דף הבית רוחניות שפת האור שם מקום
שם מקום
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 1060

שם מקום, ואינו ר״ל שהוא אחד הכפרים שבבבל, ונראה מסברא דאינו בבבל אלא בארץ ישראל, ונקרא כך משום שבו ישבו מעולי בבל, כי לאיזה טעם יש לקרוא בבבל לכפר כלשהו כפר הבבלי, הן כול הכפרים בבבל הם כפר בבלי.

כנסו למידע כאן תפילה להצלחה במבחנים

410יקראו ענבים קהות יען שמקהות הן את השיניים, ומזיקות הן, אבל יין מגיתו הן הענבים הדרוכות עד שלושה ימים טרם תססו, והן אינן מזיקות את האדם.

ואולי רוצה לומר שמי ששותה יין כזה הפסיד עצמו מלשתות יין טוב, וזה עצמו כמו היזק, והיותר נראה לומר שלא על צד ההיזק אמר, אלא בא לומר לנו בהני, כי טרם הגיע זמנם להיות טובים להנאה, כמו הזקנים שמקחם מבורר, ויין ישן המניח דעת שותהו.

ואמר משלו בענבים דווקא, כי אלו יש בהם עילוי אחר עילוי מדרך בריאתם, הן בתכליתם, והן בברכות ראשית וסוף, וגם הן יין בגימטרייה סוד הוא, והוא יין ישן המניח דעת זקנים, כדאמר רבי חייא, כל המתיישב ביינו, יש בו דעת שבעים זקנים, יין ניתן בשבעים אותיות (1״ל גימטרייה), וסוד ניתן בשבעים אותיות (עירובין דף סה׳ עמוד א׳), כי הפשט לבדו יקשה ללומד, כמו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו (בראשית

/ •• : • •• : - : T T •/ "J" J I

פרק א׳ פסוק כו׳), וגם עיני ןהוה (דברים פרק יא׳ פסוק יב׳), ועוד באזני ןהוה משמע ןהוה (במדבר פרק יא׳ פסוק א׳), וכהנה רבות, אבל למעיין בפירוש הרמ״ק לספר יצירה (פרק ראשון ד״ה אמנם יש לדקדק), וגם בדעת ותבונה לרבינו יוסף חיים (תחילת פתיחה שנייה, שמדבר באלה העניינים), ואחר שלמד ההקדמות הנחוצות, ממי שראוי ללמוד, קילורין לעיניים משיבת נפש, יהיו אלה הדברים.

כנסו לקרוא על פאוור פוינט להורדה חינם בעברית

למה הרא דומה, לאוכל ענבים בערלות רעותה דן יען.רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. י.ע קנקן חדש מלא :עז,יען עאפלו תדע אין בו:

(כא) רבי אלעזר הקפד אומר, הקנאה והתאדה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם:

T T I • T T T

(כב) הוא הןה אומר,הילוךים למות, והמתים להחיות, והחיים לזיון. 415 לידע להודיע ולהודיע שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדק, הוא עד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון. ברוך הוא, עזאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא מ&וא פניםולא מקח שוחד, שהבל שלו.

418ודע שהפל לפי החשפון.ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך,

,It t •• : - v I v: • I • : - - : I : ••• - • : - v -:

שעל פרחך אתה נוצר, (ועל פרחך אתה נולד), ועל פרחך אתה חי, ועל

V ־ I "J JT ־ T T " I “5 JT " J T T • ־ -ך• - ■ך - : -

פרחך אתה מת, ועל פרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי T - I JT ״• י : - IV V • I : V : I • I • • T T - I "J J T "

המלכים הקדוש ברוך הוא:


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI