דף הבית ביטוח ביטוח אובדן כושר עבודה אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה
רמי דוד - 'סוכנות לביטוח' 24/05/09 |  צפיות: 14991

כך לדוגמא:

עובד הייטק המרוויח 20,000 שקל בחודש ואיבד את הכנסתו, איבד 240,000 שקל של הכנסה שנתית.

אם העובד נאלץ לחיות ללא הכנסה זו מספר שנים או אפילו מספר חודשים עלול מצבו הכלכלי להפוך לחמור מאוד.

מהו סכום הביטוח הנדרש לנו?

ביטוח אובדן כושר עבודה צריך לשקף במלואו את הכנסתו של המבוטח. ניתן לבטח עד 75% משכר הברוטו הכולל של העובד כלומר, העובד יקבל פיצוי חודשי בגובה של עד 75% מהכנסתו כל עוד אינו מסוגל לעבוד ועד גיל 65. במשך תקופה זו משחררת חברת הביטוח את המבוטח מתשלום הפרמיה של הפוליסה. כלומר, באותה תקופה מקבל המבוטח פיצוי חודשי וזכויותיו ממשיכות להצטבר כאילו המשיך לעבוד.

חשוב לבדוק אם אתם בעלי כיסויים חופפים כגון: ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. הכיסויים הללו כוללים, לעיתים, ביטוח אובדן כושר עבודה ויש לקחת זאת בחשבון כאשר מקבלים החלטה לגבי סכום הביטוח.

מה חשוב לבדוק?

הגדרת המקרה - איזה מצב נחשב כאובדן כושר עבודה?

סוגי המקצועות - מהו אובדן כושר עבודה - אם המבוטח עובד כמתכנת למשל, האם הוא נחשב רק כמתכנת או שאפשר לשלוח אותו לעבוד כמרכזן. במקרה כזה יכולים למנוע מהמבוטח את קבלת התשלומים. סוגייה זו מוגדרת בתנאי הפוליסה, בחלק הנקרא "מקרה הביטוח". הנוסח המקובל לחלק זה הוא "... בעיסוק שבו עסק ב - 5 השנים האחרונות ובתנאי שאינו זכאי לכל תגמול או רווח".

האם הכיסוי מסייע בשיקום רפואי והכשרה מקצועית ובאיזה היקף?

מהו הנוהל לגבי מי שהשתקם ויכול לחזור לעבודה חלקית בלבד?

מה רצוי שהביטוח יכלול?

ישנן מספר הרחבות לביטוח אובדן כושר עבודה שרצוי לכלול:

הרחבה לנכות חלקית - בביטוח כושר עבודה סטנדרדטי המבוטח יקבל פיצוי במקרה שאיבד 75% מיכולתו לעבוד. כלומר, עבר ממשרה מלאה לרבע משרה. ניתן לקנות הרחבה לנכות חלקית שתאפשר להחשיב את העובד כנכה חלקי החל מאובדן של 25% בכושר העבודה.

פרנצ'יזה - סכום חד פעמי שהעובד מקבל אחרי שלושה חודשים עבור חודשיים וחצי קודמים של אובדן כושר עבודה. כלומר, העובד הפסיד, כביכול, רק שבועיים של הכנסה.

מהם הגורמים המשפיעים על גובה הפרמיה?

הגורמים המשפיעים על התשלום החודשי שלנו הם:

גילו של המבוטח.

עיסוקו ומקצועו של המבוטח.

מצב הבריאות של המבוטח בעת כניסתו לתוכנית הביטוח.

במידה וברצונכם לשאול שאלות נוספות בנושא או לקבל הבהרות, תוכלו לפנות למוקד המידע בטלפון מס'1-700-50-70-11.

http://www.rami-david.co.il/ovdan.html


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 רמי דוד - 'סוכנות לביטוח'


 


מאמרים נוספים מאת רמי דוד - 'סוכנות לביטוח'
 
קרן השתלמות - קופת גמל
קופות גמל.

רקע כללי
"קופת גמל": שם כללי לחברה או אגודה שיתופית, שאושרו על ידי נציבות מס הכנסה, לצורך צבירת כספים למטרה מוגדרת. קופות הגמל מתנהלות בהתאם ל"תקנות מס הכנסה - כללים לאישור וניהול קופות גמל התשכ"ד - 1964". במסגרת ההגדרה נכללות:


ביטוח רכוש - ביטוח דירה
למה צריך ביטוח דירה?

מה זה בעצם?
ביטוח דירה הוא ביטוח למבנה ולתכולת הדירה המהווה הגנה מפני נזקים העלולים להיגרם לרכושו של המבוטח. הנזקים השכיחים ביותר הם:
א. גניבה.
ב. שריפה והתפוצצות.
ג. רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.
ד. נזקי צנרת והצפות.
ה. נזקי גוף ורכוש לצד ג'.


ביטוח רכב
24/05/09 | ביטוח רכב
ביטוח רכב
ביטוח רכב מעניק כיסוי לרכב שלכם במקרה של נזקי גוף ורכוש כאשר הנזקים השכיחים ביותר הם:


ביטוח פנסיוני - קרנות פנסיה
קרן פנסיה.

קרן פנסיה מקיפה לעמיתים חדשים
על פי החלטת הממשלה מיום 29.3.95, חלו שינויים בתנאי ההשקעות ומסגרת הפעילות של קרנות הפנסיה, וכתוצאה מכך - בתנאי מצטרפים חדשים לקרנות פנסיה. על פי ההחלטה, עמיתים שיצטרפו לקרן פנסיה החל מ - 1.1.95 יבוטחו בתוכנית חדשה, השונה במהותה מתוכניות הפנסיה הוותיקות.


ביטוח עסק
24/05/09 | ביטוח עסק
ביטוח עסק

בית העסק חשוף לסיכונים שונים כגון אש,פריצה,חבויות רעידת אדמה ועוד.
בנינו למענך פוליסה מקיפה אשר תכסה אותך מפני סיכונים שונים ומאפשרת לך להסיר את החשש מסיכונים ולהתרכז בניהול בית העסק.


ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא

בית בטוח - תאור סוג הביטוח

ביטוח לבעלי משכנתא המשלב ביטוח חיים וביטוח מבנה עבור הדירה או הנכס שרכשתם. "בית בטוח" מעניק לכם ביטוח משכנתא עם הכיסויים הרחבים ביותר בעלות הנמוכה ביותר, וזאת במסגרת פוליסה אחת מקצועית החוסכת לכם ביטוחים משלימים.


ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים.

ביטוח מנהלים הוא השם המקובל לביטוח התנאים הסוציאליים של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים.


חבות מעבידים \ ביטוח אחריות מעבידים
פוליסה לביטוח חבות מעבידים מכסה את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף

ביטוח בריאות
כיצד לספק הגנה מלאה לבריאות המשפחה?

אובדן כושר עבודה
אובדן כושר עבודה !ביטוח המבטיח הכנסה חודשית, כתחליף למשכורת, במקרה של אובדן כושר העבודה כתוצאה ממחלה, או תאונה.למה זה חשוב?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא בעל חשיבות עליונה לכל אחד מאיתנו - אם חלילה נאלץ לחיות ללא הכנסה מספר שנים או אפילו מספר חודשים עלול מצבינו הכלכלי להפוך לחמור מאוד.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI