דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה דתות בשביל מה צריך להתכונן לשבת?
בשביל מה צריך להתכונן לשבת?
יואל כץ 28/01/20 |  צפיות: 3401
בשביל מה צריך להתכונן לשבת?

ההכנות לשבת הן חלק מהותי מיצירת האווירה והקדושה של השבת. איך מתכוננים

לשבת עם הילדים בצורה נכונה?

על מנת להגיע אל השבת הנכספת, יש כמובן להקדים את ההכנות הנלוות אליה, ו"מי שטרח

בערב שבת יאכל בשבת". השבת נתייחדה בכך שהכתוב הורה בה על ה"הכנה" – "והיה ביום

השישי והכינו את אשר יביאו". וכאן עשויה להופיע הקושיה הזכורה מן ההגדה, ולשאול: "מה

העבודה הזאת לכם?" מה צורך יש בכל כך הרבה הכנות?

על מנת להשיב על שאלה זו, נעבור נא לתיאורו של אירוע בעל משמעות, המתרחש בביתנו:

בשורה יקרת ערך נתבשרנו, כי אורח חשוב ונכבד שם פניו אל עבר ביתנו ומתעתד לבקר במעוננו.

אנו נערכים לקבל את פניו. כל בני הבית נרתמים להכנות הקדחתניות סביב הביקור הקרוב.

מצחצחים את הבית, שוטפים את הרצפות, מקרצפים את הקירות, מבריקים את שמשות הזכוכית,

ממרקים את המטבח, מגיעים לכל מקום ואתר. אין פינה בבית שתוכל להימלט ו"לצאת נקייה"

מתהליך ניקיון פעלתני ויסודי זה.

שלט נאה "ברוך הבא" נתלה על הדלת, ואם באישיות חשובה במיוחד עסקינן – גם נורות

צבעוניות תארנה את דרך הכניסה ומשלחת כבודה תצא לקבל את פניו. הכל נכנסים לאווירה

המחשמלת של ההכנה.

וכאן ישאל השואל, בשל מה קם הסער הגדול הזה? על מה ולמה הוזעקו כולם אל הדגל, להבריק

ולמרק כל פינה? האם יגיע אורחנו הנכבד ונר דלוק בידו על מנת לבדוק בפינות ובסדקים, שמא

מצוי שם חלילה קורטוב אבק? ואולי מאחורי התנור או מכונת הכביסה? או שמא יבדוק אם צווארוני

בני הבית מעומלנים הם כדבעי?

אלא עלינו לדעת כי ההכנה, יותר משנעשית עבור האורח, מטרתה בעיקר עבור המארח.

כשאנו עסוקים במסכת ההכנות, נוצר אצלנו מצב של המתנה וציפייה לבאות, ובמקביל, תוך כדי

העשייה, מתפתח ונרקם רגש של כבוד והערכה אל המתעתד להגיע, או – במילים אחרות – כך

נוצרים ומתהווים "כלים" לקבלת פניו, כלים אשר דרכם ובסיועם נוכל לקבל את פני האורח כראוי,

ואף ללמוד ולקבל השפעה ממנו.

בלעם, משטיננו משכבר, ביקש להטיל את עינו הרעה בכל דבר טוב ובעל ערך, ובכל הנהגה טובה

המצויה בעם ישראל.

מוצאים אנו כי בעת בה חיפש מקום "לברך" ממנו את ישראל, אמר לבלק: "בנה לי בזה... והכן לי

בזה שבעה פרים...".

והכן – הרי לנו "הכנה". אומר בעל ה"בית ישראל" שבלעם רצה לקלקל בזה את הנקודה החשובה

והמיוחדת של עם ישראל - נקודת ה"הכנה".

יהודי אינו ניגש סתם כך לקיום מצווה. הוא מתכונן קודם, והכנה זו פועלת פעולה גדולה בנפשו.

נתייחדה השבת בכך שנצטוו ישראל בפרוש על ההכנה אליה: "והיה ביום השישי והכינו את אשר

יביאו".

שבת זו – כשמתכוננים אליה – נקלטת היא אצל האדם באופן אחר, עמוק ופנימי יותר.

מצאנו בגמרא תיאור על גדולי האמוראים, אשר על אף שהיו להם משרתים ובני בית – טרחו

בעצמם ובגופם בהכנה מעשית לשבת, ולא בושו.

רבא היה מולח את דג השיבוטא, רב ספרא עוסק בהכנת בשר ראש הבהמה, רב פפא מכין

פתילות, רבה ורב יוסף מבקעים עצים ורב נחמן בר יצחק היה נכנס ויוצא עמוס משא של כלים

וחפצים נחוצים. וכך התבטא ואמר: "אם היו מזדמנים לי כאן כאורחים רבי אמי ורבי אסי, האם לא

הייתי נוהג כך לטרוח בעצמי בהכנה עבורם"?! [שבת קי"ט ע"א].

עתה נערוך חשבון. האם השבת בעלת חשיבות פחותה היא מאותם אורחים נכבדים שהיו פוקדים

את שערי מעוני?! ודאי שלא! לכן נוהג אני כן אף בהכנה עבור השבת הממשמשת ובאה.

הבה נעצור כאן לרגע, ונעלה בדמיוננו כיצד גדולי האמוראים עוסקים במלאכה: רבא חוגר למותניו

את הסינר הגדול ועוסק במליחת הדג במרץ. רבה ורב יוסף מבקעים עצים בקרדום הגדול, כשזו,

כידוע, מלאכה שאינה קלה כלל ועיקר. אגלי זיעה מופיעים על מצחם...

מ"דוגמא חיה" זו נלמד את חשיבות ההכנה לשבת בביתנו. וכן נפסק להלכה (או"ח ר"נ): "ישכים

בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת, ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו – ישתדל להכין בעצמו לצרכי

שבת כדי לכבדו, כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק; ורבה ורב יוסף היו מבקעין עצים; ור"ז היה

מדליק האש; ורב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול; ומהם ילמד

כל אדם, ולא יאמר: לא אפגום כבודי, כי זה הוא כבודו שמכבד את השבת".

בטוחים אנו שאכן לזו תהיה השפעה גדולה ועצומה, עלינו ועל בנינו. אם נשקיע בהכנות לשבת,

ונשתף את הילדים באופן פעיל במישור המעשי ואף גם במישור הרעיוני, הרי שאז כולנו "פני שבת

נקבלה" באופן שונה לחלוטין.

עתה, שנסו מותניכם, ונצא לדרך!

הכנה הלכה למעשה

אך כיצד מבצעים זאת באופן מעשי?

ראשית חכמה יש לכנס את הילדים ולשלהב אותו ניצוץ המצוי בקרבם, להפיח בו רוח של חיות:

"ילדים, שבת קודש האהובה מתקרבת ובאה! הזמן קצר והמלאכה מרובה! במה אתם יכולים

להשתתף?! בואו נראה מה אתם יכולים לעשות? צבי, רוץ כצבי אל הלוח ותראה מתי זמן הדלקת

הנרות. מה אתה אומר, בחמש ועשרה?! בואו ונראה מה עלינו להספיק עד אז".

כשהילדים יהיו בתוך התמונה, הם יחפצו ואף יתנדבו מעצמם לעזור.

כולנו אוהבים לעשות טוב, לתת ולתרום מעצמנו, מאוננו ומהוננו על מנת להיטיב ולעזור לאחרים.

כולם נרתמים ברצון לעניין המפעים את הרוח ההתנדבותית השוכנת בקרבם.

אנשים מתנדבים בחפץ לב  לסייע בהעלאת עגלת תינוק לאוטובוס, לסייע בנשיאת סלים כבדים.

הדבר לא יכבד עליהם, ויהיה נקל עבורם. הם יציעו את עזרתם גם ללא שיבקשו זאת מהם.

הניצוץ, ניצוץ ההתנדבות, ניצת בתוכם.

גם אצל הילדים מפעמת רוח התנדבות זו. עלינו רק לעוררה ולנפוח רוח חיים בגחלת העמומה ואז

תראינה עינינו כיצד הם משתפים פעולה.

"ילדים, בואו נעשה הפתעה לסבתא! היא תבוא הביתה ותמצא את הבית מסודר!"

אם הכרזתם הכרזה מעין זו, בוודאי ראיתם ועדים הייתם לתגובה הנלהבת שהיא יצרה. הילדים

נרתמים לעשייה נמרצת ללא לאות, ברק מיוחד מתנוצץ, בוהק ומזהיר בעיניהם – "ברק ההתנדבות".

גם בנידון דידן יש לעורר רוח התנדבות כזו, ולהדביק בהתלהבות זו את כולם. חלף גערות וצעקות,

תמורת הערות מלחיצות וויכוחים, צרו אתגר התנדבותי. אמרו בנועם, אך בלהט ובעיניים בורקות:

"ילדים! השבת האהובה מתקרבת אלינו! מי מתנדב להכין את הסלט? מי ירוץ להביא רסק עגבניות

מן המכולת?...".

הציתו אותו ניצוץ של התלהבות, ותראו את התגובה המחשמלת שתתקבל.

יש לדאוג לכך שכל אחד יקבל תפקיד, ואפילו יהא זה תפקיד פעוט ושולי, העיקר שישתתף, שיהיה

חלק מהתמונה, שהילדים לא יהיו אסטרונאוטים מרחפים בחלל ומנותקים מן המציאות. שכל ילד

יחוש את הגעתה של המלכה.

בידי כל ילד יש להפקיד מטלה המתאימה לו. הלה ימלא כדי מים במקרר, ומשנהו יהיה מצחצח

הנעליים; זה יערוך שולחן והאחר יקפל מפיונים; לגדולים ניתן תפקידים המתאימים להם, ולקטנים

ניתן תפקידים קטנים המתאימים לגילם. כדאי אף להצמיד שם ותואר לבעל התפקיד, כגון: ממלא

המים יהיה "דולה ומשקה" כרבקה בשעתה; מסדר השולחן יהיה "שולחן עורך" ו"מסדר הקידושין",

וכך נעניק לו תחושה של ערך ושל חשיבות בעינינו.

אף סמכויות החלטה, בחירה והכרעה, תהיינה מסורות ביד בעל התפקיד: איזו עוגה לאפות, כמה

כדים יש למלא, איזה סוג ממתק לקנות לתהילים – בידי הממונה תהיה סמכות לבחור על פי שיקול

דעתו.

רצוי שהתפקיד יהיה קבוע ומותאם לאופיו, לנטיותיו ולכישוריו של הילד ובכך נחסוך טענות ומענות

לסוגיהן סביב חלוקת התפקידים. בכל שבוע אותו התפקיד. כך הכל יודעים את מלאכתם, ושלום

ושלווה ישכנו בישראל. בנוסף לתפקיד הקבוע יהיו תפקידים מזדמנים לפי המצב בשטח.

לתועלת הקוראים נשמח לקרוא: כיצד מתנהלים הדברים בביתכם?

שבת שלום.

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסותקניית ספר ספר תורה


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 יואל כץ


 


מאמרים נוספים מאת יואל כץ
 
מה היא שיטת הפילאטיס?
03/02/20 | דתות
שיטת הפילאטיס היא התעמלות הכוללת בתוכה תנועה והתעמלות, השיטה הומצאה ע"י האיש ג'וזף פילאטיס בשנות העשרים, בשעה ש המטרה שלה זו, חיזוק ומתיחה של השרירים בשילוב של שיתוף פעולה בין הנפש לבין גוף. הטכניקה של ההתעמלות על ידי פילאטיס שיטה של כושר גופני מלא וכאשר היא בעצם מתבצעת באופן סדיר, מתרחשים בגוף שינויים חיוביים. השיטה שנקראת פילאטיס גם משלבת מודעות לעמוד השדרה,נשימה נכונה, אימוני כוח וגמישות.

האם התעמלות בשיטת פילאטיס מביאה פתרון לאנשים אשר יש להם מוגבלות גופנית?
03/02/20 | דתות
עידן|בעולם|בזמן} המודרני אשר בו כולנו מצויים, אתם נתקלים לא מעט בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כגון משקל יתר, בעיות גב וכו', התעמלות בפילאטיס היא שיטה אשר פותחה ע"י ממציא השיטה ששמו ג'וזף פילאטיס, מציעה לכולנו שיטת תרגילי התעמלות ייחודיים. שיטה זו משלבת בתוכה עניינים רבים המתאימים לאנשים שמצב בריאותם תקין, כמו כן השיטה טובה גם לכאלה אשר סובלים מבעיות אורטופדיות כגון:

התעמלות מתקדמת - פילאטיס
03/02/20 | דתות
בזמן האחרון יותר ויותר נודעת תשומת לב גבוהה לפעילות גופנית , אין כיום רופא או אולי מטפל ראוי לשמו אשר לא ימליצו למטופליהם אודות פעילות גופנית לכל היותר חצי שעה כל יום. מצב זה התהווה כתוצאה מכך שכולנו למעשה משתמשים במכונות תחת בגופינו. למשל: בעבר במקום לכבס במכונה כיבסו ביד, במקום לקחת מים ישירות מהברז היו חייבים ללכת כברת דרך גדולה בשביל להגיע אל הבאר לשאוב מים.

האם יש התעמלות פילאטיס בתל אביב
03/02/20 | דתות
ממציא השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה על השם שלו, הוא פיתח אותה למטרת החלמה ושיקום של פצועים, במשך הזמן נודע כי התרגילים בפילאטיס מביאים מענה לא רק להחלמה ושיקום אלא הם מהווים גורם חשוב מאד לחיטוב הגוף ע"י שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס הפכו להיות מאד פופולאריים עבור סוגים שונים של אנשים באוכלוסיה ולא רק לספורטאים ורקדנים, בגלל זה כיום נפתחו חוגי פילאטיס רבים עבור כל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

התעמלות במכשירי פילאטיס
03/02/20 | דתות
בשנים האחרונות אנשים,נהיים,נעשים יותר ויותר מודעים לחשיבות והמעלות הלא מעטים שגורמת לנו פעילות גופנית במהלך החיים, כמה ההשפעה שלה תורמת לבריאותינו, כבר ידוע שכל אחד שמשלב פעילות גופנית, כמובן, ביחד עם תזונה נכונה ובריאה, הוא מסייע לשמירה על אורח חיים רענן. ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה ביותר בשנים האחרונות, כבר הוכח גם במחקרים שהתבצעו ואפילו על ידי די הרבה רופאים, כי לאימונים בפילאטיס ישנה חשיבות גבוהה להטבת תפקוד גוף האדם וגם לתפקוד הנפש.

תרגול בעזרת פילאטיס גורם להשפעה ותחושה מעולה על המתאמן
03/02/20 | דתות
ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה מאד בעת האחרונה, כבר הוכח הן במחקרים שנעשו ואף עפ"י מה שמובא מאנשים העובדים בתחום הרפואה, כי לאימון בפילאטיס קיימת חשיבות רבה לגרום לשיפור של תפקוד הגוף כולו. יש אפשרות לתרגל פילאטיס במספר דרכים שאחת משיטות אלה הינה פילאטיס מכשירים. פילאטיס מכשירים מגיש לכולנו לבצעתרגילים בדרך הכי מדוייקת כמו כן הוא למעשה מסייע בידי מתאמנים מתחילים לעשות כהוגן את מרבית התרגילים באופן מדוייק בנוסף לכך הם הרבה פחות נדרשים להיות מרוכזים בביצוע ויותר בהאזנה לשרירים תוך שימת דג

פילאטיס מכשירים הינו השיטה היותר מתקדמת
03/02/20 | דתות
בעידן המודרני בו כולנו קיימים כולנו נתקלים לפעמים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת משקל יתר, בעיות לב וכו', מסיבה זו יש חשיבות גדולה לשמור על אורח חיים מעולה ולשלב בנוסף פעילות גופנית. בנושא הספורט ישנם מגוון די רחב של אימונים, שאחד מאימונים אלה בזמן האחרון, צבר תאוצה עצומה והוא התעמלות בשיטת הפילאטיס.

האם פילאטיס מכשירים אמור להתאים לבני אדם הנזקקים לשיקום?
03/02/20 | דתות
בעולם הנוכחי בתוכו כולנו נמצאים, הרבה פעמים כולנו נתקלים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת השמנה בקרב ילדים ומבוגרים, הפרעות לב וכו', מאידך גיסא, יש מודעות גדולה על הנחיצות לגרום לשמירה על תזונה בריאה כחלק מאורח חיים איכותי ביחד עם תרגילי ספורט. בתחום הספורט מצויים ענפים שונים אשר אחד מהם לאחרונה צבר פופולאריות עצומה הוא הפילאטיס

האימון בשיטת הפילאטיס הוא לא מורכב לביצוע
03/02/20 | דתות
יוצר השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה עלשמו, הוא הקים שיטה זו לצורך מטרת החלמה ושיקום של אנשים אשר נפצעו, עם השנים הוא התפרסם כי התרגילים בפילאטיס מביאים תשובה לאו דוקא רק להחלמה ושיקום אלא הם הינם מהווים עניין חיוני לחיטוב הגוף על ידי שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס החלו להיות מאד נפוצים בשביל סוגים לא מעטים של שכבות הציבור באוכלוסיה ולאו דוקא רק לספורטאים ורקדנים, על כן בתקופה האחרונה הוקמו חוגי פילאטיס שונים לכל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

קיימים תרגילי פילאטיס שממזגים אומנויות לחימה או לחילופין המשלבים בהם יוגה
03/02/20 | דתות
במהלך, כולנו ממהרים ממקום למקום על מנת להספיק כמה שיותר דברים בלי להעניק תשומת לב לדבר ההכרחי ביותר וזהו הבריאות, בעיקר בתקופה אשר בה כולם נמצאים, התעשיה מתפתחת כל הזמן, אנו גורמים לגופינו מעט לזוז, בגלל זה יש מעלה רבה לעסוק בפעילות גופנית: הליכה, ריצה, מכוני כושר כאשר הפופולארית מבין כולם הינה התעמלות בשיטת פילאטיס. מצויים תרגילי פילאטיס אשר נעשים ברצפה ויש תרגילי פילאטיס המבוצעים על ידי מכשירים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI