דף הבית חברה, פוליטיקה ומדינה דתות סיפורו של הגנב הפולני
סיפורו של הגנב הפולני
יואל כץ 28/01/20 |  צפיות: 3202

סיפורו של הגנב הפולני

כאשר האדם מתוסכל ממעידותיו שהן "הכסף הקטן" ומתייאש מעצמו לגמרי, או אז נופל

הוא ברשתו של ה"גנב הגדול"

הגנב הפולני

הנמכת רף הציפיות

ציפורה החליטה שהשבוע יקום ויהיה הדבר. השבוע היא תצליח לקבל את השבת ללא רוגז. היא

תקבל את השבת מתוך רוגע ולא תכעס, ויהי מה!

אך משהתארכו השעות מצאה ציפורה את עצמה כועסת. הילדים הוציאו אותה משלוותה. מיד

תקפו אותה גלי תסכול והאשמה עצמית: "את 'לא יוצלחית' לעולם לא תשתני, חבל על

המאמץ!...".

כאן המקום להעיר: לפעמים אנו מקבלים על עצמנו בתוקף קבלה חזקה, כמו זו, "שלא לכעוס";

אך באחד  מהשלבים, כשמגיעים לשטח, לביצוע מעשי, מופיעה איזושהי מעידה, ואנו מוצאים את

עצמנו בכל זאת כועסים. ואז, מתוך תסכול, אנחנו כועסים על עצמנו, על כך שכעסנו ולא עמדנו

בקבלתנו.

עלינו לדעת כי שינויים מתרחשים בהדרגה על ידי התמדה, נחישות ודבקות במטרה.

לכן גם אם מעדנו – נקבל זאת בהבנה, נסלח  לעצמנו, נדלג ונמשיך באותה החלטה כאילו לא

ארע דבר. כך, במשך הזמן, יתחולל השינוי המיוחל ויוטמע בנו כחלק בלתי נפרד מאישיותנו.

הגנב הפולני

דרכו של ה"בית ישראל" היתה לספר בכגון זה על מעלליו של "הגנב הפולני".

בפולין, בחנות המכולת, ניצב היה המוכר ולפניו שולחן-דלפק גדל מידות, עליו סדורים היו מיני

מתיקה ופרפראות למכירה. בדופן השולחן קבועה היתה מגירה בה נוהג היה לטמון את הפדיון

היומי.

הגנב הפולני מבצע היה את זממו בדרך זו: הוא היה ממתין לסוף היום, לשעה בה הפדיון שבמגרה

אמור להיות נכבד, מחכה לרגע בו המכולת ריקה מקונים ואז היה קורא לילד שאינו מבני ברית

ושואל אותו: "האם  תחפוץ בסוכרייה גדולה ובנוסף לקבל מטבע של זלוטי תמורת תעלול קטן?".

"כן", השיב הילד.

"ובכן, היכנס אל המכולת, קח לך מהדלפק סוכרייה גדולה, הכנס אותה היישר לפיך מול עיניו של

המוכר ומיד תפנה ללכת. למוכר, אשר בוודאי ישאל אותך, מה עם התשלום, תחייך חיוך לעגני

כתשובה ואף תחרוץ לשונך למולו.

"מובן כי המוכר יכעס מאד ואף ייצא לרדוף אחריך, אך הוא יתקשה מעט לעשות כן, מכיוון

שהשולחן גדל המידות יעכב בעדו ומכיוון שאתה סמוך אל הפתח יותר ממנו. תן לו לרדוף אחריך

מעט, ואז שא רגליך והעלם מעיניו, כי הרי אתה קל רגלים ממנו בהרבה. הנה לך שכרך מראש".

תוך כדי דיבור תחב לו מטבע של זלוטי בידו.

השייגץ עשה כאשר נצטווה. נטל סוכרייה משופרא דשופרא וכאשר המוכר שאל "מה עם

תשלום?", חייך בפניו חיוך גדול ולעגני, העווה פרצופו ואף חיקה את קולו "מה עם התשלום?", תוך

שהוא משרבב לשון ארוכה לעומתו.

המוכר, שזעמו עלה בקרבו על המחוצף הצעיר, יצא כדי לתפסו וללמדו לקח. אפס כי השולחן

הרחב הפריע בעדו מלצאת במהירות, ועד שיצא ורדף מעט אחר הילד, היתל בו הלה מעט ואחר

נעלם מעיניו.

לשעת כושר זו, בה החנות ריקה והמוכר איננו ניצב על משמרתו, המתין הגנב הפולני. הוא ניצל

את ההזדמנות, נכנס בזריזות, שם את פניו אל המגירה העמוסה בפדיון היומי, "עשאה כמצודה

שאין בה דגן" ונעלם כלעומת שבא.

המוכר שב לחנות כשהוא נאנח על האירוע עם הילד המחוצף, אך ניחם את עצמו כי לפחות

הפדיון היומי היום היה מוצלח במיוחד. אולם כאשר פתח את המגירה גילה להוותו כי היא ריקה

לחלוטין. הגנב הקטן פינה את הדרך לגנב הגדול...

כאשר האדם מתוסכל ממעידותיו שהן "הכסף הקטן" ומתייאש מעצמו לגמרי, או אז נופל הוא

ברשתו של ה"גנב הגדול" שציפה והמתין לשעת כושר זו, לגנוב על ידי כך את כל הקופה... "כך

היא דרכו של היצר הרע", סיים ואמר בעל ה"בית ישראל" זי"ע.

קחו הערה זו לתשומת הלב, כי חשובה היא עד מאד, מכיוון ששינויים אינם מתחוללים בבת אחת

בשלמות אלא בהדרגתיות, בהתמדה ובעקביות.

הנמכת רף הציפיות

עלינו להכניס לתודעתנו ואף לשנן את הדברים פעמים מספר, למען יהיו זכורים מול עינינו בזיכרון

טוב מלפנינו ש"לא יקרה אסון" אם:

במקום ששה עשר סוגי סלטים הוכנו רק שמונה.

במקום שלוש עוגות הספקנו להכין אחת, והשתיים האחרות – קנויות.

שטפנו את הרצפה היטב אך מישהו דרך בדיוק באמצע והותיר עקבות.

לאחר שהלבשנו את הילדים במחלצות בגדי שני, שש עם עדנים, הופיעו כתמים כעורים אי פה אי

שם.

הוסיפו לרשימה עוד לפי הצורך...

שום אסון לא קרה! החיים כמסלולם יזרמו. "השמש יבוא ויפנה" – החמה תשקע בזמן הנכון,

השבת תתקדש וסוכת השלום תפרוש עלינו את שלומה.

אנא, הנמיכו מעט את רף הציפיות ואת הדרישה העיקשת והבלתי מתפשרת לשלמות בביצועים.

זכרו שאנו עפר ואפר, בני אדם מוגבלים ביכולתם וכלל לא מושלמים. נשמח במה שכן הספקנו. אם

נחשוב כזאת מראש, נחסוך מעצמנו מידה גדושה של רוגז, אכזבה וכאב לב, ונהיה אנחנו וצאצאינו

וצאצאי צאצאינו מרוצים וטובי לב.

כאן ברצוני להוסיף עניין חשוב.

סח לי תלמיד חכם יקר ערך על דבר פלא שארע עמו, וזה תורף המעשה אשר היה בפיו: בכל יום

ה', באורח קבע, היתה מתרגשת ובאה עליו ועל בני ביתו תקלה משמעותית, בעיה מסובכת

שהיתה משבשת עליהם את כל ההתנהלות התקינה של הבית. כל הניסיונות למנוע את הישנות

התופעה לא עלו בידם. בכל יום חמישי, ללא יוצא מן הכלל – תקלה.

ארע פעם שאחד מבני הבית, שהיה אחראי על הקניה הגדולה לשבת, לא יכול היה לבצע את

תפקידו ואף לא נמצא לו ממלא מקום ומחליף ולכן, מחוסר ברירה, הלך אותו ת"ח לקניה וערך

אותה בעצמו. לפנות ערב שם לב לפתע שהשבוע לא ארעה כל תקלה! ומחשבה חלפה כברק

במוחו "אולי יש קשר בין הדברים?! האם קיים קשר בין הקניה וההכנה לשבת בגופו לבין מניעת

התקלות?!".

לכן גם בשבוע שלאחריו הלך וערך את הקניה בעצמו, ושוב אותה תוצאה – לא אירעה כל תקלה!

זאת לאחר שנים ארוכות, בהן אירעו תקלות ברציפות, כמו לפי שעון מתוזמן ומדויק, בכל יום חמישי!

מאז החל לערוך את הקניה הגדולה בכל שבוע.

אציין, כי הוא היה שותף פעיל בהכנות לשבת, במה שנדרש בבית וכן בהכנת אי אלו מאכלים. גם

אם חסר משהו היה יוצא וקונה. אך את הקניה העיקרית לא ערך.

לאחר כמה שבועות נתקל בקושי לערוך את הקניה עקב אירוע שהיה עליו להשתתף בו באותו יום,

וחשב לעצמו, "לא יקרה אסון אם לא אלך בשבוע זה".

והנה באותו יום חמישי חזרה ונתרגשה עליו בעיה! מני אז, מקפיד היה ללכת לקנות בעצמו את

צרכי השבת והכל בא על מקומו בשלום, לאחר שנים רצופות של תקלות!

הרב דוד פיירמן הוא מרצה בנושאי חינוך ילדים

המאמר פורסם בחסותזוהר מתוק מדבשדירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 יואל כץ


 


מאמרים נוספים מאת יואל כץ
 
מה היא שיטת הפילאטיס?
03/02/20 | דתות
שיטת הפילאטיס היא התעמלות הכוללת בתוכה תנועה והתעמלות, השיטה הומצאה ע"י האיש ג'וזף פילאטיס בשנות העשרים, בשעה ש המטרה שלה זו, חיזוק ומתיחה של השרירים בשילוב של שיתוף פעולה בין הנפש לבין גוף. הטכניקה של ההתעמלות על ידי פילאטיס שיטה של כושר גופני מלא וכאשר היא בעצם מתבצעת באופן סדיר, מתרחשים בגוף שינויים חיוביים. השיטה שנקראת פילאטיס גם משלבת מודעות לעמוד השדרה,נשימה נכונה, אימוני כוח וגמישות.

האם התעמלות בשיטת פילאטיס מביאה פתרון לאנשים אשר יש להם מוגבלות גופנית?
03/02/20 | דתות
עידן|בעולם|בזמן} המודרני אשר בו כולנו מצויים, אתם נתקלים לא מעט בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כגון משקל יתר, בעיות גב וכו', התעמלות בפילאטיס היא שיטה אשר פותחה ע"י ממציא השיטה ששמו ג'וזף פילאטיס, מציעה לכולנו שיטת תרגילי התעמלות ייחודיים. שיטה זו משלבת בתוכה עניינים רבים המתאימים לאנשים שמצב בריאותם תקין, כמו כן השיטה טובה גם לכאלה אשר סובלים מבעיות אורטופדיות כגון:

התעמלות מתקדמת - פילאטיס
03/02/20 | דתות
בזמן האחרון יותר ויותר נודעת תשומת לב גבוהה לפעילות גופנית , אין כיום רופא או אולי מטפל ראוי לשמו אשר לא ימליצו למטופליהם אודות פעילות גופנית לכל היותר חצי שעה כל יום. מצב זה התהווה כתוצאה מכך שכולנו למעשה משתמשים במכונות תחת בגופינו. למשל: בעבר במקום לכבס במכונה כיבסו ביד, במקום לקחת מים ישירות מהברז היו חייבים ללכת כברת דרך גדולה בשביל להגיע אל הבאר לשאוב מים.

האם יש התעמלות פילאטיס בתל אביב
03/02/20 | דתות
ממציא השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה על השם שלו, הוא פיתח אותה למטרת החלמה ושיקום של פצועים, במשך הזמן נודע כי התרגילים בפילאטיס מביאים מענה לא רק להחלמה ושיקום אלא הם מהווים גורם חשוב מאד לחיטוב הגוף ע"י שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס הפכו להיות מאד פופולאריים עבור סוגים שונים של אנשים באוכלוסיה ולא רק לספורטאים ורקדנים, בגלל זה כיום נפתחו חוגי פילאטיס רבים עבור כל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

התעמלות במכשירי פילאטיס
03/02/20 | דתות
בשנים האחרונות אנשים,נהיים,נעשים יותר ויותר מודעים לחשיבות והמעלות הלא מעטים שגורמת לנו פעילות גופנית במהלך החיים, כמה ההשפעה שלה תורמת לבריאותינו, כבר ידוע שכל אחד שמשלב פעילות גופנית, כמובן, ביחד עם תזונה נכונה ובריאה, הוא מסייע לשמירה על אורח חיים רענן. ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה ביותר בשנים האחרונות, כבר הוכח גם במחקרים שהתבצעו ואפילו על ידי די הרבה רופאים, כי לאימונים בפילאטיס ישנה חשיבות גבוהה להטבת תפקוד גוף האדם וגם לתפקוד הנפש.

תרגול בעזרת פילאטיס גורם להשפעה ותחושה מעולה על המתאמן
03/02/20 | דתות
ההתעמלות בשיטת פילאטיס צוברת תאוצה רבה מאד בעת האחרונה, כבר הוכח הן במחקרים שנעשו ואף עפ"י מה שמובא מאנשים העובדים בתחום הרפואה, כי לאימון בפילאטיס קיימת חשיבות רבה לגרום לשיפור של תפקוד הגוף כולו. יש אפשרות לתרגל פילאטיס במספר דרכים שאחת משיטות אלה הינה פילאטיס מכשירים. פילאטיס מכשירים מגיש לכולנו לבצעתרגילים בדרך הכי מדוייקת כמו כן הוא למעשה מסייע בידי מתאמנים מתחילים לעשות כהוגן את מרבית התרגילים באופן מדוייק בנוסף לכך הם הרבה פחות נדרשים להיות מרוכזים בביצוע ויותר בהאזנה לשרירים תוך שימת דג

פילאטיס מכשירים הינו השיטה היותר מתקדמת
03/02/20 | דתות
בעידן המודרני בו כולנו קיימים כולנו נתקלים לפעמים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת משקל יתר, בעיות לב וכו', מסיבה זו יש חשיבות גדולה לשמור על אורח חיים מעולה ולשלב בנוסף פעילות גופנית. בנושא הספורט ישנם מגוון די רחב של אימונים, שאחד מאימונים אלה בזמן האחרון, צבר תאוצה עצומה והוא התעמלות בשיטת הפילאטיס.

האם פילאטיס מכשירים אמור להתאים לבני אדם הנזקקים לשיקום?
03/02/20 | דתות
בעולם הנוכחי בתוכו כולנו נמצאים, הרבה פעמים כולנו נתקלים בתופעות הגורמות לנזקים בריאותיים כדוגמת השמנה בקרב ילדים ומבוגרים, הפרעות לב וכו', מאידך גיסא, יש מודעות גדולה על הנחיצות לגרום לשמירה על תזונה בריאה כחלק מאורח חיים איכותי ביחד עם תרגילי ספורט. בתחום הספורט מצויים ענפים שונים אשר אחד מהם לאחרונה צבר פופולאריות עצומה הוא הפילאטיס

האימון בשיטת הפילאטיס הוא לא מורכב לביצוע
03/02/20 | דתות
יוצר השיטה הוא גו'זף פילאטיס שהשיטה קרויה עלשמו, הוא הקים שיטה זו לצורך מטרת החלמה ושיקום של אנשים אשר נפצעו, עם השנים הוא התפרסם כי התרגילים בפילאטיס מביאים תשובה לאו דוקא רק להחלמה ושיקום אלא הם הינם מהווים עניין חיוני לחיטוב הגוף על ידי שילוב של חיזוק השריר והארכתו. אימונים בשיטת הפילאטיס החלו להיות מאד נפוצים בשביל סוגים לא מעטים של שכבות הציבור באוכלוסיה ולאו דוקא רק לספורטאים ורקדנים, על כן בתקופה האחרונה הוקמו חוגי פילאטיס שונים לכל הציבור, לגברים ולנשים כאחד.

קיימים תרגילי פילאטיס שממזגים אומנויות לחימה או לחילופין המשלבים בהם יוגה
03/02/20 | דתות
במהלך, כולנו ממהרים ממקום למקום על מנת להספיק כמה שיותר דברים בלי להעניק תשומת לב לדבר ההכרחי ביותר וזהו הבריאות, בעיקר בתקופה אשר בה כולם נמצאים, התעשיה מתפתחת כל הזמן, אנו גורמים לגופינו מעט לזוז, בגלל זה יש מעלה רבה לעסוק בפעילות גופנית: הליכה, ריצה, מכוני כושר כאשר הפופולארית מבין כולם הינה התעמלות בשיטת פילאטיס. מצויים תרגילי פילאטיס אשר נעשים ברצפה ויש תרגילי פילאטיס המבוצעים על ידי מכשירים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI