דף הבית רוחניות קריסטלים רוחניות לאור כל האמור
לאור כל האמור
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 4644

לאור כל האמור, קשה מאוד להכריע מתי אדם שחלה בנגיף הקורונה והתרפה ממנו מחויב בברכת הגומל. אך באופן כללי נראה להציע את הכללים הבאים:

  אדם שנדבק בנגיף ולא גילה תסמינים כל שהם למחלה אינו מחויב בברכת הגומל.

  אדם שנדבק בנגיף הקורונה וגילה תסמינים קלים בלבד, יש לחלק בין קבוצות שונות של אנשים:

  אדם בריא שאינו נמצא בקבוצת סיכון אינו מחויבים בברכת הגומל.

  אדם שיש לו גורם אחד של סיכון בלבד, כגון שהוא אדם בריא מעל גיל ששים וחמש או אדם עם מחלות רקע מתחת לגיל ששים וחמש, נחשב ברמת סיכון בינונית ולכן נראה להגדירו כ׳קרוב לסכנה׳ שמתחייב בברכת הגומל לשיטת הספרדים בלבד.

  אדם שיש לו שני גורמים של סיכון או יותר, כגון אדם מעל גיל ששים וחמש עם מחלות רקע, נחשב ברמת סיכון גבוהה ולכן נראה להגדירו כנמצא ב׳סכנה ממשית׳ שמתחייב ברכת הגומל אף לשיטת האשכנזים.

  כל אדם שנדבק בנגיף ונפל למשכב עקב תסמיני המחלה מחויב בברכת הגומל לשיטת הספרדים בלבד.

  כל אדם שנדבק בנגיף והוזקק לטיפול נשימתי מחויב בברכת הגומל אף לשיטת האשכנזים.

לסיום, יש לציין שגם חולה שאינו מחויב בברכת הגומל ראוי לו בכל זאת לתת שבח והודאה להקב״ה על החסד וההצלה שעשה עימו.

  ברכת הגומל לאדם שלא שמר על כללי הבריאות

שאלה:

כנסו למידע כאן פרק תהילים נגד עין הרע

אדם שלא שמר את כללי משרד הבריאות ועקב כך חלה במחלת הקורונה האם רשאי לברך ברכת הגומל לאחר שמתרפה ?

תשובה:

הר״י מיגאש (שו״ת ר״י מיגאש סי׳ צ) מסתפק במקרה של אסיר שביכולתו לשלם אגרת על מנת להשתחרר מהכלא ומעדיף לשבת בכלא מאשר לשלם את החוב האם הוא מברך ברכת הגומל על שחרורו, שהרי ביכולתו היה למנוע את הישיבה בכלא. דברי הר״י מיגאש לא נפסקו בשו״ע אך הובאו ב׳שערי תשובה׳ (אות ב) שמכריע שמחמת הספק יש לו לברך בלא שם ומלכות.

כנסו לקרוא על פתגמים מהתורה על חינוך

נמצאנו למדים מדבריו שברכת הגומל אינה נאמרת על הצלה מסכנה שנגרמת באשמת האדם עצמו, אלא רק על הצלה מסכנה שנגרמת לאדם בעל כרחו. ואכן, הדבר הגיוני ביותר שכן כיצד האדם יודה להקב״ה ויברך על הצלתו לאחר שהוא עבר על רצון בוראו והכניס את עצמו לסכנת חיים.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI