דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה דתות מה הילדים שלנו לומדים מאיתנו?
מה הילדים שלנו לומדים מאיתנו?
יואל כץ 29/01/20 |  צפיות: 2559
"היה לי שבוע קשה מאד... יום השישי ויכולו השמים"

איך אנחנו מתנהגים בשולחן השבת ומה הילדים שלנו לומדים מאיתנו? ואיך הזריזות

יכולה לסייע בניהול שולחן השבת?

האם הגענו אל המנוחה ואל הנחלה?!

אין עצירה!

בסיומה של התפילה, כאשר בסימנא טבא שבים מבית הכנסת ומקיימים "שובו לכם לאהליכם", יש

לשנס מותניים ולהזדרז מעט (ללא פסיעה גסה האסורה בשבת).

כאן מצוי הדבר, שהאב היקר ובר האוריין מתעכב לשיחת עדכון עם סיעת מרעיו, בענייני דיומא

העומדים על הפרק.

בל נזלזלה חלילה ובל נפחיתה בערכה ובחשיבותה של שיחה זו, שכן אז נסגרים ונחתכים עניינים

העומדים ברומו של עולם, חדשות אקטואליות ועמדות פוליטיות. בהיות האב עסוק וטרוד במשך

ימי המעשה, לא היה סיפק בידו לפגוש את רעיו ומיודעיו ובוודאי שלא הייתה לו הזדמנות נאותה

לדון עמהם. אך עתה הגיעה שעת הכושר, ואין הדבר ניתן להידחות חלילה, שכן "תיכף לתלמיד

חכם ברכה", תיכף ומיד במוצאי שבת עתידין לפנות אליו זה העומד בראש וחבר יועציו, על מנת

לקבל תדרוך מעשי לשבוע הבא עלינו לטובה, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון;

ומכיוון שהמדובר הוא בצרכי הרבים וגמרא מפורשת היא "מפקחין על צרכי רבים בשבת", מטעם

זה ודומיו משתהה הוא עתה.

"...כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים" – אב בחכמה ורך בשנים יקר! למרות החשיבות

הרבה שבדבר וחרף נחיצות העניינים הפוליטיים הבוערים, שעל שכמך נפלה חובת היום לשאת

ולתת בהם עם מיודעיך, דע כי לסבלנותם של ילדים יש גבול וקצבה ברורים מאד וקוצר רוחם הוא

כידוע מן הממהרים לבוא ומאחרים לצאת, אם כן בקשתנו שטוחה לפניך, אנא התחשב נא!

(הארכתי בזה בספרי "מתי ישמעו ילדי בקולי". עיין שם).

האם הגענו אל המנוחה ואל הנחלה?!

עתה מגיעים סוף כל סוף אל הבית. אם סברנו לרגע כי באנו אל המנוחה ואל הנחלה, עד מהרה

מתגלה להוותנו כי משגה בידינו.

דווקא אז פורצים הילדים במריבות על מקומות הישיבה ועל עמדות אסטרטגיות שונות. אלו הן

מריבות על קרבה למקורות המים (מיץ ממותק) ועל שליטה במשאבים (הסלט המועדף) ומריבות

שהסיבה להן עדיין לא הובררה (גם להם).

בניסיון להגיע להכרעה מהירה במאבק, הם מערבים אותנו ככוח עזר. בדרך כלל נעשה הגיוס על

ידי מערכת נדנודים טורדנית עקבית ועיקשת, מלווה בקולות רמים שאינם ערבים במיוחד לאוזן.

למצב עגום זה, אליו נקלענו, השלכות ישירות עלינו. הוא מעכיר את מצב רוחנו ומדלל את

המוטיבציה לנהל שולחן שבת ער, פעיל ושמח.

ההורים שיחיו, גם ללא סיוע (סיוט) נוסף, הינם עייפים ומותשים מאירועי השבוע החולף ומהקשיים

שהיו מנת חלקם ונאלצים היו להתמודד עמהם, יום יום, שעה שעה; שכן "בנפשו יביא לחמו" אינו

"דרור יקרא", ו"בזעת אפך תאכל לחם" איננה חופשת סוף שבוע בהרי האלפים.

יגיעה מתישה זו עושקת באכזריות את שאריות לחלוחית החשק להשקיע מאמץ לנהל שולחן שבת

פעיל, חי ושמח. משהו בפנים מלחש "תן רק לסיים בהקדם האפשרי את הסעודה, להשתרע על

המטה ולעבור ל'עולם שכולו טוב'" (טיבו של "טוב" זה מוטל בספק והוא בבחינת "אי אפשר לחלום

בלא דברים  בטלים").

בגנים ובכיתות הגן בתלמודי התורה קיים מנהג שביום שישי ממנים "אבא של שבת", המקדש על

גביע היין כדרך שהאבות עושים בבית (ובגני הבנות "אמא של שבת" המדליקה נרות).

סיפר מלמד בכיתת גן כזו על אחד הילדים, שבהגיע תורו לתפקד כ-"אבא של שבת", נטל את גביע

הקידוש בידו, נאנח אנחה עמוקה ואמר בקול נשבר: "היה לי שבוע קשה מאד... אין לי כבר כוח...

יום השישי ויכולו השמים...".

לעיתים גורם המתח לעימותים בין בני הזוג, ההורים, ולחילופי מילים לא נעימות; הלא למשמע אוזן

דאבה נפשנו.

מצויים בתים בהם, למרבה הצער, חוזרת ונשנית תופעה זו בתדירות גבוהה, הופכת להרגל ואף

לתמונת מצב קבועה שנחקקת ונצרבת בזיכרונם ובתודעתם של הילדים הרכים.

סיפרה לי רעייתי תחי' כי באחד מימי השישי, בעת מסיבת קבלת שבת בגן הילדות, בו כיהנה

באותה עת כגננת, תיארה לפני הבנות כיצד אבא יחזור מבית הכנסת בשמחה ובמאור פנים ויכריז

"שבת שלום", ואמא אף היא תשיב אמריה לו ותענה בקול "שבת שלום ומבורך!", ואז יפתח אבא

בזמר "שלום עליכם מלאכי השרת" בקול ערב, יקדש על היין ויערוך את שולחן השבת.

רוב הבנות הזדהו עם התיאור האמור, תוך הנהון בראשיהן הקטנים. אך אחת הבנות התנגדה

ומחתה נמרצות: "לא נכון! אבא לא יאמר שבת שלום! אבא יכעס ואמא תבכה, תמיד זה ככה, ואז

אמא תלך מהשולחן אל החדר. צריך לבדוק את המזוזות בבית שלנו!...".

כך חווה ילדה בת חמש את שולחן השבת.

הסיפור אמנם נוגע ללב, אך מכיוון שלא בסיפורי נכאים עוסק מאמרנו זה, הבה נתבונן מנין עצה

ומאין תושייה, וכיצד צועדים צעד אחד קדימה.

אין עצירה!

אדם כי תזדמן לפניו אבידה, מצווה הוא על השבתה לבעליה, כמאמר הכתוב "כי תראה את שור

אחיך או את שיו נידחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך".

אך בעת בה נתקל הוא באבידה שהטיפול בהשבתה אינו לפי כבודו – פטרוהו חז"ל מחובת

ההשבה וכך דרשו את הפסוק "והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם".

פירוש: מתוך שנאמר "והתעלמת", שמשמעותו כציווי חיובי "התעלם!", ולא כשאלה "האם

תתעלם?", פרשו ש"והתעלמת" יתפרש לפעמים כפשוטו, ולא כשאלה רטורית, וזאת במקרים

מיוחדים כגון זקן ואינה לפי כבודו.

ביטוי זה הפך למושג מושאל: "פעמים שאתה מתעלם", לעיתים יש להתעלם מעט ולא להגיב.

אף כאן, בענייננו, נאמץ כלל זה ונתעלם מעט, העיקרון הוא להזרים את השולחן קדימה, ולא

להיעצר ב"אין עצירה!".

יש להתחיל מיד בסדר הזמירות – "שלום עליכם" ו"אשת חיל" – להמשיך אל הקידוש ולא להתעכב

על מנת להעיר הערות שונות: "שב ישר, תפסיק להתנדנד עם הכסא", "עזוב את הכפית", "אולי

תניחי כבר למפיונים! לא חייבים ללטף אותם כל הזמן", "למה אתה לא שר יותר בקול?!"...

המציאות מוכיחה, שכאשר מגיעים למנה הראשונה – הילדים נרגעים. באשר אכלו ואף גם שתו –

"ונפש נענה תשביע" – רוחם טובה עליהם, ואז הכל הולך אחרת.

קחו בחשבון שהילדים רואים את כל המאכלים ערוכים וסדורים לנגד עיניהם, ריחם מיתמר ועולה

ו"אין לנו רשות (עדיין) להשתמש בהם אלא לראותם בלבד". ההכנות והזמירות, הוויכוחים וההערות

מתמשכים לאין קץ. "כי ארכה לנו השעה" – כמה זמן זה יארך? והמקרא צווח ואומר "לא

תחסום...".

על כן, העיקרון המנחה הוא לזרום קדימה, ולהמשיך בלי לעצור.

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסותכתיבת ספר תורה


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 יואל כץ


 


מאמרים נוספים מאת יואל כץ
 
מה היא שיטת הפילאטיס?
03/02/20 | דתות
שיטת הפילאטיס היא התעמלות הכוללת בתוכה תנועה והתעמלות, השיטה הומצאה ע"י האיש ג'וזף פילאטיס בשנות העשרים, בשעה ש המטרה שלה זו, חיזוק ומתיחה של השרירים בשילוב של שיתוף פעולה בין הנפש לבין גוף. הטכניקה של ההתעמלות על ידי פילאטיס שיטה של כושר גופני מלא וכאשר היא בעצם מתבצעת באופן סדיר, מתרחשים בגוף שינויים חיוביים. השיטה שנקראת פילאטיס גם משלבת מודעות לעמוד השדרה,נשימה נכונה, אימוני כוח וגמישות.

האם התעמלות בשיטת פילאטיס מביאה פתרון לאנשים אשר יש להם מוגבלות גופנית?
03/02/20 | דתות
עידן|בעולם|בזמן} המודרני אשר בו כולנו מצויים, אתם נתקלים לא מעט בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כגון משקל יתר, בעיות גב וכו', התעמלות בפילאטיס היא שיטה אשר פותחה ע"י ממציא השיטה ששמו ג'וזף פילאטיס, מציעה לכולנו שיטת תרגילי התעמלות ייחודיים. שיטה זו משלבת בתוכה עניינים רבים המתאימים לאנשים שמצב בריאותם תקין, כמו כן השיטה טובה גם לכאלה אשר סובלים מבעיות אורטופדיות כגון:

התעמלות מתקדמת - פילאטיס
03/02/20 | דתות
בזמן האחרון יותר ויותר נודעת תשומת לב גבוהה לפעילות גופנית , אין כיום רופא או אולי מטפל ראוי לשמו אשר לא ימליצו למטופליהם אודות פעילות גופנית לכל היותר חצי שעה כל יום. מצב זה התהווה כתוצאה מכך שכולנו למעשה משתמשים במכונות תחת בגופינו. למשל: בעבר במקום לכבס במכונה כיבסו ביד, במקום לקחת מים ישירות מהברז היו חייבים ללכת כברת דרך גדולה בשביל להגיע אל הבאר לשאוב מים.

האם יש התעמלות פילאטיס בתל אביב
03/02/20 | דתות
ממציא השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה על השם שלו, הוא פיתח אותה למטרת החלמה ושיקום של פצועים, במשך הזמן נודע כי התרגילים בפילאטיס מביאים מענה לא רק להחלמה ושיקום אלא הם מהווים גורם חשוב מאד לחיטוב הגוף ע"י שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס הפכו להיות מאד פופולאריים עבור סוגים שונים של אנשים באוכלוסיה ולא רק לספורטאים ורקדנים, בגלל זה כיום נפתחו חוגי פילאטיס רבים עבור כל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

התעמלות במכשירי פילאטיס
03/02/20 | דתות
בשנים האחרונות אנשים,נהיים,נעשים יותר ויותר מודעים לחשיבות והמעלות הלא מעטים שגורמת לנו פעילות גופנית במהלך החיים, כמה ההשפעה שלה תורמת לבריאותינו, כבר ידוע שכל אחד שמשלב פעילות גופנית, כמובן, ביחד עם תזונה נכונה ובריאה, הוא מסייע לשמירה על אורח חיים רענן. ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה ביותר בשנים האחרונות, כבר הוכח גם במחקרים שהתבצעו ואפילו על ידי די הרבה רופאים, כי לאימונים בפילאטיס ישנה חשיבות גבוהה להטבת תפקוד גוף האדם וגם לתפקוד הנפש.

תרגול בעזרת פילאטיס גורם להשפעה ותחושה מעולה על המתאמן
03/02/20 | דתות
ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה מאד בעת האחרונה, כבר הוכח הן במחקרים שנעשו ואף עפ"י מה שמובא מאנשים העובדים בתחום הרפואה, כי לאימון בפילאטיס קיימת חשיבות רבה לגרום לשיפור של תפקוד הגוף כולו. יש אפשרות לתרגל פילאטיס במספר דרכים שאחת משיטות אלה הינה פילאטיס מכשירים. פילאטיס מכשירים מגיש לכולנו לבצעתרגילים בדרך הכי מדוייקת כמו כן הוא למעשה מסייע בידי מתאמנים מתחילים לעשות כהוגן את מרבית התרגילים באופן מדוייק בנוסף לכך הם הרבה פחות נדרשים להיות מרוכזים בביצוע ויותר בהאזנה לשרירים תוך שימת דג

פילאטיס מכשירים הינו השיטה היותר מתקדמת
03/02/20 | דתות
בעידן המודרני בו כולנו קיימים כולנו נתקלים לפעמים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת משקל יתר, בעיות לב וכו', מסיבה זו יש חשיבות גדולה לשמור על אורח חיים מעולה ולשלב בנוסף פעילות גופנית. בנושא הספורט ישנם מגוון די רחב של אימונים, שאחד מאימונים אלה בזמן האחרון, צבר תאוצה עצומה והוא התעמלות בשיטת הפילאטיס.

האם פילאטיס מכשירים אמור להתאים לבני אדם הנזקקים לשיקום?
03/02/20 | דתות
בעולם הנוכחי בתוכו כולנו נמצאים, הרבה פעמים כולנו נתקלים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת השמנה בקרב ילדים ומבוגרים, הפרעות לב וכו', מאידך גיסא, יש מודעות גדולה על הנחיצות לגרום לשמירה על תזונה בריאה כחלק מאורח חיים איכותי ביחד עם תרגילי ספורט. בתחום הספורט מצויים ענפים שונים אשר אחד מהם לאחרונה צבר פופולאריות עצומה הוא הפילאטיס

האימון בשיטת הפילאטיס הוא לא מורכב לביצוע
03/02/20 | דתות
יוצר השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה עלשמו, הוא הקים שיטה זו לצורך מטרת החלמה ושיקום של אנשים אשר נפצעו, עם השנים הוא התפרסם כי התרגילים בפילאטיס מביאים תשובה לאו דוקא רק להחלמה ושיקום אלא הם הינם מהווים עניין חיוני לחיטוב הגוף על ידי שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס החלו להיות מאד נפוצים בשביל סוגים לא מעטים של שכבות הציבור באוכלוסיה ולאו דוקא רק לספורטאים ורקדנים, על כן בתקופה האחרונה הוקמו חוגי פילאטיס שונים לכל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

קיימים תרגילי פילאטיס שממזגים אומנויות לחימה או לחילופין המשלבים בהם יוגה
03/02/20 | דתות
במהלך, כולנו ממהרים ממקום למקום על מנת להספיק כמה שיותר דברים בלי להעניק תשומת לב לדבר ההכרחי ביותר וזהו הבריאות, בעיקר בתקופה אשר בה כולם נמצאים, התעשיה מתפתחת כל הזמן, אנו גורמים לגופינו מעט לזוז, בגלל זה יש מעלה רבה לעסוק בפעילות גופנית: הליכה, ריצה, מכוני כושר כאשר הפופולארית מבין כולם הינה התעמלות בשיטת פילאטיס. מצויים תרגילי פילאטיס אשר נעשים ברצפה ויש תרגילי פילאטיס המבוצעים על ידי מכשירים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI