דף הבית רוחניות מדיטציה השינוי בנוסח הברכות
השינוי בנוסח הברכות
Yafator 11/11/20 |  צפיות: 1140

השינוי בנוסח הברכות

שמעתי כי "של יד" ו״של ראש" שתי מצוות הן החייבות בשתי ברכות. אבל הלא רעיון אחד לשתיהן ואם־כן למה השינוי בנוסח הברכה שמברכים, ב״של יד״: ״להניח תפילין״ וב״של ראש״: ״על מצוות תפילין״? ומה ההבדל במשמעות שינוי הסגנון?

הרב קוק ז״ל מתאמץ בספרו: "חבש פאר" (מהדורה שניה) לשים את הדגש העיקרי של מצוות התפילין על "תפילין של ראש" בעוד שתפילין של יד הם רק הכנה וקביעת מקום ל״של ראש" ולפי קו זה הוא גם מסביר את הבדלי הסגנון שבברכות. "להניח תפילין פירושו לקבוע יסוד; (ראה מלון שמושי לי. גור) לפלס דרך ולהכשירה למצוות תפילין של ראש.

כנסו לקרוא על משפטי עידוד מהתורה

הסברה זו משיבה במדה מסוימת על שאלתך. תוכל למצוא לה השלמה בפירוש אחר הגיוני וקולע. כך אנו קוראים בתורה: והיה לך לאות על ידך ואכרון בין עיניך. "של־יד" היא לאות. "של ראש" היא אכרון. יען שהאות מקדים אכרון. על ידי שקובעים אות וסימן — הדבר נחקק בזכרון. האות היא איפא הגורם המביא לזכרון. החלוץ העובר לפני המלך: תפילין של ראש ולפיכך גם קודמת הנחת "של יד" ל״של ראש".

האם בזאת סיימתי את תדר הנחת תפילי!?

לאט לך. עכשיו אתה אומר את הפסוקים הבאים:

"ומחכמתך א־ל עליון תאציל עלי ומביגתך תבינני ובחסדך תגדיל עלי ובגבורתך תצמית אויבי וקמי ושמן הטוב תריק על שבעת קני המנורה להשפיע טובך לבריותיו, פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון".

אתה חוזר ל״של יד", מתיר את הכריכה הארעית שכרכת על כף ידך, נוטל את הרצועה וכורך על האצבע האמצעית שלוש כריכות: אחת בפרק האמצעי ושתים בפרק התחתון. בכריכה ראשונה אתה קורא את הפסוק: "וארשתיך לי לעולם" בכריכה שניה אתה ממשיך בפסוק השני: "וארשתיך לי בצדק ובמשפט בחסד וברחמים" ובבריכה השלישית אתה משלים בפסוק השלישי: "וארשתיך לי באמונה וידעת את ד׳".

הפסוקים הללו מתוך דברי הנביא הושע, תיקן לאמרם המקובל רבי נתן שפירא, רבה הנודע של קהלת קראקא (פולין) ומחברו של הספר הגדול: "מגלה־עמוקות" (נפטר בשנת שצ״ג).

בכריכה זו תתקל בקשיים, אולם במאמץ קל תוכל לכרוך את הכריכות כהלכה אחרי נסיונות מועטים. כדי להקל על הכריכה עליך לקפל את פרק האצבע התחתון ברגע שאתה עובר מפרק לפרק.

אחרי שסיימת את הכריכות על האצבע, אתה מעביר את הרצועה לאצבע הסמוכה לה ובאלכסון אתה מעביר את הרצועה לאמצע כף היד. והרי לפניך שני אלכסונים בצורת v אתה מעביר את הרצועה בקו ישר באמצע שבין האלכסונים וכתוצאה מכך אתה יוצר על ידך את השם: שדי. ה״שיך נראית בבירור והכריכה שעל האצבע בצירוף החלק האלכסוני יוצרת את ה״דלת" ובצירוף ה״יוד" של קשר הרצועה שבסמוך ל״בית" של יד׳ יש לך השם המלא: שדי.

הכריכה המשולשת שעל האצבע מעוררת אותי למחשבות: ראשית, על שוס מה שבע כריכות? ושנית, על שום מה הכריכות על האצבע?

כאן נקרא על 40 יום לפני המוות

הגה כי כן מיטיב אתה לשאול. התפילין — נוסף להל מה שהבר

אמרנו — מסמלות את הקשר הנצחי שבין ישראל לאביהם שבשמים. במגילת שיר השירים, שהיא קודש קדשים, משול עם ישראל לכלה; כלה של הקדוש־ברוך־הוא שהוא החתן. ואנו בני ישראל, מתוך כיסופים אל השכינה ומתוך רצון ליהנות מזיוה׳ אנו מזכירים להקב״ה ולנו את התוארים הללו. ולכן׳ אנו כורכים שבע כריכות על היד, שמזכירות לנו את שבע הברכות של הנישואין׳ המהוות את הקשר שבין החתן והכלה.

והנדיבות שעל האצבע מורות בוודאי על הסבעת שהחתן עונד לכלתו מתחת לחופה, הלא כן ?

וקשרתם לאות על ידך

התפילין של ראש בתמונה זו אינה מונחת בדייקנות במקומה.

המקום הנכון הוא מתחילת צמיחת השער.

אכן. קלעת לאמת. מכאן גס הקשר שבין הכריכות ובין פסוקי "וארשתיך". כי לפנים בישראל בתקופת התלמוד, היו האירושין נעשים על־ידי קדושין וקובעים את הקשר הנצחי (גם גערה המאורשה היתד. צריכה לקבל גט אם בעלה אינו חפץ בה).

אני מניח שתאבה לדעת עוד טעם נוסף לשבע הכריכות. אם־כן הם אזגך ושמע.

הגמרא אומרת שיצר הרע שוכן "בין שגי מפתחי הלב". נמצא שמשכנו הוא לשמאלו של האדם. עוד מספרת לנו הגמרא שליצר הרע יש שבעה שמות וכגויים. וכדי לבלום את תאוות היצר׳ אגו כורכים שבע כריכות של רצון טוב ומחשבה טהורה על מגת לחבל בשבעה שמותיו של היצר הרע.

אכן, אשתדל לחבל בו ביצר הרע ולואי וחפץ זה יעלה בידי. ועכשיו הריני רואה עצמי עטור בתפילין. יכול אני לפתוח בתפילה ולומר...

לאט לך. החפזון אינו בר־ברכד- הנה זה עתה סיימת את סדר ההנחה ועליך לקרוא בפרשה העוסקת במצוות תפילין והיא פרשת "קדש לי כל

בכור" שתמצאנה בכל סידור או בחומש שמות. ועתה, בטרם תפתח פיך בתפלה, הואל נא לבדוק את מספר הכריכות שעל ידך בעזרת הפסוק: 1) ,״פותח 2) את 3) ידך 4) ומשביע 5) לכל 6) חי 7) רצון". אחרי שנוכחת שברכת מספר מתאים של כריכות, אתה מכסה את התפילין של יד אם בנרתיק ואם בשרוול ואתה רשאי עכשיו לפתוח בסדר התפלה.

אני לנוד שיש לכסות ר?! את התפילין "של יד" ולא "של ראש" נזה טעם?

הכתוב "והיה לך לאות על ידך", בא להדגיש שהיד צריכה להיות לך — בשבילו; לעצמך — כלומר: מכוסה מעין רואים.דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI