דף הבית רוחניות פרשת השבוע פס׳ כד - מדוע רק כלב זה לכינוי עבד ה׳ ולא יהושע גם כן
פס׳ כד - מדוע רק כלב זה לכינוי עבד ה׳ ולא יהושע גם כן
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 3526

פס׳ כד - מדוע רק כלב זה לכינוי עבד ה׳ ולא יהושע גם כן? משום שכלב ”נכנס בגדר סכנת יצר הרע וחברתו הרשעה ותחל רוח רעה לפעמו” וחזר בו ועשה רצון ה׳ יתברך, משא״כ יהושע שתפילת משה הצילתו שכלל לא יכנס לגדר הרע.

יש כח בתפילת הצדיקים לחזק אדם ביראת שמים בסוד ’צדיק מושל ביראת ה”. [וראה

במאורי החיים שהביאו הרבה מקורות והרחבות יפות לזה].

כנסו למידע כאן השלך על ה יהבך והוא יכלכלך

ה׳ הבטיח את כלב שיחיה כל משך ארבעים שנה עד שיבואו לארץ "הרי הובטח בחייו ארבעים שנה מה שלא נעשה לשום צדיק בעולם".

ומה שהובטח לחזקיה שהוסיף לו ה׳ 15 שנה ולדוד ה׳ אמר שלא מודיעים לאדם קיצו והרי לחזקיה כן הודיע, אלא שדווקא קץ חיי אדם שנקבעו לו מתחילה לא מודיעים לאדם אך תוספת שניתנה לו זה לא בכלל הגזירה.

פס׳ כה - מדוע עמ״י ישב בקדש 19 שנה לאחר שחזרו ולא בתחילה שכבר ישבו שם? משום שבתחילה עוונם היה גדול יותר והיה חשש שיפלו לפני העמלקי כי שעת הסכנה חמורה יותר אך לאחר מכן שפחת עוונם יכלו לשבת שם.

פס׳ כט - הגזירה שכל דור המדבר ימות במדבר זה לא מזמן חטא העגל אלא רק מי שהיה בגיל 20 ביציאת מצרים, אך מי שהיה בן פחות מעשרים וכעת בחטא העגל הוא בן עשרים הרי שהוא לא בכלל הגזירה, "ואולי כי גם ה׳ אמר דבריו שקולין כמנהגו שאומר דברים סובלים ב’ דרכים אם זכו יהיה לטובה לא זכו וכוי, וכן תמצא כשאמר לאדם ביום אכלך ממנו מות תמות הזכיר יום סתם תוכל לומר יומו של אדם ותוכל לומר יומו של הקב״ה אלף שנה וכשעשה אדם תשובה הטה ה׳ הכוונה לזכות שהוא יומו של הקב״ה, כמו כן במה שלפנינו נתכוון במאמר אשר הלינותם ב׳ דרכים, אחד על אשר הלינותם, ואחד הוא הבדל להתחלת ההלנה כדברינו, אם זכו יתפרש הדבר לזמן יציאה כדברינו, ואם לא זכו תתקיים הגזירה גם על אותם שהיו כשיצאו פחות מעשרים, ומה שאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ידבר על רוב המלינים, ולזה כשראו בשנת המי שלא מת אחד מהם עשאוהו יום טוב על שנתבטלה הגזירה מעל אותם שיצאו פחות מעשרים והיו בשעת הגזירה בן עשרים".

כנסו לקרוא על שאלת תקשור חינם

פס׳ לב - אמר שהגופות של דור המדבר יפלו פגרים מתים ביד שר המדבר הלא הוא השטן שאין נפילה גדולה מזו.

פס׳ לו - ”דע כי לצד חמישה דברים יחרה אף ה׳ ויתנקם מהרה. א׳ האדם גדול וחשוב כי ימרוד בקונו לא יאבה ה׳ סלוח לו שאינו דומה לאדם בינוני כי יחטא. ב׳ אדם שחברתו נאה וחסודה והוא מתעוות והולך בדרך לא טוב. ג׳ כשיהיה לאדם הרגש גדול להעירו לבל יחטא וכמעשה אותו שטפחו לו ציציותיו על פניו וכו׳ ולא יחוש להערה. ד׳ אם חטא והחטיא את הרבים. ה׳ אם יהיה חטא גדול ורחוק מטבע הרגיל, כמעשה אמון שאמרו לו יש לך הנאה וכו’” ופירוט כיצד כאן בנ״י עברו על כל החמישה וכיצד זה רמוז בפסוקים.

"דבה על הארץ מי זה אמר ותהי שיאמר על הארץ כלילת יופי כי רעה היא אין לך רשע רחוק מעשות כזה כי איך מין האנושי יעיז פניו כל כך לדבר דברים הפכיים בתכלית ההפכיות לומר דבה רעה על השלימות הטוב, אשר על כן חרה אף ה׳ והרגם מיד ולא האריך אפו להם".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI