דף הבית רוחניות רפלקסולוגיה פס׳ כח
פס׳ כח
Yafator 13/11/20 |  צפיות: 798

פס׳ כח - משה רבינו 40 יום לא אכל ולא שתה לחם ומים אבל הייתה לו אכילה אחרת רוחנית שהיא לימוד התורה [ונראה שזה גם כוונת הבריאה ביצירת האדם הראשון שצווה רק מה לאכול ומה לא לאכול וגם שם כנראה מדובר באכילה רוחנית].

פס׳ כט - נאמר ויהי לשון צער כאשר משה ירד וקרן עור פניו וזה משום שכל שאר הצדיקים שהיו במחנה נכוו ממעלת משה וכמו שחז״ל אומרים שכל צדיק נכוה מחופתו של חבירו.

הסבר יפיפה מדוע משה לא ידע שקרן עור פניו.

קירון עור פני משה הוא מענוונותו של משה ומכך שכתב ’ענו’ ולא ’עניו׳ אז מהיתרון של האות י׳ שהוא לא כתב ה׳ העביר את הקולמוס על פניו וכך קרנו פניו, כך האוה״ח מסביר את המדרש. [ראה במאורי החיים שמביאים את דברי החיד״א שמכריח פירוש זה, ועוד הם הביאו בשם קדושת הלוי שמסביר את ההבדל בין עניו לענו ובגדול שענו הוא בחינה יותר גרועה מאשר עניו. וראיתי שיש שהסבירו שהדיו שנשאר מהקולמוס זה מהאות א׳ זעירא במילה ויקרא שבתחילת ספר ויקרא].

מאמר בנושא ברכת אשר יצר סגולה

פס׳ לה - ”ואולי כי חזרה עטרה ליושנה בבחינת פניו על דרך אומרם ז״ל בספרו של רבי מאיר כתוב כתנות אור, כמו כן משה נעשה עור פניו אור", ובמאורי אור כתבו להסביר שכנראה האוה״ח בא לתרץ כיצד ייתכן שיהיה שינוי טבע הבריאה כזה בצורה תמידית.

פרשת ויקהל

מיקוד:

פרק לה פס׳ א. פס׳ כא.

פס׳ ב. פס׳ כב.

פס׳ ה. פרק לו פס׳ ז.

פס׳ כ. פס׳ ח.

מיקוד מורחב:

פרק לה פס׳ א - מדוע נאמר כאן שמשה הקהיל את בני ישראל והרי בכל ציווי של ה׳ משה הקהיל את העם וא״כ מה שונה הקהלה זו משאר הקהלות? אלא משום שבסוף פרשה קודמת התורה סיפרה שקרן עור פני משה ופחדו מלגשת אליו כאן היה צריך להקהיל את כל העם שלא יפחדו.

ע״י השבת תיקנו את פגם חטא העגל, ששבת שקולה כנגד כל התורה כולה וחטא העגל הרי שהוא עבודה זרה וחומרתו שכופר בכל התורה כולה, ובזה גם כן מתורץ מדוע התורה חוזרת לצוות שוב על השבת בכדי לתקן את חטא העגל.

פס׳ ב - "ששת ימים תעשה. טעם זכרון עשיית מלאכה בימי החול, אולי שיכוין לומר שאם יהיה יום ז׳ קודש תעשה המלאכה הצריכה לך בששת ימים”.

"וטעם אומרו ששת ולא בששת כדי שלא תטעה כי יש מצוה בעשיית מלאכה בהם".

מידע שיש על הרואה נמר בחלום

פס׳ ה - בנתינת תרומת ה׳ יש את הפעולה החיצונית של נתינת התרומה פיזית ויש פעולה פנימית שהיא הכוונה בעת הנתינה וכוונה זו חשובה ביותר כי ”העושה דבר מנשיאות הלב אשר ידבנו לצד התנועעות הרוחנית השוכן בלב בחשק הדבר יפעיל במושכל נעלם [ברצון העליון] אבל אם יביא התרומה בלא נדיבות לב אין זה פועל במושכל [בעולמות העליונים]”.

הרב כדרכו בקודש מדקדק בכל אות ומסביר מדוע בכל פרט ופרט תוספת האות ו׳ או חסרונה, ובגדול הרב מסביר שזה לפי חלוקת הדרגות של תרומות והכלים.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI