דף הבית רוחניות אסטרולוגיה נשאלת השאלה מהו ההגדרה לבית כנסת קבוע שבה ניתן לומר ברכת מעין שבע
נשאלת השאלה מהו ההגדרה לבית כנסת קבוע שבה ניתן לומר ברכת מעין שבע
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 534

נשאלת השאלה מהו ההגדרה לבית כנסת קבוע שבה ניתן לומר ברכת מעין שבע, אף לשיטת השולחן ערוך. המשנה ברורה (ס״ק כד) כותב שמניין שמתקיים בצורה קבועה למשך כמה ימים, ויש במקום ספר תורה, נחשב בית כנסת קבוע וניתן לומר בו ברכת מעין שבע. וה׳אגרות משה׳ (או״ח ח״ד סי׳ סט אות ג) כותב שאין צריך שיהיה שם ספר תורה, והעיקר שיהיה מקום הקבוע לתפילה.

קרא כאן סנט מוריץ מסיר שומנים

בנוסף לכך, יש שרצו לחדש שבמציאות שבה ציבור שלם או לפחות רובו אינם יכולים להתפלל בתוך בית הכנסת ולכן מתפללים במקומות אחרים, יש לומר את ברכת מעין שבע אף במניין ארעי משום שאז שייך הטעם של המאחרים לבוא אף במניינים אלו. וכבר העיד בעל ה׳מנחת יצחק׳ (ח״י סי׳ כא) שכמה פעמים סגרו את בתי הכנסת מחמת מחאה והתפללו את תפילת ליל שבת ברחובה של עיר ואמרו ברכת מעין שבע בליל שבת.

לאור זאת, במצב הנוכחי של מגיפת הקורונה שבו רובם ככולם של בתי הכנסת נסגרו מחמת מגיפת הקורונה ומניעים מתקיימים ברחובות העיר אפשר לומר ברכת מעין שבע בתפילת ליל שבת, וזאת משתי סיבות: א. בדרך כלל מדובר במניינים קבועים לכמה ימים. ב. כיוון שרוב הציבור מתפלל מחוץ לבית הכנסת יש להתיר זאת אף במניין ארעי. וראוי שיהיה שם גם ספר תורה.

מידע על ניקי בי עוגות

אולם, לגבי מנייני מרפסות הדעת נוטה שאין לומר בהם ברכת מעין שבע, וזאת משתי סיבות: א. במניינים אלו קיימות ספיקות נוספות, כפי שביארנו לעיל. ב. המשתתפים במניינים אלו עומדים בתוך בתיהם, ולא שייך בהם הטעם של חשש סכנה.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית
18/12/20 | יהדות
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אות ה בקלות יחסית . הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד מחלות רקע, או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם מתו מהנגיף

וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה
18/12/20 | יהדות
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא בדיחה, היום כבר לא יכולים לעשות את זה, אבל עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד
18/12/20 | יהדות
סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד - שיסגרו אותנו ולא יפתחו דניאל, ל' בתשרי ה'תשפ"א 2020/10/18 עם ישראל עם ישראל, הקשיבו הקשיבו , העולם מתפרק לפני העיניים שלנו

ש. איך מתכוננים ל מלחמה
18/12/20 | יהדות
ש. איך מתכוננים ל מלחמה? ת. אנחנו צריכים רק הכנה אחת - להיות ה עם ' ולא לעזוב אותו , להיות עם ,'ה להאמין ,בו להתפלל אליו , על כל דבר להתפלל , להתפלל אליו ל , דבר איתו לבקש ממנו שיציל תוא נו

זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
18/12/20 | יהדות
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי מטה, לכיוון הכסף, התענוגות, הבילויים, הסגידה ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים

עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן
18/12/20 | יהדות
עם ישראל תתכוננו, כי זה הסוף! ואולי זה יקח קצת זמן , אבל לא הרבה זמן. בעתיד הקרוב משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד. תבואו וה' ישמור עליכם, תבואו מיד , אפילו אם הרשעים שולטים על המדינה, כי עוד מעט הם לא ישלטו , הם יעלמו , יעלמו עם כל הרשעים

ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים
18/12/20 | יהדות
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים. אבל למה לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו

צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס (באידיש)
18/12/20 | יהדות
(המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו) עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד ליהודים יהיה יותר קשה לצאת, אבל אלה שיגיעו לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה, רצון גדול לקבל את משיח צדקנו ולהגיע

תשובה היא התשובה
18/12/20 | יהדות
מוישל ה' ' כ, אדר ב ', תשע .א" שקר, שקר, שקר, כל העולם הזה שקר, ורק היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך (כמו שכתוב " קדושים תהיו" שזה

גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין
18/12/20 | יהדות
גדולתו של הפרנקפורטער רבי ישראל פרלוב מסטולין ( הפרנקפורטער) היה האדמו ר" השישי בשושלת קרלין. הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש י" , ונשמה כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות שנה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI