דף הבית רוחניות מאגיה ומיסטיקה איך מנידוין אותן?
איך מנידוין אותן?
Yafator 11/11/20 |  צפיות: 834

איך מנידוין אותן?

הריני אסיר תודה על ההנאה שגרמו לי דברי־ההסבר, שנאמרו בסוב מעם. אבל, עכשיו, שאני יודע כבר על התפילין ומהותן, ברצוני לדעת גס איך מניחים אותן? מהו הצעד הראשון שעלי לעשות?

בראשונה רכוש לך זוג תפילין כשרות, נתונות בתוך תיק נאד- הווה מהדד לקנותן אצל אדם מהימן הידוע כירא ה׳. הקפד על הצורה החיצונית

הנאה. על ידי כך זוכה אתה לקיים את הפסוק: "זה א־לי ואנוהו" שעליו דרשו חז״ל: "התגאה לפניו במצוות-. זכור באותו רגע, שאילו קנית לעצמך חפץ לשימושך האישי, בוודאי היית מקדיש תשומת־לב ליופי והידור — כך גם, בקנותך תפילין, שים לבך שתהיינה נאות ומהודרות.

כאן נקרא על סגולה להרחיק שכן רע

הנחת את התיק על השולחן, פתח בזהירות והוצא את תפילין של יד. תפילה זו מונחת תמיד בצד שמאל של השקית ועליך לדאוג לכך שצורת התנוחה הזאת לא תשתנה. אם התיק הוא צר ואין ברוחבו מקום לשתי תפילין, שים את ,של ראש" בתחתית התיק ואת "של יד" לפנים באופן שעם הכנסת ידך לתיק היא תפגע ב״של יד".

וזאת על שום מה?

אמנם, נכון הוא שאם תוציא בידך תפילין של ראש עליך להניחן בצד ולהוציא "של יד- ולהניחה, אבל חז״ל אמרו שאין מעבירין על המצוות ומצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, והיות ו״של יד" וכן "של ראש" — כל אחת ממנו מצווה לעצמה היא, לכן מן הראוי לשמור כי "של יד" תזדמן לידך ראשונה.

ה״של יד" הוא עתה בידי, ברצועותיה המקופלות. מה עלי לעשות?

פתח את הסידור וקרא מתוכו תפילת הקדמה העוסקת בתוכן ומהות התפילין, וזו לשוגה:

•הנני מכוין בהנחת תפילין לקיים מצוות בוראי שציונו להניח תפילין ככתוב בתורה: וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך והם פרשיות אלו:• שמע, והיה אם שמוע, קדש, והיה כי יביאך, שיש בהם יחודו ואחדותו יתברך שמו בעולם ושנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו בהוציאנו ממצרים ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. וצוגו להניח על היד לזכרון זרוע הנטויה ושהיא כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו ועל הראש נגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותי כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו.

מידע שניתן לקרוא מחזור בחלום

• יש כאן שינוי מן סדר הפרשיות בתורה, זזז״ל עמדו על כך בתחלתו של פרק ב׳ במסכת ברכות ואמרו שיש להקדים במקרא פרשיות: •שמע" ,והיה אם שסוע", כי יש בהם קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול מצוות.

ומשפע מצוות תפילין יתמשך עלי להיות לי שפע קודש ומחשבות קדושות בלי הרהור חטא ועוון כלל ולא יפתנו ולא יתגרה בנו יצר הרע ויניחנו לעבוד את ד׳ כאשר עם לבבנו. ויהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתהא חשובה מצוות הנחת תפילין לפני הקב״ה כאילו קיימתיה בכל פרמיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי״ג מצוות התלויים בה — אמן סלה".

כעת אתה עומד על רגליך. חופת את שרוולך וחושף את זרועך השמאלית עד למעלה מן הקבורת (השריר העבה שבזרוע). אתה מתיר את הרצועה ומעלה את תפילה של יד עד לקבורת. הקבורת — כשהיא נמצאת בתנוחה וחלק היד שעד למרפק פונה לעבר הגוף — מכוונת כנגד הלב׳ והתפילין כשהן מונחות על הקבורת הרי גם הן כנגד הלב, לקיים את דברי הכתוב t "ושמתם את דברי אלה על לבבכם" (דברים י״א י״ח) שתהא שימה כנגד הלב.

אמרו חז״ל: ״וכתבתם״ ״וקשרתם״ — יד הכותבת היא יד הקושרת" (מסכת תפילין) ולכן אתה קושר בידך הימנית את התפילין שעל ידך

השמאלית. לפני שאתה מהדק את הקשר אתה מברך: ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו להניח תפילין. תיכף לסיום הברכה אתה מהדק את הקשר, מקפל את המרפק וכורך ברצועות שבע כריכות על ידך.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI