דף הבית רוחניות קבלה האם וכיצד יכול אלוהים הטוב להיות כה אכזר? (הרב יוסף ויצמן )
האם וכיצד יכול אלוהים הטוב להיות כה אכזר? (הרב יוסף ויצמן )
הרב יוסף ויצמן 23/06/08 |  צפיות: 2396

  הכול תלוי במשקפיים!

"ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" (מב ח)

עיון בפרשה מגלה, שאחי יוסף הרגישו שהם נמצאים בשרשרת של צרות, כמו שהם עצמם אמרו "על כן באה אלינו הצרה הזאת", וכן כאשר גילו שהושב כספו של אחד מהם נאמר "ויצא לבם ויחרדו איש

אל אחיו", וכאשר הם שבו אל יעקב וגילו שהושב כספם לכולם – נאמר שוב: "המה ואביהם וייראו", שוב הם מתמלאים בפחד.

וכן בשעה שחזרו עם בנימין והובאו לפני יוסף, אמרו האחים "אנחנו מובאים להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו" (מ"ג יח). הנה שוב מוכח בעליל שהם מתחילים לחשוש לעורם ולדאוג ממצבם, וכמו שכותב

רש"י בד"ה "להתגולל – להיות מתגלגלת עלינו עלילת הכסף ולהיותה נופלת עלינו".

גם כאשר נתפסו עם הגביע אצל בנימין, כתוב "ויקרעו את שמלותם", ושוב היו בצרה גדלה.

ואמנם זה פשוט וברור שיוסף הצדיק עשה הכול מאהבת אחיו, כי רצה שיתכפר להם עוונם על כל הצער שהם גרמו לו, ועל הצער שנגרם עקב כך ליעקב אביהם. כל מה שעשה להם יוסף, וכל העלילות

שהעליל עליהם, היו בכוונה טובה.

וכן לאחר שראה שהם מוסרים את נפשם עבור בנימין אחיו, בן אמו, ודאגו לשלום אביהם – או אז ידע שתקנו את חטאם, ואז התגלה אליהם.

ברם, מבטם של האחים על כל העלילות שהעלילו עליהם, לא היה כשל יוסף. הם לא הרגישו שהדברים נעשו מתוך כוונה טובה, ולכן היו בטוחים שכל אלו הם צרות וייסורים רעים הרודפים אחריהם ואינם

מניחים אותם לנפשם.

ומדוע חשבו כך? מפני "שלא הכירוהו". האחים לא ידעו שמי שעומד מאחורי כל העלילות, הוא לא אחר מאשר אחיהם יוסף, וכל מה שהוא עושה הכול- הכול לטובתם.

וכך נראים הדברים בחיי היום יום שלנו, שכאשר קורה לנו ולמשפחתנו דבר לא טוב רח"ל, אנחנו משקיפים על האירוע ההוא במשקפיים של צרות ויסורים. כל מה שלא מסתדר לפי רצוננו, וכפי מה שאנחנו

חושבים שהוא הטוב המוחלט שלנו, כבר אנחנו מתרעמים ומתרגזים, כועסים וקופצים, וממלאים את פינו בטענות ומענות.

אילו היינו יודעים שהבורא יתברך משגיח עלינו ברוב טובו, והוא – הוא זה המביא עלינו את כל האירועים, והכול טובתינו, שוב לא יהיו הצרות שלנו בגדר צרות, ולא היינו מוצאים סיבה להתרעם, שהרי כל

מאן דעביד רחמנא לטב עביד.

וכי יבכה האדם על דברים טובים שעושים עמו???????

ואם יבטח האדם בהשי"ת בכל ליבו ומאודו, יזכה ויוכיחו לו מן השמיים כיצד הכול התהפך לטובה. יראה לו בעליל שהאירוע ההוא, שחשב שהוא רע, התגלגל ונהפך לטובה, ולטובה אמיתית.

שני אחים עשירים היו לבית משפחת שטראוס, הם התגוררו באמריקה לפני כ80 שנה, ותרמו רבות למפעלים וישובים שהוקמו בארץ ישראל. שמו של אחד מהם היה נתן שטראוס שתרם את הכסף

לבניית העיר נתניה, ועל שמו קורה עיר זו.

תרומותיהם של שני האחים יועדו בעיקר לאנשים שלו היו שומרי מצוות. בשלב מסוים החליטו ראשי הישוב הישן לנסות ולפנות אל האחים שטראוס, על מנת שיתרמו מפעלי חסד בירושלים של הימים

ההם.

ראשי הישוב החרדי הישן תיארו בפניהם את המצב הכלכלי הקשה של תושבי העיר, ובשלב שני ביקשו מהאחים לתרום לבנייתו ואחזקת ו של בית תבשיל שבו יאכלו עניי ירושלים, ובני משפחותיהם.

התיאור הקודר נגע לליבו של נתן שטראוס, בעוד שאחיו הביע את סירובו להקצות כסף למטרה זו. כיון שכך, שיגר נתן שטראוס את התרומה רק מכיסו הוא, וביקש שכאשר תסתיים בנייתו של בית

התבשיל, יקראו לו, והוא יבוא לירושלים כדי לראות בעצמו את המקום.

לאחר כמה חודשים הודיעו לו בשמחה על גמר בנייתו של בית התבשיל, ועל הכוונה לחגוג את חנוכת הבית ברוב פאר והדר, והזמינו להגיע לירושלים.

לנסיעה זו הצטרף גם האח השני, זה שלא רצה לתרום.

בהגיעם ארצה נסעו שני האחים לירושלים, וכשהגיעו לבית התבשיל וראו את מאות העניים האוכלים שם, הגיבו בצורה מנוגדת.

האח התורם, נתן התרגש מאוד, והביע את סיפוקו ושביעות רצון גדולה מכך שהכסף שלו שימש למטרה נעלה כזו.

האח השני, לא רק שלא תרם, אלא גם עתה, כשראה את עוניים של אנשי ירושלים, לא השתתף בסבלם, אלא אדרבה – הביע שאט נפש אל מול המחזה שנפרש לנגד עיניו , ולא הצליח להסתיר את

סלידתו מעניי ירושלים.

והנה בצאתם מבית התבשיל, מעד נתן שטראוס במדרגות ונפל ארצה, ושבר את קרסולו. מארחיו הריצוהו לבית החולים, ושם התברר שהקרסול נשבר בצורה קשה, והוא יצטרך להיות מאושפז במשך

כמה ימים.

משהגיע אחיו לבקרו, וראהו מתפתל בייסוריו, צחק ואמר בנימה של לעג: "נו, אז זה מה שקבלת מהתרומה לבית התבשיל הירושלמי?.....

נתן שטראוס שמע, ולא הגיב.

(נעשה הפסקה קצרה, וננסה לחשוב ביחד, מה אתם הייתם עושים? איך הייתם חושבים? ומה המחשבות אשר היו מציפים אתכם במקום נתן שטראוס? האם היה לכם תהיות )


כיון שבאירופה המתינו להם עסקים כלכליים, החליט האח השני לחזור לחו"ל, ולא להמתין עד שאחיו יתרפא.

הוא עלה על האוניה הראשונה שהזדמנה בדרכו, וזו הרחיקה כמה קילומטרים מחופי הארץ, ו...טבעה.

האח שלעג לתורם, קיפח את נפשו באסון, ורק אז התברר שהשי"ת שרצה לשמור על נפש התורם, גיגל את העניינים כך שישבור את רגלו, ויתעכב בארץ הקודש וינצל.

בלי לשאול שאלות

במהלך החיים אנחנו נתקלים מדי פעם "בשאלות" מן הסוג האמור, המתעוררות אצל אנשים שאמונתם אינה נמצאת ברום המעלה. השאלה הזאת מתעוררת בקרבם כאשר עשו מעשה טוב, אפילו מעשה

טוב מאוד, ולא זו בלבד שלא קבלו שכר על כך, אלא נענשו... ויש להם שאלה על כך.....

אדם קובע להגיע למדרשיה בשעה 19.30 ללמוד, לשמוע שיעור תורה. ולפתע פתאום עייפות מתוקה מתפשטת בין איבריו, העניים מתחילות להיעצם, פתאום יש סידורים לעשות, פתאום חסר דבר מה

שצריך לרוץ לקנות. פתאום מצלצל הטלפון וחבר שלא דיברנו הרבה זמן מתחיל לשוחח עימנו, או אורחים מודיעים שהם מגיעים....

אנשים החלו לחזור בתשובה בתחילה הכול הלך חלק וורוד, אבל פתאום- נראה שהכול "תקוע", "לא הולך כלום", לפתע פתאום המצב נהיה קשה, קשה מאוד!

החיים הם מלאי תמורות: פעמים אדם נמצא בשיא זוהרו משופע בכל טוב גשמי- קיומי, רגשי ורוחני, ופעמים ההיפך. אין זו גזרה אלא נתון, ומאחר שכן, לכל אדם יש את האפשרות להמתיק את החיים ו

ולהפוך אותם ליותר טובים ע"י התבוננות בראש אחר- ראש של אמונה.

הרבה מהדברים שמטרידים אותנו לגבי דרכי ההשגחה, נובעים בעצם ממעשי האדם. אולם מה לגבי זמנים בהם נראה כאילו הרוע נובע ישירות מהאלוקים?

ילדים קטנים ותמימים סובלים מדי יום. ותמיד אנו מוצאים את עצמנו שואלים את השאלה: כיצד יכול אלוקים הטוב להיות כה אכזר?

מסופר על עובר אורח, שראה מרחוק אדם מושלך בקצה הכביש ולידו מספר אנשים הסובבים אותו, אמר בלבו: אסורה נא ואראה את פשר ההתקהלות. כשהגיע לאותו מקום ראה והנה לצד האדם

המושלך עומד אדם עם סכין מנתחים שבתר את אזור קנה הנשימה שלו ספונטנית, עוד קודם שעכל את מה שראה, התחיל לזעוק רשע! רוצח! איך אתה מעז לעשות זאת. ולסובבים אותו פנה: ואמר איך

אתם נותנים לו אפשרות בשתיקתכם לעשות את העוול הזה?! השיבו לו המתקהלים: טיפש שכמוך מנתח זה הוא רופא שעבר במקום וראה איך שאדם זה הושלך ע"י תאונת "פגע וברח" ובא מיד

לעזרתו. כשראה והנה אדם זה לא נושם, החליט לפתוח את מעברי הנשימה עד שיבוא אמבולנס ויפנה אותו. בעצם אדם זה מושיע ואינו רוצח.

ההתבוננות שלנו על החיים הם כדוגמת עובר האורח. אנו זועקים 'געוואלד' מפני שאיננו מתבוננים בעיניים של אמונה ש"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט". אנו חיים את ההווה וכשהוא היפך הטוב אנו

רואים בו חלילה קללה. אם אנו חפצים לחיות בטוב צריכים אנו להעמיק בהתבוננותינו על סיבת הקללה.

המאמין האמיתי יודע שהשאלה הזאת אינה שאלה. היא אפילו אינה מתחילה להיות שאלה. הוא יודע, ומאמין בלב שלם שאף אחד לא התחייב לנו שהשכר הזה יגיע בעולם הזה, אלא אך ורק בעולם

הבא. ויתכן עוד הרבה דברים אחרים.

כך או כך, אדם מאמין אינו שואל שאלות. נקודה!!!

אבל מהמקרה הנ"ל, אפשר ללמוד שהשאלה אינה שאלה, משום שבמציאות העונש לא היה עונש, אלא השכר הכי גדול שאפשר היה לתת למי שסייע בממונו לעניי ירושלים.

רק הקב"ה ידע שהאוניה טבעה, ואילו במרבית המקרים האחרים לא רואים זאת. ובדיוק במקום זה משתלבת האמונה.

להאמין שהעונש, כביכול, שבא על מי שעשה מצווה, נועד אך ורק לטובתו!!!! ומה היא הטובה? – יתכן שלא האדם אודותיה עד שיעזוב את זה העולם, ויעבור לעולם שכולו טוב. או אז תיפרש לפניו

התמונה בשלמותה.

או אז יראה ויבין שהשי"ת מקיים את הבטחתו למקיימי מצוותיו, ומשלם להם כפועלם הטוב.

המרכז ללימוד יהדות "תורה ודעת" - הינו מקום שמאפשר לך לגעת בעצמך, להתבונן, להקשיב ולחפש חיפוש אמיתי. כאן תוכלו להיות מי שאתם, לשאול את השאלות הכי קשות - להשמיע, אבל גם

לשמוע!!!

המרכז ללימוד יהדות "תורה ודעת" – לצמיחה רוחנית יהודית מציע לכם מבחר שיעורים ומסלולים כדי לגעת במי שאתם.

שיעורי ערב – מגוון שיעורים בנושאים שונים המיועדים לקהל רחב – החל מהמפגש הראשון עם עולם היהדות, ולכל מי שמעוניין להרחיב אופקים.

פעילויותנו אינן כרוכות בתשלום, ומתקיימת בכל ערב בין השעות 19.30 – 21.30 ליד שולחנות ערוכים, ברחוב אצ"ל 16 ב"ב {ליד מכון מור}.

ניתן ליצור קשר לכל עניין דרך כתובת הדואר האלקטרוני: yosefweizman@gmail.com או בטלפון

052-8144488

על המחבר:
הרב יוסף ויצמן הינו יועץ רוחני, ומגשר,  וראש כולל "תורה ודעת" וראש המרכז ללימודי יהדות. מחבר הספרים רבי המכר "ברית יצחק" - כל נושא ברית המילה במבט הלכתי רפואי, מחשבתי רעיוני וערכי. ו"מערכי תורה"


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 הרב יוסף ויצמן

הרב יוסף ויצמן שליט"א
ראש כולל והמרכז ללימודי יהדות "תורה ודעת"
מחבר הספרים רבי המכר:
"ברית יצחק" - בנושא ברית המילה לפי הצד ההלכתי והרפואי.
"מערכי תורה" בסוגיות שונות בתלמוד.

מרצה בכיר בארגונים שונים ובמקומות ואירועים פרטיים בכל הארץ לפי תיאום מראש. השיחות מרתקות ומאתגרות את הקהל למחשבה ועניין. ההרצאות מתובלות בסיפורים אמיתיים הנמסרים בצורה מעניינת אותנטית ובלתי נשכחת.ועוסקים במגוון נושאים כמו יהדות, פסיכולוגיה , רפואה ומשפטים , זוגיות וחיים יותר טובים
המסר מועבר בצורה בהירה ומובנת למגוון אנשים וגילאים מכל שכבות האוכלוסייה.
משפט המפתח של ההרצאות הוא : גם הנשמה צריכה אוכל והמח מזון..
לפרטים יעוץ והזמנות טלפון: 052-8144488 


מאמרים נוספים מאת הרב יוסף ויצמן
 
מוות הוא לא סוף, הוא רק ההתחלה....
מוות הוא לא סוף, הוא רק ההתחלה מדוע אנו קוברים מתים ועורכים לוויה? הרי המת לא מרגיש היכן מניחים אותו. עיונים בפרשת חיי שרה

מאמא רחל ליום פטירתה של רחל אימנו
18/10/10 | אקטואליה
רחל היא בדרך כלל הכתובת הראשונה אליה באים לשפוך את הלב, עוד לפני אבותינו הקדושים הקבורים במערת המכפלה ובמקומות נוספים? מה יש בה, באמא רחל, שכולם נמשכים אליה?! למה היא ממגנטת את כולנו אליה? ... יש משהו באישיותה של רחל אמנו, במסכת החיים שלה, שאומר לנו – לי אתם יכולים לספר על צער, על קשיים, על צרות, כי אני יודעת בדיוק למה אתם מתכוונים...

מה מנחה אותנו בחיים גורל או מזל?
כל אדם נולד תחת השפעה אסטרולוגית, זרימת אנרגיות מסוימת שמשפיעה על פרטים רבים במהלך חייו, על אישיותו, על הפוטנציאל החבוי בו. לשילוב המנצח הזה אנחנו קוראים "מזל" – מערך כוכבים מסוים. אבל, "מזל" הוא גם "גורל" – כמו שאנחנו מאחלים במלים "מזל טוב".

אתגרים ונסיונות בחיים ומשמעותם
ניסיונות מצויים בדרכו של כל אדם. הניסיונות המצויים על כל צעד ושעל, הם חלק בלתי נפרד מהמתכונת שהועיד הבורא לאדם בחייו. האדם הורד לעולם הזה כדי לעבוד את בוראו, לקיים מצוות ולעמוד בהצלחה בניסיונות

עונת המלפפונים בפתח? הרב יוסף ויצמן
עונת המלפפונים בפתח? סימפטום אחרי החגים עוד שנה ועוד שנה. עוד מחזור ועוד מחזור - למה? כדי להתחיל שוב מההתחלה? כדי לחזור על אותו סיפור מוכר?

הושענה רבה
29/09/10 | יהדות
הושענה רבה, המקורות, המנהגים, ההסברים והטעמים

שמחת תורה? מאיפה זה נפל עלינו?
שמחת תורה הוא החג ה"מוזר" ביותר שאנו חוגגים. האם שמעתם או אולי ראיתם אי פעם ריקודים דומים לאלה עם, להבדיל, "הקוראן" או "הברית החדשה" ביד? האם מי מאיתנו שמע או ראה המון מוסלמי משולהב החובק את הקוראן, בעת מצעדיו הדתיים באחת מבירות "הקודש"? חג שמחת תורה בכלל איננה מצווה. חג זה הומצא על יד ההמונים היהודים עצמם על מה כל "המהומה"? מה פשר כל השמחה? האומנם זה רק סיבה למסיבה?

הקרב של נפוליאון על האגו האישי - הרב יוסף ויצמן
מספרים על נפוליאון שישן עם חייליו במחנה, חורף אירופאי, קור כלבים בחוץ, כשלפתע מתעורר מיודענו וחש צמא, פיו יבש. על מנת להרוות צימאונו היה צריך לקום מהמיטה החמה, להתלבש ולצאת החוצה אל הקור, כדי להגיע אל הבאר שבקצה המחנה. הוא בא להתרומם מהמיטה כשלפתע חשב לעצמו: "רגע, אתה נפוליאון, אתה לא סתם חייל פשוט, האם ייתכן שיצר הצמא יכתיב לך איך להתנהג? האם יתכן שהצמא יגרום לך לקום, להתלבש ולצאת בקור עז החוצה רק כדי לשתות? לא יקום ולא יהיה, אתה נשאר כאן!". כשהוא התהפך אל הצד השני הבזיקה מחשבה אחרת במוחו

למה אנחנו עדיין מתאבלים? למה היהדות שמה דגש כל כך גדול על ירושלים? (הרב יוסף ויצמן )
• מהו מקור ייחודיותה של ירושלים?
• מדוע ירושלים היא העיר היחידה שנזכרת בתפילותינו?
• מהו מקור קדושתה, המסתורין שבראשיתה?
• מדוע יכול מקדש האלוקים לעמוד דווקא בנקודה זו ולא בשום מקום אחר?
• מדוע ירושלים מהווה מושא לרגשות עמוקים כל כך, של אומות כה רבות מסביב לכדור הארץ?
• מדוע יש חשיבות רבה כל כך לבית המקדש?
• איך יכול יהודי להרגיש, שעולם בלי בית המקדש בירושלים, הוא עולם מנותק ועזוב?
• מי שיבקר היום בירושלים, יוקסם מיופייה, משטחה הנרחב, מאוכלוסייתה הצומחת במהירות, מאלפי לומדי התורה שבה ומהישיבות הרבות שבתוכה. ירושלים שוקקת חיים יהודיים ואנו מוצאים בה יות


קמצא ובר קמצא סיפור היסטוורי או אקטואליה חיה בועטת ונושמת? (הרב יוסף ויצמן )
מה אפשר ללמוד לימינו מהסיפור התלמודי המפורסם על קמצא ובר-קמצא?
האמנם הסיפור הידוע הינו עובא פרח ואינו אקטואלי לימנו אני?

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI