דף הבית חוק ומשפט ייעוץ משפטי מהם שימוע פלילי וסעיף 60 א'? עו"ד שרון נהרי
מהם שימוע פלילי וסעיף 60 א'? עו"ד שרון נהרי
שרון נהרי 19/12/10 |  צפיות: 3499

בוודאיאתם שומעים לא פעם את המושג "שימוע" בהיבט  הדין הפלילי. זהו הליך שקיבלמשנה תוקף  וחשיבות עקב תיקונים שנעשו בחוק סדר הדין הפלילי .כמו כן במקרים רבים הוא  גם הביא לשחרורם של חשודים שלא מימשו את זכותם. חשובביותר לזכור כי גם אם נעצרתם בחשד לפלילים, לרשותכם זכויות עפ"י חוק, בהןאתם רשאים וצריכים להשתמש, בעזרתו של עורך דין פלילי.


שימוע פלילי - מהו?

שימוע פלילי
הואחידוש  שקיבל משמעות כשנכנס לתוקפו בחוק סדר הדין הפלילי. ראוי לצייןשנושא השימוע הפלילי נמצא עדיין בהתהוות ובתי המשפט ממשיכים ללמוד כיצדעליהם  "לעכל" אותו. השימוע הפלילי עלה לכותרות בעיקר בעקבות משפט נשיאהמדינה לשעבר משה קצב.

בתיקו של קצב נקבעו ההלכות המשפטיות המרכזיותביחס לשימוע ועורכי הדין שלו הצליחו לגמד את התיק הפלילי שלו עד שהוא נעלםכמעט, זאת תוך חשיפה של חלקים נרחבים של קו ההגנה. עורכי הדין של שר האוצרלשעבר אברהם הירשזון ורה"מ לשעבר אהוד אולמרט לעומתם, ויתרו על זכותהשימוע מתוך הנחה שהפרקליטות משוכנעת בדרכה ומתוך רצון לא לחשוף את קוההגנה ללא תועלת.

מה משמעות התיקון לחוק?

לפיסעיף 60 א לחוק סדר הדין הפלילי, חשוד שנחקר, וטרם הוגש כנגדו כתב אישום,יש לו את הזכות להשמיע את טענותיו ולשכנע את הפרקליטות או התביעות מדוע שלאלהגיש כנגדו כתב אישום. מדובר בתיקון מהשנים האחרונות שלמעשה חידש וחידדאת חשיבותו של הליך השימוע, שנועד להסביר את טענות החשוד.

המשמעותשל זכות הטיעון היא כי דברו של הנפגע יישמע בטרם תתקבל החלטה בעניינו. מהשעומר בבסיס הדבר הוא חוק יסוד זכויות האדם, שפרשנותו היא שעל הרשותהציבורית לפעול כלפי החשוד בהגינות ולהעניק לו להשמיע את דעתו. ואכן, ישנםמספר תקדימים שניתנו לאחרונה שהביאו לביטול כתב אישום פלילי מאחר ולחשוד לאניתנה זכות השימוע. מדובר בהליך חיוני ביותר שלא פעם מביא לתוצאה חיוביתעבוד החשוד.

בעיקרון זכות טיעון במובנה הרגיל אינה אמורה להיותמוענקת כלל במשפט הפלילי. אולם החריג הוא סעיף 60א לחוק סדר הדין הפליליהתשמ"ב – 1982, שקובע כי אין לאדם זכות טבועה שייערך שימוע בעניין ההחלטהלהגיש נגדו כתב אישום, למעט בעבירות המסווגות כעבירות שסוגן "פשע". ישלהדגיש כי לנאשם אין זכות טיעון, בטרם התקבלה החלטה להגשת כתב אישוםבעבירות פליליות ע"י  רשות התביעה.

למה התקבל התיקון לחוק?

המחוקקהבין את הקושי למזער את הנזק העלול להיגרם לנאשם, באם ויורשע על עבירותפליליות המסווגת כ"פשע", כאשר לאישום כל יסוד. זיכוי הוא אינו דבר של מהבכך  - במיוחד תיקים פליליים חמורים ו/או עבירות  הטומנות בחובן עימן קלון.ניהול משפט במקרים אלה מתמשך בדרך כלל לאורך תקופה, ומצריך משאבים רבים  -כלכליים ונפשיים כאחד. גם אם לבסוף יזוכה הנאשם, יהיה קשה מאוד לפצותו עלעוגמת הנפש, השנים המבוזבזות, עינוי הדין ועוד נזקים רבים שנגרמו לו.

מה אומרת ההוראה לסעיף 60א?

ההוראהמחייבת ליידע את החשוד בעבירה מסוג "פשע" על העברת חומר החקירה בעניינולתובע – זאת בטרם גובש כתב אישום. לפי ההוראה, על רשות התביעה להמציא לידיהחשוד, בטרם נעצר, הודעה שאומרת כי חומר החקירה הועבר לידיה. ההוראהמחייבת  את רשות התביעה לציין בהודעה את כתובתה העדכנית , אליה יוכל החשודלפנות בכתב לבירורים ולהצגת טענות.

החשוד רשאי לפנות אל רשות התביעה תוך שלושים יום ולבקש בצורה מנומקת את מניעת כתב האישום נגדו, בכדי להביא לידי ביטול כתב אישום.גם באם רשות התביעה החליטה כי הנסיבות מצדיקות מניעת הגשת כתב אישום, היארשאית להגיש אותו בטרם חלפו שלושים יום – בתנאי שנימקה את החלטתה בצורה נהירה ומפורטת.ההחל מ- 2005 קיבלה הזכות לשימוע מעמד חקיקתי ומשכך אינהנגזרת עוד רק מזכות הטיעון הטבעית.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 שרון נהרי


 


מאמרים נוספים מאת שרון נהרי
 
עו"ד לחקירת משטרה - האם להורה מותר לשהות בקרבת הקטין לאחר חשד בהתעללות?
05/11/13 | פלילי
תושבת קריית גת חשודה כי פגעה בבתה בת השנה, פגיעה שהובילה למספר שברים ברגליה. האישה הגיעה לבי"ח ברזילי באשקלון עם הפעוטה, והרופאים אבחנו שברים בעצם השוק שלה.

שימוע פלילי - האם יש אפשרות להקלות בעבירת רצח?
על דניאל מעוז נגזרו שני מאסרי עולם מצטברים, אחרי שהורשע ברצח הוריו, נורית ונח, באוגוסט 2011. מהי המשמעות של שני מאסרי עולם שניתנים לאדם על עבירות רצח והאם יש אפשרות להקלות?

עו"ד לרישום פלילי על חשיבותו של תסקיר המבחן
03/04/13 | פלילי
חוק המרשם הפלילי מאפשר למספר גופים בעיקר נבחרי ציבור ועובדי מדינה בכירים במיוחד לעיין במרשם לפני ביצוע מינויים לתפקידים בתחומי אחריותם. בין גופים אלה נמנים הוועדה לבחירת שופטים, שר ומנכ"ל משרדו לצורך מינוי בסיווג "סודי ביותר", נציב שירות המדינה לגבי עובדי מדינה, מבקר המדינה לגבי עובדי משרדו ונציב שירותי בתי הסוהר לגבי סוהרים. עוד הותר העיון במקרים הכרוכים בבטחון המדינה, לשר הפנים לגבי הענקת אישורי כניסה ארצה, לבית המשפט במקרים ספציפיים ולגורמים נוספים.

מה החוק אומר לגבי הלבנת הון?
25/02/13 | פלילי
לפני מס' שבועות הגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום נגד 14 חשודים בארגון פשיעה מאזור טייבה וערי המשולש בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון וביצוע שורת עבירות מס. על פי כתב האישום, היו 11 מהנאשמים מאוגדים בארגון פשיעה הפועל בתבנית מאורגנת, היררכית ושיטתית. במאמר שלפניכם נבקש להרחיב ולעמוד על אופיה של אחת העבירות העומדות במרכזו של כתב האישום – והיא עבירת הלבנת ההון.

עו"ד לחקירת משטרה - עבירה פלילית של בעילה אסורה בהסכמה
07/02/13 | פלילי
זה מכבר, מורה בן 45, נשוי ואב לילדים, המלמד בבית-ספר תיכון באזור השפלה הודה בחקירתו במשטרה, כי קיים יחסי מין עם תלמידה בת 15 מכיתה י'. הרומן האסור התגלה לאחר שהנערה סיפרה לחברתה ושוכנעה לפנות ליועצת בית-הספר. ההנהלה דיווחה להורים, ואלה התלוננו בתחנת המשטרה בסוף השבוע האחרון.

אישום פלילי - חקירה פלילית כאמצעי להפעלת לחץ על אנשי עסקים
21/01/13 | פלילי
זה מכבר פנו עורך הדין שרון נהרי ועמיתו עורך הדין יורם שפטל, סניגוריו של איציק אברג'יל, הגישו לפרקליטות המדינה בקשה לאפשר למרשם לרצות את שארית מאסרו, שלוש וחצי שנות מאסר בשטחי מדינת ישראל ולא בארצות הברית שבשטחה הוא נמצא כעת. עוד לפני שהוסגר אברג'יל לארצות הברית ניהל עורך הדין שרון נהרי משא ומתן מוצלח עם רשויות התביעה על מנת למחוק חלק מהסעיפים אשר הופיעו בכתב האישום המקורי. זוהי רק דוגמה אחת הממחישה את חשיבותו של הייצוג המשפטי בהליכי ההסגרה.

עו"ד לעבירות פלילים - ביצוע עבירות מין כלפי קטינים
01/01/13 | פלילי
לפני כארבע שנים פרסם בערוץ 10 העיתונאי דב גילהר כתבת תחקיר שעסקה בפדופילים המוצאים את קורבנותיהם באמצעות רשת האינטרנט. במסגרת הכתבה, נעשה שימוש בתחקירנית שהתחזתה לילדה בת 13 אשר יצרה קשר עם הפדופילים ותיאמה עמם מפגש למטרות מיניות. מהתחקיר עולה כי אותם הגברים כלל לא היו מגיעים לדירה, אילמלא עידוד פעיל מצדה של התחקירנית.

אי קיום חובת השימוע הפלילי
15/11/12 | פלילי
לפני מספר ימים החליט בית המשפט השלום בתל-אביב לדחות את פתיחת משפטו של בעלי הפועל תל-אביב לשעבר, אלי טביב בגין תקיפה לכאורה של נער אשר הגיע לביתו, וזאת נוכח העובדה שלא נערך לטביב שימוע לפני הגשת כתב האישום. החלטת בית המשפט מחדדת איפוא את ההלכה לפיה כללי הצדק הטבעי מחייבים את רשויות החוק להעניק לכל אדם את הזכות לשטוח בפניהן את טענותיו בטרם יוגש כנגדו כתב אישום.

אי הרשעה בעבירות סמים - עו"ד לעבירות פלילים
07/11/12 | פלילי
ההחזקה והשימוש בסמים נתפסים לעיתים על ידי הציבור כעבירה שאינה חמורה שכן מדובר בעבירה נפוצה למדי בקרב אנשים צעירים וקטינים שלרוב התנהגותם היא נורמטיבית. בה בעת, חשוב לזכור כי החזקת מריחואנה או חשיש במשקל מעל 15 גרם מקימה חזקה לפיה החזקת הסם אינה מיועדת לצריכה עצמית בלבד. כמו כן, שימוש בסמים בחבורה מקימה לעיתים עבירה של אספקת סם לאחר. רוב החשודים, בהיותם אנשים נורמטיביים מודים הן בהחזקת סמים לצריכתם העצמית ובמקרים רבים מתוך תמימות מודים כי השתמשו בסמים במפגשים חברתיים. מאת: עורך דין פלילי שרון נה

עו"ד לעבירות אלימות - אי הרשעה בעבירות של תקיפת בני זוג
04/11/12 | פלילי
כמעט מדי יום ביומו אנו נחשפים לפרשה במסגרתה מואשם גבר בתקיפת בת זוגו, בין אם מדובר באשתו ובין אם בחברתו או בידועה בציבור. העבירה של תקיפת בת זוג, קלה כחמורה, נתפסת על ידי בתי המשפט כעבירת אלימות חמורה ביותר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI