דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר חינוך ילדים, ניהול עובדים, כעס בבית, כעס בעבודה, ללמוד לשכנע, לגרום לילד לסדר את החדר, סדר וניקיון בבית, איך לשכנע ילדים? איך לחנך ילדים? בעיות בחינוך
חינוך ילדים, ניהול עובדים, כעס בבית, כעס בעבודה, ללמוד לשכנע, לגרום לילד לסדר את החדר, סדר וניקיון בבית, איך לשכנע ילדים? איך לחנך ילדים? בעיות בחינוך
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 3674
חינוך ילדים,ניהול עובדים, כעס בבית, כעס בעבודה, ללמוד לשכנע, לגרום לילד לסדר את החדר, סדרוניקיון בבית, איך לשכנע ילדים? איך לחנך ילדים? בעיות בחינוך הילדים, בית נקי,ניקיון אצל ילדים

ש: למה מולהילדים שלי קשה לי לפעול.

אליעד: קשה לךלפעול מול הילדים שלך?

ש: רגע אניאסביר את זה יותר טוב, בא נגיד שלמה מול העובדים אני יותר סובלנית ומול הילדים שליאני פחות סובלנית.

אליעד: אתמרגישה יותר סובלנות מול העובדים ופחות סובלנות מול הילדים מה זה אומר בפועלתסבירי.

ש: זה אומרשבוא נגיד אם הם מעצבנים אותי במשהו או נגיד עובדים באים עם איזשהו נושא שהוא נוראמעצבן אז אני לא מתעצבנת אלא לוקחת ומנתחת את הנושא שואלת את השאלות את המתאימותומגיעה לפתרון.

אליעד: הבנתיואם הילדים מעצבנים אותך קטסטרופה יפה, הבנתם מה היא שואלת היא אומרת למה העובדיםשלה לא מצליחים באופן יחסי לגרום לה להתעצבן והילדים אם הם עושים משהו קטן ישר היאמתעצבנת, זאת השאלה נכון?

ש: כן.

אליעד: אזבואי נשאל מה מעצבן אותך בחיים באופן כללי מה מעצבן אותך?

ש: מעצבן אותידברים טיפשיים.

אליעד: ואםהעובדים שלך עושים דברים טיפשיים זה מעצבן אותך?

ש: כן.

אליעד: אבלאמרת שמול עובדים לא מתעצבנת או פחות מתעצבנת.

ש: אנימתעצבנת אני פשוט לא מראה להם.

אליעד: אז אתאומרת שגם מול העובדים את מתעצבנת וגם מול הילדים להם את מראה ולהם את לא מראה?

ש: כן.

אליעד: שמתםלב זה לא "למה אני מתעצבנת עליהם ולא עליהם" אלא "פה אני מראה שאני מתעצבנת ופהלא".

ש: כן פה אנימרשה לעצמי ופה אני לא מרשה לעצמי.

אליעד: אתמתכוונת לומר שבעבודה את לא מרשה לעצמך להתעצבן ובילדים את מרשה לעצמך להתעצבן אבלהשאלה התחילה אחרת בכלל השאלה הייתה נראית כאילו מול עובדים את לא מתעצבנת בכללוהילדים מעצבנים אותך עכשיו את אומרת משהו אחר "שניהם מעצבנים אותי רק אצל העובדיםאני לא מרשה להראות שאני מתעצבנת כי אז יגידו שאני חלשה לא יודעת לשלוט בעצמיבפאניקה יצחקו עלי מה שזה לא יהיה אבל הילדים אני לא מרגישה מאוימת מהם ולכן אנימרשה לעצמי להוציא עליהם את העצבים כי מה הם יכולים לעשות כלום" זהו?

ש: כן.

אליעד: מהתחלהמה השאלה שלך דברי.

ש: זאת השאלהנשארת אותה שאלה.

אליעד: השאלהאם התשובה סיפקה אותך במאה אחוז אם לא זה אומר שיש עוד שאלה מה היית רוצה.

ש: הרעיון הואכן לשלוט בזה מה זאת אומרת.

אליעד: שניהלשלוט בזה במובן של לא לכעוס או במובן של לא להראות שאת כועסת?

ש: בא נתחילבזה שאני אראה שאני לא כועסת.

אליעד: חשבתישנגיד בוא נטפל בזה שאני לא אכעס אם לא תכעסי ממילא את לא צריכה שום דבר לטפל.

ש: לא כי נראהלי שלטפל בזה שאני לא אכעס זה משהו תהליך יותר ארוך.

אליעד: תראילגרום לך לא לכעוס זה כמעט בלתי אפשרי אבל לגרום לך לכעוס פחות זה אפשרי, מה אתאומרת?

ש: אפשרלנסות.

אליעד: מהמכעיס אותך הילדים העובדים או שזה אותו דבר ושרק הביטוי של הכעס שונה, מה האמת האםמול הילדים את מבטאת יותר כעס כי הם מכעיסים אותך יותר או שבעצם הכעס הוא אותה רמתכעס רק שפה אני מרגישה חופשיה לשחרר את הכעס ופה אני מרגישה צורך להסתיר את הכעס מההאמת?

ש: אצלהעובדים אני מרגישה צורך להסתיר את הכעס.

אליעד:למה?

ש: כי זה לאמראה טוב.

אליעד: כי זהלא נראה טוב כי אז כאילו איזו מנהלת את אם את כועסת אוקי ובבית תהיי אמא טובה וגםכועסת, זאת אומרת שבראש שלך בדימוי העצמי שלך את אומרת שמנהל כעסן זה לא לגיטימיכאילו אבל אמא כעסנית זה לגיטימי יכול להיות, יכול להיות שיש לך אמונה כזאת שאומרתלבטא כעס כמנהל זה לא הגיוני אבל לבטא כעס כאמא זה כן הגיוני יכול להיות?

ש: אני חושבתשלבטא כעס זה בסדר כשצריך.

אליעד: אז זהנראה שאת מתלוננת על המקרים שלא צריך.

ש: השאלה מתיצריך.

אליעד: אוקיאז מה היית רוצה בואי נשאל מה היית רוצה אם זה היה תלוי בך מה היית רוצה?

ש: בא נתחילממה אני כועסת בסדר, אני כועסת מבן אדם שאני אומרת לו לעשות משהו מסוים והוא חוזרעל אותה טעות.

אליעד: כןהבנתי אבל אם בעבודה, אוקי את כועסת כשאת אומרת למישהו לעשות משהו והוא לא עושהבקיצור בפרט כבר אמרת לו כמה פעמים והוא עושה עוד פעם, אוקי ומה השאלה פה עכשיובעצם מה היית רוצה שיהיה היית רוצה שאם את אומרת למישהו לעשות משהו והוא לא עושהשזה לא יכעיס אותך מה היית רוצה שיהיה?

ש: אחד הייתירוצה לכעוס פחות.

אליעד: באופןכללי?

ש: באופןכללי.

אליעד: בואינדבר על זה את רוצה שנדבר על זה?

ש: כן.

אליעד: מהחשוב לך יותר לכעוס פחות מה השני?

ש: שהילדיםשלי ייקחו יותר אחריות.

אליעד: אתרוצה שהם ייקחו יותר אחריות.

ש: כי אם הםייקחו יותר אחריות אז פחות נטל עלי.

אליעד: אזבעצם את רוצה פחות לכעוס זאת אותה מטרה.

ש: כן.

אליעד: למה בןאדם כועס כי המציאות נגד רצונו כי המציאות שונה ממה שהוא רוצה שיהיה, נכון עכשיוהמסקנה אם את רוצה לכעוס פחות או שתגרמי למציאות להיות יותר מה שאת רוצה או שתרצייותר את מה שהמציאות, את הבנת מה אמרתי אם את רוצה לכעוס פחות אז או שתמצאי דרךלגרום לכך שהמציאות תהיה יותר מה שאת רוצה או שתמצאי דרך לגרום לכך שאת תדעי לקבליותר את המציאות כפי שהיא וגם אם היא לא מה שאת רוצה.

ש: אני צריכהלדעת לעשות גם וגם.

אליעד: או ממהנתחיל מאיך לגרום למציאות להיות יותר כרצונך או מאיך לגרום לרצונך לקבל יותר אתהמציאות גם כשהיא לא כרצונך, שהמציאות תהיה יותר כרצונך?

ש: כן.

אליעד: אוקיאז במה המציאות לא כרצונך בזה שאנשים לא עושים את רצונך מסקנה אם את כועסת מכךשאנשים לא עושים את רצונך ואת רוצה לכעוס פחות בדרך של "אני רוצה שהמציאות תהיהיותר כרצוני" את בעצם צריכה ללמוד איך לגרום לאנשים לעשות יותר את רצונך נכוןאוקי.

ש: סתם דוגמאאיך אני גורמת לילד לשמור על סדר בבית?

אליעד: תראיאני אתן לך על זה תשובה אבל אני רוצה לתת לך תשובה יותר גדולה באופן כללי את חושבתכרגע בצורה יותר פרטנית איך אני פותרת את הבעיה פה, צריך לחשוב יותר בצורה אסטרטגיתאיך באופן כללי גורמים לאנשים לעשות דברים מה גורם לאנשים לעשות דברים למה אנשיםעושים דברים, למה אנשים לא עושים דברים איך משנים מחשבות של אנשים איך משנים רגשותשל אנשים, איך גורמים לאנשים להאמין באמונות מסוימות איך גורמים להם לא להאמיןבאמונות מסוימות ככל שתביני את זה יותר ככה תוכלי יותר טוב לתמרן כאילו אחר כךאנשים אחרים כי כרגע עדיין את חושבת באופן פרטני, את מבינה למה אני מתכוון שזה לאבהכרח רע אני רק מביא לך.

ש: אין ליבעיה אתה יכול להגיד שזה רע אתה יכול להגיד שזה טוב זה לא משנה לי, מה שמעניין אותיאני רוצה להשיג את זה במציאות שלראות שזה פרקטי אפילו.

אליעד: אנימבין אבל אני אומר שאם את כאסטרטגיה אומרת "אני רוצה שהמציאות תהיה יותרכרצוני".

ש: אוקי אזתסביר לי את זה כאסטרטגיה ואני אקח את זה למקום שלי.

אליעד: בסדררק לשנייה אני מסביר לך כעיקרון כי אסטרטגיה זה גם ללמוד הרבה דברים אני אתן לך תכףדוגמא לגבי מה שאת שאלת, אני אומר אבל כעיקרון במקום לחפש איך לפתור בעיות פרטיותתנסי "איך אני באופן כללי לומדת נגיד לשכנע יותר טוב" ואני מסביר לך איך לומדים אתזה על ידי שמבינים את מנגנון הפעולה של האדם אם לומדים למה אנשים עושים ככה למהאנשים אוהבים דברים מסוימים לומדים באופן כללי אז ממילא אחר כך יותר קל לך לשכנע כיאת יודעת איך המוח שלו עובד אז את יודעת מה צריך לעשות כדי שהוא יעשה משהו. אוקיעכשיו בואי ניקח, אתה הבנת מה אמרתי לה את התשובה בערך, אוקי בואי ניקח אצלך מהרצית נגיד מה שאלת לדוגמא דברי מה אמרת לגבי ילד?

ש: איך גורמיםלילד לקחת יותר אחריות בבית לשמור על סדר מסוים.

אליעד: מה אתרוצה לגרום לו לשמור על סדר או לקחת אחריות, לא תגידי מה את רוצה אני לא יודע אוליזה לא אותו דבר תגידי מה את רוצה יותר מה חשוב לך יותר שהוא יאמץ את המודל של "אנילוקח אחריות" או שהוא יוודא שהחדר יהיה מסודר, מה חשוב לך יותר?

ש:אחריות.

אליעד: אוקיאז בואי נגדיר "אני רוצה לגרום לילד שלי לקחת יותר אחריות" מה זה אומר עבורך לגרוםלילד לקחת יותר אחריות?

ש: זה אומרשאם הוא לקח משהו שיחזיר לאותו מקום.

אליעד: שאםהוא לקח משהו שיחזיר אותו למקום לדוגמא הוצאת את המשחק מהארון סיימת לשחק תחזיראותו לארון משהו כזה נניח, יפה עכשיו מה זה אחריות מה יש לפני האחריות לפני שמישהולוקח אחריות הוא גם צריך לחשוב שמשהו צריך להתבצע בכלל אחר כך הוא צריך לחשוב שזהבאחריותו, האם אנחנו בטוחים שהילד בכלל מבין שצריך להחזיר חזרה לארון.

ש: מה זהיתבצע?

אליעד: אניאומר כדי שמישהו ייקח אחריות על משהו לפני כן צריך לוודא שהוא בכלל יודע שהדבר הזהצריך לקרות יכול להיות שהוא יגיד "אני מאוד אחראי רק אני לא צריך לבצע את זה מה זהמשנה שזה על הרצפה" כאילו את מניחה שהסיבה שהוא לא מחזיר את הצעצוע לארון זה כי הואמסיר מעצמו אחריות אבל מאוד יכול להיות שהוא לוקח אחריות על מה שחשוב לו וזה פשוטלא חשוב לו לכן לא אכפת לו. זאת אומרת יכול להיות שפה מה שצריך זה לא ללמד אותו איךלקחת אחריות אלא להסביר לו שבמסגרת האחריות שלו זה גם לשים את זה בארון בחזרה.

ש:הסברתי.

אליעד: אנייודע שהסברת אבל זה לא אומר שהוא הבין.

ש: מעולה אזאיך גורמים לו להבין את מה שאני רוצה שהוא יבין?

אליעד: אזאנחנו מחפשים קודם כל מה שורש הבעיה, האם שורש הבעיה זה שהוא אומר "אני לא אחראילמה שקורה לי" האם שורש הבעיה שהוא לא מבין מה הוא רוצה אנחנו מנסים למצוא מה בדיוקהחוליה החסרה בשרשרת.

ש: תראה אנייכולה להגיד לך.

אליעד: רוצהלתת דוגמא נגיד?

ש: כן אני אתןלך דוגמא במהלך החופש הייתה סיטואציה "אמא עשינו לך הפתעה" אמרתי מה עשיתם לי"תבואי הביתה תראי" באתי הביתה פתחתי את הדלת.

אליעד: וחשכועינייך.

ש: חשכו עיניימהמקום הטוב ראיתי בית מסודר למופת יותר טוב ממה שהמנקה מביאה לי את הבית הייתיבהלם טוטאלי.

אליעד: ובדקתמתחת לספה ראית שהכל זה?

ש: לא תקשיבשטפו ניקו מתחת לספה לא השאירו כלים בכיור ילדים אני מדברת איתך על שמונה שבע לאהגיוני.

אליעד: אוליהם הזמינו את המנקה.

ש: לא תקשיבהזוי זה קרה שבוע ימים נכנסתי לבית למופת אחרי זה חזרתי ועכשיו אנחנו התחלנו אתהשגרה של בית הספר וזה רגיל הבית קטסטרופה.

אליעד: למה הםעשו לך את זה לדעתך באותה פעם למה הם סידרו את הבית, רגע ואת בעצם אומרת "אני רוצהשהם ייקחו אחריות" אבל מה האמת האם הם חושבים שזה באחריות שלהם לסדר את הבית זאת לאהאמת ואת אומרת "איך אני גורמת להם להיות יותר כמו פעם", נכון אבל מה האמת האם באמתלקיחת אחריות פירושה לסדר את הבית זאת באמת האמת זה מה שהילד חושב שבתחום אחריותוזאת לא האמת.

ש: אבל אם אניבאה ואני מסבירה לו שזה הבית שלו.

אליעד: לא זהלא הבית שלו זה בית גם שלו אם זה בית שלו הוא יגיד לך "אל תגידי לי מה לעשות".

ש: נכון בסדרגם שלו.

אליעד: גם יפהולכן את צריכה גם לסדר את הבית והוא חושב יכול מאוד להיות שהוא חושב שכילד תפקידךכהורה להגן עליו ולתת לו לשחק כמה שהוא רוצה וכשהוא יהיה גדול גם הוא יסדר את הביתלילדים שלו, יכול להיות שזאת האמונה שלו יכול להיות שהוא לא חושב שזה בכלל בתחוםאחריותו לסדר את הבית, יכול להיות לדוגמא שהוא חושב שילד צריך כמה שיותר ליהנותשילד צריך כמה שיותר לשחק יכול להיות שיש לו אמונה כזאת.

ש: הוא אומרלי "מה אני עבד שלך".

אליעד: יפהלדוגמא נכון כי הוא לא חושב שזה בתחום אחריות התפקיד שלו, רגע אבל אני מנסה להסבירלך זה לא לשאול "איך אני גורמת לו לקחת אחריות" כי זה לא המקרה פה זה מקרה שהואחושב שזה לא בתחום אחריותו בכלל ולכן מה עושים?

ש: אני יכוללשאול אותו מה אתה חושב שהוא בתחום אחריותך בבית?

אליעד: לא למהלא לשאול אותו את זה כי זה לא משנה מה הוא חושב משנה מה את חושבת שבאחריותו נכון,את רוצה שהוא יגיד לך מה הוא חושב הוא יגיד לך "אני אין לי שום אחריות אחריותי לשחקואת תנקי" מה עושים בכזה מקרה שלב ראשון גורמים לו לחשוב שבית מסודר זה יותר טובמבית לא מסודר, לפני מי אחראי קודם כל שפה בראש ישב לו "וואלה בית צריך להיות נקיבית חייב להיות נקי, מאוד כדאי שבית יהיה נקי מאוד חשוב שבית יהיה נקי" קודם כלולכן אמא מנקה לא משנה מה אבל קודם כל שיהיה ברור שזה חשוב.

כמו שאניאמרתי לך קודם כל שיבין שזה צריך להתבצע אחר כך אתה יודע אתה עכשיו צריך לבצע אתזה, אוקי קודם כל שיבין שזה חשוב למה כי אם את ישר תתחילי באתה צריך לעשות הוא יגיד"אבל זה לא חשוב בכלל" את מבינה את החשיבה עושים מובנה כדי שמישהו יגיד "אני עושה"הוא קודם כל צריך לחשוב צריך אחר כך הוא צריך לחשוב שהוא צריך ואחר כך הוא צריךלחשוב שהוא רוצה לעשות את מה שהוא צריך עושים מסודר. אז שלב ראשון מה אנחנו עושיםמה את רוצה שהם יהיו באופן כללי יותר מודעים לניקיון וסדר בבית זאת ההגדרה?

ש: אחתמהן.

אליעד: לאכדוגמא לא את לא מצפה שהם באמת ינקו וישטפו וזה נכון?

ש: לא.

אליעד: למהלא?

ש: אושכן.

אליעד: תשלמילהם כמו למנקה ותראי שהם מנקים לך את הבית.

ש: זה בטוח כלפעם שאני שמה כסף דברים קורים זה מוטיב אין מה לעשות.

אליעד: מוטיבמרכזי אוקי האלה אז שלב ראשון מה עושים אבל את רוצה שבלי כסף הם יעשו את זה כי אףאחד לא משלם לך נכון כשאת מנקה מי משלם לך את חוסכת כסף אז זה כאילו שילמת לעצמך,אוקי אבל אז יש לך יותר כסף ואת מוציאה אותו על מhשהו אחר אז לא חסכת על עצמך. טובעכשיו ככה דבר ראשון את צריכה לשכנע אותם ש..., לגרום להם לחשוב ש...?

ש: בית מסודרזה בית טוב.

אליעד: נכוןאיך עושים את זה?

ש: אני יכולהלבוא אליהם כשהבית מסודר ולשאול אותם אם כיף לכם כשזה מסודר.

אליעד: לא,למה כי אם את אומרת כיף לכם "יכול להיות שגם לא כיף לא זה בסדר" השאלה אם הוא קולטמראש את המהלך הבא "אז בוא תסדר בבקשה", "לא זה בסדר לנו אנחנו מסתדרים".

ש: את יכולהבמקום לשאול לתשובה "איזה יופי אתם מנקים את הבית ככה תראה איזה יופי".

אליעד: הנהדוגמא כל פעם כשהמנקה מסדרת "וואו איזה בית יפה איך היא ניקתה לנו את הבית איזה כיףלנו עכשיו" דוגמא הנה.

ש: אמרתיהלאה.

אליעד: חכירגע שניה אבל את מחפשת, גם את עצלנית?

ש: לא אבל אניכבר הייתי שמה אמרתי את זה ולא קרה כלום אני אומרת את זה כל פעם כשאני נכנסתלבית.

אליעד: בסדראבל זה לא מספיק להגיד צריך לגרום לילד להשתכנע צריך לגרום לילד לרצות שהבית יהיהנקי, תראי אם הילד לא ירצה שהבית יהיה נקי אז הוא ינקה את הבית רק מפחד בסדר וזה לאיעבוד אני מסביר לך קודם כל לגרום לו לרצות קודם כל הוא צריך לרצות שהבית יהיה נקילפני מי מנקה קודם כל שהוא ירצה שהבית יהיה נקי. איך אנחנו גורמים לילד לרצות שהביתיהיה נקי אז מה עושים, אני אגלה לך מה עושים מה הילד רוצה ומה הילד לא רוצה איךאנחנו גורמים לו לחשוב שאם הבית יהיה נקי הוא יקבל את מה שהוא רוצה ואם הבית לאיהיה נקי הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה, מה נגיד חשוב לילד נגיד הוא מפחד לעלותלמעלה למה הוא מפחד לעלות למעלה כי הוא מפחד להיתקל בדברים כי הבית לא נקי, אני סתםאני נותן דוגמא.

אם תרצי לחשובעכשיו ואני מסביר לך קודם כל הילד צריך לרצות שהבית יהיה נקי מבחינתי שהוא אפילוירצה שאת תנקי יגיד לך "למה את לא מנקה מתי תנקי את הבית", קודם כל שהוא ממש ירצהשהבית יהיה נקי או שהרבה יותר ירצה שהבית יהיה נקי שלילד באופן אישי באופן פרסונלייהיה חשוב שהבית יהיה נקי לא שהוא יאמין שבית נקי זה נחמד כי לשחק זה הרבה יותרנחמד ולבלגן בלי לסדר זה עוד יותר נחמד אוקי אבל הוא צריך לרצות שהבית יהיה נקי.איך אנחנו גורמים לו לרצות שהבית יהיה נקי משמה הדרך יותר קצרה, את מסכימה איתי איךגורמים לילד לחשוב שבית נקי זה יותר טוב איך זה משרת את האינטרסים של הילד?

ש: כסף.

אליעד: לאעזוב אותך ישר מכסף, לא זה לא נכון עזוב זה לא הפתרון זה הפתרון אתה חושב?

ש: הוא רוצהכסף זה חלק מהעניין.

אליעד: לא חוץמכסף איך זה משרת?

ש: לא אבל אניצריכה לתת לו אחריות בסיסית בבית מה זאת אומרת.

אליעד: איאפשר כל דבר כסף מה תעשה כשהוא יבקש העלאה במשכורת אסור גם להעסיק אותו הוא יבקשממך פיצויים פיטורין. כן איך זה משרת את המטרות האישיות של הילד בלי כסף עכשיו כילילד יש מטרות בחיים האם זה משרת את המטרות שלו, אני אתן לך דוגמא בואי נתחיל בזהשהטריטוריה של הילד תהיה מסודרת, נכון את מסכימה איתי יש את האזורים של הבית ויש אתהאזורים של הילד האם לילד יש אינטרס שהאזור שלו יהיה מסודר נגיד לדוגמא שהוא באלחדר ואומר "אני לא מוצא איפה זה", "איפה ששמת אתה רוצה לדעת איפה זה תסדר" לדוגמאאני סתם נותן דוגמא קודם כל להראות לו, את צריכה עכשיו להתחיל לנהל פנקסנות איזהדברים הם מתלוננים שקשורים לחוסר סדר בבית.

מנהלת פנקס"תראה אנחנו צריכים שהבית יהיה יותר מסודר ואז ככה וככה", איזה דברים טובים יוצאיםלהם מזה שהבית מסודר נגיד שיש לו מקום לשחק שהוא מוצא את הדברים יותר בקלות איזהדברים טובים זה נותן לילד. אוקי אני אתן לך דוגמא אפילו נגיד כשהילד אומר "אני רוצהלאכול" את אומרת לו "אבל אין צלחות כל הצלחות בכיור מלוכלכות אין איך לאכול זהו,אתה רוצה לאכול אז תשטוף צלחת" לא כי מה הוא מניח הוא מניח שמישהו אחר ישטוף אתהצלחת אבל הוא לא רואה שמישהו אחר היה צריך לשטוף את הצלחת בשביל שהוא יאכל, סתםנותן לך כיוון בסדר אני לא אומר לך להגיד לו "אל תאכל אם לא" הוא יגיד לך "אז אנילא אוכל" בסדר אני נותן לך ככיוון.

אני אתן לךדוגמא נגיד שהוא רוצה לאכול "תמתין אני אשטוף צלחות כדי שיהיה לנו איך לאכול" אוקיעכשיו כששטפת את הצלחות "עכשיו יש לנו איך לאכול" ולא לשטוף את כל הצלחות בבת אחתואז הוא פתאום צריך משהו "טוב חכי אני אביא לך לשטוף ואז יהיה לנו" כל פעם ליצור לוהתניה "אתה רוצה לאכול מסודר בבקשה צריך לשטוף את הכלים" הוא צריך מזלג אדרבה מישהוצריך לשטוף את מבינה, סתם דוגמא לבדוק מה הדברים בשוטף ביומיום שהילד יתחיל להעריךאיפה הסדר והניקיון משרתים אותו. הבנו את המסלול הזה אבל תזכרי שהילד לא אמור לרצותשהבית יהיה מסודר מאותן סיבות שאת רוצה שהבית יהיה מסודר אל תנסי לשכנע את הילדלסדר את הבית כי את רוצה כי את רוצה זה אינטרס מאוד חלש וגם האינטרסים שלך הם לאהאינטרסים שלו יש לו את האינטרסים שלו, את מבינה אחרי ששכנענו אותו שהוא חושבמהאינטרסים שלו שזה טוב שהבית יהיה מסודר מה השלב הבא?

ש: שירצה.

אליעד: לאעכשיו הוא כבר רוצה הוא כבר מתחיל להגיד "אמא שטפת כלים, יש כלים לאכול" את צריכהלהביא אותו למצב שהוא אומר "אמא תגידי יש כלים נקיים שאפשר לאכול" שהוא יבין שהאוכללא בא מעצמו מישהו היה צריך לשטוף את הכלים לפני כן שכאילו שהוא ממש יהיה מודעלזה.

ש: וואלה זהואחד תהליך.

אליעד: אתרוצה שהם יסדרו לך את הבית את רוצה לחסוך את הכסף של לשלם להם כל פעם.

ש: אין משהויותר מהיר?

אליעד: יששוט.

ש: זה גםטוב.

אליעד: אזתשתמשי בשוט ומה יקרה אחרי שהשוט לא יעבוד יפעילו את השוט עליך. יש פתרונות לאורךזמן יש פתרונות לטווח קצר כי אז יהיו לך בעיות יותר קשות אם תשתמשי בשוט כי אז הואיחשוב ששוט זה פתרון לבעיות ואז זה יהיה ככה ואז ככה.

ש: ברור איפההלכתם סתם זה היה בשביל הדגמה.

אליעד: דברנועל השוקרים וטיזר חשמלי. אוקי אחר כך באופן כללי צריך להסביר את הקטע שיש חלוקתתפקידים ושאנשים בקבוצה כל אחד נותן יד בדברים אחרים אפילו נגיד הולכים לטיול ביחד"בואו נחלק את המשימות בינינו", מתחילים מטיול הולכים לזה "בואו נחלק את המשימות מהאתה אחראי ומה אתה אחראי" בדברים שהם מחוץ לבית ואז אומרים "טוב מי אחראי לסדר אתזה ומי אחראי לסדר את זה" כי הוא כבר התרגל שכל אחד אחראי על משהו, סתם דוגמאכיוון.

ועכשיו נלך עלהכיוון ההפוך ולמה הם לא רוצים לסדר, תמיד צריך ללכת גם על הזה ולמה הם לא רוציםלסדר כי הם מתעצלים כי הם זה וצריך ללמד אותם שבחיים הכי חשוב זה לא רק ליהנות נגידכל פעם כשאת אומרת לילד שלך "לך ליהנות אני אסדר" את בעצם אחר כך כשאת אומרת לותסדר הוא אומר לך "לא אני רוצה רק ליהנות" סתם כדוגמא. צריך בקיצור לשבת מסודר זאתמערכת אמונות שמתפעלת את הבן אדם, לראות מה הם מאמינים שגורם להם לא לרצות לסדר במההם צריכים להאמין כדי שיגרום להם לרצות לסדר ולהתחיל סעיפים "איך אני משכנעת אותםשככה", אני אגיד לך עוד דבר שהרבה פעמים גם כן בסוף הילדים הם כמוך זאת אומרת אם אתהיית יכולה לא לסדר את היית מסדרת?

ש: שאלהמכשילה.

אליעד: לאהילד יכול לא לסדר לכן הוא לא מסדר. אם נגיד את אומרת "כן אני אוהבת לסדר כייף לילסדר, גם אם זה היה מסודר הייתי מסדרת עוד פעם" אז הילד עוד יכול להגיד "כן גם אנירוצה לסדר עוד למרות שזה מסודר" אבל אם את בתחושה משדרת "טוב שהמנקה תנקה" מה אתמשדרת לילד שלסדר זה אסון שאוי ואבוי אם הוא יסדר כי תראה איך אמא...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל התנהגותיקוגניטיבי, קואצינג מומלץ, פסיכותרפיסט, מגשר

הכנס לאתרותהנה מעוד מומלץ, אימון אישי לחיים, יעוץ אישי,חינוך / הוראה, הסוד, חינוך ילדים, פסיכולוגיה, איך ל..., חשיבה חיובית, איךל... ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI