דף הבית רוחניות רפלקסולוגיה "ובדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו מצוה זו הגם היותה חוקה בלא טעם מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו התורה אשר צוה ה׳ לאמר
"ובדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו מצוה זו הגם היותה חוקה בלא טעם מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו התורה אשר צוה ה׳ לאמר
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1236

"ובדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה שאם יקיימו מצוה זו הגם היותה חוקה בלא טעם מעלה עליהם הכתוב כאלו קיימו התורה אשר צוה ה׳ לאמר, כי קיום המצוה בלא טעם יגיד הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל מצות הבורא וזה לך האות, ואולי כי לטעם זה רצה ה׳ שתתמסר להם המצוה בדרך חקה".

”ואין לך מצוה ומצוה שאין בה עוד סודות נעלמים הנגלים למשה ולאדם ראוי המשיג לקנות קנין התורה במ״ח דברים השנויים במשנת חסידים (אבות פ״ו) שאז מגלין לו רזי התורה שגילה ה’ למשה בסיני”.

בכל דור יכוונו למה שכיון משה רבינו וכך תהיה המצוה בשלמות [לא ברור לי אם מדובר דווקא על מצוות פרה אדומה או על כל המצוות, נ״ל שאפשר לומר זאת על כל המצוות גם אם לא לזה התכוון האור החיים הקדוש, וראה במאורי החיים שהביאו בשם ספר הגן ודרך משה שבאמת טוב לכוון כן בכל המצוות].

קרא כאן מה קורה למי שמתאבד

פרה אדומה כל סימניה מוכיחים על הדינים.

פס׳ יד - הכלל שאין עונשין מן הדין [לא מענישים ע״י קל וחומר שהוא היקש הגיוני ושמא יש לו פירכא ולא דיקדקנו מספיק] הוא על עונש מיתה של בית דין שלמטה, ולא נאמר על עונש מיתה בידי שמים. [וראה במאורי החיים שהביאו מח׳ באחרונים האם כלל זה נאמר על עונש מיתה בידי שמים].

פרק כ פס׳ א - "כשישראל הם במדרגת ישרים וצדיקים נקראים בני ישראל וכשאינם בגדר הנאות נקראים עם כאומרו עד אנה ינאצוני העם הזה והרבה כיוצא בזה, והרבה פעמים יקראם הכתוב עם בני ישראל הגם שימצאון בהם הרבה אשר אינם ראוים לגדר זה ויכוין הכתוב אל הרוב הכשרים".

מדוע נאמר בפס׳ כל העדה? בא לומר שלושה דברים - א. כל העדה כולם היו צדיקים ומשה קראם מורים (סרבנים) ומשום כך נענש. ב. להודיע מעלת מרים שאע״פ שכל העדה היו צדיקים בכל זאת באר המים הייתה לישראל רק בזכותה. ג. הייתה הוה אמינא לומר שישראל לא צדיקים מכך שלא גמלו חסד עם מרים (כיון שצמאו למים לא באו להתאבל על מרים) לכן אמר הכתוב כי כולם היו צדיקים. [במאורי החיים מביאים מדרש שבו ה׳ כביכול גוער במשה ואהרן שהם מתאבלים על מרים ולא דואגים לצמא של בנ״י "בני מתים בצמא ואתם יושבין ומתאבלין על הזקנה".

מידע על חלום על עורב שחור

”הצדיקים דומים לפני הקב״ה למרגליות המונחים בארגז כשהוא חפץ באחת מהם הוא מוציאה מהארגז וקובעה בתכשיט אחד מתכשיטיו”.

פס׳ ח - מה היה חטאו של משה (ואהרן)? האוה״ח מסכם עשר שיטות מדברי המפרשים דוחה את כולם ומביא את פירושו על סמך מדרש שמשה שגג ארבע שגגות והאוה״ח מסביר במה שגה משה ומלמד עליו זכות, וכן מה היה חטאו של אהרן, ואין להקשות ואם משה לא הבין כאן כונת ה’ אולי גם בשאר מקומות במצוות וכדומה חלילה משה לא הבין נכון כי כאן זה שונה (ראה בפנים).


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI