דף הבית פיננסים וכספים הלוואות הלוואה חוץ בנקאית - מלכודת ללווה הלחוץ
הלוואה חוץ בנקאית - מלכודת ללווה הלחוץ
סגולה אלטמן 04/05/08 |  צפיות: 3126

הלוואות חוץ בנקאיות הנן - עפ"י הגדרתן בחוק הסדרת הלוואות חוץ- בנקאיות, תשנ"ג- 1993-
הלוואות אשר התקבלו מאת גוף שאינו תאגיד בנקאי ואינו תאגיד כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981.
הלוואות כאלו ניתנות , מטבע הדברים ללווה שמצבו הכלכלי אינו שפיר, בלשון המעטה, שהרי האדם הסביר יעדיף לקבל הלוואה מבנק ולא ממוסד אחר, ובפרט אם אין המדובר בגוף בעל מוניטין מהימן בתחום המימון.
לווה במצב כלכלי רעוע, שלרוב אינו בעל ידע מקצועי בנושא כספים, נופל פעמים רבות כפרי בשל לידי גופי שוק אפור המתיימרים להיות פסוודו- בנקאיים מבחינת תנאי המימון שהם מציעים לו, כגון הלוואה בתנאים זהים לתנאי הבנקים ובתוספת של אחוז אחד בלבד.
עקב הלחץ הכספי בו מצוי הלווה שהגיע לגוף כזה רק כאשר כלו כל הקיצין, כשבדרך כלל חשבונו בבנק מוגבל ונכסיו מעוקלים, מסכים הלווה לחתום על הסכם דרקוני מבלי שיבין את הכתוב בו, כשהוא מאמין לאדם בעל ארשת מהימנה המציג את הגוף המלווה כגוף אמין ומבטיח הבטחות שאין להן שחר.
בפועל, חותם הלווה על הסכם ללא שתינתן לו האפשרות לקרוא את ההסכם טרם החתימה, ולא כל שכן למסור את ההסכם לעיונו של איש כספים מנוסה שיאמר לו האם המצג שהוצג בפניו בעל פה לגבי שיעור הריבית, ההצמדה וגובה התשלום החודשי הוא אכן זה המופיע בהסכם עליו הוא אמור לחתום.
נציג הגוף המלווה נותן ללווה הצעה "מהיום להיום" והלווה לא מעיז להרשות לעצמו לאבד "הזדמנות בלתי חוזרת" שכזו לשפר שוב את מצבו הכלכלי ולצאת מן הבוץ בו הוא שרוי. הנציג לא מאפשר ללווה לבדוק דבר וחצי דבר אודות ההסכם הכתוב וממהר להחתימו בבחינת "מהר פן תאחר".
הדבר נוגד כמובן את הוראות חוק ההלוואות החוץ בנקאיות, המסדיר את הנושא של הלוואות הניתנות ללווה מחוץ למערכת הבנקאית. קרי,  ע"י גופים שאינם בנקים.
בין יתר תנאיו , מורה החוק האמור, כי על המלווה חלה החובה לגלות גילוי מלא ללווה את כל פרטי ההסכם עליו הוא אמור לחתום טרם חתימתו  ולאפשר לו לבדוק את ההסכם טרם החתימה.
כמו כן מגביל החוק האמור את שיעור הריבית על הלוואות חוץ בנקאיות בסעיף 5 לחוק האמור, כך ששיעור העלות הממשית של האשראי לא יעלה על פי 2.25 מעלות האשראי הבנקאי הלא צמוד, ובסעיף 6 לחוק מוגבל שיעור ריבית הפיגורים המותר לחמישית מעלות האשראי הממשית.
בהסכמי הלוואות חוץ בנקאיות שבדקתי, צוינה ריבית פיגורים גבוהה בהרבה מהמותר עפ"י החוק האמור. באחד ההסכמים למשל, צוין כי ריבית הפיגורים תעמוד על פי 2.25 מעלות האשראי הבנקאי הלא צמוד. הווה אומר, כי ההסכם החיל ריבית פיגורים הגבוהה פי 5 מריבית הפיגורים המקסימלית המותרת עפ"י החוק האמור.
במקרה המדובר שבדקתי, נאלצו בעקבות זאת הלווים לשלם מדי חודש סכום כמעט כפול מזה שהוסכם עמם, כך שלא זו בלבד שההלוואה החוץ בנקאית לא היטיבה את מצבם הפיננסי, היא דרדרה אותו עוד יותר.
במקרים מסוימים שבדקתי בשנת 2003, לגבי הלוואות שנלקחו בשלהי שנות התשעים, מסרו הלווים כי הוצג בפניהם בעל פה, מצג על פיו הם מקבלים הלוואה חוץ בנקאית בתנאים המקבילים לאלו של הלוואה בנקאית הצמודה לדולר,בתוספת של 1% לשיעור הריבית הנהוג בבנקים.
בפועל, עפ"י ההסכם בין הלווים לבין הגוף החוץ בנקאי המלווה, קיבלו הלווים הלוואה צמודה לדולר בריבית אשר שיעורה המדויק והברור לא נקבע בהסכם- בניגוד ברור להוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות. כמו כן, לא צוין בהסכם, כמקובל לגבי הלוואות הצמודות לדולר ונושאות ריבית ליבור, מהו אחוז התוספת לליבור.
בפועל, חויבו הלווים בריבית של כששים אחוזים לשנה. חיוב הרחוק מאוד מזה לו הם ציפו.
מאחר שלא היתה התייחסות ברורה בהסכם לשיעור הריבית, ערכתי במקרה הנדון את החישוב על פי האמור בע"א 6388/98 DENIZTAS NAKLIYAT VE TICARET A.S. נ' CREDIT LYONNAIS S.A. מיום 2.7.2003, העוסק באשראי בנקאי, והמורה להוסיף לריבית הליבור אחוז אחד.
כפי שנאמר בפסק הדין: "במקרה בו כשלו הצדדים, ולא עלה בידם להראות מהו שיעור הריבית אותה ראוי לפסוק לטובת הזוכה, יוחל שיעור הליבור בתוספת 1 נקודת אחוז. שיעור זה יוחל במקרים מסוג זה כמעין ברירת מחדל, כשיעור הריבית הממוצע, שבהעדר הוכחה לסתור, ניתן להניח כי הוא שיעור הריבית אותה הייתה מצמיחה השקעת הכספים, אשר בתשלומם חב המפסיד."

כך שעל האדם המצוי במשבר פיננסי להיזהר שבעתיים בעת שהוא שוקל נטילת הלוואה חוץ בנקאית ולהתעקש ולקרוא את האותיות הקטנות טרם חתימתו על ההסכם.

 


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 סגולה אלטמן

בעלת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה- האוניברסיטה העברית, ירושלים. 15 שנות ניסיון בתחומי החשבונאות והכלכלה ועשרות הצלחות בעקבות מתן חוות דעת מומחה בתחומי בדיקות בנקים, הערכות שווי ואומדן נזקים כספיים (כגון למוניטין). יוצאת BIG 4, נמנית על רשימות המומחים של בית המשפט המחוזי בתל אביב ושל ההסתדרות הציונית העולמית. הוזמנה לדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט בנושא הלוואות חוץ בנקאיות.



 


מאמרים נוספים מאת סגולה אלטמן
 
הלוואה חוץ בנקאית - מלכודת ללווה הלחוץ
04/05/08 | הלוואות
ב 2006 מספר פסקי דין של בימ"ש עליון ביטלו כליל הסכמי הלוואות חוץ בנקאיות עקב אי עמידה בתנאי חוק הסדרת החוואות חוץ בנקאיות שבא להגן על הלווה (אחד מפסקי דין אלו הנו של לקוח שלי- שם לא הצליח הצד שכנגד להמציא חו"ד מומחה שתפריך את חוות דעתי). מאמר זה בא לגלות ללווה את זכויותיו במקרה זה.

התישנות חוב לבנק - פסיקת שלום מיום 17.4.08
04/05/08 | בנקאות
בימ"ש שלום קבע, כי חוב לבנק בגין יתרת חובה,שהנו חוב העומד לפירעון על פי דרישה ולא במועד שהוגדר מראש ע"י הצדדים, מתיישן בתוך 7 שנים מיום הדרישה הראשונה לפירעונו. לפיכך נדחתה תביעת הבנק.

התניית שירות בשירות
04/05/08 | בנקאות
קיימים מצבים בהם בנק מתנה מתן שירות ממין אחד- כגון, מתן אשראי , במתן שירות בנקאי אחר, לו לא זקוק הלקוח, כגון, הפקדת פיקדון, חיסכון או ביצוע עסקת אופציות לביטוח האשראי הניתן.

ישנם תנאים ספציפיים עליהם להתקיים על מנת שתהיה זו התניית שירות בשירות מצד הבנק.


הלוואות בנקאיות ואשראי בנקאי
04/05/08 | בנקאות
סוגי ההלוואות הנפוצים והבסיס לחישוב ריביות הפיגורים.

בוררות עסקית
יתרונות מוסד הבוררות בכלל והבוררות העסקית בפרט על פני התדיינות משפטית רגילה ואופיו של הליך הבוררות על קצה המזלג

יעוץ כלכלי לעסק
יעוץ כלכלי הנו שם כללי למטריית שירותים פיננסיים רחבה המאגדת תחתיה סוגים שונים של יעוץ פיננסי החל מבדיקות כדאיות של הקמת עסק חדש או הרחבת עסק קיים וכלה במתן חוות דעת מומחה לבית משפט בכל תחום הדורש אומדנים כספיים ומדידות חשבונאיות של עסקאות, התחייבויות ונזקים כספיים.

חוות דעת מומחה לכספים
מתי צריך להיעזר בחוות דעת מומחה לכספים ומה היא מניבה

בדיקת בנקים- למי זה טוב?
באילו נסיבות צריך מומחה לבדיקת בנקים ומהן ההשלכות של בדיקה כזו.
לרוב העסקים המתנהלים ביתרות חובה גבוהות רצוי לבדוק מדי מספר שנים את גובה הריביות אשר נגבו בחשבונן.

     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI