דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה דתות למדו לדון לכף זכות
למדו לדון לכף זכות
יואל כץ 29/01/20 |  צפיות: 3254

למדו לדון לכף זכות

האם הצדק עם הנהג או עם הנוסע?

מומלץ בשולחן השבת, לדבר עם הילדים על לימוד זכות.

ההרגל לדון לכף זכות - הרגל יקר ערך הוא, להסתכל על הזולת בעין אחרת, וכבר נצטווינו על כך:

"בצדק תשפוט עמיתך".

אך לדון לכף זכות זו משימה לא קלה, הדורשת השקעה והתמדה עקבית.

בסגולתם של סיפורים ודוגמאות של לימוד זכות  לגרום לשינוי בתפיסת החשיבה ושינוי בדפוסי

ההתנהגות בהתאם.

אנשים רבים לכודים בעיסוק במחשבה שלילית על הזולת. יש והמחשבות הללו מחריפות ומגיעות

עד כדי עוינות. הם  משוכנעים בוודאות וללא ספק כי "רוצים להרע לי, להציק לי, לרדוף אותי

ולגרום לי עוול", בה בשעה שהדבר אינו נכון כלל, תלוש לחלוטין מן המציאות והוא רק פרי דמיון

פרוע, משולל רסן ושליטה.

אדם הבא בסיג ושיח בין הבריות יוכל להבחין ללא ספק בשני סוגים טיפוסיים של יצורי אנוש. מחד

גיסא יימצאו אלו החושדים בכל אחד, עוינים, סגורים, מאוימים ואינם פתוחים בנקל ליצירת

תקשורת, ובדרך זו הם גם משקיפים על העולם ועל כל אשר בו כעוין וכמאיים. כל אירוע בחיים

נתפס בעיניהם כבעייתי וכבד מנשוא.

"החיים קשים", יאמרו הללו. לעיתים, באותו אופן, פשה תפשה אצלם הגישה הזו גם לנושא קיום

המצוות, לימוד התורה ועבודת ה'.  "קשה להיות יהודי",  נאנחים הם לא אחת.

"זה לעומת זה עשה הא-לקים" - מנגד בוודאי תבחינו באנשים הרואים את העולם ואת מגוון

הבריות המצויות בו בהסתכלות חיובית. הללו פתוחים יותר ומתמודדים ביתר קלות עם הקשיים

הנערמים בדרכם. מתבוננים הם על מהלך חייהם האישי ועל עולמו של הקב"ה בעין טובה,

מוצאים ומלקטים את חסדיו של הקב"ה בכל פינה ואת הטוב שבכל אדם. "אוהב את המקום אוהב

את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות" (אבות ו').

כמה נכון להרגיל את הילדים מקטנותם למבט חיובי על הבריות ולהסתכלות שיש בה משום "כף

זכות" במבט שכל  מעשי הבורא לטובה הם - "כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד".

זו השקעה נבונה בהרגל שילווה אותם כל ימי חייהם.

נוכל לנווט אותם לכיוון זה על ידי סיפור מעשיות שיש בהן דוגמא ללימוד זכות, וכן לתאר בפניהם

כיצד אירועים שבתחילה סבורים היינו שאינם טובים, "א-לקים חשבה לטובה", ולבסוף נתגלה

שדווקא על ידם  נתגלגל ובא הטוב; ומן המפורש נלמד על הסתום גם בדברים אחרים שהטוב

הצפון בהם נסתר מעינינו, ו"דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא

ללמד על הכלל כולו יצא".

האם הצדק עם הנהג או עם הנוסע?

"מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד" - מדי עסקינו בפרשת "בצדק תשפוט עמיתך", נזכר אני בסיפור

המבהיר את הצורך לדון לכף זכות, שארע במשפחתנו לפני מספר שנים, ומבקש אני עתה לגוללו

בפניכם.

במחוזנו קיים שירות להסעת נוסעים בקו ירושלים-בית שמש, המכונה בשם "מוניות העיר".

הנסיעה בה עסוקים אנו נכונה הייתה לצאת לדרכה מירושלים ליעדה בית שמש. עשרת הנוסעים

נתיישבו איש איש במקום אותו איווה למושב לו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, והמונית הפליגה

לדרכה.

מחיר הנסיעה באותה עת עמד על עשרה שקלים לנוסע. הנוסעים החלו להעביר את התשלום אל

הנהג.

"זה בשביל אחד", "כאן פעמיים. אם אפשר לקבל עודף, בבקשה", "כאן עודף, בבקשה" ...

משתם ונשלם לו טקס התשלום, הפטיר הנהג בשקט: "חסרים עשרה שקלים".

ההערה נתקבלה בשקט וללא תגובה. הנהג חזר ושנה "חסרים עשרה שקלים. מישהו עדיין לא

שילם...!" ושוב שקט, ואז לפתע העיר אחד הנוסעים:

-"רבותי לנסוע מבלי לשלם, זה גזל!".

-שקט.

-"רבותי, 'גזל'. וכי בשביל עשרה שקלים, כדאי לקבל את תואר הכבוד 'גזלן'?!".

- שקט.

כאן פקעה סבלנותו של אחד הנוסעים:

-"אדוני, כולנו יודעים שיש לשלם וכולנו יודעים שגזל עוון חמור הוא 'סאה מלאה עוונות אין מקטרג

בכולן אלא גזל' ו'דור המבול לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל'. אך כאן, כפי הנראה, ישנה בעיה

קטנה של טעות. 'טעות לעולם חוזר', הנהג טעה בספירה ואך נדמה לו כי אחד לא שילם עדיין".

-"גזל", נהם הראשון.

-"טעות בספירה", כך השני.

הנהג כבר מזה זמן רב יושב עטוף בשתיקה, מרוכז בדרך אשר לפניו ואינו שותף לוויכוח הער

ולחילופי הדברים הנערכים ברכב, משל הדיון אינו נוגע אליו. לבסוף נקעה נפשו של אחד הנוסעים

והוא הכריז בקול:

"די, מספיק כבר! אולי אפשר מעט שקט!".

שני המתווכחים נדמו, המונית המשיכה בדרכה בדומיה.

כאשר הגיעה המונית לבית שמש, החל הנהג ב"פיזור", הורדת הנוסעים בתחנות, לאורך מסלול

קבוע.

לבסוף, כאשר כמעט כולם כבר ירדו מהרכב ונשארו אך שני נוסעים, למעט הנהג, קרבה המונית

אל אחת מתחנותיה האחרונות. אדם שניצב בתחנה נופף בידו וסימן לנהג לעצור. הנהג עצר.

המנופף קרב אל המונית, פתח את דלתה, סימן בידו לנוסע שישב בפנים לרדת, תוך שהוא פונה

אל הנהג ואומר "אדם זה אורחי הוא, אני ממתין לו, הוא איננו מבין עברית, אני משלם עבורו...".

תוך כדי דיבור שלף את ארנקו ושילם לנהג את עשרת השקלים.

מכיוון שהנוסע האחרון שנותר במונית אחריו - "ויוותר יעקב לבדו" - היה אחד מילדי שיחיו, והוא

ראה במו עיניו את סופה של התעלומה ואת פתרונה, מסיבה זו נתגלגל ובא לאוזני סיפור "אמיתם

של דברים" מכלי ראשון.

אך מלבד שלושתם: הנהג, הנוסע הזר וילדי, מסתובבים להם בעולם עד עצם היום הזה שמונה

אנשים הסמוכים ובטוחים שאחת מן השתיים היא האפשרות הנכונה: אפשרות מספר אחת היא

שמסתובב לו חופשי בעולמנו גזלן מתועב, חצוף וחסר לב, המוכן לאבד עולמו בעד נזיד עדשים

של עשרה שקלים. האפשרות החילופית היא שמצויים בינינו נהגים בורים, שחסכי האינטליגנציה

שלהם חריפים ועמוקים. עליהם לחזור אל גן הילדים לריענון לימוד הספירה מאחת ועד עשר.

אך האפשרות הנוספת, האמיתית, מי ישורנה?!

הערה חשובה: ישנם החושבים כי פירוש המושג "לדון לכף זכות" הוא לגלות, לחתור ולהמציא

המצאות שינמקו ויסבירו את התנהגותו השלילית של אדם זה, כיצד באמת עשה משהו טוב, ולא -

כפי שרק נדמה לעינינו - משהו שלילי. ולעיתים קשה מאד הדבר, עד בלתי אפשרי.

"והוי דן את כל האדם לכף זכות" - יש לדעת שלדון את האדם לכף זכות, פירושו שיש לדון את

האדם ולא את המעשה. המעשה, יתכן אמנם כי שלילי הוא, אך במבט מקיף על האדם כמכלול, יש

לדונו לכף זכות. זאת משום שהוא בוודאי עושה מעשים טובים רבים, ונידון אחר רובו; ואף על

מעשה שלילי זה, ודאי נקפו ליבו וודאי ניחם עליו, וכדרך שאמרו חז"ל "אם ראית ת"ח שעבר עבירה

בלילה, אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה. שמא עשה תשובה?! אלא ודאי עשה תשובה!

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסות כתיבת ספר תורהדירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 יואל כץ


 


מאמרים נוספים מאת יואל כץ
 
מה היא שיטת הפילאטיס?
03/02/20 | דתות
שיטת הפילאטיס היא התעמלות הכוללת בתוכה תנועה והתעמלות, השיטה הומצאה ע"י האיש ג'וזף פילאטיס בשנות העשרים, בשעה ש המטרה שלה זו, חיזוק ומתיחה של השרירים בשילוב של שיתוף פעולה בין הנפש לבין גוף. הטכניקה של ההתעמלות על ידי פילאטיס שיטה של כושר גופני מלא וכאשר היא בעצם מתבצעת באופן סדיר, מתרחשים בגוף שינויים חיוביים. השיטה שנקראת פילאטיס גם משלבת מודעות לעמוד השדרה,נשימה נכונה, אימוני כוח וגמישות.

האם התעמלות בשיטת פילאטיס מביאה פתרון לאנשים אשר יש להם מוגבלות גופנית?
03/02/20 | דתות
עידן|בעולם|בזמן} המודרני אשר בו כולנו מצויים, אתם נתקלים לא מעט בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כגון משקל יתר, בעיות גב וכו', התעמלות בפילאטיס היא שיטה אשר פותחה ע"י ממציא השיטה ששמו ג'וזף פילאטיס, מציעה לכולנו שיטת תרגילי התעמלות ייחודיים. שיטה זו משלבת בתוכה עניינים רבים המתאימים לאנשים שמצב בריאותם תקין, כמו כן השיטה טובה גם לכאלה אשר סובלים מבעיות אורטופדיות כגון:

התעמלות מתקדמת - פילאטיס
03/02/20 | דתות
בזמן האחרון יותר ויותר נודעת תשומת לב גבוהה לפעילות גופנית , אין כיום רופא או אולי מטפל ראוי לשמו אשר לא ימליצו למטופליהם אודות פעילות גופנית לכל היותר חצי שעה כל יום. מצב זה התהווה כתוצאה מכך שכולנו למעשה משתמשים במכונות תחת בגופינו. למשל: בעבר במקום לכבס במכונה כיבסו ביד, במקום לקחת מים ישירות מהברז היו חייבים ללכת כברת דרך גדולה בשביל להגיע אל הבאר לשאוב מים.

האם יש התעמלות פילאטיס בתל אביב
03/02/20 | דתות
ממציא השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה על השם שלו, הוא פיתח אותה למטרת החלמה ושיקום של פצועים, במשך הזמן נודע כי התרגילים בפילאטיס מביאים מענה לא רק להחלמה ושיקום אלא הם מהווים גורם חשוב מאד לחיטוב הגוף ע"י שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס הפכו להיות מאד פופולאריים עבור סוגים שונים של אנשים באוכלוסיה ולא רק לספורטאים ורקדנים, בגלל זה כיום נפתחו חוגי פילאטיס רבים עבור כל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

התעמלות במכשירי פילאטיס
03/02/20 | דתות
בשנים האחרונות אנשים,נהיים,נעשים יותר ויותר מודעים לחשיבות והמעלות הלא מעטים שגורמת לנו פעילות גופנית במהלך החיים, כמה ההשפעה שלה תורמת לבריאותינו, כבר ידוע שכל אחד שמשלב פעילות גופנית, כמובן, ביחד עם תזונה נכונה ובריאה, הוא מסייע לשמירה על אורח חיים רענן. ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה ביותר בשנים האחרונות, כבר הוכח גם במחקרים שהתבצעו ואפילו על ידי די הרבה רופאים, כי לאימונים בפילאטיס ישנה חשיבות גבוהה להטבת תפקוד גוף האדם וגם לתפקוד הנפש.

תרגול בעזרת פילאטיס גורם להשפעה ותחושה מעולה על המתאמן
03/02/20 | דתות
ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה מאד בעת האחרונה, כבר הוכח הן במחקרים שנעשו ואף עפ"י מה שמובא מאנשים העובדים בתחום הרפואה, כי לאימון בפילאטיס קיימת חשיבות רבה לגרום לשיפור של תפקוד הגוף כולו. יש אפשרות לתרגל פילאטיס במספר דרכים שאחת משיטות אלה הינה פילאטיס מכשירים. פילאטיס מכשירים מגיש לכולנו לבצעתרגילים בדרך הכי מדוייקת כמו כן הוא למעשה מסייע בידי מתאמנים מתחילים לעשות כהוגן את מרבית התרגילים באופן מדוייק בנוסף לכך הם הרבה פחות נדרשים להיות מרוכזים בביצוע ויותר בהאזנה לשרירים תוך שימת דג

פילאטיס מכשירים הינו השיטה היותר מתקדמת
03/02/20 | דתות
בעידן המודרני בו כולנו קיימים כולנו נתקלים לפעמים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת משקל יתר, בעיות לב וכו', מסיבה זו יש חשיבות גדולה לשמור על אורח חיים מעולה ולשלב בנוסף פעילות גופנית. בנושא הספורט ישנם מגוון די רחב של אימונים, שאחד מאימונים אלה בזמן האחרון, צבר תאוצה עצומה והוא התעמלות בשיטת הפילאטיס.

האם פילאטיס מכשירים אמור להתאים לבני אדם הנזקקים לשיקום?
03/02/20 | דתות
בעולם הנוכחי בתוכו כולנו נמצאים, הרבה פעמים כולנו נתקלים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת השמנה בקרב ילדים ומבוגרים, הפרעות לב וכו', מאידך גיסא, יש מודעות גדולה על הנחיצות לגרום לשמירה על תזונה בריאה כחלק מאורח חיים איכותי ביחד עם תרגילי ספורט. בתחום הספורט מצויים ענפים שונים אשר אחד מהם לאחרונה צבר פופולאריות עצומה הוא הפילאטיס

האימון בשיטת הפילאטיס הוא לא מורכב לביצוע
03/02/20 | דתות
יוצר השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה עלשמו, הוא הקים שיטה זו לצורך מטרת החלמה ושיקום של אנשים אשר נפצעו, עם השנים הוא התפרסם כי התרגילים בפילאטיס מביאים תשובה לאו דוקא רק להחלמה ושיקום אלא הם הינם מהווים עניין חיוני לחיטוב הגוף על ידי שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס החלו להיות מאד נפוצים בשביל סוגים לא מעטים של שכבות הציבור באוכלוסיה ולאו דוקא רק לספורטאים ורקדנים, על כן בתקופה האחרונה הוקמו חוגי פילאטיס שונים לכל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

קיימים תרגילי פילאטיס שממזגים אומנויות לחימה או לחילופין המשלבים בהם יוגה
03/02/20 | דתות
במהלך, כולנו ממהרים ממקום למקום על מנת להספיק כמה שיותר דברים בלי להעניק תשומת לב לדבר ההכרחי ביותר וזהו הבריאות, בעיקר בתקופה אשר בה כולם נמצאים, התעשיה מתפתחת כל הזמן, אנו גורמים לגופינו מעט לזוז, בגלל זה יש מעלה רבה לעסוק בפעילות גופנית: הליכה, ריצה, מכוני כושר כאשר הפופולארית מבין כולם הינה התעמלות בשיטת פילאטיס. מצויים תרגילי פילאטיס אשר נעשים ברצפה ויש תרגילי פילאטיס המבוצעים על ידי מכשירים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI