דף הבית רוחניות חלומות פרק כג פס’ ב - הסבר נפלא ביותר לפס’ שלא יהפוך הדיין את הפסק שלו בכדי שתתקיים דעתו
פרק כג פס’ ב - הסבר נפלא ביותר לפס’ שלא יהפוך הדיין את הפסק שלו בכדי שתתקיים דעתו
Yafator 13/11/20 |  צפיות: 1378

פרק כג פס’ ב - הסבר נפלא ביותר לפס’ שלא יהפוך הדיין את הפסק שלו בכדי שתתקיים דעתו, לדוגמא אם דעתו שהנידון חייב וכולם חייבו ואם גם הוא יאמר שחייב יצא הנידון פטור (שאם כולם מחייבים הנידון פטור משום שצריך עדה מחייבת ועדה פוטרת) לכן הוא יתחכם לומר שהוא פטור ובכך יצא שהנידון יהיה חייב, אזי אסור לעשות כן.

פס׳ ג - הזוהר אומר שהעני עושה מריבה עם ה׳ למה הוא ברעב וכאשר נותן היהודי צדקה הרי שהוא משתיק את ריבו של הדל, וכשהוא לא נותן צדקה הרי שטענת העני היא נשמעת ומהודרת.

מאמר בנושא הרב אליהו זר

פס׳ ז - לפעמים מספיק לאדם ייסוריו שהוא רק יחשוב שיבוא לו רעה ועצם הפחד מהרעה זה מספיק ולא צריך שתבוא לו הרעה באמת [ומכאן אפשר להתחזק בחוסר הייאוש גם במצבים קשים שהרי לא בטוח כלל שהרעה תגיע וכדברי הגמ׳ בברכות (י.) אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים, וראה עוד מקורות

לכך במאורי החיים].

פס׳ יג - "מנין מצות עשה הם רמ״ח כנגד רמ״ח אברים של אדם ושס״ה לא תעשה הם כנגד שס״ה גידיו והוא מה שרמז שלא יאמר אדם אקיים כך וכך מצות ויספיקו לשמירתי, לזה אמר ובכל אשר וגו׳ פירוש בכל המצות תהיו נשמרים ובחסרון אחד מהם תחסר השמירה לאותו אבר המכוון לה". [וראה גם בפרשת ואתחנן (ד, ד)].

פס׳ יט - ירמוז שלא ישחית אדם זרעו ותהיה הטיפה הראשונה שלו מובאת בית ה׳ הכוונה אל אשתו שהאישה נקראה בית, וכמו שקיים זאת יעקב אבינו.

פס׳ כ - המלאך שה׳ אמר שילך לפני עם ישראל אין הכוונה למלאך רגיל ממשרתי עליון אלא זה המלאך הגדול [ובמאורי אור פירשו שהכוונה לשכינה והוכיחו כן מדברי האור החיים במקום אחר].

פס׳ כא - ”רמז לפעולת האדם אשר תסובב תמורת טוב ברע ועבד מולך ושפחה יורשת גבירתה, ועל ידי זה יתנקם נקם מהעושה תמורה ולא ישא לפשעכם".

פס׳ כב - "כי באמצעות עסק התורה והמצוה הנה האדון יעקר שורש הקליפה וענפיה שהם המסיתים והמדיחים והמבקשים להשפיל דגל התורה” [וראה עוד באוה״ח בראשית (ד, ו) ששם ה׳ אומר לקין שאם הוא לא ירחיק את היצה״ר מתשוקתו עדיין היצה״ר ימשול בו, שבשביל שה׳ יקבל את תשובתו צריך שהוא יסיר ממנו את הרצון לרע].

פס׳ לב - ”ונתכוון גם לומר כי הכורת ברית לעובד עבודה זרה כאלו כרת ברית לעבודה זרה עצמה ... כי בחינת העבודה זרה תתלבש בעובדיה ובזה נמצא שכורת ברית גם לאלהיהן רחמנא ליצלן".

מידע שיש על ברכה למנהלת חדשה

פרק כד פס׳ יא - נראה מדברי הרב שאצילי בני ישראל זכו לדרגת נבואה גדולה אף משל משה, ואתמהה.

"ויש עוד לאלוה מילין בפירושן של דברים ושומר אני עצמי מהעלות על ספר דברים היושבים בסתר עליון לבל יהנו מהם מי שאינו ראוי לאור באור החיים".

פרשת תרומה

מיקוד:

פרק כה פס’ ב.

פס׳ ז.

פס׳ ט.

פס׳ י.

מיקוד מורחב:

פרק כה פס׳ ב - הסבר הכפילות ’לאמו־’ ואח״כ ’דבר׳ בכל התורה כולה ”בכל מצוה צריך לומר לו לאמר ודבר ובאחת מהנה לא יהיה נשמע שחובה עליו הם הדברים לאומרם להם אלא רשות”.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI