דף הבית אימון אישי אימון לרוחניות חשיבה איטית, חשיבה מהירה, חשיבה אנליטית, פיתוח יכולת חשיבה, חושב לאט, לחשוב מהר, סדר במחשבות, כישורי חשיבה, הפרעות קשב וריכוז, חשיבה מסודרת, חשיבה מוב
חשיבה איטית, חשיבה מהירה, חשיבה אנליטית, פיתוח יכולת חשיבה, חושב לאט, לחשוב מהר, סדר במחשבות, כישורי חשיבה, הפרעות קשב וריכוז, חשיבה מסודרת, חשיבה מוב
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 24/12/13 |  צפיות: 2503
חשיבה איטית,חשיבה מהירה, חשיבה אנליטית, פיתוח יכולת חשיבה, חושב לאט, לחשוב מהר, סדר במחשבות,כישורי חשיבה, הפרעות קשב וריכוז, חשיבה מסודרת, חשיבה מובנית

ש: זה ענייןשל חשיבה איטית.

אליעד: אתהחושב בצורה איטית.

ש: לא, באופןכללי.

אליעד: אתהרוצה להתחיל לרוץ, תעשה תרגילי ספורט בבוקר אם אתה רץ מהר אתה מתחיל לחשוב מהר.

ש: אתהרציני?

אליעד: כן ישאת לך חשיבה איטית את לא מבינה מה אני מסביר, נו.

ש: כאילו ממהזה נובע?

אליעד: אתהדיברת איתי פעם על חשיבה איטית?

ש: לא.

אליעד: אוקיאז תסתכל חשיבה איטית נובעת מזה שאין סדר במחשבות, מה זה חשיבה איטית? כשאתה מתחיללחשוב על משהו ואז אתה קשה לך להבין אותו כאילו קשה לך להתחבר, להבין את המסקנהלהבין זה, למה? כי הראש מתפזר זה גם קשור להפרעות קשב וריכוז שבן אדם מנסה להביןמשהו אחד ואז פתאום הריכוז שלו עובר למקום אחר, הקשב שלו עבר למקום אחר. עכשיו אנידוגמא טובה.

ש: אבל הנושאכרגע ריכוז.

אליעד: אתהגורם לי לסבול מהבעיות קשב וריכוז שלך, אתה לא מקשיב ואז אני סובל מהחוסר קשבוהריכוז שלך. עכשיו תסתכל אני דוגמא טובה באופן יחסי אפילו באופן מאוד זה לחשיבהמהירה, אמרת חשיבה איטית אז יש חשיבה מאוד מהירה, למה? כי יש לי בראש מסודר, יש ליסדר בראש אם מישהו אומר משהו יש לי מסודר מה השאלה מה התשובה, מה המסקנה זה מה זה,עכשיו זה על ידי תרגולים. עכשיו אני מסביר לך עוד פעם חשיבה איטית נובעת מחוסר סדר,בן אדם לא למד איך ללמוד, לא למד איך להבין דברים עכשיו מה שאני בעצם אומר שבן אדםיכול לפתח מחשבה מהירה, איך לפתח חשיבה מהירה? על ידי שהוא מתחיל להיות מסודר, לאמסודר בלעשות ריצות הוא חי בצורה מסודרת, הוא אוכל בצורה מסודרת, הוא מסדר את החדרבצורה מסודרת, יש לו היגיון הוא מסדר את הקבצים במחשב בצורה מסודרת, אתה מבין יש לוסדר אז הסדר נותן לך עכשיו אפשרות יותר מהר להבין מה רצו ממך.

ש: אבל אפשרלחשוב לעומק בחשיבה מהירה?

אליעד: כן זהאותו דבר, למה? כי כדי להעמיק במשהו אתה צריך מהר מאוד להגיע לעומק אבל אם אתה לאמסודר אתה גם לא מבין מה אמרו ואתה גם לא יכול להעמיק וזה סיפור. עכשיו הדבר הכיטוב בשביל לעשות סדר במחשבות זה הספרים שיש לך פה על השולחן, למה? כי זה ספריםשהמטרה שלהם זה לעשות סדר בראש, אתה מבין זה לא למרוח אותך כי יש ספרים שמורחיםאותך, מספרים לך מריחות מפה מריחות משם עושים לך עוד יותר בלאגן, זה ספר שמסדר לךבדיוק כמו שאמרתי לך על הרעב "אני הולך לעבוד מסודר, זה כי אני לא רוצה להיות רעב,אוקי אני רעב זה אומר שאני חושב שלהיות רעב זה לא טוב" יש סדר בראש אתה מבין הראשמסודר, אתה יודע שאתה מסודר אתה מבין יותר מה קורה כי אין לך בלאגן בראש.

זה כמו לדוגמאנגיד שאתה רוצה לרוץ מפה לשם עכשיו אם בדרך הכל פנוי אז אתה רץ אבל אם בדרך יש לךמלא קוצים וזה הם חוסמים אותך, עכשיו אם אתה בתוך מבוך אתה גם רץ לאט אבל אם אתהבתוך מבוך ואתה רואה ויש לך הסתכלות מלמעלה איפה אתה נמצא אז אתה יכול לצאת יותרמהר מהמבוך, למה כי אתה רואה מלמעלה איפה אתה נמצא איך לרוץ. זאת אומרת כשאין לבןאדם סדר בראש הוא מבולבל אז הוא לא מצליח להתרכז, לא מצליח להבין, לא מצליח להעמיק,לא מצליח לחשוב, עוד נוסיף ונעמיק מילת המפתח זה סדר זאת מילת המפתח. מה אתהמבין?

ש: שצריךלהיות מסודר אם בן אדם מסודר אז הוא יותר מהיר.

אליעד: מה זהאומר? אני אתן לך עוד דוגמא, נגיד שיש לך בארון בגדים עכשיו אם הארון מסודר אז אתהיותר מהר מוצא את הבגדים אבל אם הארון מבולגן אתה אומר "איפה שמתי את זה ואיפה זהנמצא, זה טוב לי זה לא טוב לי" עדיף שיהיה מסודר. נגיד שאתה רוצה לצאת מהבית לדוגמאועכשיו אתה מתחיל "איפה שמתי את המפתחות, איפה שמתי את הפלאפון, איפה שמתי" למה זהאיטי? כי בן אדם לא מסודר אבל אם יש סדר מסודר, מפתחות שם זה שם, זה פה זה ככה, אםיש סדר אז זה עובד יותר מהר. עכשיו כדי להיות מסודר זה גם כן עבודה, אתה מבין גםלהיות מסודר זה מאמץ אבל אם אתה מצליח להתרגל להיות מסודר אז עכשיו אתה גם יותר מהר"איפה זה נמצא? שם". מה אתה מבין?

ש: כן כשישסדר אז אני יודע בדיוק איפה כל דבר נמצא.

אליעד: ואזאתה יותר מהיר או יותר איטי?

ש: יותרמהיר.

אליעד: ואםאין סדר?

ש: אז אם איןסדר אני צריך לחפש יותר.

אליעד: אתהצריך להיזכר איך קוראים לך בעיקרון "רגע איך קוראים לי, מה אני עושה פה?".

ש: מה אנימחפש כאילו.

אליעד:כן.

ש: אבל האיסדר מסתדר עם ספונטניות.

אליעד: הפוךאם אתה מסודר אתה יכול להיות ספונטני אם אתה לא מסודר איך אתה יכול להיות ספונטניאתה תקוע, אתה לא יודע מה אתה רוצה בכלל. נגיד לדוגמא אומרים לך "בוא נצא לבלות"עכשיו אם אתה חושב בצורה מסודרת אז אתה טיק טק יודע להחליט כן או לא, אבל אם אתה לאמסודר ואתה לא יודע "רגע מה יש לי לעשות היום, מה יש לי לעשות מחר, רגע אני יכולאני לא יכול, אני כן יכול לא זה" אז אתה לא יכול לצאת ספונטני אבל אם אתה מסודר אזאו שאתה אומר "אני לא יכול" או שאתה אומר "אני יכול בוא נצא" כי אתה מסודר, אתהיודע בדיוק מה אתה צריך, מה חייב מה אתה לא חייב, מה יחסי מה מוחלט, מה טוב מה לאטוב, למה זה טוב למה זה רע, יש לך סדר בראש הראש מסודר "רגע זה באמת טוב או זה חציטוב, או כמעט טוב או יחסי" יש לך הכל מסודר.

ש: אבל יש לךהמון הגדרות אבל.

אליעד: יש לךסדר.

ש:תבניות.

אליעד: יש מפהכזאת גדולה שיש בה מסודר הכל ועכשיו אתה "צ'ק צ'ק" מחבר.

ש: אז איך זהמתחבר עם הפרופסור המפוזר, דווקא אומרים שהפרופסורים הם אלו שמפוזרים מכלהגאונים.

אליעד: רגעהפרופסורים המפוזרים זה הפרופסורים שבסוף חייהם אושפזו, זה לא הפרופסורים שבסוף, כןלאיזה מפוזר איך יכול להיות מפוזר, דרך אגב יכול להיות שהוא היה מטורף ובדבר ספציפיהוא במקרה הצליח יכול להיות, דרך אגב גם קופים יש להם ציורים יפים לפעמים מרובהשיגעון הוא כבר עשה ציור יפה אבל זה לא, בא נגיד רוב הפרופסורים הם לא מפוזרים אתהמבין, בא נגיד לפחות בתחום שלהם הם לא מפוזרים, בסוף יהיה כאוס אתה רוצה לכתוב אתהלא יכול, הוא הולך למעבדה מפוזר הוא בטעות עשה פיצוץ.

ש: איך כלהסדר של הדברים, איך שמים ככה או ככה?

אליעד: אניאסביר לך, הדברים לא חייבים להיות מסודר בהכל אתה לא חייב הכל מסודר שהנעליים יעמדוישר זה לא משנה אתה יכול להיות הכי מבולגן אבל בתחומים ספציפיים עם התחומים שחשוביםלך אתה צריך להיות מסודר. עכשיו מה זה אומר מסודר? אפילו להיות מסודר בתוכך "מה אנירוצה מה אני לא רוצה" לדעת "מה עושה לי טוב מה עושה לי רע, מה חשוב לי מה לא חשובלי", אם בן אדם קם בבוקר ואין לו מושג מה הוא רוצה מעצמו בכלל הוא לא יודע מה הוארוצה "אני רוצה את זה אני לא רוצה את זה, אני רוצה זה חשוב, זה לא חשוב זה יותרחשוב" אז הוא חי בצורה מאוד איטית הוא לא יודע להחליט אם לעבוד או לא לעבוד, הוא לאיודע להחליט כמה לעבוד, הוא לא יודע להחליט איפה לעבוד, הוא לא יודע אם להתחילזוגיות להפסיק זוגיות הוא לא יודע, יפה.

ש: אתה אומרדברים אני נשרף עולה בלהבות ואז אני אומר לעצמי את ההיפוך "למה".

אליעד: נכוןבסדר יפה, עכשיו בן אדם שהוא מסודר שהוא יודע "זה הכי חשוב לי, זה פחות חשוב לי, זהככה" אז יותר קל לו להחליט. תראה אם אתה הולך למקום של כאוס אז עדיף שלא תהיה מסודרככה תוכל לזרום יותר מהר אבל אם בעולם שלנו באופן יחסי וגם מה שאמרתי עכשיו זה לאנכון יכול להיות בכאוס אם תהיה מסודר, אם לא תהיה מסודר יהיה לך בלאגן עוד יותרגדול. תקשיב אני מנסה להביא לו את ההיפוך שלו, אני לא מנסה להביא לו את מה שהואלהקצין כי הוא יהיה לו יותר קשה להיות יותר לא מסודר, נגיד לו "אתה יודע מה הפתרוןשלך? תהיה פחות מסודר אל תגדיר מה אתה רוצה בכלל יהיה לך יותר קל בחיים", לא אני לאמביא לו את האיזון אני מביא לו את ההיפוך.

ש: למרותשאולי עדיף לתת לו את הלא היפוך להגיד לו "קח את מה שאתה טוב ותלך איתו עדהסוף".

אליעד: אבלהשאלה היא מה הוא מעדיף יותר לשמוע.

ש: איך יודעיםמה הוא רוצה לשמוע.

אליעד: אז אנייודע יש לי ניסיון.

ש: הניסיוןשלך אומר?

אליעד: לא,אני אסביר לך אחר כך תחשוב בהיגיון כי הוא ציפה למשהו הוא הגדיר "אני רוצה חשיבהמהירה" נגיד, זאת אומרת הוא אומר "אני רוצה להיות שם" אז שם זה עובד ככה, אתה מביןכאילו. בסוף צריך איזון אם אתה תהיה רק מסודר אתה גם תהיה איטי, אם כל דבר תגיד"אני לא מתקדם עד שאני לא מסדר את זה" אז אתה גם לא יכול להתקדם אי אפשר להתקדם ככהאתה יותר מדי מסודר, יאללה תוותר אתה לא חייב לסדר הכל ואם בן אדם יותר מדי מסודראז הוא כבר לא יכול לעשות שום פעולה, הוא כבר לא יכול לחשוב כי כל דבר "רגע זה ככהאו ככה", "כן יאללה מה זרום, סע לא חייב להבין עד הסוף", אתה מבין לכן גם צריךלהיות יותר מסודר וגם לא יותר מדי. מה אתה מבין? מה שהבנת תגיד, איך סדר עוזרלחשיבה מהירה?

ש: כי אנייודע בדיוק איפה כל מקום בכל דבר נמצא וגם אני יודע כאילו מה הרצונות שלי ואני יודעאז אני לא צריך לחשוב על זה עוד פעם, ולפעמים גם לא צריך לחשוב עד הסוף אולי.

אליעד: נכוןכי אם אתה כל דבר תתחיל עכשיו לחשוב ולחשוב ולעשות וועדת חקירה אתה גם לאתתקדם.

ש: כן אבל לאיודע לפעמים צריך לחשוב על זה.

אליעד: כן אבלתלוי במה, תלוי באיזה דבר אם אתה רוצה להיות מאושר תחשוב עד הסוף אבל לא כל דבר זהחיים ומוות, אתה מבין את הכוונה?

ש: וגם להיותיותר מדי מהיר זה גם לא טוב אולי?

אליעד: אם אתהתהיה יותר מדי מהיר אתה גם תעשה טעויות, גם יותר מדי מהיר זה לא טוב.

ש: או שאניאתחיל לשקר פשוט.

אליעד: תהיהבאמצע, תהיה שיהיה לך את הכל שגם תדע להיות מסודר ושגם תדע להיות לא מסודר, שגם תדעלחשוב מהר וגם תחשוב לאט. עכשיו תקשיב מה זה אומר פרקטית? כשאתה קם בבוקר אתה צריךלשבת עם עצמך ולהגיד "מה אני רוצה, מה המטרות שלי, מה הכי חשוב לי, מה פחות חשוב"קודם כל שיהיה לך סדר בראש "מה הכי חשוב לי", עכשיו כל פעם שבאים להגיד לך משהו"רגע זה עוזר לי למה שהכי חשוב לי או לא", נגיד כשאתה רוצה להחליט החלטות פשוטתבדוק "מה הכי חשוב לי, זה עוזר לי או לא עוזר לי למה שהכי חשוב לי" כי אם אין לךסדר בראש אתה לא יודע מה הכי חשוב לך אז עכשיו אתה אומר "איך אני אחליט, איך אניאדע להחליט, איך אני אם זה טוב, איך אני יודע אם זה" כי אין סדר אז הבן אדם לא יכוללהחליט החלטה. מה אתה מבין?

ש: שאני צריךלהחליט מה חשוב לי.

אליעד: לעשותסדר.

ש: אם אניבכלל יודע מה חשוב לי.

אליעד: נכוןבלי זה זה תוהו ובואו, נגיד אני מה הכי חשוב לי בחיים?

ש: הכי חשובלך בחיים?

אליעד: כלוםאז אין שום בעיה, קודם כל התחלנו בזה שאין שום בעיה, יפה עכשיו מציבים עוד מטרות"חשוב לי זה, חשוב לי זה", אתה מבין אחר כך עושים סדר בלחיות אבל הכי חשוב "כלום",אתה מבין אז קודם כל אין שום בעיה מה שבא ברוך הבא, עכשיו בא נתקדם קדימה. אתה מביןאת הרעיון? קודם כל במוחלט, קודם כל "לא יודע שום דבר, לא יודע, לא זוכר, זה לאמבין" עכשיו "בוא נראה מה אני מבין, מה אני יודע, מה אני רוצה". טוב הבנו את הנושאהזה, שאלות על זה?

ש: אם אנינאחז במחשבה כלשהי.

אליעד: זהשאלות על זה?

ש: זה קשורלמחשבה מהירה.

אליעד: אוקידבר, מה אתה אומר אם אתה נאחז במשהו.

ש: אבל אם אתהיודע שהכל זה "כלום" אז זה לא חשוב.

אליעד: באנבדוק מה אכפת לך, נסביר לך אחר כך, תבדוק תמצא את התשובה. מה אתה אומר אםאתה...?

ש: אם אנינאחז במחשבה ומנסה להוריד אותה כל פעם.

אליעד: תן לידוגמא.

ש: אין לידוגמא אבל סתם דוגמא משהו שקראתי ונגיד אני לא מצליח להוציא אותה מהראש ותקוע ליבראש כאילו.

אליעד: אזיכול להיות שזה מאט אותך.

ש: כן זה מאטאותי.

אליעד: כי אתהתקוע במקום, עכשיו למה אתה תקוע במקום? כי אתה נותן לזה יותר מדי משמעות, אתה כאילויותר מדי מייחס לזה משמעות ואתה כבר צריך להתקדם קדימה לדבר הבא. אם תשים לב למשהומעניין, בספר הזה "להיות אלוהים" יש בהתחלה פרק שאומר איך לקרוא את הספר, אז מהכתוב בו? שיש שתי שיטות עיקריות אחד תקרא גם בלי להבין והשני תקרא ותנסה להבין כלדבר, זאת אומרת צריך גם לדעת להתקדם וגם לדעת ללמוד ולנסות להבין, כאילו אם אתה רקתקרא כמו תוכי לא שווה, אם אתה תגיד "אני עכשיו רוצה לקרוא ולהבין עד הסוף" אתה גםלא תתקדם לשום מקום כי אתה לא תבין.

אתה גם צריךלדעת לשחרר זה גם אמונה וגם שכל כי בשכל אתה כל דבר צריך להבין עד הסוף עכשיו אםנגיד הייתי משתמש רק בשכל אז כל מילה שהייתי מוציא מהפה "רגע מה המשמעות שלה, מהזה" לא, אני מאמין שקוראים לזה קיר, למה אני אומר קיר...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | מאמן עסקי,קואצ'ר מומלץ, מומלץ, מטפל רוחני

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי, מאמן אישי ועסקי, כישוריחשיבה, למכור, חשיבה, חשיבה מובנית, אימון, אימון אישי, יעוץ, חשיבה אנליטית ועוד ...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI