דף הבית אימון אישי אימון אישי - אחר להיות כנה עם אנשים, מה חושבים עליך? דימוי עצמי, דימוי סביבתי, למצוא חן בעיני אנשים, לאהוב את עצמך, לקבל את עצמך, הערכה עצמית, להעריך את עצמך
להיות כנה עם אנשים, מה חושבים עליך? דימוי עצמי, דימוי סביבתי, למצוא חן בעיני אנשים, לאהוב את עצמך, לקבל את עצמך, הערכה עצמית, להעריך את עצמך
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 24/12/13 |  צפיות: 1403
להיות כנה עםאנשים, מה חושבים עליך? דימוי עצמי, דימוי סביבתי, למצוא חן בעיני אנשים, לאהוב אתעצמך, לקבל את עצמך, הערכה עצמית, להעריך את עצמך

כן מההנושא?

ש: אני לאיודעת איך להפוך את זה לשאלה.

אליעד: תגמגמיאת זה.

ש: הנושאהוא.

אליעד: זההנושא? אוקי מעניין.

ש: אני חווהשלא אכפת לי מאחרים.

אליעד: בכלללא?

ש: בכללשכאילו אכפת לי מאחרים ובגלל זה אני עושה דברים.

אליעד: אוקיאז מה השאלה?

ש: עכשיו ואניגם נוטה להגיד את זה לאנשים אולי זה לא חכם לעשות.

אליעד: למהלא, מה אכפת לך מהם?

ש: למה אין ליבעיה להגיד את זה?

אליעד: תגידילהם את זה, לא אכפת לך מהם נכון?

ש: נכון אבלאכפת לי שלהם יהיה אכפת ממני.

אליעד: אוקיאז אל תגידי להם את זה.

ש: אוקי.

אליעד: אז מההשאלה?

ש: אבל אז ישפה קונפליקט כי נוצר לך, כאילו אני חושבת שלאף אחד באמת לא אכפת מאף אחד.

אליעד: זה מהשאת חושבת?

ש: לכל אחדאכפת מעצמו ומצד שני אני כן רוצה שיהיה אכפת לאנשים ממני.

אליעד: אז אתבעצם מצפה שיקרה משהו שלא יכול לקרות.

ש: כן.

אליעד: אז מההשאלה?

ש: האם מחויבשבאמת כאילו לאף אחד לא אכפת מאף אחד וכל אחד אכפת לו רק מעצמו?

אליעד: בואינחשוב עלייך, מה את חושבת?

ש: אני חושבתשמחויב כי אני חושבת שאם אכפת לי ממישהו אחר זה רק בגלל שלא יודעת, לא אכפת לימאחרים, פשוט כאילו.

אליעד: נכוןאז מה השאלה?

ש: זהו אני לאיודעת איך לנסח את השאלה.

אליעד: אוליאין שאלה.

ש: כאילואינטראקציה עם אנשים לגבי זה כאילו שלמשל מישהו אומר לי "וואו את כל כך טובה, את כלכך עוזרת ואת כל כך זה" ואני רוצה להגיד להם אני לא טובה, אני לא עוזרת, אני כאילועושה דברים כי אכפת לי רק מעצמי.

אליעד: אוקיאז, אז מה השאלה?

ש: ואז זה לאמתקבל בצורה יפה.

אליעד: אז מההשאלה?

ש: איןשאלה.

אליעד: אוקילפעמים אין שאלה.

ש: היא שואלתהאם יש אנשים שפועלים לא רק לטובת עצמם.

אליעד: אתהכופה את השאלות שלך.

ש: הכל חוזרלבסיס של.

אליעד: מה אתרוצה שיאהבו אותך? יפה אז אל תגידי להם את זה כי זה יגרום להם פחות לאהוב אותך וזההכל, ראית איזה פשוט?

ש: כן מצד שניאני רוצה להיות כנה עם עצמי ולגבי איתם.

אליעד: אוקיאז את אומרת שיש לך קונפליקט, את גם רוצה להיות כנה איתם וגם הכנות שלך איתם תגרוםלך לסבול, אז את אומרת ממה אני מעדיפה לסבול מזה שאני לא כנה איתם או מזה שהם לאיאהבו אותי.

ש: מזה שלאיאהבו אותי.

אליעד: אז אלתהיי כנה איתם זה הכל, יש לך בחירה או לסבול מזה שאת לא כנה איתם או לסבול מזה שאתכנה איתם ואז הם לא אוהבים את התשובות ואז הם לא יהיו נחמדים אלייך, יש לך בחירה אולסבול מזה או לסבול מזה, זה האופציות בהנחה שיש לך את הרצונות.

ש: ואז כאילואני מגיעה למצב שזורקים לי כל מיני דברים ואז אני שואלת את עצמי האם אני באמתטובה.

אליעד: אוקיומה את חושבת?

ש: אני לאיודעת

אליעד: אז מהאכפת לך אם את טובה או לא?

ש: כי מפריעלי לחשוב שאולי אני לא טובה, השאלה אם אני באמת יכולה לעשות דברים לא טובים כי באמתלא אכפת לי מאחרים.

אליעד: למה זהמפריע לך?

ש: כי זההבסיס שכאילו להעריך את עצמי ולאהוב את עצמי.

אליעד: למה אתחייבת את זה?

ש: כי אניחייבת שיהיה לי בסיס על מה לאהוב את עצמי.

אליעד: למה?תאהבי את עצמך נגיד אני אתן לך דוגמא, השם שלך הוא מחויב יחסית? תאהבי את עצמך בגללאיך שקוראים לך מה את צריכה למצוא עוד סיבות, מה זאת לא סיבה מספיק טובה?

ש: לא.

אליעד: למהלא?

ש: אני צריכהסיבה מספיק טובה.

אליעד: מיהחליט מאיזה סיבה היא מספיק טובה?

ש: אניהחלטתי, האנשים החליטו.

אליעד: אוקיאז את מתחשבת במה שאחרים חושבים? לא הבנתי אותך.

ש: כן.

אליעד: אוקיאז מה אחרים חושבים? שלאהוב את עצמך בגלל השם שלך זאת סיבה לא מספיק טובה ורק אםתהיי בן אדם טוב את יכולה לאהוב את עצמך, נכון?

ש: כן.

אליעד: ואתמאמינה לזה.

ש: כן.

אליעד: אוקיאז את מחויבת לזה זה הכל.

ש: השאלה מהזה אומר בכלל בן אדם טוב.

אליעד: לאיודע מי שאמר לך שאת צריכה להיות בן אדם טוב תשאלי אותו למה הוא התכוון, מישהו הריאמר לך "צריך להיות בן אדם טוב" את מאמינה לו, נכון את אפילו רוצה להיות מה שהואאמר שצריך להיות נכון? אז תשאלי אותו.

ש: אני לאמאמינה לו אבל מצד שני אני שואלת את עצמי אם אני טובה, אם יש סיכוי שבאמת אני לאטובה, אז כן אני מאמינה לו.

אליעד: אז מההשאלה בעצם?

ש: האם אניטובה, איך אני יודעת אם אני טובה או לא?

אליעד: איךתדעי אם את טובה או לא? קודם כל תחליטי מה זה "טובה" ואחר כך תבדקי אם את טובה אולא, מה זה טובה בכלל?

ש: כי אםהמהות שלי טוב שכאילו אני טובה או שאני לא טובה.

אליעד: אושאולי את לא טובה ולא רעה.

ש: נכון.

אליעד: מה זה"טובה", מה זה אומר, מי מחליט על משהו שהוא טוב או רע, איך יודעים?

ש: לא, אניחושבת שאני לא טובה ולא רעה.

אליעד: אוקיאז מה השאלה?

ש: טוב אניעדיין בקונפליקט על מה שאני רוצה שיחשבו שאני טובה.

אליעד: למה,אבל למה לך שיאהבו אותך? לא הבנתי.

ש: מחויב.

אליעד: תן להלדבר בשם עצמה.

ש: תמיד מגיעהלבסיס הזה.

אליעד:שמה?

ש: שאני רוצהשיאהבו אותי.

אליעד: למה אתרוצה שיאהבו אותך, כי אם יאהבו אותך אז?

ש: כי אם לאיאהבו אותי אני ארגיש רע.

אליעד: ואםיאהבו אותך אז?

ש: ואז אניארגיש טוב.

אליעד: ואתחושבת שאת חייבת שיאהבו אותך כדי להרגיש טוב?

ש: או שאנייאהב את עצמי את מה שאני.

אליעד: אוקיאז מה את מציעה, מה יותר פשוט?

ש: שיאהבואותי.

אליעד: אז מההשאלה בעצם?

ש: לא לטווחהרחוק זה לא טוב לי זה לא יותר קל.

אליעד: אז מהאת מציעה?

ש: לקבל את זהשלא יאהבו אותי.

אליעד: אוקיאז תקבלי את זה.

ש: אבל איךמתמודדים עם הכאב הזה שאני יודעת שלא מקבלים.

אליעד: אתחושבת שאת יכולה להתמודד איתו?

ש: לא יודעתאני יכולה לסבול.

אליעד: נכוןאז מה השאלה?

ש: אבל סובלתומה יהיה הלאה?

אליעד: מי אמרשיש הלאה? אין הלאה. מה את יכולה לא לקבל, את יכולה שלא יהיה אכפת לך שאוהביםאותך...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | הדרכה, קואצינגמומלץ, קאוצינג, אימון אישי מומלץ

הכנס לאתרותהנה מעוד מנטורינג, מאמן אישי ועסקי, NLP, דימויים,למצוא חן, לאהוב את עצמי, NLP, הערכה עצמית, מאמרים, מכירות ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI