דף הבית חוק ומשפט מיסים החזר מס
החזר מס
ehzer 19/04/09 |  צפיות: 961

החזרי מס עקב אירוע רפואי קשה

כדי לזרז את תהליך קבלת החזרי המס ולהגדיל את סכומם של ההחזרים רצוי להיעזר בשירותו של אדם המתמחה בהחזרי מס עקב אירוע רפואי ולמרות שיש לשלם לאדם זה שכר טרחה הדבר עדיין משתלם בסופו של דבר מכיוון שסיוע של מומחה להחזרי מס עשוי להגדיל את ההחזרים בצורה משמעותית.קבלת החזרי מס עקב אירוע רפואי איננה נעשית באופן מיידי והתהליך עשוי להימשך מספר חודשים.האירוע הרפואי אינו חייב שיתרחש במקום העבודה וגם אירוע רפואי שקרה בבית עשוי להיות סיבה מוצדקת להחזרי מס במידה והוא מנע מהעובד לעבוד במשך חצי שנה ומעלה.כדי לקבל את החזרי המס במלואם מוטלת על העובד החובה להוכיח שאכן עבר אירוע רפואי שמנע ממנו להמשיך בעבודתו למשך חצי שנה ועליו להציג מסמכים המעידים על הטיפול שעבר ועל סוג הפגיעה.לאחר איסוף כל המסמכים המעידים על הבעיה הרפואית יש להציגם למס הכנסה מכיוון שלא ניתן לקבל החזר מס בגין אירוע רפואי ללא ההוכחות המתאימות. עובד הרוכש ביטוח אובדן כושר עבודה זכאי להכרה בהוצאה זאת על ידי מס הכנסה כל עוד היא אינה מעל 2.5% מהשכר. במידה והעובד קיבל פיצויים מביטוח לאומי בגין אובדן כושר עבודה מס הכנסה יכיר בכך כחלק מהכנסותיו. חוקי מס הכנסה נועדו בין היתר לתת הקלות והחזרי מס לעובד שכושר עבודתו נפגע בנוסף להחזרי המס הקבועים להם זכאי כל אזרח.


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 ehzer


 


מאמרים נוספים מאת ehzer
 
החזרי מס לחייל משוחרר
19/04/09 | מיסים
חייל משוחרר יכול לגשת באופן עצמאי למס הכנסה על מנת לקבל את החזרי המס המגיעים לו.תנאי נוסף לקבלת הקלות במס לחייל משוחרר הוא שירות צבאי מלא או שחרור עקב בעיה רפואית.חיילים משוחררים זכאים להקלות רבות כגמול על שירותם הצבאי ותרומתם למדינה.

החזרי מס בגין ילד לקוי למידה או נכה
19/04/09 | מיסים
הורים לילדים לקויי למידה או נכים נושאים בהוצאות כבדות יותר מאשר הורים לילד נורמלי.בעבר הגדרת המדינה לנטולי יכולת הייתה מצומצמת יותר והיא כללה רק ילדים עיוורים או משותקים.

החזרי מס במקרה של שינוי שכר ומקום עבודה במהלך שנת המס
19/04/09 | מיסים
החזרי מס מגיעים לכל עובד הזכאי לכך על פי חוק אך הם אינם ניתנים באופן אוטומטי על ידי המדינה ולכן כדי לקבל את החזריבמקרה כזה חישוב המס על פי ממוצע המשכורות השנתי עשוי לסייע לעובד מכיוון שכך הוא משלם מס לפי מדרגת מס נמוכה יותר מזומס ההכנסה שהעובד חייב בו מדי חודש נקבע על פי רמות שונות של משכורת כאשר מעבר לכל סכום משכורת מסוים עולה האחוז של חיוב המס.

החזרי מס במקרה של עבודה בחלק משנת המס
19/04/09 | מיסים
שכיר הזכאי על פי חוק להחזרי מס רשאי להגיש בקשה למס הכנסה לא יאוחר מחלוף שש שנים מסוף השנה שבה הוא זכאי להחזרי מס.

החזרי מס עקב מגורים בישוב ספר
19/04/09 | מיסים
עקב כך תושבים רבים המתגוררים בישובי ספר זכאים להחזרי מס. כדי להקל על ישובי הספר ולעודד את הישארותם בישובים אלה החליטה המדינה על מספר הקלות לתושבים המתגוררים בישובים אלה ואחת מההקלות שלהן זכאים תושבים אלה היא הנחה במס הכנסה.

החזר מס לשכירים
19/04/09 | מיסים
לעתים קורה גם שהמשקיע מפסיד בבורסה ומס הכנסה גובה מס גבוה יותר ממה שאמור המשקיע לשלם בהתאם להפסדיו בבורסה.בנוסף להחזרי מס הניתנים עקב הפסדים בבורסה זכאי המשקיע להחזר כספי מהבנק בגין העמלות והריביות השונות שנגבו ממנו שלא לצורך או עקב סכומים שבסופו של דבר לא הרוויח.

החזר מס הכנסה
19/04/09 | מיסים
לצורך קבלת החזרי מס בגין תרומות לא תיכלל בחישוב תרומה שסכומה הוא מעל ל- 30% מההכנסה החייבת במס או תרומה שסכומה מעל 4,013,000 ש"ח.אחד מהחוקים שנועדו לעודד תרומות למוסדות ציבוריים הוא החוק המחייב החזר מס הכנסה עקב תרומה למוסד ציבורי.

החזר מס
19/04/09 | מיסים
כדי לזרז את תהליך קבלת החזרי המס ולהגדיל את סכומם של ההחזרים רצוי להיעזר בשירותו של אדם המתמחה בהחזרי מס עקב אירוע רפואי ולמרות שיש לשלם לאדם זה שכר טרחה הדבר עדיין משתלם בסופו של דבר מכיוון שסיוע של מומחה להחזרי מס עשוי להגדיל את ההחזרים בצורה משמעותית.קבלת החזרי מס עקב אירוע רפואי איננה נעשית באופן מיידי והתהליך עשוי להימשך מספר חודשים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI