דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר לגרום למישהו להתמכר, לגרום למישהו להתאהב, לגרום לו להנות, לגרום למישהו להרגיש טוב, זוגיות, לגרום למישהו לאהוב אותך, גמילה מהתמכרות, יצירת אווירה, לגרו
לגרום למישהו להתמכר, לגרום למישהו להתאהב, לגרום לו להנות, לגרום למישהו להרגיש טוב, זוגיות, לגרום למישהו לאהוב אותך, גמילה מהתמכרות, יצירת אווירה, לגרו
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 3649
לגרום למישהולהתמכר, לגרום למישהו להתאהב, לגרום לו להנות, לגרום למישהו להרגיש טוב, זוגיות,לגרום למישהו לאהוב אותך, גמילה מהתמכרות, יצירת אווירה, לגרום לה ליהנות, לגרוםלבחורה להנות

עכשיו הנושאהוא כזה נניח יש מצבים שרוצים לגרום למישהו ליהנות ממשהו, אוקי ויש מצבים שרוציםלגרום למישהו לא ליהנות ממשהו עד כאן זה הגיוני?

ש: יש מצביםכאלה.

אליעד: אוקי,עכשיו בהנחה שהמשהו הזה קורה בכל מקרה לדוגמא נגיד אתה הולך עם מישהו להתאמן למה כיאתה הולך להתאמן איתו לא משנה עכשיו למה, בהנחה שהלכת להתאמן איתו עכשיו יכול להיותמצב שאתה רוצה שהוא ייהנה באימון ויכול מצב שאתה רוצה שהוא לא ייהנה באימון. למהיכול להיות שיהיה מצב שאתה תרצה שהוא ייהנה באימון?

ש: שיבוא איתךלאימון עוד פעם.

אליעד: אוקיכי אתה רוצה שהוא יבוא עוד פעם ואתה רוצה שהוא ייהנה ואז יבוא עוד פעם. יכול להיותמצב שאתה רוצה שהוא לא ייהנה באימון למה?

ש: כדי שהואלא יבוא.

אליעד: יפהאתה רוצה שהוא לא יבוא עוד פעם. אז תשאל אז אם אתה רוצה שהוא לא יבוא אז למה אתההולך איתו לאימון מלכתחילה מה התשובה? אז אמרתי בהתחלה כי אתה הולך איתו, אמרתי לאמשנה עכשיו למה זה בדיוק מראש כבר חסכתי אמרתי לא משנה בהנחה שאתה צריך ללכת איתוואף על פי כן אתה רוצה שהוא לא ייהנה מזה, למה שתרצה שהוא לא ייהנה מזה? מיליוןסיבות.

אוקי את הולכתעם הילד שלך לפארק את רוצה שהוא ייהנה מזה או את רוצה שהוא לא ייהנה מזה כל דבר, אתאומרת למישהו בוא ביחד נעשה הליכה את רוצה שהוא ייהנה מזה או את רוצה שהוא לא ייהנהמזה. עכשיו השאלה היא איך גורמים למישהו ליהנות ממשהו ואיך גורמים לו לא ליהנותממשהו זאת השאלה.

ש: אבל למה כלההקדמה הזאתי לא הבנתי.

אליעד: איזההקדמה שאלתי שאלה כדי שתבין שיש מלא דוגמאות מלא הקשרים, עכשיו זה יכול להיות מצבאו שאתה עושה פעילות משותפת עם מישהו או לדוגמא מישהו נגיד לדוגמא הולך לים ואתהרוצה לשתול לו איזו מחשבה שהוא ייהנה מזה או אתה רוצה לשתול לו מחשבה שהוא לא ייהנהמזה מה שהוא עושה, איך מגדילים את ההנאה של בן אדם ממשהו או איך מקטינים את ההנאהשלו מהמשהו הזה.

ש: מגדילים אתהיתרונות אם אני רוצה שהוא ייהנה מזה.

אליעד: איזהיתרונות מה היתרונות, כן את הולכת עם מישהו לים איך את מגדילה את היתרונות שהואייהנה מזה, מגדילה את היתרונות איזה יתרונות הוא בים.

ש: בסדר אתהיתרונות בזה שהוא בים.

אליעד: איזהיתרונות יש בזה שהוא בים הוא כבר בים. עכשיו אני אחדד את השאלה ככה שימו לב אםהייתי שואל על משהו ספציפי היו תשובות יותר ספציפיות וזה בדיוק מה שאני לא רוצהשיהיה כי אני לא רוצה תשובות ספציפיות, מה זאת אומרת שימו לב אם לדוגמא נגיד הייתיאומר שני חברים הלכו בדרך ועכשיו אתה הולך עם מישהו בדרך ואתה רוצה שיהיה לו יותרכייף בדרך מה עליך לעשות אז הייתי מקבל תשובות של תשים מוסיקה תעצרו בדרך לנוח,תבדוק איך הוא רוצה לנסוע תיסע יותר לאט הייתי מקבל תשובות ברמה של צורות.

כאילו היינולקוחים את הסיטואציה וכל אחד היה נותן את הרעיון שלו, אתה הולך עם מישהו למסעדהואתה רוצה שהוא לא ייהנה במסעדה מה אתה צריך לעשות? טוב אל תזמין קינוח תשדר לושאתה לחוץ שאתה רוצה ללכת, תתלונן על האוכל כל מיני כאלה. אוקי אבל אני לא רוצהתשובות מהסוג הזה שהן ברמת צורה.

ש: תשובהמהותית.

אליעד: בדיוקאני רוצה את התשובה המהותית, והן גם לא בהכרח נכונות דרך אגב.

ש: מה?

אליעד:התשובות של מה לעשות כדי לגרום למישהו ליהנות או לא ליהנות הן גם לא בהכרח נכונותאולי יש מישהו שנהנה כשאומרים לו שהאוכל לא טעים, אולי יש מישהו שנהנה כשאומרים לו"בוא צריך ללכת מפה" אולי הוא נהנה אולי זה נותן לו תחושה יותר כיפית.

ש: השאלה היאאיזה תשובה אתה הולך לתת.

אליעד: אז רגעשנייה חכה אז קודם כל לכן מראש לא שאלתי את זה על משהו ספציפי כי אני לא רוצהתשובות ספציפיות רוצה יותר נוסחה כללית ודבר שני כי התשובות הספציפיות הן גם לאתמיד נכונות אין משהו שהוא תמיד נכון, לדוגמא את קוראת סיפור לילד שלך לפני השינהואת רוצה שהוא ייהנה מהסיפור הזה יותר אז מה את צריכה לעשות? אז את אומרת אני אספרלו את זה בשקט, מחויב שאם נספר לו את זה בשקט הוא ייהנה יותר? לא מחויב, אז אניצריך תשובה מה הדרך לדעת איך לגרום למישהו ליהנות יותר או ליהנות פחות ממשהו.

ש: נגיד אנשיםנוסעים לחו"ל בחג ואתה רוצה שהם יסבלו שם.

אליעד: לא באנלך קודם כל על המקרה הפשוט יותר, תקשיב עכשיו יש פה שתי וריאציות וריאציה אחת שאתהעושה את אותה פעילות עם אותו בן אדם כאילו הפעילות היא שניכם ביחד שזה יותר קלהתשובה נגיד ווריאציה נוספת זה מישהו שאתה יודע נגיד שהוא נוסע לטיול ואתה רוצהשהוא לא ייהנה בטיול, אבל אתה לא נוסע איתו לטיול אתה רק יכול לתת לו איזה מחשבה עלהטיול נגיד, יפה אז מה הנוסחה?

ש: אני אומראני אישית מברר מה הוא רוצה וממלא לו את זה כמה שיותר.

אליעד:מה?

ש: אני בודקמה הוא רוצה ועושה איתו פעילות מסוימת כל פעילות.

אליעד: אנחנונשאל שאלה אחרת איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת, לא מה התשובה איך מוצאים תשובה לשאלה,שאלתי שאלה גם בהנחה שאתה יודע את התשובה אתה תסביר לי איך הגעת לתשובה ולא אכפת ליאם היא נכונה או לא קודם כל איך יודעים אם היא נכונה.

ש: קודם כלאדם רוצה שיהיה לו טוב יותר מרע.

אליעד: מה אנישאלתי מההתחלה, אני שאלתי איך מוצאים תשובה לא שאלתי מה התשובה.

ש: לא אניבודק מה המהות.

אליעד: אתהנותן לי תשובה אתה אומר בן אדם רוצה שיהיה לו יותר טוב מרע זאת כבר תשובה, אני רוצהלדעת איך מוצאים את התשובה מה השאלה שצריך לשאול שדרכה מגיעים לתשובה.

ש: שואלים מההשאלה.

אליעד: נכוןמה אני שאלתי?

ש: איך עושיםלבן אדם יותר טוב מרע.

אליעד: מה זהלא נכון.

ש: איך שניאנשים שעושים פעילות משותפת.

אליעד: אתההולך עם הבן שלך עכשיו לרשום אותו ללימודים ואתה יש לך אפשרות לגרום לו ליהנות מזה,אתה יכול להגיד "איך אני גורם לו ליהנות יותר מזה שאני רושם אותו ללימודים?" ואתהיכול להגיד "איך אני גורם לו ליהנות פחות מזה שאני רושם אותו ללימודים?" שאלהלגיטימית. מה צריך לשאול כדי להגיע לתשובה?

ש: מה גורםלבן אדם להרגיש טוב יותר.

אליעד: במהתלוי אם הוא ייהנה או לא ייהנה מהדבר זה קודם כל שואלים, במה תלוי אם הוא ייהנה אולא ייהנה מהדבר במה התלות, מה הדבר שיכריע אם הוא ייהנה או לא ייהנה מהדבר שאתההולך לעשות איתו, או אני אנסח את זה יותר מדויק מה אתה חושב בעיניך שהוא חושבשבעיניו שיגרום לו יותר ליהנות או פחות ליהנות, יפה עכשיו ופה התשובה תהיהגרועה.

ש: ואני אוסיףמה מחייב.

אליעד: כן רגעופה התשובה תהיה גרועה ויש פה אנשים שיתנו עוד פעם תשובה גרועה, מה יגידו "כן מחויבלי שאם אני אלך איתו במונית הוא ייהנה יותר מאשר אם אני אלך איתו באוטובוס", לא זאתהתשובה כבר של מה לעשות אבל מה המהות של זה ומחויב שאם תלך איתו? יש מישהו שיגיד"כן מחויב שאם אני אלך איתו במונית הוא ייהנה יותר" אבל נניח שזה נכון, אבל למה זהככה אז במה תלויה ההנאה של הבן אדם, אז מה שצריך לעשות זה לדוגמא לשאול למה אם תיסעאיתו במונית זה יותר טוב מאשר נגיד אם תיסע איתו באוטובוס.

למה? "כי..."ודרך ה - "כי" הזה דרכו מוצאים את המהות כי ההנאה של הבן אדם תלויה בגדול בתועלתשהוא רוצה להשיג באמצעות הדבר. שני אנשים יוצאים לדרך ושניהם נגיד הולכים לטייל אחדההנאה שהוא מפיק מהטיול היא שהוא מרגיש שהוא לא מתנוון בבית אחד ההנאה שהוא מפיקמהטיול זה שהוא מרגיש שהוא חופשי, אחד זה זה שהוא מרגיש שהוא לא עובד אחד זה זהשהוא מרגיש שהוא אוהב מקומות חדשים, אחד זה זה שהוא מרגיש שמשהו.

קודם כל צריךלזהות את המחויבים את הרכיבים הבסיסיים שבונים לו את ההנאה ואחרי שזיהית את הרכיביםהבסיסיים שבונים לו את ההנאה עכשיו אם הבנת מה הסיבה שזה עושה לו טוב או רע דרך זהאפשר להגדיל לו את הטוב או את הרע. לדוגמא אם נגיד לדוגמא הוא נהנה לטייל כי הואנהנה מתחושה של חופש אז במהלך הטיול איתו תעשה דברים שישדרו לו שהוא בחופש הן ברמתהדיבור והן ברמת המעשה, אם אתה רוצה שהוא לא ייהנה אל תיתן לו תחושה של חופש כל דברשהוא עושה "רגע זה יכול לתת לו תחושה שהוא בחופש? לא בא נדבר על עבודה, בוא ניתןתחושה של צמצום לא ניתן לו תחושה של חופש כי אנחנו לא רוצים שהוא ייהנה בטיול".

אבל לפני כןאבל הרעיון הוא שצריך למצוא את הצורה שבה הוא תופס את הדברים, לדוגמא את קוראת לילדשלך סיפור לפני השינה איך גורמים לו ליהנות? תשובה שואלים מה אמור לגרום לו ליהנות,לא מה הפעולות אלא מה המהות למה שהוא ייהנה איך הוא חווה את הסיפור לפני השינה, מההוא חווה מה הוא חושב ואז דרך זה מלבישים איזה, אם לדוגמא נגיד הוא חווה סיפור לפניהשינה כדרך להירגע אז אולי נשים מוסיקה מרגיעה אם נגיד הוא חווה סיפור לפני השינהכדרך לשכוח את מה שעבר עליו כל היום אז אולי צריך לעשות דברים שיגרמו לשכוח את מהשקרה כל היום תלוי איך הוא חווה את הדברים.

ש: אבל זאת לאהשאלה עם איזה מטען הוא בא ואז איך אתה מספק לו או לא מספק לו את זה אלא איך אתהמשפיע עליו לכיוון שאתה רוצה להשפיע עליו.

אליעד: אזקודם כל אתה צריך לדעת מה המטען, אחרי שאתה יודע מה המטען אחר כך אתה שואל את עצמךמה הדברים שאני חושב שאם אני אעשה אותם הם יגדילו את המטען החיובי אצלו או אתהשלילי אצלו.

ש: אפשר לעשותאת זה גם בלי לדעת מה המטען.

אליעד: לא איאפשר.

ש: מכל נקודתמוצא שהוא בא ננסה ללכת לכיוון הזה או לכיוון ההוא.

אליעד: לאהבנתי מה אמרת.

ש: גם בלילדעת בלי לתחקר עם איזה מטען הוא בא אפשר להגדיל לו את היתרון או את החיסרון.

אליעד: איך,אתה הולך עם חברה שלך לראות סרט בקולנוע ואתה רוצה שהיא תהנה יותר מהסרט מה אתהצריך לעשות?

ש: להגדיל אתהחיסרון או את היתרון.

אליעד: שלמי?

ש: שלהסרט.

אליעד:שלה.

ש: שלה.

אליעד: אז אתהצריך לדעת מה חסר לה מה היא מחפשת בכלל.

ש: לא אני לאחייב אני יכול ליצור לה את החיסרון הזה.

אליעד:כן.

ש: בלי לדעתמה היא מחפשת.

אליעד: מהלדוגמא תן דוגמא, נגיד אתה הולך לראות איתה סרט ואז אתה יכול לספר לה לדוגמא כדילהגדיל את החיסרון בוא נספר לה כמה אנשים בעולם חיכו לראות את הסרט הזה, נכון זהיגדיל את החיסרון?

ש: לא בכיווןהזה.

אליעד: אזמאיזה כיוון?

ש: מהכיוון שלאני אקח את ההפך של הדבר.

אליעד: כן מהההפך של הדבר שלא רואים את הסרט, אין בעיה איך הגדלת מה עשית?

ש: לא ואניאגיד כמה הוא גרוע איזה באסה זה שלא רואים את סרט, איזה באסה זה לשבת בבית.

אליעד: לא אזהתשובות שלך גרועות, למה הן גרועות? נגיד שאתה אומר לה איזה באסה לשבת בבית אבלאולי היא רוצה לראות סרט מתוך תחושה שזה גם טוב לשבת בבית וזה גם טוב לצאת ואז ברגעשאמרת לה איזה באסה לשבת בבית גרמת לה פחות ליהנות מהסרט כי היא בכלל לא רצתהלהרגיש שהיא חייבת לצאת לסרט כי איזה באסה לשבת בבית. אתה בעצם מספר את ההתניות שלךאתה אומר "בוא נבדוק מה גורם לי ליהנות יותר מהסרט וכל מה שהוא לא לראות סרט באנגיד שהוא רע ואז היא תהנה יותר מהסרט" זה לא מחויב לא נכון, לא נכון יכול להיותשהיא תגיד לך "לי לא באסה להיות בבית מה הבעיה".

ש: מה היאתגיד?

אליעד: אתהתגיד לה איזה באסה להיות בבית היא תגיד לך "לא נכון לא באסה להיות בבית, הכי כייףלהיות בבית אני אפילו עצובה שאני פה אני בכלל מעדיפה לחזור הביתה". אתה רצית שהיאתהנה יותר בסרט אז אמרת "מה ההפך של לצאת לסרט? להיות בבית אז בא נגיד לה שלהיותבבית זה מאוד גרוע ואז היא תהנה יותר מהסרט" ואיך שהתחלת להגיד לה כמה זה גרועלהיות בבית היא פתאום אומרת לך "מה פתאום יש לי בכלל משימה שאני צריכה לעשות למחרבא נחזור הביתה".

ש: אז צריךלהיות יותר מתוחכם להגיד יש אנשים שמאוד רע להם להיות בבית להתחיל לדבר על דברים לאקשורים שהם כאילו ההפך של הדבר.

אליעד: יפהוכדי שהיא בסוף תהנה יותר היא צריכה לחשוב שלהיות בבית זה יותר רע נכון אז אתה אומרבוא נשכנע אותה שלהיות בבית זה רע.

ש: נכון.

אליעד: נכוןוזה גרוע כי ברגע שהיא תחשוב על זה אז היא תגיד "לא אני רוצה להיות בבית", אבל אתהמה המהות של מה שאתה אומר? אתה אומר בא נראה את מה שהיא עושה כל מה ששונה מזה נסבירלה למה הוא לא טוב, נמצא סיבות ללמה זה לא טוב. עכשיו זה לא הכיוון כאילו בתורתשובה גנרית נניח שזה נכון אבל זה לא מדויק למה כי זה לפי מה שהיא חושבת ואם זה לאהכיוון ואם בכלל מה שיגרום לה ליהנות יותר מהסרט זה משהו אחר בכלל, אתה גם הולךלחזור איתה הביתה עוד שעה אתה יודע אחרי הסרט הם חוזרים הביתה מה אתה מספר לה כמהזה גרוע להיות בבית.

ש: אני אגידלה איזה סרט גרוע היה.

אליעד: אתהמבין ואז היא לא תרצה גם לחזור איתך הביתה. רגע אז תקשיב אבל אמרתי לאיזה כיוון,תקשיב מה הכיוון אז אמרתי מה הכיוון אתה הולך איתה לסרט לדוגמא ואז אתה שואל אתעצמך מה אתה חושב שהסיבה שבגללה היא הולכת לסרט, מה התועלות.

ש: רגע אבלאמרת לו שזה לא מה שהוא חושב הוא צריך לדלות ממנה אינפורמציה.

אליעד: זה מהשאמרתי, איך לדעת מה היא חושבת? שאלה אחרת איך לתחקר שאלה אחרת אבל בגדול תשאל אתעצמך מה אתה חושב שהיא חושבת שבגלל זה היא נהנית ללכת לסרט "כי זה גורם לה הפוגהמהעבודה כי זה גורם לה להיות כמו כולם שכולם רואים את הסרט, כי זה גורם לה להיכנסלחוויה של הדרמה של הסרט כי זה גורם לה לצאת מהחוויה של הדרמה שהיא נמצאת בה,כי...".

מה המחויב שלהמה היא רוצה ודרך זה אתה בונה לה את זה אתה אומר "וואלה אם היא נהנית מהסרט כי זהעושה לה סוג של ניקוי" עבורה היא חווה את זה כניקוי ראש מהעבודה אז בא נלך אפשרלהכניס אלמנטים שהם סוג של ניקוי ראש. אז זה גם יכול להיות בצורת דיבור "מה איזהכייף לנקות את הראש עכשיו מהעבודה" או לשים לב שלא מדברים לב על העבודה או להכניסעוד דברים שיכולים לגרום לה לשכוח את העבודה. לדוגמא תשאל את עצמך "למה כשהיא רואהאת הסרט היא שוכחת את העבודה?" ולעשות עוד דברים כאלה ואז היא תהנה עוד יותר.

ש: ואם אתהרוצה להוסיף את ההפך כדי שהיא תסבול יותר.

אליעד: אזתדבר, ואתה יודע שהסיבה שהיא יוצאת לסרט זה כדי לברוח מהעבודה ואז אתה יכול לדבראיתה על העבודה אתה יכול להגיד "טוב עכשיו אנחנו צריכים", אז מה אתה עושה? הפוך אתהאומר לעצמך "למה היא רוצה לשכוח את העבודה?" ואז נגיד התשובה תהיה היא רוצה לשכוחאת העבודה כי נגיד לא מתגמלים אותה מספיק "יפה בא נדבר על זה שגם פה לא מתגמליםאותנו מספיק", אז מה זה עזר לה שהיא הלכה לסרט "לא שווה המחירים דופקים אותנו, לאמתגמלים אותנו מספיק בסרט זה יקר, תראי לא קיבלתי משכורת" אתה מבין.

ש: ואז זהיהיה אני שהרסתי לה את הסרט בסוף.

אליעד: היא לאיודעת את זה בכלל, לא קודם כל זה נכון יכול להיות שהיא תגיד שהרסת לה את הסרט זאתהאמת אם ברור שאתה רוצה לעשות למישהו רע יכול להיות שהוא יאשים אותך בזה, זה נכוןאבל אני אומר בגדול החוויה של הסרט נהרסה כי המהות של הסרט הייתה לנסות לצאת מחוויהשל "דופקים אותי" ואז אתה בסרט אומר לה "הנה דופקים אותנו פה ודופקים אותנו פה" ואזבעצם היא נכנסה לחוויה שלילית שהיא רצתה לצאת ממנה.

אבל אם לדוגמאנגיד היא רצתה לצאת לסרט בכלל לא כדי לשכוח את העבודה ולא אכפת לה שדופקים אותה שםזה לא מפריע לה, היא רצתה לצאת לסרט מסיבה אחרת ולכן אני אומר קודם כל צריך לזהותמה המחויב שלה.

ש: אז אוקי אזאיך אתה יודע אז אתה מתחקר אותה.

אליעד: אזקודם כל אתה בכלל מבין שאתה רוצה לדעת מה המחויב שלה כי רוב האנשים מדלגים על השלבהזה הם חושבים שזה איך שהם חושבים, אם אתה נגיד מכין למישהי אוכל לדוגמא ואתה אוהבאת האוכל עם יותר מלח אתה תשים מלח אבל מי אמר שהיא אוהבת את זה עם מלח אולי היארוצה בלי מלח.

ש:שואלים.

אליעד: ולאתמיד אתה יכול לשאול ויש אפשרות שתשאל ויש אפשרות שלא תשאל, אבל רוב האנשים לאחושבים על זה אז אולי במלח הם חושבים אבל בשאר הדברים הם לא חושבים. דוגמא נגיד אתהמכין למישהי ארוחה נגיד ונגיד שאתה רוצה שהיא תהנה מה אתה צריך לעשות? אז התשובהתהיה להכין לה ארוחה טעימה נניח, אבל זאת תשובה גנרית מדי והיא גם לא בהכרחנכונה.

ש: אבל לך תדעמה היא טעימה למי.

אליעד: לאונגיד שאתה אומר לה "מה את הכי אוהבת לאכול?" ואתה מכין לה אבל אז אתה אומר "טובאבל עכשיו שאלה איפה נאכל את זה בבית או מחוץ לבית, איפה נשב בסלון או במטבח אובחדר שינה, עם איזה צלחות נאכל את זה איזה תאורה תהיה ברקע, מה יהיה ברקע", שאלותאיך תדע מה התשובה? צריך להבין מה מלכתחילה היא מנסה לחוות דרך הארוחה או מה אתהרוצה שהיא תחווה דרך הארוחה.

ש: איך תביןאת זה אם לא תתחקר אותה?

אליעד: לאיודע אז תתחקר אותה, איך לתחקר אותה נושא אחר בסדר אבל.

ש: אם יש לךאת האינפורמציה מה המחויב אז סבבה.

אליעד: קודםכל אתה בכלל מנסה להבין, רוב האנשים מדלגים על השלב הזה בכלל קודם כל תנסה להבין"מה התועלות שאני רוצה שהיא תחווה דרך הארוחה?" או "למה היא בכלל נהנית בארוחה?" או"מה יגרום לה בכלל ליהנות בארוחה?", לא ברמת צורות אלא לדוגמא מה שיגרום לה ליהנותבארוחה נגיד זאת תחושה של x, אוקי איך הדברים האלה משפיעים על התחושה של ה - x.

ש: כן תיתן להאת ה - x.

אליעד: אזתיתן לה אתה דוגמא.

ש: הנה דוגמאארוחה.

אליעד: כן אבלעכשיו אתה שואל את עצמך למה שהיא תהנה בארוחה בוא ניתן תשובות, אפשרות אחת יכוללהיות שהיא רעבה אם היא בגלל שהיא רעבה אז אולי, אם המחויב שהיא אומרת לך "אני רוצהשתכין אוכל" זה בגלל נגיד שהיא רעבה אז אולי מה יכול לקזז תחושה של רעב כמות של שפעשל אוכל ונגיד אור בחדר כי אם יש אור בחדר, דוגמא נגיד שהיא באה מאוד רעבה ואתהנגיד לדוגמא תעשה ארוחה בלי הרבה אור.

ש: תאורןכביכול.

אליעד: נכוןאבל בגלל שאין הרבה אור היא פחות שבעה למה כי כשרואים אוכל זה גם נותן תחושה שלשובע, אני לא אומר שזה תמיד ככה וזה אבל אני נותן לך כיוון, אם לדוגמא נגיד תביאצלחות קטנות כי זה נראה יותר יוקרתי אבל היא באה בתחושה שהיא רעבה היא רוצה קערההיא לא רוצה צלחות. עכשיו אם לדוגמא נגיד היא רוצה לאכול נגיד כי היא רוצה להרגישנגיד שאתה אוהב אותה נניח שהיא מיוחדת לא יודע מה.

ש: מושקעלהשקיע.

אליעד: יפה אזמה עבורה נתפס כלהשקיע וזה בכלל לא בטוח שזה עבורך להשקיע אבל עבורה זה נתפסכלהשקיע.

ש: לי יש משהושזה מעלה לי שאני רציתי לשאול על זה אני למשל יוצא עם חברים להופעות שירים זה וזהואני לי חשוב להגיד תמיד מה אני מרגיש על העניין את האמת.

אליעד: למיחשוב לך?

ש: לילעצמי.

אליעד: חשובלך להגיד לעצמך?

ש: לא אניאומר להם אבל אני כאילו אומר את זה למשל ובדרך כלל חסרונות "ההופעה הגיטרה לא הייתהטובה זה היה טוב".

אליעד: למהחשוב לך להגיד מה החסרונות?

ש: זאת שאלהבפני עצמה אבל אני שם לב שהם כאילו מתבאסים מזה.

אליעד: ברוראתה הורס להם את החוויה אולי בגלל זה אתה אומר להם מה החסרונות כדי שינדו אותך.

ש: בשביללדפוק אותם.

אליעד: לאבשביל שינדו אותך.

ש: מה הםרוצים אבל מה הם רוצים שאני אגיד להם שזה יפה וזה לא היה יפה?

אליעד: הםרוצים הנחת היסוד אומרת שהם רוצים שיהיה להם יותר טוב, מה יגרום להם שיהיה להם יותרטוב.

ש: יש כאלהשייהנו יותר מההיבט הזה.

אליעד:נכון.

ש: מי נהנהמזה? לא אני אומר מההיבט של בא נראה איך נשפר פעם הבאה.

אליעד: כיעבורך, אתה שאלת מה הם אז תבדוק מה הם יש מישהו שיגיד "אני רוצה שתמיד נגיד את האמתואם דפקו אותנו נדבר על זה" ויש אחד שיגיד "אני רוצה שתמיד נגיד שלא דפקו אותנו" כלאחד מה שהוא.

ש: לא חשבתיעל זה.

אליעד: כל אחדמה שהוא.

ש: חשבתי עלזה אבל ראיתי שהם כאילו זה לא טוב להם אז חשבתי איך לשנות את זה, כן חשבתי גם אםאני אגיד להם הכל כייף והכל זה זה נראה לי גם מוגזם.

אליעד:דבר.

ש: היוםלדוגמא אימנתי איזה מישהי והיא אמרה לדוגמא איזה אימון כייפי היה היום, ניסיתילהבין אמרתי רגע מה היה מיוחד היום.

אליעד: לאובהנחה שאתה נגיד רוצה שיהיה לה עוד פעם.

ש: כן עכשיוזאת הצרה.

אליעד: אתהצריך לשאול את עצמך או לשאול אותה "מה היה לך הכי כייף?", קודם כל אתה יכול לשאולאותה "למה זה היה לך כייף?" וגם לא בטוח שהיא תיתן לך את התשובה יכול להיות שאתהתשאל אותה "למה היה לך כייף?" והיא לא תיתן לך את התשובה או שתיתן לך תשובה לאנכונה או בגלל שהיא לא מבינה את עצמה או בגלל שהיא מבינה את עצמה ולא רוצה להגיד לךמה התשובה.

ש: כל מינישאלות.

אליעד: כן אבלבהנחה שאתה נגיד אומר לה "מה היה לך הכי כייף?" או "ממה נהנית יותר?" מה פה מה שםודרך זה אתה מנסה לאתר את הסיבות שבגללן נראה לך שהיה לה יותר כייף ואז דרך זה אתהמנסה להבין את המהות אחרי שמצאת, לדוגמא נגיד היא אומרת לך "היה לי יותר כייף כיהיום הזעתי יותר" נניח.

ש: היום היהאימון יותר.

אליעד: איזהאימון אינטנסיבי נגיד.

ש:דינאמי.

אליעד: דינאמימה זה אומר דינאמי?

ש: תזוזה יותרזז.

אליעד: יפהעכשיו לכאורה אז הפירוש הפשוט אומר "אוקי אז פעם הבאה נעשה לה אימון יותר דינאמי"אבל זה לא נכון צריך לשאול "למה היא נהנתה מזה שזה אימון יותר דינאמי?" זה גם היאלא בטוח יודעת את התשובה. אז עוד פעם בפשוט היא אמרה לך אימון דינאמי תעשה אימוןדינאמי אבל מי אמר אולי היא רצתה היום היה לה יותר כייף אימון דינאמי כי היא כלהשבוע לא עשתה כלום והיא לא עובדת ושבוע הבא אם אתה תעשה לה אימון דינאמי היא כברחזרה לעבודה והיא תתבאס.

ש: נכון זהנכון.

אליעד: לשאוללמה היא נהנתה מאימון הדינאמי, מה הסיבה לא יודע צריך לתחקר לבדוק לשאול.

ש: רגע אתהעוד פעם מתחיל למהר, אתה כל פעם כשאתה מגיע לנקודה את משחק עם האיקסים והוואיםוהזדים.

אליעד: אבלצריך תביא מקרה תביא אירוע היא אומרת לך היה לי כייף.

ש: לדוגמא אניזאת היא.

אליעד: לא אבלאתה מדבר איתה, היא אומרת לך "היה לי כייף, מה היה לך הכי כייף? היה אימון דינאמי,וואלה את אוהבת את זה שזה דינאמי? כן, מה הכי כייף לך בזה שזה דינאמי למה את אוהבתאת זה שזה דינאמי?" שואלים מדברים אם אתה יכול לשאול תשאל ואז לפי זה תבין מה לעשותמדברים.

ש: כן אבלאמרת שיכול להיות תשובות נניח.

אליעד: נכוןאז אם אתה לא יכול לקבל תשובה אתה גם יכול לטעות, נכון ואתה יכול לטעות נכון ויכוללהיות שלפעמים אתה תחשוב שמה שהבן אדם הזה מחפש משהו אחד ומה שהוא מחפש זה בדיוק אתההפך ואתה תעשה את הטעות, נכון זאת האמת ואז לא תלמד ולא תדע נכון. בסדר זאת לאהמהות עכשיו המהות היא שתהיה מודע לזה שבכלל כדי ליצור לו חוויה, עכשיו לדוגמא נגידמישהו מזמין למישהו נגיד מסאז' נניח איזה מסאז' תזמין לו יש עשרה סוגים עשריםסוגים, איזה מסאז' צריך לשאול למה אתה חושב שהוא ייהנה מהמסאז' מלכתחילה "כי הוארוצה להרגיש שחרור הוא רוצה להרגיש רוגע, רוצה להרגיש זה".

יש הרבה סיבותוכל מסאז' יש לו את מה שהוא מתאים אם זה אחד חזק אם זה חלש, אם זה חם אם זה קר אםזה עם זה אם זה בלי זה כל מיני סוגים והכל לפי המשמעויות שהבן אדם מה שהוא מחפשלהשיג בדבר.

ש: אני לדוגמאפעם עשיתי מסאז' ורציתי להרגיש חזק אז הייתי אומר תדחפו עוד שנייה כמעט הוא שובר ליאת העצמות ממש היה אפילו אחד כזה חזק.

אליעד: אז זההיה לא טוב?

ש: היהמצוין.

אליעד: אוקי,רצית שהמסאז' יהיה חזק או שאתה תרגיש חזק?

ש: שאני ארגישחזק.

אליעד: ואיךזה שעושים מכאיבים לך וגורמים לך להרגיש יותר חזק אתה עומד בזה?

ש: שאני עומדבכאב.

אליעד: אזתרביצו לי.

ש: כן זה היהעל הגבול ממש כופפו וזה ואז עכשיו לדוגמא כשאני עושה מסאז' אני רוצה משהו אחר לגמריאני רוצה ככה להרגיע את הגוף וכל זה אז בכלל כשעושים לי את הדברים האלה אני נכנסלסטרס אז אני מבקש במקום משהו אחר.

אליעד: שזה לאבהכרח יותר טוב לך אבל בעיקרון כן השאלה מה החוויה הסובייקטיבית, ותסתכלו עוד פעםהרעיון זה לא להתמקד בצורות כאשר בן אדם עושה משהו למישהו או עם מישהו או לא יודעמה והוא רוצה שהוא ייהנה או לא ייהנה ההתמקדות לא צריכה להיות ישר ב - "טוב אז אניצריך לעשות ככה אז אני אעשה ככה ואני אעשה ככה" לא, קודם כל תנסה להבין את המהותלמה שהוא ייהנה מזה יותר למה שהוא ייהנה מזה, מה גורם לו ליהנות מזה איזה סוג שלהנאה הוא מנסה להשיג פה ולפי זה כבר אפשר לבנות גם את המינונים. עכשיו ולפעמיםרוצים שמישהו ייהנה לפעמים רוצים שהוא לא ייהנה ולפעמים מה רוצים?

ש:שיסבול.

אליעד: לא עודפעם, לפעמים רוצים שהוא ייהנה ולפעמים רוצים שהוא יסבול ולפעמים מה רוצים?

ש: לא זה ולאזה.

אליעד: לא זהולא זה אז בסדר אז אל תעשה כלום.

ש: שגםוגם.

אליעד:ולפעמים רוצים גם וגם כי לפעמים גם רוצים לשלוט בעוצמת ההנאה, אתה רוצה מישהו מסויםשהוא ייהנה אבל לא יותר מדי שהוא יסבול אבל לא יותר מדי. אז אם מבינים את המהות שלמה גורם לו ליהנות או מה גורם לו לסבול דרך זה יותר קל להלביש "טוב הוא סבל מספיקבוא נעצור את זה, הוא נהנה מספיק בוא נעצור את זה"

ש: זהרוע.

אליעד: ולכןאת תמיד תבחרי באופציה לגרום לאנשים ליהנות כדי לא להיות רעה נכון.

ש: אבל אוליהיא רעה לעצמה.

אליעד: מה זהמשנה עכשיו אני הסברתי מה לעשות ומה לא לעשות עכשיו בן אדם יחליט מה הוא רוצה איךלהרוג מישהו ואיך להחיות מישהו.

ש: ואם למשלאתה עובד עם מישהו ואתה חושב שאולי גילית את הדברים האלה שהוא רוצה כדי ליצור לויותר הנאה אבל אתה לא מוכן לתת לו את זה.

אליעד: במקוםהעבודה לדוגמא.

ש: כן אתה לאמוכן לתת לו את זה זה לא מתאים לך.

אליעד: נכוןכי את לא רוצה שהוא ישתלט עלייך כי את רוצה שהוא יתפטר בכלל.

ש: לא יודעתמכל מיני סיבות.

אליעד:יפה.

ש: אבל עדייןיש לזה גם את המחיר של הצד השני שבן אדם סובל ממך כביכול.

אליעד: אם הואמודע לזה שזה ממך נכון זאת בעיה זה עלול באמת לגרום לו איך קוראים לזה לשנוא אותךאו לריב איתך נכון, אם את עושה למישהו רע אז סיכוי סביר אם את לא יודעת לעשות את זהמספיק מתוחכם שהוא יאשים אותך בזה שרע לו יגיד לך "את רצית".

ש: אני מבינהמה שאתה אומר אני מנסה לעשות טוב אבל עדיין יש דברים שאני.

אליעד: טובלעצמך או טוב לשני?

ש: גם וגם כיאני לא רוצה שזה יגיע למצבים האלה שבן אדם כל כך שונא אותך שהוא כאילו.

אליעד:אותי.

ש: אותי כן כלכך שונא אותי שהוא לא מסתדר איתי או שאני מפריעה לו מאוד באיזשהו תחום אז זה עלולגם להתנקם בי אחר כך זה בעייתי אבל מצד שני אני לא רוצה את מה שהוא רוצה.

אליעד: אניהסברתי את החוקים עכשיו יש מחירים אם תעשי לו טוב המחיר כזה וכזה התועלת כזאת וכזאתאם תעשי לו רע המחיר כזה וכזה התועלת כזאת וכזאת, מה תעשי? תעשי מה שבא לך אניהסברתי איך לגרום למישהו ליהנות או לא ליהנות ממשהו, את עושה עם מישהו משהו את רוצהשהוא ייהנה יותר? "למה הוא נהנה מזה יותר מה אמור לגרום לו ליהנות", רוצים שמישהולא ייהנה? "למה הוא נהנה מזה?" ולהיזהר לא לעשות את זה "מה האפשרויות שיגרמו לו לאליהנות מזה?" ולעשות את זה כדי שהוא לא ייהנה ככה עושים.

ומי שמספיקמתוחכם אז יש פה עוד שתי רובריקות יש פה עוד שתי וריאציות אז כנראה שבדברים הטוביםהוא גם ידע לגרום לשני להבין שהוא נהנה יותר בזכותו ובדברים הרעים הוא כנראה ידע גםלגרום לשני לא לדעת שהוא נהנה פחות בגללו.

ש: ואיך הואעושה את זה?

אליעד: קודםכל הבנת מה אמרתי בכלל?

ש: כן.

אליעד: עודפעם אתה עושה עם מישהו פעולה ואתה רוצה בטוב שהוא יגיד "זה בזכותך" וברע הוא לאיגיד שזה בגללך, אז איך עושים? אז נגיד אז עושים בצורה יותר ישירה עושים בצורה יותרעקיפה כל מיני דברים ופה זה כבר מתפתח ליותר עומקים. זה מה שאמרתי עכשיו זה נכוןבהקשר של כל מה שקשור למערכות יחסים בכל הווריאציות כלשהן, עכשיו כל מה שאמרתי נכוןבעוד זווית באיזה זווית? של בן אדם מול עצמו נניח שבן אדם מעשן סיגריות ובן אדםרוצה ליהנות פחות מזה שהוא מעשן סיגריות.

מה הוא צריךלעשות? לשאול את עצמו נגיד שהוא רוצה להיגמל מהסיגריות ואז הוא אומר "אוקי מה גורםלי ליהנות מזה שאני מעשן את הסיגריה? אוקי אני יודע שכשאני מעשן את הסיגריה היאגורמת לי ליהנות מזה שאני מרגיש רגוע, יפה אוקי ולכן מעכשיו כשאני מעשן סיגריה אנילא אשב אני אעשה את זה תוך כדי הליכה, אני לא אשתה את זה עם כוס קפה" למה כדי למחוקבמוח את ההתניה.

ש: איך אתהיודע את זה?

אליעד: אתמה?

ש: עישנתפעם?

אליעד: אף פעםלא ראית מישהו שמעשן.

ש: מה הבעיההוא מדמיין שהוא מעשן.

אליעד: לאמשנה מה זה, אכלת פעם בורקס מה כייף לך בלאכול בורקס? "התחושה של השובע", יפה ולכןאתה תמיד תאכל בורקס אחד פחות הכל רק לא תחושה של שובע או ולכן כל פעם כשאתה אוכלבורקס תשתה הרבה מים, למה תשתה הרבה מים כדי שלא תהיה רעב ואז תהנה פחות מהבורקס כיהבורקס פחות יצר לך הנאה של שובע כי כבר היית שבע מקודם או אחרי שאתה מגיע להיותשבע תאכל עוד כדי שתשנא את התחושה של השובע.

מה שזה אומרשזה גם בן אדם מול עצמו, בן אדם יש לו התנהגות שהוא רוצה לחזק אותה אצל עצמו אוליהנות נגיד בן אדם נגיד עושה פעולה והוא רוצה לשכנע את עצמו שזה טוב. איזה דוגמאנגיד בן אדם עושה פעולה והוא נגיד רוצה לגרום לעצמו ליהנות יותר מהפעולה לשכנע אתעצמו שזה טוב, מה לדוגמא?

ש: לעבוד.

אליעד: נגידהולך לעבוד והוא רוצה נגיד לגרום לעצמו ליהנות יותר מהעבודה, אוקי נגיד אז הוא שואלאת עצמו "אוקי מה יגרום לי ליהנות?" אבל לא ברמת הצורה "למה אני נגיד נהנה מזה שאניעובד?" ואז נגיד לדוגמא.

ש: בגללהכסף.

אליעד: אוקיבא נגיד שזה בגלל הכסף, אוקי סבבה אז איך אתה יכול ליצור לעצמך בראש חוויה יותרחזקה שהעבודה הזאת מביאה לך כסף לדוגמא?

ש: שכל דקהשעוברת תהיה על הכסף.

אליעד: לאשנייה לדוגמא אז אתה יכול להגיד לעצמך כל בוקר לפני העבודה נגיד "אני אלך איפשהוואני אסתכל על החנויות ואז אני אגיד טוב עכשיו בשביל לקנות את זה אני אלך לעבודלדוגמא, סתם לא משנה נתתי כיוון נתתי פה פתח גם איך לחזק דברים וגם איך להחלישהנאות, גם בן אדם מול סביבתו וגם בן אדם מול...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מטפל טוב, תמיכהנפשית, אימון אישי ועסקי, קאוצינג

הכנס לאתרותהנה מעוד מטפל טוב, קואצ'ר מומלץ, איך לגרוםלבת להתאהב בך..., איך לגרום לאישה לרצות אותך..., איך לגרום למישהי להתאהב בך...,איך לגרום לגברים לרצות אותי..., איך לגרום למישהי לרצות אותך..., איך לגרום להלאהוב אותך..., זוגיות, הסוד ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI