דף הבית רוחניות רוחניות - אחר הלכות תפילה בציבור
הלכות תפילה בציבור
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 1101

הלכות תפילה בציבור

    מניין מרפסות

שאלה:

האם ניתן לקיים מניין של עשרה אנשים העומדים על מרפסות נפרדות ורואים אלו את אלו?

תשובה:

במשנה בברכות דף נ. כתוב ששתי חבורות שרואים זה את זה מצטרפים לזימון אחד. הירושלמי (פ״ז ה״ה) מוסיפה שהצירוף ע״י ראייה מועילה אפילו כאשר שתי החבורות נמצאות בשתי בתים נפרדות, וכן נפסק בשו״ע בהל׳ זימון (או״ח סי׳ קצה סעי׳ א).

קרא כאן הרבנית שמרית אוחנה

ונחלקו הראשונים האם הצירוף ע״י ראייה מועילה אף לגבי תפילה במניין. הרמב״ן (פסחים פה: ד״ה אמר רב יהודה) כותב שאינו מועיל אלא לעניין זימון ולא לעניין תפילה במניין, משום ש״לעניין תפילה בית אחד בעינן שאין בתפילה קביעות חבורה". לעומת זאת, הרשב״א (שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ צו) כותב ש׳אפשר׳ שהצירוף ע״י ראייה מועילה אף לעניין תפילה כשם שמועילה לעניין זימון.

שאלת הצירוף לתפילה במניין ע״י ראייה בלבד תלויה בדיון נוסף המופיע בביאור הלכה בהל׳ זימון (סי׳ קצה ס״ק ד״ה שתי חבורות):

מידע על פתגמים על נתינה לזולת

❖ הרשב״ש והגר״א כותבים שצירוף ע״י ראייה לזימון מועיל רק בשתי חבורות שבכל אחת מהן שיעור של כדי זימון, דהיינו שלושה אנשים. נמצא, שלפי הדעה הזאת עשרה מתפללים שנמצאים במקומות שונים אינם מצטרפים למניין אחד.

    מדברי הרשב״א מבואר שצירוף ע״י ראייה לזימון מועיל ליצור חבורה אחת אף כשאין בכל אחד מהקבוצות כדי זימון. ולכן, לדעתו, הצירוף ע״י ראייה מועיל אף לגבי תפילה במניין.

ולעניין הלכות תפילה במניין, השו״ע בהל׳ ברכות (סי׳ נה סעי׳ יד) פוסק את דברי האורחות חיים בשם הרב האי גאון שמי שעומד מאחורי בית כנסת ומראה את פניו דרך חלון מצטרף לתשעה אנשים העומדים בתוך בית הכנסת. ונחלקו האחרונים בביאור הדין:

    יש אחרונים שהסבירו שהדין הזה מבוסס על העיקרון של צירוף ע״י ראייה, וכשיטת הרשב״א (לעיל) שצירוף זה מועיל לעניין תפילה במניין.

    ויש אחרונים שהסבירו שהצירוף כאן רק מועיל כאשר מכניס ראשו (או ראשו ורובו) בתוך החלון, אך ראיית פנים לבד אינו מועיל לצרף לתפילה במניין.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI