תקלות. המבוטח מחליף בנק ושוכח להעביר את הוראת הקבע לחשבונו החדש. המבוטח עלול גם להיקלע לקשיים כספיים חולפים.

כדי להבטיח שחברת הביטוח לא תנצל לרעה את אי תשלום הפרמיות, יצר חוק חוזה הביטוח הפרדה מוחלטת בין חובת המבוטח לשלם פרמיות לבין זכותו לקבלת תגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח.

החוק אוסר על חברות הביטוח לסרב לשלם תגמולי ביטוח בטענה שהמבוטח לא שילם פרמיות. חוזה הביטוח תקף גם אם המבוטח איחר בתשלום הפרמיות, גם אם המבוטח שילם פרמיות חלקיות ואפילו המבוטח לא שילם תשלום אחד של פרמיה.

אולם החוק לא הותיר את חברות הביטוח חסרות אונים מול מצב זה. סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, מקנה לחברות הביטוח את הזכות לבטל את פוליסת הביטוח כאשר המבוטח אינו משלם להן פרמיות. אולם זאת אך ורק אם הביטול ייכנס לתוקפו בטרם קרה מקרה הביטוח.

לא זו אף זו: חברת ביטוח המבקשת לבטל פוליסה חייבת לנקוט בדווקנות ובאדיקות בשני צעדים משפטיים.

הצעד הראשון הוא הגשת דרישה בכתב למבוטח כי ישלם את הפרמיה שבפיגור תוך 15 יום.

רק אם המבוטח לא נענה לדרישה, אז ורק אז, רשאית חברת הביטוח להתקדם בצעד השני. כעת עליה להגיש הודעה בכתב למבוטח כי הפוליסה תתבטל תוך 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.

בכך ביקשה הכנסת למנוע מצב בו ימצא עצמו המבוטח, חשוף לסיכונים, בלא הגנה ביטוחית, מבלי שיקבל התראה נאותה קודם לכן.

היכן הבעיה?

אכן, התחכמו חברות הביטוח עם שופטי ישראל, החוק מחייב בשני צעדי ביטול, אך יש לפרש את החוק כך שהוא מחייב אותנו רק לשגר את מכתבי ההתראה. אין הוא מחייב אותנו לוודא כי המבוטח קיבל אותם. למרבה הצער, רבים משופטינו, קיבלו את עמדת חברות הביטוח. חלק מהשופטים אפילו נימקו זאת ברצון לחסוך מחברות הביטוח הוצאות, תוך התעלמות מהנזק העלול להיגרם לצרכן המבוטח שכל עולמו חרב עליו ללא ההגנה הביטוחית.

בימים אלה נתן השופט אברהם אליקים, מבית משפט השלום בחיפה, פסק דין המסמן מגמה חדשה בתחום זה.

מועדי ראמי רכש ביטוח לרכבו בחברת הראל. הרכב עבר תאונה ונגרם לו אובדן מוחלט. משבא ראמי לקבל את תגמולי הביטוח נדהם לשמוע כי הראל ביטלה את הפוליסה שלושה חודשים לפני התאונה.

השופט אליקים מנתח את הוראות החוק ולומד מהן כי המחוקק ייחס חשיבות רבה ביותר לזכותו של המבוטח לקבל שתי הודעות ושתי אורכות לפירעון חובו. ההודעות חייבות להיות בכתב. בין ההודעה הראשונה לבין ההודעה השנייה חייבים לחלוף 15 יום. בין ההודעה השנייה לבין מועד ביטול הפוליסה חייבים לחלוף עוד 21 יום. כל אותם 36 ימים נועדו לאפשר למבוטח לפרוע את חובו בטרם יועמד במצב של העדר כיסוי ביטוחי.

אולם מה הרבותא בכל אלה אם ההודעות וההתראות לא יימסרו בפועל למבוטח, מקשה השופט. נוכח תכליתו של חוק חוזה הביטוח כחוק צרכני הבא להגן על זכויותיו של המבוטח מפני כוחן העדיף של חברות הביטוח, יש לשים את הדגש על המצאת המכתבים לידי המבוטח.

במילים אחרות, חברת הביטוח יכולה לשלוח את ההודעה בדואר רגיל, בדואר רשום, בפקס, על ידי שליח, או בכל דרך אחרת ובלבד שתוודא ותשמור בידיה הוכחות כי ההתראות נתקבלו בפועל אצל המבוטח.

הראל הציגה את שיטת הפעולה שלה, לפיה מכתבי ההתראות נשלחים באופן אוטומטי על ידי המחשב. המכתב הראשון נשלח אוטומטית בידי המחשב. הראל לא שמרה תיעוד על שליחתו. לגבי המכתב השני, כאן היה בידי הראל אישור על משלוח בדואר רשום אולם לא אישור על מסירתו למבוטח.

המחשבים המתוחכמים של חברת הראל לא הרשימו את השופט אליקים. נהפוך הוא. חברת הראל, קובע השופט אליקים, "משועבדת" למחשב המזהה פיגור ופולט אוטומטית מכתבי התראה אפילו בטרם חלפו מועדי ההתראות הקובעים החוק. זאת תוך התעלמות מהעובדה כי המחוקק ביקש להדגיש כי בצד השני נמצא "אדם בשר ודם" שהפקיד את בטחונו ובטחון רכושו בידי חברת הביטוח. המבוטח אינו בבחינת עוד שורה או מען ברשימת הכתובות של המחשב.

בבית המשפט, מדגיש השופט, על חברת הביטוח להוכיח לא רק כי שתי ההתראות נשלחו, אלא כי שתיהן הגיעו לידיעתו של המבוטח. זו "משימה כמעט בלתי אפשרית למי שבוחר לשלוח מכתבים בדואר רגיל ומשימה קשה למי שבוחר להשתעבד למשלוח אוטומטי באמצעות מחשב הנמצא בחברה חיצונית כאשר לא נשמר תיעוד באשר לאישור מסירת הדואר להבדיל ממשלוחו".

בידי חברת הראל לא היו אם כן הוכחות לכך שמכתבי ההתראה אכן הגיעו לתעודתם. בכך לא עמדה בדרישות החוק, פסק השופט אליקים. השופט חייב את הראל בתשלום מלוא תגמולי הביטוח.

                                                                           חיים קליר,עו"ד

משרד עו"ד חיים קליר מתמחה בייצוג והופעה בבתי המשפט, במשפטי ביטוח ונזיקין. לפרטים נוספים ראה באתר המשרד http://www.kalir.co.il
המשרד ממוקם בבית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092 תל אביב 61500.
טלפון: 03-5176626, פקס: 03-5177078.
סלולארי: 054-4400005
למשרד סניפים במודיעין: 08-9714884
ובחיפה: 04-8524531

מסמך מספר 660


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים קליר,עו"ד


 


מאמרים נוספים מאת חיים קליר,עו"ד
 
מדריך להתמודדות עם חוקרי חברת הביטוח
מיד לאחר הגשת תביעת הביטוח לחברת הביטוח, המבוטח מוצא את עצמו במרכז תשומת הלב של סוללת מומחים וביניהם חוקרים, הממונים על ידי חברת הביטוח. המגע עם אלה יכול להכריע את גורל תביעתו של המבוטח. הנה מספר טיפים למבוטחים להתמודדות עם חוקרי חברת הביטוח

קורס רענון
25/10/08 | ביטוח רכב
תוקף רישיונה של המבוטחת פג והיא שכחה לחדשו. היא גם לא קיבלה את הזימון לקורס רענון שהיה עליה לעבור. כשנה וחצי לאחר שפג תוקף הרישיון, המבוטחת נפגעה בתאונה. האם קיים כיסוי ביטוחי? את התשובה נותנת השופטת עירית כהן, מבית משפט השלום בירושלים.

מאמא תרזה
נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, השופט רם כהן, דן ביחסה של אחות בריאות הציבור, כלפי קשיש סיעודי, שפנה לביטוח הלאומי למימוש זכויותיו.

האלה הכלבה
ביטוח תאונות לתלמידים. תלמיד בכיתה י"ב טבע בים. להורים נודע על אודות קיומו של הביטוח רק לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות. האם חברת הביטוח פטורה מכל תשלום? את התשובה נותן השופט אברהם רובין, מבית משפט השלום בירושלים.

המדריך לנפגעי תאונות דרכים מהדורת 2008
הפגיעה בתאונת דרכים, היא טראומתית וכרוכה, בנוסף לפגיעה הגופנית והנפשית, גם בפגיעה כלכלית. כדי להקל עליך, הנפגע, בשעה קשה זו, הכנו מדריך המפרט את זכויותיך העיקריות ואת המידע והמסמכים הדרושים למימוש זכויותיך. מטרתו של המדריך לאפשר לך לקבל פיצויים גבוהים ככל האפשר, שיאפשרו לך שיקום מלא, והמשך החיים, חרף הפגיעה בתאונה, ללא חסרון כיס כלשהו, וברווחה.

המדריך לתובעים תגמולי ביטוח מהדורת 2008
מדריך זה, לתובעים תגמולי ביטוח, נועד להציג בפניך את האמצעים והכלים העומדים לרשותך כדי לאלץ את תאגידי הביטוח לקיים את התחייבויותיהם ולשלם לך את כל המגיע לך. מטרתנו היא לאפשר לך שיקום כלכלי מלא, ללא חסרון כיס כלשהו.

מכסא הנהג לכס המנהל
נהג אמבולנס שעבד כעוסק עצמאי, איבד את כושרו לעבוד כנהג. אתה יודע לרשום חשבוניות מס, טענה חברת הביטוח, לך תנהל עסקי אמבולנס. שלוש ערכאות דנו בסוגייה והנה התוצאה לפניכם.

ידיעה ממשית - תנאי לשלילת זכויות
19/09/08 | ביטוח רכב
המבוטח נהרג בתאונת דרכים. חברת הביטוח גילתה כי נהג במכוניתו בתקופת פסילה. בתביעת הפיצויים, המשפחה טענה והוכיחה כי המנוח לא היה נוכח בדיון כאשר ניתן נגדו גזר דין עם עונש של פסילה בפועל. גזר הדין הומצא למענו רק לאחר מותו. השופט שמואל ברוך, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, דן במחלוקת.

הסיבה הבלעדית-אוטם שריר הלב
17/09/08 | ביטוח
המבוטח לקה באוטם שריר הלב, כאשר הרים במקום עבודתו משא כבד. הוא נותר עם נכות צמיתה. הביטוח הלאומי הכיר בכך שהאירוע מהווה תאונת עבודה. חברת הביטוח, שביטחה אותו מפני נכות מתאונה, סירבה. התאונה לא הייתה הסיבה הבלעדית לנכות, טענה חברת הביטוח, קדמה לה טרשת עורקים רבת שנים. השופטת זהבה אגי, מבית משפט השלום בתל אביב, דנה בפרשנות הנאותה של "הסיבה הבלעדית".

אחריות לאונס בין כתלי בית הספר
13/09/08 | הורות
ילד בן 8 נאנס בתוך כיתת בית הספר על ידי השרת, עובד בית הספר. האנס הורשע ונדון למאסר. האם לבית הספר יש אחריות אזרחית בנזיקין למעשה האונס? האם העובדה שהילד לא בא להעיד על נסיבות האונס עומדת לו לרועץ? את התשובה נותן השופט כרמי מוסק, מבית משפט השלום בירושלים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI