דף הבית רוחניות נומרולוגיה להלכה, הרמ״א
להלכה, הרמ״א
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1608

להלכה, הרמ״א (סי׳ תצ סעי׳ ט) כתב שהמנהג הוא לא לברך על קריאת המגילות במועדים, וכן פסק הט״ז (ס״ק ו). אך המגן אברהם (ס״ק ט) והגר״א (אות יד) פסקו שיש לברך על הקריאה הזאת.

ויש לדון האם אדם שמתפלל ביחיד קורא את המגילות ומברך עליהם. המנהיג (הל׳ סוכה) כותב שחובת קריאת המגילה הוא על היחיד, והקריאה בציבור היא כדי להוציא את מי שאינו יודע לקרוא. וכן, בשו״ת מהר״א מברונא (סי׳ סו) כתוב שהמגילות לא נתקנו ולא נתקבלו לאומרם ברבים אלא ביחיד. ניתן להבין מכך שהיחיד קורא את המגילות ומברך עליהן.

קרא כאן פירוש חלומות דם

אולם, הגר״א הוכיח שקריאת המגילות במועדים נתקנה כחובת הציבור ולא כחובת היחיד, ולכן הקורא אותה ביחיד לא יברך עליה. ואכן, הרמ״א (שו״ת הרמ״א סי׳ לה) כותב שאחת מהסיבות שלדעתו אין לברך על קריאת המגילות אף בציבור היא משום שעיקר התקנה הייתה לקוראה ביחיד, והברכה על המגילה הוא משום ׳כבוד הציבור׳. מכאן שלדעות שסוברות שמברכים על קריאת המגילות במועדים מדובר בחובת הציבור, ולכן אין לברך על קריאה ביחיד.

למעשה, המתפלל לבדו בשבת חול המועד פסח ראוי שיקרא את שיר השירים ובכך יעורר את ליבו לרעיונות העולים במגילה התואמים את ימי חג הפסח, אך אין לברך על הקריאה הזאת גם אם קורא מתוך הקלף.

מידע על פתגמים יפים

    קריאת התורה שאלה: כיצד ינהג המתפלל ביחידות לגבי קריאת התורה ?

תשובה:

במשנה במגילה (כג:) מבואר שקריאת התורה היא דבר שבקדושה שאינה מתקיימת אלא במניין של עשרה אנשים. הראשונים נחלקו לגבי אופי מצוות קריאת התורה. התוס׳ (סוכה נב.) והרמב״ן (מלחמות מגילה ג.) כותבים שקריאת התורה היא חובת הציבור, ואילו הראב״ן (סי׳ עג) והראבי״ה (סי׳ קנט) כותבים שמדובר בחובת היחיד.

 

בגמ׳ בסוטה דף לט. מבואר שאסור לדבר בשעת קריאת התורה, והשיבולי לקט דן בשאלה האם מותר ליחיד ללמוד בשעת קריאת התורה: "ומצאתי בשם הר״ר שמחה זצ״ל...ויש לומר דדוקא לספר אסור...אבל לקרות לפניו בלחש שאין בכך לחוש שפיר דמי. מיהו תימה לרבי שגם הוא מצוה לשמוע קריאת התורה דכתיב ואזני כל העם אל ספר התורה...הלכך נראה שיהא אסור".


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI