דף הבית רוחניות קריסטלים רוחניות ויש לדעת שבשנה הזאת
ויש לדעת שבשנה הזאת
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1187

ויש לדעת שבשנה הזאת (שנת תש״פ) שראש חודש אייר חל בשבת מותר לכל אחד להסתפר ביום ששי ערב שבת וראש חודש, אף לאלו שהסתפרו לפני הפסח, וזאת בגלל תוספת השמחה של שבת וראש חודש (משנה ברורה סי׳ תצ״ג ס״ק ה).

    נישואין בימי הספירה

שאלה:

בשנה הזאת שחתונות רבות נדחו בעקבות מחלת הקורונה האם ניתן לערוך חתונה בימי הספירה ?

מאמר בנושא קעקוע ביהדות

תשובה:

השו״ע (סי׳ תצ״ג) כותב שאסור לשאת אישה בימי הספירה, אך מותר לארס ולקדש שמא יקדמנו אחר. ונחלקו האחרונים האם לאדם שאין לו בנים מותר לשאת אישה בימי הספירה משום מצוות פרייה ורבייה, והמשנה ברורה (סי׳ תצג ס״ק א) כותב שהמנהג לאסור אף בזה. ומבואר בדברי המשנה ברורה בהלכות בין המצרים (סי׳ תקנא ס״ק יד) שמעיקר הדין הדבר מותר אלא שאין בכך סימן טוב. והערוך השולחן (סי׳ תקנא סעי׳ ז) כותב שכיון שאיסור זה הוא רק משום סימן טוב ניתן להקל בזה במקום הצורך. וכעין זה מופיע גם בשערי תשובה (סי׳ תצג ס״ק א) בשם השו״ת חינוך בית יהודא, אלא שהחינוך בית יהודא התיר זאת רק בצירוף טעם נוסף להקל והוא שמדובר בימים שחלק מהקהילות נוהגים בהם היתר גמור. ולכן, בשנה שבה חתונות רבות נדחים בימים שלפני הספירה עקב שעת הדחק ניתן במקום הצורך לערוך חתונות בימי הספירה לחתנים שעדיין לא קיימו מצוות פרייה ורבייה. אך עדיף שהחתונות יתקיימו בימים שממילא מותרים לחלק מהקהילות, כגון ראש חודש אייר, ובפרט בשנה הזאת שראש חודש אייר חל בשבת יש לערוך את החתונה בערב שבת ראש חודש. ויש לדעת שכלל המוזמנים לחתונה רשאים להשתתף בריקודים ובמחולות.

    לשמוע מוזיקה בימי הספירה

שאלה:

בשנה הזאת שבה רבים נמצאים מבודדים וסגורים בתוך בתיהם למשך ימי הספירה האם ניתן להתיר לשמוע מוזיקה ?

מידע שיש על תפילה לטסט

תשובה:

האיסור לשמוע מוזיקה בימי הספירה אינו מפורש בפוסקים. המגן אברהם (סי׳ תצג ס״ק א) כותב שימי הספירה אסורים בריקודים ומחולות, ורבים מהאחרונים למדו מדבריו שאף שמיעת מוזיקה אסורה, ואף כאשר מדובר במוזיקה מוקלטת, וכן המנהג הרווח.

וניתן לכאורה להעלות שני טעמים לאיסור זה: א. שמיעת מוזיקה עלולה להביא את האדם לידי ריקודים ומחולות. ב. שמיעת מוזיקה מעוררת שמחה מצד עצמה שאינה ראויה בימי הספירה. ויש להסביר באופן הזה את ההיתר שמופיע באחרונים לאדם הלומד מוזיקה לנגן בימי הספירה, שכן מוזיקה זאת איננה ביטוי של שמחה, וכן אינה מביאה את האדם לידי ריקודים ומחולות.

ויש אחרונים שהקילו בזה עוד יותר וטענו שבימינו שמיעת המוזיקה אצל רבים הפכה להיות פעולה שגרתית שאינה מעוררת שמחה חריגה ולכן אינה אסורה בימי הספירה. אך רוב האחרונים התירו זאת רק במקרים חריגים, כגון לחזק את רוחו של אדם חולה או כדי להפיג רגשות של פחד ובדידות.

ולכן, אדם שנמצא בבידוד ביתי בימי הספירה והדבר גורם לו לקושי נפשי ושמיעת מוזיקה תרומם את רוחו ותקל עליו את ימי השהייה בבידוד, מותר לו לשמוע מוזיקה בימי הספירה. כמו כן, הורים שמתקשים להעסיק את ילדיהם בימי הסגר מותר להם להשמיע מוזיקה בביתם. אך עדיף שיהיה מוזיקה איטית שאין בו חשש לריקודים ומחולות.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI