דף הבית רוחניות יהדות סימן קח
סימן קח
Yafator 14/11/20 |  צפיות: 5068

סימן קח

היה העד חכם גדול והיה בבית דין פחות ממנו בחכמה הואיל ואין כבודו שילך לפניהם עשה של כבוד תורה עדיף ויש לו להמנע, במה דברים אמורים בעדות ממון אבל בעדות שמפריש בה מן האיסור וכן בעדות נפשות או מכות הולך ומעיד שנאמר אין חכמה ואין תבונה לנגד ה' כל מקום שיש

חילול השם אין חולקין כבוד לרב. [עדות א, ב].

כאן נקרא על פירוש חלומות שיניים נופלות

הרמב״ם פ״[א] מעדות ה״נב פסק] כד יהודה בשבועות ל', א; דאם רצו להוליך שניהם מוליכין, וע׳ בכס״מ מה שכתב מזה, ונלע״ד דרמב״ם פ״ד מת״ת ה״נב] פסק דאין שואלין מעומד, רק׳ מירושלמי שהביאו התום׳ בבכורות ל״ו, א; ד״ה עמד, דצריך לעמוד בהלכות ואגדות כששואל ועי׳ יו״ד סי' רמ״ו סקי״א בש״ך מ״ש מזה, ונלע״ד דהירושלמי יסבור דמיירי בבעלי דינין [וכ״מ לשון הירושלמי שם (נדרים פ״י ה״ח) וז״ל א״ל עומדין אלא נידונין [בעלי דינין] שואל הו״א מנין ת״ל עמדו ועמדו פי' שהיה יכול לכתוב עמדו וכתב ועמדו לרבות שואל הו״א דג״כ צ״ל ודריש מו' דועמדו וע' בס' יע״ד להגאון ר׳ יונתן מפראג זצ״ל בסופו שכתב דמו' בתרא דריש לה ובמחכ״ת שגה והעלים עין מירושלמי המבואר להדיא דלא כדבריו וא״כ שפיר מרבה מזה שואל הו״א דג״כ דמי לבע״ד משא״כ לגמ' דידן דמוקי לה בעדים א״כ ליכא לרבויי מזה שואל הו״א דאין זה עדות ולכן שפיר פ׳ הרמב״ם דא״ש מעומד- ועפ״ז א״ש מה שהקשה הקרבן נתנאל פ״ב דמגילה סוף אות ב', על הרמב״ם דהא מצינו בבכורות ל״ו, א', דקתני עמד השואל, [לא הזכיר ג״כ מברכות כ״ז, ב', ומוקדם ג״כ] דשאני התם דדמי כעדות וא״כ שפיר יש לרבות ג״כ [...] מו׳ דועמדו אף לש״ס דאיירי בעדות ודוק. וא״כ א״ש שפסק כר' יהודה דלשיטתו אזל דאיירי בעדים ולא בבע״ד וק״ל. וע׳ בס״ס יערות דבש [חלק ב דרוש י״ח] קרוב לדברי יעו״ש.

מידע שניתן לקרוא גמרא שוטנשטיין להורדה


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 Yafator


 


מאמרים נוספים מאת Yafator
 
היסטוריה קצרה של כתוביות סגורות
כתוביות וכתוביות היו חלק מהמדיה הנגישה מאז 1972 ומילאו תפקיד גדול בפיתוח זכויות נכים כמו גם זכויות אזרח בארצות הברית. נוצר בתחילה עבור חירשים וכבדי שמיעה, הוא מיושם בקנה מידה גדול מאז אותה תקופה בכל תוכניות טלוויזיה באמצעות כתוביות וידאו וכעת באינטרנט עם YouTube ושירותי שיתוף רבים אחרים

גלה את היתרונות של תמלול פודקאסטים
כשאתה יוצר תוכן, כפודקאסר חיוני להבין שתמלילים יכולים להיות חלק גדול וגוזל זמן מבסיס התוכן שלך. ישנן דרכים שונות לטרוף מידע, ולכל אחד חייבת להיות חיבה שונה. תוכן השמע הוא ללא ספק נוח

כיצד צביעות משפיעה על בריאותך הנפשית ועל האבולוציה הרוחנית שלך
משורר מנתח את העולם בצורה פואטית. המשמעות היא שמשורר מתבונן ומבקר את העולם בדרכים רבות. משורר הוא אמן, פילוסוף ופסיכולוג שקורא את מחשבותיהם של אנשים ומבין את רגשותיהם.

כתוביות פופ-און ו-Roll-Up מוגדרות
פופ-און ורול-אפ הם שני סגנונות ההצגה הנפוצים בכתוביות בטלוויזיה. כתוביות צבע על משמשות לעתים לאפקטים מיוחדים, אך הן הרבה פחות נפוצות. המק"ס תומכת בשימוש בסגנון הפופ-און עבור כל כתוביות הטלוויזיה. WebVTT תומך ב-Pop-on כמו גם ב-paint-on כתוביות.

ביקורת ספר על "בובה על שרשרת"
לא כל מה שנוצץ הוא זהב יהיה עוד כותרת מעוררת השראה לספר המחייב הזה של אליסטר מקלין. מקלין לוקח אותנו ברחובות אמסטרדם, שם המראה החיצוני מטעה ומסתיר באותה מידה שהוא חושף מציאות מלוכלכת שהיא של אלימות והתעללות בסמים שבה דמויות מכובדות לכאורה הן הכל מלבד אידיאליות.

תכונות מערכת טלפון שיכולות לשנות את הדרך שבה עסק מתקשר
תקשורת היא גורם ההצלחה העיקרי של כל עסק. מערכות טלפון יכולות לבצע מספר פונקציות שיכולות להיות מועילות עבור העסק. הם יכולים לעזור ביצירת תקשורת טובה יותר עם מחזיקי העניין השונים של העסק.

6 משרות מקוונות קלות לביצוע מהבית
אפשרויות כמו שירות לקוחות, הזנת נתונים, סקרים, עיצוב, משאבי אנוש ועוד. למשרות אלו יש ביקוש רב משתי סיבות ברורות. ראשית, הם משתלמים ושנית, הם נותנים לך את החופש לעבוד מהבית שלך.

הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן
כשאני עובד עם מנהלי משא ומתן שרוצים להשתפר, אחת השאלות שמוצגות לי לרוב היא לא לגבי סגנונות משא ומתן שונים או טכניקות משא ומתן, אלא "מהי הדרך הטובה ביותר להתחיל משא ומתן"

מדוע יצירה מחדש של סרט מסווגת כהתנהגות עותק
מדי פעם אתה מוצא יוצרי סרטים שלוקחים סרט פופולרי פעם ומשנים כמה מהתכונות שלו תוך שמירה על העלילה הראשית. יצירת סרטים מחדש הם תופעה נפוצה בכל המדינות והשפות. ייתכן שהטרנדים משתנים

שירות תמלול רפואי הוא מחליף משחק נהדר עבור פרמדיקי
הפרמדיקים כל כך עסוקים שהם בקושי מוצאים זמן להקליד נרטיב ברור של המפגש עם המטופל. לכן, לעתים קרובות בעיות כמו הבאות צצות ב-PCR שלהם ויוצרות בעיות עבור רופאים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI