דף הבית ביטוח ביטוח רכב הפוליסה תקפה גם ללא אמצעי מיגון
הפוליסה תקפה גם ללא אמצעי מיגון
חיים קליר,עו"ד 08/08/08 |  צפיות: 1954

הפוליסה תקפה גם ללא אמצעי מיגון

1983-2008© חיים קליר ושות' http://www.kalir.co.il

באחד הלילות נגנבה משאית עם מתקן שאיבה של חברת אקרמן, העוסקת בניקוז מערכות ביוב.

המשאית הייתה מבוטחת בביטוח מקיף בחברת הביטוח איילון. זו האחרונה סירבה לשלם את תגמולי הביטוח.

4 שנים לפני הגניבה, מילאה אקרמן הצעת ביטוח. בהצעה הצהירה אקרמן כי במשאית יש איתוראן. בפועל היו במשאית מנעול הגה הידראולי ומערכת אזעקה אך ללא איתוראן.

המחלוקת בין איילון לאקרמן הגיעה עד בית המשפט המחוזי בחיפה ונדונה בפני השופטים שמואל ברלינר, יצחק עמית ורון סוקול.

אכן, קובע השופט רון סוקול, הצהרתה של אקרמן כי במשאית קיים איתוראן, לא הייתה נכונה. אולם לאיילון נודע בשנת הביטוח השנייה כי במשאית לא הותקן איתוראן. איילון הסתפקה במשלוח דרישה מחודשת להתקין איתוראן. חרף ידיעתה כי האיתוראן לא הותקן גם לאחר משלוח הדרישה, היא לא טרחה לבטל את הפוליסה ואף חידשה את הביטוח גם בשתי שנות הביטוח הבאות.

גם אם הטעתה אקרמן את איילון בהצעת הביטוח, הרי מרגע שנודעו לאיילון העובדות לאשורן, היה עליה לבטל את הפוליסה. חברת ביטוח שאינה עושה כן, מעידה על עצמה כי מחלה על ההטעיה. המבוטח, אף כי הטעה, רשאי לצפות כי הפוליסה נותרה על כנה. תוצאה זו מתיישבת גם עם הצורך בוודאות וביציבות בחוזי הביטוח, מבהיר השופט.

איילון לא נואשה ושלפה קלף שנראה לכאורה מנצח. אני רשמתי בפוליסה כי הדרישה לאיתוראן היא "תנאי מוקדם", טענה איילון. המילים "תנאי מוקדם" בדיני חוזים משמעותם שללא איתוראן חוזה הביטוח בכלל לא נכנס לתוקף.

השאלה אם דרישת מיגון בחוזה ביטוח יכולה להיחשב תנאי מוקדם, נדונה בפסקי דין רבים של בתי משפט השלום והמחוזי. טרם ניתן פסק דין מחייב של בית המשפט העליון. אולם מרבית השופטים סבורים שהפיכת דרישת מיגון בפוליסה לתנאי מוקדם אינו תקף.

מגמה זו העולה מפסיקת בתי המשפט, מבהיר השופט סוקול, עולה בקנה אחד עם התכלית הצרכנית של חוק חוזה הביטוח: ההגנה על המבוטחים מפני ניצול כוחן העדיף של חברות הביטוח. יש בה כדי לדרבן את חברות הביטוח לערוך בדיקות מקדמיות של אמצעי המיגון ובכך להגביר את הוודאות והיציבות בחוזי הביטוח. השופט סוקול מצרף אם כן את דעתו לדעת מרבית השופטים הסבורים כי חברות הביטוח אינן רשאיות להפוך את דרישת המיגון לתנאי מוקדם לתוקפה של הפוליסה.

יש אם כן, קובע השופט, לצאת מנקודת הנחה כי למרות העדר האיתוראן, הפוליסה נכנסה לתוקף מלא. את השלכות אי התקנת האיתוראן, יש לבדוק על רקע הוראותיו הצרכניות של  חוק חוזה הביטוח.

החוק, מסביר השופט, אינו פוטר את חברת הביטוח אוטומטית, כאשר המבוטח אינו מתקין את אמצעי המיגון שנדרשו ממנו בפוליסה. חברת הביטוח תהיה פטורה רק אם תוכיח כי המבוטח נמנע מלהתקין את אמצעי המיגון בכוונת מרמה, או כי חברת ביטוח סבירה לא הייתה מבטחת את הרכב ללא אמצעי המיגון בעד שום פרמיה שבעולם.

אופציה נוספת פתוחה בפני חברת הביטוח והיא להוכיח כי ללא אמצעי המיגון היא עצמה הייתה גובה פרמיה גבוהה יותר. אם תצליח להוכיח זאת, תשלם תגמולי ביטוח מופחתים, כיחס שבין הפרמיה שנגבתה בפועל לזו הגבוהה יותר.

וחשוב להדגיש: הנטל להוכיח את תנאי הפטור מתשלום תגמולי ביטוח מוטל על חברת הביטוח.

במקרה הנדון, קובע השופט, איילון לא הניחה כל תשתית עובדתית לקבוע כי אקרמן פעלה בכוונת מרמה. הרי איילון עצמה ידעה כי ברכב לא הותקנו אמצעי המיגון שנדרשו בפוליסה.

איילון גם לא עשתה דבר כדי להוכיח שחברת ביטוח סבירה הייתה נרתעת מלהתקשר עם אקרמן בחוזה ביטוח על בסיס המיגונים שהיו קיימים במשאית. עובדי חברת הביטוח לא זומנו לעדות. מסמכים המעידים על עקרונות ומדיניות של חברות הביטוח לא צורפו. חתמי חברות ביטוח לא באו. למעשה, כל המכיר את שוק הביטוח יודע כי ניתן למצוא הבדלים בדרישות המיגון שדורשות חברות הביטוח.

הוא הדין גם לגבי הפטור היחסי. איילון לא הביאה כל עדות או ראיה על שיעור דמי הביטוח שהיו נגבים אצלה או אצל מבטחים אחרים אילו הייתה איילון מסתפקת באמצעי המיגון הקיימים.

השופטים שמואל ברלינר ויצחק עמית הצטרפו לפסק דינו של חברם להרכב וחייבו את איילון לשלם לאקרמן את מלוא תגמולי הביטוח.

את השופט ברלינר הטרידה העובדה שמשך כמה שנים ביטחה איילון את המשאית, וגבתה לכל אורך תקופת הביטוח את הפרמיה גם עבור כיסוי הסיכון של גנבת המשאית.

"אם תאמר כי דרישת האיתוראן מהווה תנאי מוקדם, פירוש הדבר הוא כי איילון גבתה מאת המבוטח סכומים שאינם מגיעים לה, עבור סיכון שכלל לא נכנס לתוקף. הדבר אינו מתיישב עם חובת תום הלב שהמבטחת חייבת לעמוד בה בכל הקשור לחוזה וביצועו".

                                                                           חיים קליר,עו"ד

משרד עו"ד חיים קליר מתמחה בייצוג והופעה בבתי המשפט, במשפטי ביטוח ונזיקין. לפרטים נוספים ראה באתר המשרד http://www.kalir.co.il
המשרד ממוקם בבית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092 תל אביב 61500.
טלפון: 03-5176626, פקס: 03-5177078.
סלולארי: 054-4400005
למשרד סניפים במודיעין: 08-9714884
ובחיפה: 04-8524531

מסמך 657


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים קליר,עו"ד


 


מאמרים נוספים מאת חיים קליר,עו"ד
 
מדריך להתמודדות עם חוקרי חברת הביטוח
מיד לאחר הגשת תביעת הביטוח לחברת הביטוח, המבוטח מוצא את עצמו במרכז תשומת הלב של סוללת מומחים וביניהם חוקרים, הממונים על ידי חברת הביטוח. המגע עם אלה יכול להכריע את גורל תביעתו של המבוטח. הנה מספר טיפים למבוטחים להתמודדות עם חוקרי חברת הביטוח

קורס רענון
25/10/08 | ביטוח רכב
תוקף רישיונה של המבוטחת פג והיא שכחה לחדשו. היא גם לא קיבלה את הזימון לקורס רענון שהיה עליה לעבור. כשנה וחצי לאחר שפג תוקף הרישיון, המבוטחת נפגעה בתאונה. האם קיים כיסוי ביטוחי? את התשובה נותנת השופטת עירית כהן, מבית משפט השלום בירושלים.

מאמא תרזה
נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, השופט רם כהן, דן ביחסה של אחות בריאות הציבור, כלפי קשיש סיעודי, שפנה לביטוח הלאומי למימוש זכויותיו.

האלה הכלבה
ביטוח תאונות לתלמידים. תלמיד בכיתה י"ב טבע בים. להורים נודע על אודות קיומו של הביטוח רק לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות. האם חברת הביטוח פטורה מכל תשלום? את התשובה נותן השופט אברהם רובין, מבית משפט השלום בירושלים.

המדריך לנפגעי תאונות דרכים מהדורת 2008
הפגיעה בתאונת דרכים, היא טראומתית וכרוכה, בנוסף לפגיעה הגופנית והנפשית, גם בפגיעה כלכלית. כדי להקל עליך, הנפגע, בשעה קשה זו, הכנו מדריך המפרט את זכויותיך העיקריות ואת המידע והמסמכים הדרושים למימוש זכויותיך. מטרתו של המדריך לאפשר לך לקבל פיצויים גבוהים ככל האפשר, שיאפשרו לך שיקום מלא, והמשך החיים, חרף הפגיעה בתאונה, ללא חסרון כיס כלשהו, וברווחה.

המדריך לתובעים תגמולי ביטוח מהדורת 2008
מדריך זה, לתובעים תגמולי ביטוח, נועד להציג בפניך את האמצעים והכלים העומדים לרשותך כדי לאלץ את תאגידי הביטוח לקיים את התחייבויותיהם ולשלם לך את כל המגיע לך. מטרתנו היא לאפשר לך שיקום כלכלי מלא, ללא חסרון כיס כלשהו.

מכסא הנהג לכס המנהל
נהג אמבולנס שעבד כעוסק עצמאי, איבד את כושרו לעבוד כנהג. אתה יודע לרשום חשבוניות מס, טענה חברת הביטוח, לך תנהל עסקי אמבולנס. שלוש ערכאות דנו בסוגייה והנה התוצאה לפניכם.

ידיעה ממשית - תנאי לשלילת זכויות
19/09/08 | ביטוח רכב
המבוטח נהרג בתאונת דרכים. חברת הביטוח גילתה כי נהג במכוניתו בתקופת פסילה. בתביעת הפיצויים, המשפחה טענה והוכיחה כי המנוח לא היה נוכח בדיון כאשר ניתן נגדו גזר דין עם עונש של פסילה בפועל. גזר הדין הומצא למענו רק לאחר מותו. השופט שמואל ברוך, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, דן במחלוקת.

הסיבה הבלעדית-אוטם שריר הלב
17/09/08 | ביטוח
המבוטח לקה באוטם שריר הלב, כאשר הרים במקום עבודתו משא כבד. הוא נותר עם נכות צמיתה. הביטוח הלאומי הכיר בכך שהאירוע מהווה תאונת עבודה. חברת הביטוח, שביטחה אותו מפני נכות מתאונה, סירבה. התאונה לא הייתה הסיבה הבלעדית לנכות, טענה חברת הביטוח, קדמה לה טרשת עורקים רבת שנים. השופטת זהבה אגי, מבית משפט השלום בתל אביב, דנה בפרשנות הנאותה של "הסיבה הבלעדית".

אחריות לאונס בין כתלי בית הספר
13/09/08 | הורות
ילד בן 8 נאנס בתוך כיתת בית הספר על ידי השרת, עובד בית הספר. האנס הורשע ונדון למאסר. האם לבית הספר יש אחריות אזרחית בנזיקין למעשה האונס? האם העובדה שהילד לא בא להעיד על נסיבות האונס עומדת לו לרועץ? את התשובה נותן השופט כרמי מוסק, מבית משפט השלום בירושלים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI