דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר פחד להיכשל, פחד להצליח, פחד מכישלון, קשה להצליח, התמודדות עם כישלון, קבלת החלטות, איך לקבל החלטה? בחירת קריירה, לבחור קריירה, לדעת מה לעשות, לדעת איך
פחד להיכשל, פחד להצליח, פחד מכישלון, קשה להצליח, התמודדות עם כישלון, קבלת החלטות, איך לקבל החלטה? בחירת קריירה, לבחור קריירה, לדעת מה לעשות, לדעת איך
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 21/12/15 |  צפיות: 3790
פחד להיכשל, פחדלהצליח, פחד מכישלון, קשה להצליח, התמודדות עם כישלון, קבלת החלטות, איך לקבלהחלטה? בחירת קריירה, לבחור קריירה, לדעת מה לעשות, לדעת איךלהחליט

ש: בא נלך על,הייתה לי שיחה עם מישהי והיה לה עניין של פחד כאילו להתגבר על פחד וכו' ואני ניסיתיכל הזמן לקחת אותה כאילו ניסיתי לשנות לה את הטרמינולוגיה שלא נדבר על פחד אלא נדברעל רצון כי שם אני שוחה.

אליעד: מה "כיאני שוחה", למה שלא תגיד שרצית לשנות לה את הטרמינולוגיה כי שם היא שם היא שוחה מהזה כי שם אתה שוחה, אתה אמור לשחות בשתי האופציות.

ש: זהו אז זהלא ברור לי כאילו אני מרגיש שטיפה נתקעתי שהיא אמרה "אני רוצה משהו, למה את לאהולכת על זה? כי אני מפחדת הפחד עוצר אותי" לצורך העניין.

אליעד: אוקיסבבה ומה אתה רצית לגלגל את זה, אז אם לדוגמא הפחד בנגיד "אני לא רוצה להיכשל" היאקוראת לזה "אני מפחדת להיכשל" ואז אתה אומר לה "למה את מפחדת להיכשל" במקום להגיד"למה את לא רוצה להיכשל, למה את מפחדת להיכשל" מה הבעיה להחליף את המילה.

ש: היא אומרת"אני לא יודעת, לא יודעת אני מפחדת".

אליעד: אוקיומה אתה רצית לקחת את זה?

ש: כאילורציתי איכשהו להפיל לה את האסימון שיש לה התנגשויות של רצונות שזה לא זה היא רוצהבמאה אחוז.

אליעד: לא ישלה התנגשויות של פחדים, סתם רצית לעשות לה המרה לשיחה על טרמינולוגיה של רצון?

ש: כי היאאמרה העניין שהיא אמרה "את זה אני רוצה אבל מזה אני מפחדת" זה לא היה "את זה אנירוצה".

אליעד: תןדוגמא.

ש: היא רוצהלהצליח.

אליעד: רוצהלהצליח אבל?

ש: מפחדתלהיכשל והפחד להיכשל עוצר אותה מלנסות מללכת על זה.

אליעד: אוקיבסדר איזה שכל רצית להעביר להסביר לה?

ש: אני רציתירק בטרמינולוגיה שתגיד "אני רוצה להצליח ואני לא רוצה...".

אליעד: להיכשלאוקי, מה אכפת לך שזה יקרא פחד ולזה רצון?

ש: כי אז זהכאילו מה את יותר.

אליעד: למההיא גם קראה לזה פחד ולזה רצון? כי רצון זה כאילו על ההווה ופחד זה מהעתיד זאת כלהסיבה.

ש: לא בדיוקהיא כאילו אמרה הפחד זה כמו גוף זר שעוצר אותה מהרצון האמיתי שלה שזה להצליח משהוכזה ואז היא לא הסכימה היא אמרה.

אליעד: אז מההבעיה מה אתה שואל אותי עכשיו? אני חושב שהיית צריך לזרום במנוחים שלה לא משנה מההיא גלגלה ואמרה.

ש: איך לאיזהכיוון כאילו?

אליעד: מהרצית להגיד נגיד מה היא אומרת, כן תביא את מה שהיא אומרת.

ש: מפחדתלהצליח.

אליעד: מפחדתלהצליח?

ש: לא, מפחדתלהיכשל סליחה, רוצה להצליח ומפחדת.

אליעד: "כמהאת בטוחה שאת מפחדת להיכשל?".

ש: אבל זה כברשאלה מוזרה קצת.

אליעד: "אתמפחדת להיכשל את כל כולך מפחדת להיכשל, 90% מפחדת להיכשל?".

ש: מפחדת הפחדעוצר אותה.

אליעד: "אוקיומה את רוצה?".

ש:להצליח.

אליעד: אוקיהאם אפשרי להצליח בלי לנסות?

ש: לא.

אליעד: אוקיאז חייבים לנסות, אוקי עכשיו האם לנסות בלי לרצות להצליח או שרק כשהרצון להצליחיגבר על הפחד מלהיכשל רק אז תנסי.

ש: היא אומרשהיא רוצה שזה הדבר שהיא הכי רוצה היא חולמת על זה, זה הדבר שהיא הכי רוצהבעולם.

אליעד: אוקיבן אדם ממש רוצה מים אבל קושרים לו את הידיים והוא לא יכול לשתות מים זה עדיין יכוללהיות מצב שהוא ממש רוצה מים ועדיין יש כוח חיצוני שקשר לו את הידיים והוא לא יכוללשתות מים, נכון זאת האמת יכול להיות מצב כזה עובדתית?

ש: כן.

אליעד: יכוללהיות מצב אז מה את רוצה את אומרת הפחד לא שלך והרצון כן שלך זה מה שהיא חווה זה מהשהיא אומרת. "אז מה את רוצה" עכשיו מה עושים? עכשיו בא נראה מה האמת, מה היא בעצםטוענת אתה ניסית להגיד לה תקשיבי זה לא שמישהו מבחוץ קשר לך את הידיים שאת לא יכולהלצאת מהבור לברוח מהשריפה זה לא המצב זה רצון מול רצון תביני תחלישי את זה שניהםבחירה שלה, אבל היא המהות של התשובה שלה הייתה לפי מה שאני מבין ממך "תקשיב הרצוןשלי יש לי בחירה הוא שלי, אני רוצה להצליח על הפחד אין לי בחירה זה לא שלי". ומהאתה היית צריך לעשות לגלגל את זה? להגיד לה "את חושבת שזה נכון הפחד" זה כמו להגידלו "הוא שלך או לא שלך?", אם היא הייתה אומרת כן אז תגיד לה "נכון שהפחד הוא חיצוניאבל את צריכה לא להזדהות איתו".

ש: רגע מה זאתאומרת זה נכון זה הפחד?

אליעד: נגידהיא אומרת "אני מפחדת להיכשל", "ומה את חושבת על הפחד הזה שהוא הגיוני או לאהגיוני?" זה כאילו כמו לשאול אותה האם את רוצה את מזדהה עם הפחד הזה או לא, זה כמולהעביר את הפחד לבחירה שלה.

ש: תשמע עשיתיאיתה שיחה ארוכה והיא כן אמרה שהיא.

אליעד: רגעתבין את הטרמינולוגיה עוד פעם היא אומרת הפחד לא בבחירה שלי מנסים לגלגל את זה עליהלהגיד לה "נכון את צודקת הפחד הוא לא מבחירה שלך, למה שתרצי לפחד הרי את רוצהלהצליח מה ההיגיון שתפחדי כאילו אין בזה היגיון, רוצה להצליח זה הרצון הבסיסי שלנולהצליח פחדים זה רק לא כרצוננו אבל אנחנו בוחרים להאמין להם לפחדים האלה, לא משנההפחד לא שלך האמונה בפחד היא שלך" בסדר נגלגל את זה ככה.

ואז נראה אםהיא תגיד "נכון אני מאמינה בפחד הזה אני אפסיק להאמין לו" זה אותו דבר זה כמו להגיד"אני אשנה את הרצון" בסדר, אבל אם היא הייתה אומרת "לא, אין לי אפשרות יש לי פחדואין לי אפשרות מה לעשות" אוקי תניפי דגל לבן אם את בטוחה במאה אחוז שהפחד הזה לאשלך כמו שאת בטוחה שקשרו לך את הידיים ואת לא יכולה לברוח זה מה יש כאילו מה אתרוצה. אתה הבנת מה אני אמרתי? היא אומרת "מחויב לי שזאת לא בחירה שלי" אז אני ישרהלכתי למקרה קיצון, אם עכשיו עובדתית מישהו אומר לך "קשרו אותי לא יכול לברוח אנירואה את הזאב בא מולי" אין מה לעשות, אתה יכול לברוח? לא אז תקבל את המצב.

ש: היא לאאמרה שזה מהבחירה שלה.

אליעד: לא זאתבחירה שלה מה זה כוח חיצוני אבל?

ש: לא היאאומרת שהיא מפחדת להיכשל שהיא לא יודעת אם היא טובה מספיק, שהיא לא יודעת אם זה ישלה מלא רשימה של דברים של פחדים שעוצרים אותה.

אליעד: "אתרוצה לדעת אם את רוצה להמשיך לפחד להיכשל, רוצה לבדוק את זה?".

ש: לא, רוצהלפתור את הפחד.

אליעד: "אזבואי נבדוק למה את מפחדת להיכשל, בואי נראה מה האמת, למה את מפחדת להיכשל?".

ש: "אולי אנילא טובה מספיק".

אליעד: אוקי"ומה האמת שאת טובה מספיק או לא?".

ש: "לאיודעת".

אליעד: אוקי"ומה יכול להיות שאו שכן או שלא, אוקי אם את טובה מספיק את גם מפחדת להיכשל בבחינה?לא, ואם את לא טובה מספיק אז את יכולה להגדיל את הסיכוי שתהיי טובה מספיק? אוקי אזתלמדי, את צודקת נכון אז פשוט תלמדי יותר ותהיי טובה מספיק. לא אבל אני אף פעם לאיכולה להיות בטוחה שאני טובה מספיק, אוקי את בטוחה שאף פעם את לא יכולה להיות בטוחהשאת טובה מספיק? כן, אוקי אז את מבינה שכדי להצליח חייבים מתישהו לקחת סיכוןלהיכשל? כן, אוקי ואת מוכנה לקחת את הסיכון הזה?", יכול להיות שכשהיא תבין שאין להברירה "וואלה לא משנה מה אני אעשה אני אף פעם לא יכולה להיות בטוחה? לא אז חייבתלקחת סיכון" ויכול להיות שהיא תגיד "לא ועדיין אני לא יכולה להיכשל.

ש: ואם היאתגיד אני יודעת את זה ועדיין אני לא מצליחה.

אליעד: "ולמהאת לא רוצה להיכשל מה הסיבה? אוקי לא יודעת, אוקי אם תכשלי זה יעשה לך רע או טוב?לא יודעת יעשה לך רע, יכול להיות שאת מפחדת ממשהו שיעשה לך טוב? לא אם את מפחדת זהעושה לך רע, למה אבל שזה יעשה לך רע מה הסיבה שאת חושבת שזה יעשה לך רע? לא יודעת,בואי ננסה לחשוב נכשל פעם את יכולה לתת לי דוגמא לכישלון, מה את מרגישה למה רע לךמה את חושבת מה פה מה שם ואז זה אז זה רע, זה חייב להיות רע?" לא משנה או שמסובביםאת זה שזה רצון שלה או שמסובבים את זה שאין בחירה בשני המקרים אין בעיה זה מה שיפהבסיפור.

ש: לא בטוחשהבנתי את האלגוריתם, שמע היא לצורך העניין נגיד שואלת את עצמה ללכת על זה בכלל כיהיא לא בטוחה בעצמה או לא לבזבז את הזמן שלה וללכת לכיוון אחר של לימודים.

אליעד: "אז מהאת רוצה את רוצה לדעת?".

ש: היא רוצהלהצליח בגדול כמובן.

אליעד: אוקי"ומה את רוצה עכשיו בקוסמות או בהיגיון?" אומרת לך "בקוסמות", "בקוסמות תלכילמכשפים" אומרת לך "לא, בהיגיון" אוקי "אז בואי נבדוק בואי נראה מה האופציות מה פהמה שם, לא אני חייבת עכשיו תשובה מהירה, לא יודע תלכי לכותל תעשי אנד דן דינו".

ש: "לא, אנימוכנה לעשות את הדרך האיטית".

אליעד: אזבודקים רואים מה האמת, "אני מפחדת להיכשל" מה הסיכוי שתיכשלי מה הסיכוי שתצליחי, מההנזק שיקרה אם תיכשלי מה התועלת שתקרה אם תצליחי בודקים את כל האופציות. אם הייתשואל את עצמך שאלה אחת מה האמת הרי יש שתי אופציות או שזה מחויב הפחד שלה או שלא ישרק שתי אופציות אז לברר מה האמת, האם הפחד הזה מחויב כן או לא אם הוא מחויב היאתקבל אותו אם הוא לא מחויב אין בעיה.

ש: אז מהשואלים אותה את חייבת לפחד או כאילו מה.

אליעד: לא,"שלום אני מפחדת מזאבים שיטרפו אותי בדרך לקיוסק" זה מה שהיא מפחדת "למה את מפחדתמזאבים בדרך לקיוסק, מה את מפחדת שיקרה?".

ש: תגיד כי יששם זאבים.

אליעד: אוקי"את ראית שם זאבים?".

ש: יש שםזאבים.

אליעד: אוקי"את בטוחה שיש שם זאבים?".

ש: מאהאחוז.

אליעד: "אתבטוחה שהם חייבים להישאר שם?".

ש: לא.

אליעד: "אתבטוחה שאין לך אופציה לגרש אותם, את בטוחה שהם יטרפו אותך, את בטוחה שאין לך דרךלהשיג את זה בלי הקיוסק אז מה את רוצה?".

ש: שמע היאמפחדת מדברים שהם הגיוני לפחד מהם אבל יש סיבה טובה למה היא מפחדת מזה כי זה כמו בןאדם שהולך למלא לוטו הוא אומר "כן מה אני מפחד לבזבז את כל הכסף שלי ולא" בצדק כיוואלה.

אליעד: אתהרוצה לייצג אותה?

ש: כן.

אליעד: אזתיתן דוגמא לא הבנתי מה הדוגמא תלביש את זה על משהו, בא נתקדם.

ש: לצורךהעניין היא רוצה להיות אומנית מצליחה אוקי.

אליעד: לא,אתה רוצה להיות אומן מצליח נגיד תגלגל את זה על עצמך, מה אכפת לך?

ש: לא אכפתלי.

אליעד: תגלגלאת זה עליה.

ש: רוצה להיותאומן מצליח ולא בטוח שטוב מספיק ומפחד לבזבז את הזמן שלי ולהתבזות והרבה הרבה דבריםבמקום ללכת ללימודים או משהו כזה.

אליעד: מה אתהרוצה, אתה רוצה לדעת מה אתה רוצה?

ש: להיות אומןמצליח ומפורסם.

אליעד: אוקיאז למה שלא תנסה להיות אומן מצליח ומפורסם וכו'?

ש: אני לאיודע אם אני טוב מספיק.

אליעד: אוקיאז מה אם אתה לא יודע אם אתה טוב מספיק, האם זה שאתה לא יודע אם אתה טוב מספיקמחייב את זה שאתה לא יכול לנסות להיות אומן מצליח? "לא אני מפחד לקחת את הסיכוןשאני אבזבז את הזמן שלי" אוקי, אתה לא מוכן לקחת שום סיכון? "לא" אוקי אז עושיםשיכלול מה התועלת שתצמח לך מכך שתגלה שאתה אומן מצליח, מה הסיכוי שתגלה שאתה אומןמצליח משכללים מה הסיכון שיגרם לך אם תגלה שאתה לא אומן מצליח משכללים ואז מקבליםהחלטה.

או שההחלטהתהיה "נכון אומנם תהיה תועלת גדולה אם אני אגלה שאני אומן מצליח אבל הסיכוי לזה הואקלוש והנזק הוא גדול ולכן אני לא אלך על זה" או שהתשובה "לא, אני יכול להרשות לעצמישנה לבדוק אם אני אומן מצליח או לא" וזהו. כמו כל קבלת החלטות בן אדם יש לו דילמהבין שתי החלטות האם לעשות את זה או את זה, בא נבדוק עלות מול תועלת הסתברות לפהולפה ואז לשכלל ולפי זה להחליט ואם יהיה שווה ננסה נעשה אנד דן דינו ממש פשוט.

ש: אבל אם זהלא עניין של שנה אם זאת הקרבה יותר גדולה?

אליעד: מה זהמשנה.

ש: כי רק עלהניסיון רק לנסות את זה זה מחיר גבוהה.

אליעד: זה לאמשנה עוד פעם, מה התועלת שתקרה לך שתצמח לדעתך אם תגלה שאתה אומן מצליח ומה הסיכוישכך שזה יקרה תוך שנתיים, מה הנזק שיגרם אם תגלה שאתה לא אומן מצליח מה הסיכוישיקרה שלא תגלה ואז הוא אומר "לא, אבל יש אופציה שאני אגלה שאני חצי אומןמצליח".

אוקי אז באנלך על חצי מה הסיכוי שאתה חצי אומן מצליח מה התועלת שתקבל אם אתה חצי אומן מצליח,מה הנזק שיגרם לך אם תגלה שאתה לא אומן מצליח אתה רק חצי אומן מצליח מה הסיכוי שגםלא תגלה שאתה אפילו חצי אומן מצליח. משכללים ואז הוא אומר "לא, תקשיב אפילו אם אניחצי אומן מצליח עדיין לא שווה לי לסכן את זה" או "וואלה אפילו חצי אומן מצליח שווהלי לסכן", לא יודע בודקים עלות מול תועלת.

ש: מה שאניממך בעצם שוב אני חוזר אליה אוקי היא אומרת "אני מפחדת" אז בעצם זה לשאול אותה ממהאת מפחדת כלומר, מה המחיר שאת מפחדת ממנו.

אליעד: "מפחדתלהיכשל" למה מה קרה כן תיכשלי מה קרה, מה הבעיה כמה זה עולה.

ש: מה זהלהיכשל אומר אל תפחדי כאילו מה העניין.

אליעד: יפהכן.

ש: ואז מהעושים עם זה?

אליעד: בודקיםעושים מה עולה יותר כסף, מה הנזק היותר גדול מה פה מה שם אם התשובה בסוף תהיה שווהאז עושים אנד דן דינו אם לא שווה אז אתה יודע אז מחליטים לפי מה שיצא.

ש: אז לא צריךלהעביר אותה.

אליעד: לאצריך איך הגעת לשם בכלל?

ש: כי לי הרבהיותר קל לראות את זה בצורה כזאתי.

אליעד: לא,אתה רצית לעשות לה התנגשות בין רצונות "את חייבת או זה או זה", לא נכון וגם אם היאהייתה אומרת לך "יש לי שני רצונות אני מאוד רוצה להצליח כאומנית ואני מאוד רוצה לאלהיכשל כאומנית" אין בעיה היא עברה לשני רצונות.

ש: לא ואזשואלים אותה מה את יותר רוצה?

אליעד: "אתשניהם אני לא יודעת אני גם רוצה גם את זה וגם את זה" אבל זה לא נכון גם אז תהיההשאלה מה התועלת שתקבלי וגם מה הסיכוי שיתממש הרצון או לא יתממש הרצון עדיין אנחנוצריכים ללכת לסיכויים וסיכונים ותועלת ועלות. נגיד שהיא אומרת לך "אני הרבה יותררוצה להצליח מאשר לא רוצה להיכשל" למרות שהיא היית אומרת לך "זה תלוי אני לא יודעתזה תלוי, תלוי בגודל הכישלון תלוי בעלות הכישלון, תלוי בסיכוי להיכשל תלוי בכל מיניפרמטרים".

נגיד שמישהומאוד רוצה להצליח אבל הסיכוי שהוא יצליח הוא אפס אז זה לא משנה כמה הוא רוצה להצליחאין לו סיכוי להצליח, אתה מבין תלוי זה גם פרמטר של סיכוי לא רק קטע של רצון.

ש: למה הלכתילכיוון הזה כי אני אוטומטית היא אומרת לי שהיא רוצה אני לא מאמין לה כי היא לאהולכת על זה.

אליעד: למה זהלא נכון.

ש: כי עובדהשהיא לא עושה את זה.

אליעד: לאנכון.

ש: עובדה שהיאיותר.

אליעד: לא, לאנכון לא מחויב זה שהיא רוצה זאת עובדה אולי לא מספיק רוצה היא רוצה.

ש: אבל עובדההיא שהיא לא עושה את זה נכון?

אליעד: לא, לאעושה מספיק בעיניך זה שהיא מוכנה להרגיש רע מזה שהיא אומרת שהיא רוצה והיא לא משיגהאת זה זה גם הישג, זה שהיא מוכנה להרגיש רע מזה שהיא אומרת שהיא רוצה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן אישי ועסקי,מאמן אישי, מטפל אישי, ייעוץ פילוסופי

הכנס לאתרותהנה מעוד קואצינג, יועץ פילוסופי, קושי,קושי, פסיכולוגיה, פילוסופיה, למכור, שכנוע, איך לקבל..., החלטה ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI