דף הבית חוק ומשפט פלילי מחדלי חקירה פגמו ביכולת ההוכחה של התביעה והובילו לזיכוי הנאשם מאישום פלילי
מחדלי חקירה פגמו ביכולת ההוכחה של התביעה והובילו לזיכוי הנאשם מאישום פלילי
שרון נהרי 20/09/10 |  צפיות: 3749

בשבוע שעבר נתקלנו בידיעה על זיכוי נער בן 15 מרצח אביו בדקירות סכין, בגלל מחדלי חקירה שהביאו לכך שהאם לא נחקרה בזמן. השופטת צילה קינן, מבית המשפט המחוזי בחיפה, ציינה כי חקירתה הראשונית של האם נעשתה ארבעה ימים לאחר האירוע, דבר שאפשר לה תיאום עמדות עם הנאשם ועם עדים אחרים בפרשה. האם הוכרזה כ"עדה עוינת" במהלך המשפט.

"פסיפס הראיות שהביאה התביעה אינו שולל את נוכחות האם בבית, יחד עם הנאשם והמנוח בשעת הדקירה, ואינו פוסל את האפשרות, שאינה דמיונית ואף איננה נטולת סבירות, לפיה קטילתו של המנוח הייתה בידי האם, לבדה או תוך סיוע לנאשם" – ציינו השופטים.

במשפט הפלילי רמת ההוכחה הנדרש הינה מעל לכל ספק סביר ואם קיים ספק, הרי שהדבר מוביל לזיכויו של הנאשם. בית המשפט רשאי להרשיע רק אם כל ההסברים והפרשנויות שניתנו לראיות המצביעות על חפותו של הנאשם, נדחו כחסרי ערך. על בית המשפט להשתכנע כי העובדות אינן מתיישבות עם מסקנה רציונלית אחרת כלשהי מזו שהנאשם אכן אשם באותה קובלנה פלילית. את חשיבות רמת ההוכחה במשפט הפלילי נדגים על מקרה בו בית המשפט המחוזי זיכה נער בן 15 מרצח אביו.

רקע המקרה

על פי עובדות כתב אישום פלילי זה, במהלך ויכוח על רקע סירוב המנוח ליתן לנאשם דמי כיס, דקר הנאשם את המנוח בבית החזה. הנאשם הכחיש את הרצח המיוחס לו, אולם הודה כי זמן קצר לפני הרצח התווכח עם המנוח על רקע כספי.

ההרכב שדן בתיק החליט לזכות את הנער מן הרצח, קבע כי הראיות בתיק הינן נסיבתיות וכי למרות שאין ליתן אמון בגירסת הנאשם ואימו, יש לזכותו. בהכרעת הדין ציינו השופטים את מחדלי החקירה בתיק – האם נחקרה כארבעה ימים לאחר האירוע וזאת לאחר שנצפתה על ידי החוקרים מבצעת פעולות המחשידות בשיבוש ראיות. על עדות האם נכתב כי אינה ראויה לאמון שכן הינה בעלת אינטרס כפול ועל עדות הנאשם נכתב כי הינה פתלתלה, מתחמקת ומלאת סתירות ושקרים בוטים. אולם בסופו של יום הוחלט לזכות את הנאשם מן הרצח, הן בשל מחדלי חקירה והן בשל כך שהראיות בתיק הינן נסיבתיות.

ראיות נסיבתיות

ראיה נסיבתית אינה מוכיחה במישרין עובדה הטעונה הוכחה, אלא מוכיחה נסיבה שממנה על דרך היסק הגיוני, ניתן להסיק דבר קיומה של עובדה הטעונה הוכחה.

בהכרעת הדין פירט ההרכב כי הראיות בתיק היו נסיבתיות ולא הגיעו לרמת ההוכחה הנדרשת.

ניתן להרשיע על בסיס ראייה נסיבתית בלבד, אולם נדרש כי הראיות הנסיבתיות יובילו למסקנה אחת ויחידה – כי הנאשם ביצע את העבירה. לצורך כך ועל פי מבחני הפסיקה מפעיל בית המשפט את מבחני ההיגיון וניסיון החיים ורק אם המסקנה המרשיעה המוסקת מן הראיות הנסיבתיות גוברת באופן ברור והחלטי על כל תיזה חלופית ואינה נותרת מסקנה סבירה אחרת, אזי ניתן לומר שהאשמה הוכחה מעל לכל ספק סביר.

מחדלי חקירה

מחדל חקירה פירושו , כי אבדה ראיה בעלת פוטנציאל מזכה, או הוחמצה הזדמנות למצות קו חקירה אשר היה עשוי להועיל להגנת הנאשם וזאת עקב רשלנות רשויות התביעה. הלכה היא כי מחדל חקירה נזקף לחובתה של התביעה. פירושו של דבר, כי מיוחס משקל מסוים לאפשרות שאילו היו מתרחשים הדברים אחרת – ראיה הייתה מושגת, פעולת חקירה הייתה נעשית והייתה בפני בית המשפט הוכחה המחזקת את גירסת הנאשם. מאחר ומחדל חקירה פוגם פגם מהותי בהגנת הנאשם ועשוי להביא לקיפוחו,הוא נזקף ישירות לחובת התביעה.

במקרה דנן לא נחקרו המעורבים בפרשה מיידית, אלא היה שיהוי בחקירה ועל כן קיים חשש לתיאום גירסאות שהובילו מיד לשיבוש הליכי משפט.

הכלל הוא כי מחדלי חקירה אינם מביאים מיידית לזיכוי הנאשם, אולם נדרשת בדיקה פרטנית באם בהתחשב בתשתית הראייתית הקיימת בתיק, מגיע משקלו של המחדל לכדי יצירת ספק סביר.

הכרעת הדין

בהכרעת הדין נכתב כי המסקנה המתבקשת על ידי התביעה, שהיא ייחוס המעשה לנאשם, אינה נקייה מספקות.

בהקשר זה יצויין כי הראיות הנסיבתיות בתיק אינן מספיקות להרשעה כאשר אינן מגבשות מסקנה חד משמעית שהנאשם הוא הרוצח. עוד יצויין כי מחדלי החקירה בתיק פגעו פגיעה חמורה בהגנתו של הנאשם, שכן החקירה של האם שהינה עדה מרכזית בתיק, בוצעה ארבעה ימים לאחר המקרה וקיים חשש ממשי כי הביאה לשיבוש הליכי חקירה, כאמור לעיל מחדל החקירה נזקף לזכות התביעה, על כן ועל אף אי מהימנותם של האם ובנה, זוכה הנאשם.

ערעור

למדינה זכות ערעור על הכרעת הדין.

זכות ערעור קיימת רק באם יש טעות הנוגעת לשורשו של עניין בפסק הדין. כאשר מדובר במכלול שיקולים אותם שקל בית משפט, במיוחד לאור העובדה כי מדובר בראיות נסיבתיות ולא חד משמעיות, הרי שסיכויי הערעור הינם נמוכים והסבירות שבית משפט עליון יתערב במצב דברים זה, הינה קלושה.

הכלל הוא כי  בערעור אין מגישים ראיות, ולא נשמעות עדויות. הדיון מתמצה בטיעונים של בעל הדין על פי הראיות שהוגשו בערכאה הראשונה. עוד יצויין כי ערכאת הערעור, ככלל אינה מתערבת בממצאי מהימנות שקובעת הערכאה הראשונה ובממצאים עובדתיים והרי מרבית הכרעת הדין בענייננו מבוססת על הערכת מהימנות וקביעת עובדות.

עורך דין פלילי בתל אביב


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 שרון נהרי


 


מאמרים נוספים מאת שרון נהרי
 
עו"ד לחקירת משטרה - האם להורה מותר לשהות בקרבת הקטין לאחר חשד בהתעללות?
05/11/13 | פלילי
תושבת קריית גת חשודה כי פגעה בבתה בת השנה, פגיעה שהובילה למספר שברים ברגליה. האישה הגיעה לבי"ח ברזילי באשקלון עם הפעוטה, והרופאים אבחנו שברים בעצם השוק שלה.

שימוע פלילי - האם יש אפשרות להקלות בעבירת רצח?
על דניאל מעוז נגזרו שני מאסרי עולם מצטברים, אחרי שהורשע ברצח הוריו, נורית ונח, באוגוסט 2011. מהי המשמעות של שני מאסרי עולם שניתנים לאדם על עבירות רצח והאם יש אפשרות להקלות?

עו"ד לרישום פלילי על חשיבותו של תסקיר המבחן
03/04/13 | פלילי
חוק המרשם הפלילי מאפשר למספר גופים בעיקר נבחרי ציבור ועובדי מדינה בכירים במיוחד לעיין במרשם לפני ביצוע מינויים לתפקידים בתחומי אחריותם. בין גופים אלה נמנים הוועדה לבחירת שופטים, שר ומנכ"ל משרדו לצורך מינוי בסיווג "סודי ביותר", נציב שירות המדינה לגבי עובדי מדינה, מבקר המדינה לגבי עובדי משרדו ונציב שירותי בתי הסוהר לגבי סוהרים. עוד הותר העיון במקרים הכרוכים בבטחון המדינה, לשר הפנים לגבי הענקת אישורי כניסה ארצה, לבית המשפט במקרים ספציפיים ולגורמים נוספים.

מה החוק אומר לגבי הלבנת הון?
25/02/13 | פלילי
לפני מס' שבועות הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד 14 חשודים בארגון פשיעה מאזור טייבה וערי המשולש בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון וביצוע שורת עבירות מס. על פי כתב האישום, היו 11 מהנאשמים מאוגדים בארגון פשיעה הפועל בתבנית מאורגנת, היררכית ושיטתית. במאמר שלפניכם נבקש להרחיב ולעמוד על אופיה של אחת העבירות העומדות במרכזו של כתב האישום – והיא עבירת הלבנת ההון.

עו"ד לחקירת משטרה - עבירה פלילית של בעילה אסורה בהסכמה
07/02/13 | פלילי
זה מכבר, מורה בן 45, נשוי ואב לילדים, המלמד בבית-ספר תיכון באזור השפלה הודה בחקירתו במשטרה, כי קיים יחסי מין עם תלמידה בת 15 מכיתה י'. הרומן האסור התגלה לאחר שהנערה סיפרה לחברתה ושוכנעה לפנות ליועצת בית-הספר. ההנהלה דיווחה להורים, ואלה התלוננו בתחנת המשטרה בסוף השבוע האחרון.

אישום פלילי - חקירה פלילית כאמצעי להפעלת לחץ על אנשי עסקים
21/01/13 | פלילי
זה מכבר פנו עורך הדין שרון נהרי ועמיתו עורך הדין יורם שפטל, סניגוריו של איציק אברג'יל, הגישו לפרקליטות המדינה בקשה לאפשר למרשם לרצות את שארית מאסרו, שלוש וחצי שנות מאסר בשטחי מדינת ישראל ולא בארצות הברית שבשטחה הוא נמצא כעת. עוד לפני שהוסגר אברג'יל לארצות הברית ניהל עורך הדין שרון נהרי משא ומתן מוצלח עם רשויות התביעה על מנת למחוק חלק מהסעיפים אשר הופיעו בכתב האישום המקורי. זוהי רק דוגמה אחת הממחישה את חשיבותו של הייצוג המשפטי בהליכי ההסגרה.

עו"ד לעבירות פלילים - ביצוע עבירות מין כלפי קטינים
01/01/13 | פלילי
לפני כארבע שנים פרסם בערוץ 10 העיתונאי דב גילהר כתבת תחקיר שעסקה בפדופילים המוצאים את קורבנותיהם באמצעות רשת האינטרנט. במסגרת הכתבה, נעשה שימוש בתחקירנית שהתחזתה לילדה בת 13 אשר יצרה קשר עם הפדופילים ותיאמה עמם מפגש למטרות מיניות. מהתחקיר עולה כי אותם הגברים כלל לא היו מגיעים לדירה, אילמלא עידוד פעיל מצדה של התחקירנית.

אי קיום חובת השימוע הפלילי
15/11/12 | פלילי
לפני מספר ימים החליט בית המשפט השלום בתל-אביב לדחות את פתיחת משפטו של בעלי הפועל תל-אביב לשעבר, אלי טביב בגין תקיפה לכאורה של נער אשר הגיע לביתו, וזאת נוכח העובדה שלא נערך לטביב שימוע לפני הגשת כתב האישום. החלטת בית המשפט מחדדת איפוא את ההלכה לפיה כללי הצדק הטבעי מחייבים את רשויות החוק להעניק לכל אדם את הזכות לשטוח בפניהן את טענותיו בטרם יוגש כנגדו כתב אישום.

אי הרשעה בעבירות סמים - עו"ד לעבירות פלילים
07/11/12 | פלילי
ההחזקה והשימוש בסמים נתפסים לעיתים על ידי הציבור כעבירה שאינה חמורה שכן מדובר בעבירה נפוצה למדי בקרב אנשים צעירים וקטינים שלרוב התנהגותם היא נורמטיבית. בה בעת, חשוב לזכור כי החזקת מריחואנה או חשיש במשקל מעל 15 גרם מקימה חזקה לפיה החזקת הסם אינה מיועדת לצריכה עצמית בלבד. כמו כן, שימוש בסמים בחבורה מקימה לעיתים עבירה של אספקת סם לאחר. רוב החשודים, בהיותם אנשים נורמטיביים מודים הן בהחזקת סמים לצריכתם העצמית ובמקרים רבים מתוך תמימות מודים כי השתמשו בסמים במפגשים חברתיים. מאת: עורך דין פלילי שרון נה

עו"ד לעבירות אלימות - אי הרשעה בעבירות של תקיפת בני זוג
04/11/12 | פלילי
כמעט מדי יום ביומו אנו נחשפים לפרשה במסגרתה מואשם גבר בתקיפת בת זוגו, בין אם מדובר באשתו ובין אם בחברתו או בידועה בציבור. העבירה של תקיפת בת זוג, קלה כחמורה, נתפסת על ידי בתי המשפט כעבירת אלימות חמורה ביותר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI