דף הבית רוחניות אסטרולוגיה פס׳ כב - ”לאמו־” המצרים אמרו ליהודים שישליכו
פס׳ כב - ”לאמו־” המצרים אמרו ליהודים שישליכו
Yafator 12/11/20 |  צפיות: 475

פס׳ כב - ”לאמו־” המצרים אמרו ליהודים שישליכו כל אחד את בנו הנולד לו משום

שהאיצטגנינים ראו שמושיען של ישראל ילקה במים וכן ראו גם את הדרך שלקה והיא ע״י ישראל, וכמו שבאמת היה שיוכבד היא שזרקתו למים ולכן ציוו כך. פרק ב פס’ ב - הרי בן שישה חודשים אינו מתקיים אלא שאמו ראתה את משה ”כי טוב הוא” הכוונה בריא וחזק ואין בו חשש של נפל לכן השתדלה והתאמצה להחביאו מהמצריים.

קרא כאן שירת הים לזיווג

פס׳ ה - שבחה של בתיה שעשתה מעשה גדול בהצלת משה שנשארה לבדה משא״כ דרך בנות מלכים.

פס׳ ו - בתיה בת פרעה הרגישה שכינה עם משה בכך שכשנגעה בו פרחה צרעתה, וע״פ זה הסבר הפס׳.

פס׳ י - בשמות האבות והשבטים טעם קריאת השם קדם לשם עצמו ואילו בשמה להיפך, ושני תירוצים בדבר.

פס׳ כב - הצדיקים בעולם הזה הרי הם כגרים [וראה במאורי החיים שהרחיבו ממקורות שונים דברים יפים על כך].

פס׳ כג - ”אחת המתפילות המתקבלות היא תפילה שמתוך צרה”.

פרק ג פס׳ ד - משה היה נביא בטרם יצא מבטן אמו [וראה במאורי החיים שהביאו מקור לדברי האוה״ח מדברים רבה, אך הקשו סתירה מדברי האוה״ח עצמו בפרשת בהעלותך (במדבר יב, ב) שכתב שלא נתנבא משה אלא מגיל 80. ועוד שם הקשו מדברי האוה״ח עצמו בפרשת וזאת הברכה (דברים לג, א) ותירצו].

פס׳ ה - בכל התורה כולה עיקר ההקפדה היא על מצוות לא תעשה כי זה חובל בנפש האדם אך מצוות עשה הם השגת הטוב אך אם לא יעשום לא יענשו חוץ מפסח ומילה.

פס׳ ז - שתי ראיות מוזכרות בפס׳ אחת שנשלמו תיקוני הניצוצות שהיו צריכים בנ״י לעשות במצרים והשניה שאם יתעכבו עוד במצרים ינזקו מטביעה בקליפה בשער החמישים.

[במאורי החיים מביאים את היסוד שאם בנ״י היו מתעכבים עוד מעט במצרים היו נשקעים בטומאה גם מדברי האריז״ל וגם מהחסד לאברהם ועוד].

נתמלאה סאתם של המצריים להענישם ולכן משה נשלח קודם זמן הגאולה.

פס׳ ח - גודל חסד ה׳ עמנו שירד למצרים וכביכול הושפל בכדי להציל את עמ״י ממצרים.

[במאורי החיים הביאו מויקרא רבה ”אמר רבי סימון כל מי שהוא דן את טיפש הוא עצמו נידון"].

מידע על קסם אישי של אדם

מדוע האריך ה’ במכות מצרים זמן מכה וזמן התראה גדול היה כדאי יותר שיזרז את הזמנים ויקדים יציאת בנ”י, אלא שעדיין לא הגיע זמן הגאולה עד סוף י״ב חודש ולכן בינתיים היה ה׳ מעניש את המצרים.

וכן משום שאם היה מוציאם קודם לכן לא היו מספיקים לתקן את הניצוצות כמו שהיו צריכים לתקן ולכן השאירם ה׳ במצרים עד הרגע האחרון ממש.

לעתיד לבוא נזכה להיכנס בשער החמישים באמצעות התורה ואז נזכה לתורת חיים.

פס׳ ט - יש דרגות בתפילה, יש שמובאות אל ה׳ ע״י משרתיו ויש שמגיעות ישירות לה׳ ללא אמצעי.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI