דף הבית רוחניות רייקי פס׳ ו - בפס׳ ה׳ כתוב ובניו ואשתו ואילו בפס
פס׳ ו - בפס׳ ה׳ כתוב ובניו ואשתו ואילו בפס
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 502

פס׳ ו - בפס׳ ה׳ כתוב ובניו ואשתו ואילו בפס׳ ו׳ כתוב אשתך ושני בניה, אלא שאמר למשה צא בגין אשתך ואם לא בשביל בניך, אך כשסידרם הכתוב כתב אותם דרך חשיבות להודיע שהבנים קודמים בחשיבותם לאישה [וראה במאורי החיים עוד מקורות לכך, וכן כתב רש״י בתחילת פרשת נצבים "החשוב חשוב קודם" וגם שם הקדים הבנים לנשים "טפכם נשיכם"].

פס׳ ז - כלל - איש/אנשים שחז״ל אמרו שזה לשון חשיבות זה דווקא כאשר מוזכר שמו של האדם וגם את התואר איש, אך אם סתם כתוב איש בלי שמו של האדם לפני כן אין זה מורה על חשיבות.

קרא כאן קבר חבקוק הנביא סגולות

וע”פ זה מסביר האוה”ח מדוע חז״ל אמרו על פס׳ זה שמשה השתחווה ליתרו ולא להפך.

פס׳ ח - משה סיפר ליתרו דבר שלא יכל לדעת ללא משה, והוא הריגת שר של מצרים, ואולי זה מה שאמר יתרו ברוך ה׳ אשר הציל אתכם מתחת יד מצרים - השר של מצרים.

פס׳ ט - אונקלוס תירגם שלשון ויחד יתרו זה מלשון וחדי וישמח יתרו וא״כ יוצא שהתורה דיברה כאן בארמית וקשה מדוע לא תדבר בשפת הקודש, אלא שבאמת התורה דיברה בשפת הקודש והאוה״ח מסביר אחרת את פירוש המילה ויחד ואומר שפירושה מלשון חידוד שבשרו של יתרו נתחדד מרוב שמחה כמי שמבשרים לו דבר מאוד מאוד שמח שיש חשש שיקבל התקף לב וכדומה.

[לא הבנתי מה דעת רש״י שפירש ”וישמח יתרו” האם דעתו כאונקלוס והתורה כאן דיברה בארמית או שמא הוא מפרש ג״כ שהמילה ויחד זה בשפת הקודש ומקורה במילה חדווה].

פס׳ יא - אע״פ שיש לשרי האומות - המלאכים יכולת להילחם כנגד אויבי האומה בכל זאת רק ה׳ יכול להינקם מהאויבים במידה כנגד מידה וזה מוכיח שה׳ הוא שפעל את כל נפלאות ומכות מצרים וקריעת ים סוף וכו׳ ”כי בדבר אשר זדו עליהם”.

מידע על שיתוק שינה ביהדות

פס׳ כא - עצת יתרו למנות עוד שופטים חוץ ממשה היא שיהיו ארבע דרגות שבכל דרגה יהיה את מעלת הדרגה שלפניה ומעלה נוספת, והדרגה הגבוהה ביותר הייתה שרי חיל ובאמת משה מצא ומינה את כולם בדרגת אנשי חיל ולכן לא היה צריך לשאר הדרגות כי הם פחותות יותר [וזה דלא כפרש״י].

מדוע פרשה זו [״ואתה תחזה״ - עצת יתרו למשה שלא ידון לבדו] נאמרה דווקא ע״י יתרו וכי חסר גדולים מאומתנו שיתנו עצה זו? אלא ה׳ רצה להראות לנו שבכל דור ודור ”יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה", וה׳ הודיענו זאת ללמדנו יסוד גדול וחשוב ביותר ”לומר הגם שיש באומות יותר חכמים מישראל אף על פי כן אותנו הביא ה׳ אליו ובחר בנו, ועל זה בפרט עלינו לשבח לאשר בחר בנו מצד חסדיו" [וכידוע שהמהר״ל חוזר על יסוד זה בהרבה מקומות שעמ״י נבחר לא מצד מעשיו הטובים והצדיקים אלא מחסד ה׳ עלינו, ונפק״מ במקרה שישראל לא הולכים בדרך הישר ומרעים מעשיהם עדיין ה׳ בוחר בנו].

פס׳ כג - "אין ממידת הצדיקים להקל מעליהם המצות הגם כי ייעף וכי יגע, כי אדם לעמל יולד בעמלה של מצוה”.

פרק יט פס׳ א - מדוע ה׳ התעכב עם נתינת התורה לישראל עד החודש השלישי לצאתם ממצרים והרי מעוצם חיבתו לישראל היה צריך לתת להם התורה מיד, אלא שמצד החתן - ישראל היה עיכוב שעמ״י לא היו ראויים עדיין לקבל את התורה והיו צריכים לספירת שבע פעמים שבע כספירת אישה נידה [ואע”פ שאישה סופרת שבעה ימים ועמ״י ספר שבעה שבועות לצד הפלגת הטומאה וגם היותם בכללות ישראל שיער התמים דעים כי כן משפטם - אוה״ח ויקרא כג, טו הובא במאורי אור].


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI