דף הבית רוחניות קבלה פס׳ כא - "ואברהם היה גר צדק ראשון ועל שמו נקראים כל הגרים אברהם
פס׳ כא - "ואברהם היה גר צדק ראשון ועל שמו נקראים כל הגרים אברהם
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1835

פס׳ כא - "ואברהם היה גר צדק ראשון ועל שמו נקראים כל הגרים אברהם, ואמרו ז״ל שיתרו נתגייר, לזה אמר איתן מושבך פירוש מושבך הוא כנגד אברהם שנקרא איתן".

פס׳ כג - סיבת גלויות ישראל היא לברר ניצוצי הקדושה, "והוא מה שרמזו בפסוק "עת אשר ישלוט האדם באדם לרע לו" פירוש לרע לו לשולט כי יתברר ממנו חלק הטוב ויגמר בו חלק הרע שיש בשכנגדו בנשלט, וכבר הקדמנו פעמים רבות כי בהעדר חלק הטוב מהאדם זה הוא כליונו כי הוא דבר המעמיד והמחיה כי בחינת הרע מת תקרא, ומעתה יכוין הכתוב על זה הדרך לפי שקדם והזכיר שבית אשור הודיעה רוח הקודש מעשה שבית עם קדושו שהם גולים בארצות, ואמר אוי לאומות משומו אל פירוש האויב יסובב להם שימת אלה בתוכם כי כל מקום ישים ה׳ ישראל שמה הם מוציאים מהם כל ניצוצי הקדושה המעמידם והמחיה אותם, והוא מאמר עצמו עת אשר ישלוט וגו׳ לרע לו של השולט".

מאמר בנושא חלום על נחש בגמרא

פרק כה פס׳ א - חז״ל אמרו שהמקום גרם להם לזנות [מכאן נלמד יסוד שיש מקום שמשפיע לרעה ולהיפך יש לטובה], ואפשר לפרש שהעם חטא משום שיצאו לשוטט ולטייל מחוץ למחנה [שלשון שיטים זה טיול] ושם פגשו בבנות מואב המחטיאות.

פס׳ ח - "קשה בשלמא דקירת איש ישראל כמשפט ההלכה שקנאים פוגעים בו אבל האשה אינה חייבת מיתה ואינה מצווה, ואם על חששת היותה אשת איש לא היתה נהרגת על הספק, ואפשר שדן בה משפט הבהמה דכתיב ואת הבהמה תהרוגו, וכתיב אשר בשר חמורים בשרם".


פרשת פינחס

פיקוד:


פרק כה פס׳ יא.

פס׳ נד.

פס׳ יב.

פרק גז פס׳ ב.

פס׳ יד.

פס׳ ה.

פס׳ יז.

פס, יג

פרק כו פס׳ א.

פס׳ יח.

פס׳ ה.

פס׳ כב.

פס׳ ט.

פרק כח פס, ב.

פס׳ יא.

פס׳ ט.

פס׳ טז.

פס׳ כו.

פס׳ יט.

פרק גט פס, יג.

פס׳ כג.


פיקוד פורחב:פרק כה פס’ יא - הכתוב ייחס את פינחס עד לאהרן בכדי לרמוז שפינחס פדה והציל את ישראל ממוות ובכך עשה מעין תיקון למוות שנגרם לרבים בעוון חטא העגל שנסבב כביכול ע״י אהרן.

"הכעס הוא ענף היגון והדאבון".

פס׳ יב - נתינת מעלת הכהונה לפינחס יכולה להינתן ע״י מתנה או ע״י מחילה, וה׳ רצה לרומם את פינחס ולתת לו את מעלת הכהונה ע״י מתנה בלי שיפול בה שום פקפוק משלושת הדברים שיכולים לפקפק עליהם.

מידע שיש על שידוכים חינם

"וכבר העירותיך בב’ ובג’ מקומות שהכהונה היא נפש הנקראת כן במקום הנשמות, והבטיח ה׳ את פנחס כי ישתלשל בזרעו ענף זה הקדוש הנקרא כהונה, והוא סוד אומרו

כה1נת עולם".דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI