דף הבית אימון אישי אימון אישי איך לגרום לגבר לרצות אותך? איך להתחיל עם בחור? איך לגרום למישהו לרצות אותך? איך לגרום לבחור לרצות אותך? מערכות יחסים, קשר רציני, קשר לא רציני, זוגיות
איך לגרום לגבר לרצות אותך? איך להתחיל עם בחור? איך לגרום למישהו לרצות אותך? איך לגרום לבחור לרצות אותך? מערכות יחסים, קשר רציני, קשר לא רציני, זוגיות
אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il 25/11/14 |  צפיות: 1590
איך לגרום לגברלרצות אותך? איך להתחיל עם בחור? איך לגרום למישהו לרצות אותך? איך לגרום לבחורלרצות אותך? מערכות יחסים, קשר רציני, קשר לא רציני, זוגיות

אז בכל מקרהאז כמה שזה כאילו נראה פשוט הנוסחאות להתחיל עם בחורה אבל לפעמים זה לא פשוט כל כךנגיד אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו שפשוט הוא שאל אותי למה הוא לא מצליח עם בחורותבאיזה היבט מסוים, אז לקחנו שיחה שלו שיחה במקרה הייתה התכתבות של איזה חצי שעהלקחנו את השיחה ונתחנו עברנו פסקה פסקה מה היא שאלה מה הוא ענה וכמה שזה נראה כאילופשטני הבן אדם הרבה דברים הפניתי את צומת ליבו לדוגמא נגיד כשהוא דיבר איתה עלדברים שקראו בעבר ולא קראו בהווה.

לדוגמא שהואשידר לה שיש לו חסרונות במקום יתרונות כל מיני דברים שזה כאילו היה כאילו דבריםברורים מאליהם אבל זה לא ברור מאליהם או נגיד שהיא שידרה לו שהיא לא רוצה לדבר עלאיזו תמונה מסוימת והוא כאילו פתח שיחה על הנושא למרות שהוא היה צריך להבין שהיא לארוצה לדבר על הנושא. כאילו זה בנוי מהמון המון מכלול זה לא "יש לי את הנוסחה וזהו"כי השאלה היא איך מיישמים את הנוסחה לפרטים לא רק "הנוסחה הכללית היא תגרמי לולהרגיש טוב הוא ירצה אותך" או "אם הוא יחשוב שתעשי לו טוב הוא ירצה אותך" השאלהבפרטים. בואי נמשיך עם השאלה אז מה השאלה שלך.

ש: בהנחה שאניכן משחקת את המשחק של.

אליעד: טובוהרע.

ש: טוב והרעאיך אני כן גורמת לו לרצות.

אליעד: אוקיאיך את גורמת לו לרצות, אוקי מה אמור לגרום לו לרצות אותך מה הוא רוצה את יודעת מההוא רוצה, מה אנחנו יודעים על הלקוח מה הוא רוצה?

ש: הוא רוצהלהתנסות לחוות כל מיני.

אליעד: זה מהשהוא רוצה למה הוא רוצה את זה?

ש: הוא רוצהלחיות את החיים.

אליעד: למההוא רוצה את זה?

ש: רוצהלהרגיש חי להרגיש טוב.

אליעד: הוארוצה להרגיש טוב נכון זאת השורה התחתונה נכון, האם הוא רוצה להרגיש רק טוב לא וכו'אבל כרגע נתמקד בזה שהוא רוצה להרגיש טוב בהיבט הזה שהוא רוצה להרגיש טוב. עכשיולמה שהוא ירצה אותך כי הוא יחשוב שאת האפשרות הטובה ביותר עבורו להרגיש יותר טובמרע, זאת אומרת לא משנה איזו אפשרות הוא יבחר תמיד יהיה לו גם חסרונות הוא יבחרבאפשרות שהוא חושב שאם הוא יבחר אותה יהיה לו בעיניו הכי הרבה יתרונות ביחסלחסרונות ביחס לכל האלטרנטיבות שלו, נכון יש לו הרבה אפשרויות הוא אומר "אם אניאבחר את האפשרות יתרונות וחסרונות". עכשיו זה יותר מורכב קצת כי זה לא רק יתרונותוחסרונות בטווח המידי זה גם בטווח הרחוק נגיד שהוא אומר "כן האפשרות הזאתי תיתן לייותר יתרונות עכשיו אבל יש גם שכלול של נגיד איך זה בטווח של החמש שנים של העשריםשנה הקרובות" איכשהו המוח שלו משכלל נגיד אם זה בטווח הרחוק אז זה פחות משנה.

עד כה את זההבנו, זאת אומרת אם את רוצה שהוא ירצה אותך את צריכה לגרום לו לחשוב לאו דווקא שזהיהיה באמת אבל הוא צריך לפחות לחשוב שאם הוא יהיה איתך יהיה לו יותר יתרונותמחסרונות. עד כאן זה אמת יפה אז מה השאלה, השאלה איך לעשות את זה אז את צריכה לשבתעם עצמך לשאול את עצמך כאילו שאלה ראשונה איזה חסרונות את חושבת שהוא חושב בלהיותאיתך, עכשיו זה לא רק איזה חסרונות הוא חושב שיש בלהיות איתך אלא איזה חסרונות הואחושב שיש בלהיות איתך ביחס לאלטרנטיבות שלו, זאת אומרת אם לדוגמא נגיד אם הוא יהיהעם מישהי אחרת היא תיתן לו מיליון דולר אז אחד החסרונות בלהיות איתך זה לא לקבל אתהמיליון דולר הבנת כאילו גם זה סוג של חיסרון כאילו כי זה חסרונות ביחסלאלטרנטיבות.

זאת אומרתלנסות לחשוב מה האלטרנטיבות שלו ואיזה דברים הוא חושב שחסר לו אם הוא יהיה איתך.עכשיו לגבי החסרונות האלה מה עושים עם החסרונות 1. מקטינים אותם 2. מוסיפים יתרונותשיחפו על החסרונות זה לגבי החסרונות. קודם כל אנחנו מדברים ברמה הכללית עכשיו לגביהיתרונות, עכשיו מצד שני יתרונות איזה דברים את חושבת שהוא חושב שיש בך יתרונות ואתהדברים האלה צריך להקצין להגדיל, לעשות לו סימולציה ליצור לו בראש התניה שהוא יחשובשהוא חייב את היתרונות האלה ובנוסף איזה יתרונות את חושבת שהוא יכול לחשוב שהוארוצה בך כאילו איזה יתרונות את חושבת שאת יכולה להציע לו ולוודא שאין שום יתרוןבעולם בעיניך שהוא יכול לחשוב שיש בך שהוא לא רואה את היתרון הזה. הבנת זאת תשובהברורה פשוטה לפחות בנוסחה?

ש: כן.

אליעד: יפה אזלאיפה את רוצה להתקדם, עכשיו השאלה יותר פרטית איך אני גורמת לו לחשוב על יתרוןכזה, איך אני מראה לו יתרון כזה איך אני מצמצמת חיסרון כזה, איך אני גורמת לולחיסרון להיות יתרון כל הפרטים האלה.

ש: אפשר אולילעשות לפי דוגמא אחת ספציפית כאילו.

אליעד:כן.

ש: שזה נגמרבזה כאילו נגיד השיחה האחרונה שבגללה.

אליעד: רגעאני רק אוסיף עוד משפט שמהיבט מסוים בעצם במילים אחרות אמרנו לך תתאימי את עצמך למהשהוא רוצה אלא מה שזה קשה לעשות את זה כי אז הוא כבר לא כל כך רוצה אותך הוא רוצהמשהו כבר שונה קצת, בעצם החיסרון במה שאמרתי לך זה כאילו תשתני ולהשתנות זה גם קשהואז את צריכה לשאול את עצמך איפה יש יותר יתרונות אם את תשתני, איפה יש יותריתרונות בעינייך כרגע אם את תשתני והוא ירצה אותך או אם את לא תשתני ואז את לאצריכה להשתנות אבל תהיי בלעדיו, תמשיכי.

ש: אז סתםלדוגמא השיחה האחרונה שבגללה לדעתי כאילו הוא לגמרי ויתר זה זה שהוא אמר שהוא רוצהקשר, הוא לא רוצה משהו לטווח ארוך כי הוא רוצה לדעת שהוא יכול ללכת מתי שהוארוצה.

אליעד: ללכתלאיפה לעזוב?

ש: לעזוב מתישהוא רוצה אז אמרתי לו אני מתפלאת שעד עכשיו לא הלכת.

אליעד: רגעמהתחלה זה מישהו שהיית איתו בקשר?

ש: כן הייתיאיתו בקשר.

אליעד: זה לאמישהו שעכשיו את מנסה לפתח איתו קשר אוקי.

ש: לא, הייתיאיתו כאילו ממש בהתחלה ואני כאילו שידרתי לו שאני רוצה משהו לטווח ארוך והוא לאטלאט התחיל לשדר שהוא רוצה משהו לטווח קצר.

אליעד: שזה גםכן שתדעי לך משהו שברמת העיקרון אם את תהיי מספיק טובה בעיניו הוא ירצה אותך לטווחארוך ואם לא לא וזה לא משנה מה שידרת לו או מה תשדרי לו כאילו מהיבט מסוים זה מיותרכי אם את תהיי מספיק טובה אז הוא בכל מקרה יישאר איתך ואם לא תהיי מספיק טובה הואבכל מקרה לא יישאר איתך לכן זה לא משנה להגיד לו "אני רוצה לטווח ארוך".

אלא מה מתי זהכן רלוונטי אם הוא רוצה שתרצי את זה אם הוא נגיד רוצה עכשיו לעשות איזה פרויקטלטווח ארוך ואת תגידי לו "אתה יודע גם אני רוצה לטווח ארוך" אז זה יגרום לו לרצותאותך אבל ברמה העקרונית זה שאת אומרת לו "אני רוצה לטווח ארוך" זה לא יגרום לולרצות אותך יותר או פחות זה דווקא יכול לגרום לתוצאה הפוכה כי זה לא באמת עוזר שאתאומרת לו "אני רוצה לטווח ארוך" כי אם את לא תהיי מספיק טובה זה כאילו זה לא, הואבכל מקרה לא יהיה איתך הוא יתחתן ויתגרש ואם את תהיי מספיק טובה הוא יתגרש ויתחתןאיתך, זאת אומרת הוא יתגרש ממישהי ויהיה איתך, הלאה.

ש: זהו אז הואאמר שהוא רוצה משהו לטווח קצר ושאלתי אותו למה אז הוא אמר לי.

אליעד: רגעתעצרי אבל גם כשמישהו אומר לך אני רוצה משהו לטווח קצר הרי הוא יכול להגיד מה שהוארוצה זה סתם מילים. הוא רוצה משהו שהוא חושב שיעשה לו טוב יהיה לו טוב הוא יישאראיתך לא יהיה לו טוב הוא לא יישאר איתך, מה זה "אני רוצה משהו לטווח קצר" ואם מחרתהיי מספיק טובה בעיניו אז הוא יהיה איתך גם מחר כאילו הוא יכול להגיד מה שהוארוצה, אם הוא יצא לרחוב ויהיה לו קר אז הוא יחזור הביתה כאילו גם כשהוא רצה להיותבלטווח קצר כאילו גם את לא צריכה להתייחס כל כך למה שהוא אמר אלא מה שאף על פי כןאת צריכה לבדוק אם באמת מחויב לך שזה יהיה לטווח ארוך ויכול להיות שאת חושבת שיהיהלך מאוד קשה לגרום לו להישאר לטווח ארוך זה כן יכול להיות ואז זה כבר שיכול שלך,אוקי תמשיכי.

ש: אז הוא אמרכזה שאני יכול ללכת מתי שאני רוצה אז אמרתי לו שאני מתפלאת שעד עכשיו הוא לאהלכת.

אליעד: אוקירגע לא הבנתי באת לבחור אמרת לו "אני רוצה לטווח ארוך", יפה מה הוא אמר לך "אני לארוצה לטווח ארוך אני רוצה שתהיה לי אפשרות ללכת כאילו לא רוצה קשר מחייב" משהו כזהמעין זה אוקי אז.

ש: אז אמרתילו.

אליעד: והואכבר נפרד ממך מזה, לא הוא רק אמר שהוא לא רוצה הוא לא אמר לך "אני לא רוצה אותךבכלל" הוא אמר לך "אני רוצה אבל לא ארוך".

ש: כן אז הואאמר שהוא רוצה לדעת ואז אמרתי כאילו בראש שלי זה על בסיס כל מה שהיה אני מתפלאת שעדעכשיו לא הוא לא הלך.

אליעד: אני לאהבנתי עוד פעם חכי, קודם כל אמרת לבחור ישבתם דיברתם הוא אמר לך "אני רוצה לטווחארוך" את אמרת לו.

ש: זה היהבהתכתבות זה לא היה ככה.

אליעד: כתבתלו "אני רוצה שהקשר שלנו יהיה לטווח ארוך" ואז הוא אמר "תקשיבי אני רוצה לטווח קצר"אבל זה לא אומר שהוא נפרד ממך עדיין הוא רק אמר.

ש: הוא לאנפרד.

אליעד: יפה אזאת, לא אנחנו מדברים על המקרה הקודם של הפרידה או סיפור אחר לגמרי?

ש: זה אותוסיפור אני רק אומרת לך איפה זה נגמר.

אליעד: יפהואז מה היה אחר כך?

ש: ואז הואאמר כאילו למה את מורידה מהערך של עצמך.

אליעד: אבללמה שאלת אותו "אני מתפלאת על זה שלא הלכת" לא הבנתי מה מהות השאלה.

ש: הוא אמרשהוא רוצה משהו לטווח קצר והוא לא הסביר למה ואז ניסיתי.

אליעד: כי הואלא רצה להתחייב הוא לא רוצה להרגיש שלוקחים לו את החופש זה כל הסיפור, הוא אוהב דברשקוראים לו חופש הוא רוצה חופש הוא לא רוצה לחשוב שלקחת לו את החופש אם תהיי מספיקטובה הוא יוותר הוא לא יצטרך מישהי אחרת אם לא אז הוא יחשוב על מישהי אחרת בכלמקרה. אוקי אז מה שאלת אותו?

ש: שאלתי אותואז איך זה שכאילו בהתחשב בעובדה שאתה, לא יודעת שכל פעם כשאני מה שהיה לי בראש זהזה שאני כל הזמן אומרת לו שאני רוצה קשר לטווח ארוך ואז אני לחוצה מדי ואז אמרתי לואני מתפלאת שעד עכשיו כאילו על בסיס זה שהוא אמר אני רוצה לדעת שאני יכול ללכת מתישאני רוצה.

אליעד: אבללמה שהוא ילך הוא אמר שהוא רוצה לדעת שיש לו את האפשרות ללכת הוא לא אמר שהוא רוצהללכת, לא תתרכזי הבחור אמר לך שהוא רוצה שתהיה לו אפשרות ללכת הוא אמר לך "תקשיביאל תחתמי חוזה לעשר שנים אני רוצה לצאת עוד שנה, אני רוצה לחתום לשנה ואני ארצהלחדש בעוד שנה" אמרת לו "רגע אז אם אתה לא רוצה לחתום לעשר שנים אז למה אתה גרבדירה", מה הקשר כאילו הוא לא אמר שהוא רוצה לעזוב הוא רק אמר שהוא לא רוצה להתחייבנכון או לא נכון. בא בחור אמר לך, עכשיו לגבי הדירה הבנת את המשל?

ש: לא.

אליעד: אז אניאסביר לך עוד פעם, עכשיו את גרה שותפות איפשהו לדוגמא את גרה בדירה בעל הדירה אומרלך "תחתמי חוזה לעשר שנים" ואת אומרת לו "תקשיב אני רוצה לשנה ואם אני ארצה אחר כךבשנה הבאה" אז תתארי לעצמך שהוא אומר לך "מה אם את לא רוצה להתחייב לעשר שנים אזלמה את בכלל לא עוזבת" כאילו "אם אני ארצה אני אעזוב בעוד שנה אבל למה אני צריכהלעזוב עכשיו".

ש: לא זה לאזה, זה אמרתי לו על בסיס כאילו מה שהיה לי בראש זה על בסיס כל מה שהיה כאילו אני לאזוכרת בדיוק את כל ההתכתבות.

אליעד: בואינניח שאמרת לו "אני לא מבינה איך עד עכשיו לא עזבת אותי" שזה מהיבט מסוים מהההיגיון של זה, זה כאילו "אוקי אם אתה לא רוצה להתחייב לעשר שנים אז אולי זה לאמספיק טוב אם זה לא מספיק טוב אז למה אתה פה בכלל" נניח שזה מה שאמרת לו.

ש: כאילואמרתי לו אני מתפלאת לא זוכרת על בסיס מה זה היה.

אליעד: אזבואי נמשיך איכשהו הגעת לזה ששאלת אותו "אז למה אתה בכלל לא עזבת".

ש: ואז הואאמר כאילו למה אני מורידה מהערך של עצמך.

אליעד: אוקיואז?

ש: וזהו ומאזהוא נעלמו עקבותיו פחות או יותר.

אליעד: פחותאו יותר מה זה פחות או יותר את מדברת איתו או לא מדברת איתו?

ש: לא כאילוניסיתי פה ושם לדבר וזה.

אליעד: הוא לאעונה?

ש: עונה אבלהוא לא כאילו מתחיל מעצמו.

אליעד: הבנתיבסדר לא יודע התנתק לגמרי ברח חסם אותה. עכשיו השאלה היא מה האמת יש פשוט כל כךהרבה אפשרויות למה קורה שם שצריך לדעת מה קורה, יש מצב ואז הוא חסם אותה יש מצב ואזהוא לא רוצה לדבר לדבר איתי ויש מצב ואז הוא מדבר איתי אבל לא רוצה לגור אצלי, ישהרבה ווריאציות כל מקרה זה משהו אחר.

ש: אבל היאענתה לך היא אמרה לך אני מנסה לשדר לו והוא לא משתף פעולה בתהליך שלה, כזה "מהנשמע", "תודה" אבל הוא לא אומר "מה שלומך", מה צריך דוקטורט בשביל להבין את זה.

אליעד: גאוניהלאה, עכשיו תקשיבי השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך היא פשוטה האם זה מחויב לך שאתרוצה קשר לטווח רחוק איתו או שאת אומרת.

ש: אני רוצהשהוא ירצה אותי לא אכפת לי בכלל מה יקרה.

אליעד: אוקי,אני מדבר איתה עכשיו.

ש: אחר כךיכול להיות שאני לא ארצה אותו בכלל זה לא משנה.

אליעד: התשובהפשוטה תקשיבי הוא לא אמר לך בשום שלב ועכשיו מתברר שזה כן היה חשוב מה שאמרתי לךקודם כי הוא בשום שלב לא אמר לך "אני לא רוצה אותך" או בשום שלב לא אמר, תקשיבי רגעהוא בשום שלב לא אמר לך שאת לא טובה או בשום שלב לא אמר לך "אני רוצה להיפרד" הוארק אמר לך "תקשיבי אל תדברי איתי על טווח רחוק אני לא יודע, רוצה להשאיר אתהאפשרויות פתוחות לא רוצה להתחייב להמון זמן" זה כל מה שהוא אמר.

את סיבכת אתהעניינים מפה לשם "אז למה לא נפרדת ממני עד עכשיו אז וזה זה ומי יהיה לה רגשינחיתות" זה סתם מסתבך העלילה. תמחקי הכל תתחילי מהתחלה "שלום מה שלומך בא לך לצאת"זהו "אני אשמח שנצא" זהו שכחת תחשבי שאת בחורה חדשה מתחילה איתו מא' זה הכל, זהולכי על הדברים הבסיסיים בלי תיאוריות ומגדלים זה הכל. תקשיבי מחויב שהוא רוצהלהרגיש טוב נכון, מחויב שאם תגידי לו משהו שהוא רוצה הוא יגיד לך כן, נכון זהו איןסיבה שהוא ישנא אותך אין סיבה שזה נכון.

ש: ואם הוא לאירצה.

אליעד: איןסיבה שהוא לא ירצה אם הוא לא ירצה אז תמצאי מה הוא רוצה ותציעי לו והוא ירצה איןדבר כזה שהוא לא רוצה כלום. עכשיו זה נכון אם את עוד פעם תעשי דרמטיזציה וכו' אזתהיה בעיה, עכשיו אם הוא יגיד לך נגיד למה הורדת מהערך של עצמך תגידי "לא הורדתי רקהייתה פה איזה אי הבנה" כאילו תחליקי את זה.

ש: זה מהשעשיתי אבל זה לא רשמתי לו זה היה בהומור בכלל.

אליעד: כי אתהתמקדת בכיוון הלא נכון כי את הפוקוס של השיחה לקחת אותו ללנסות להבין מה התכוונתבלמה לא עזבת אותי זה לא נושא השיחה "הבנתי אותך אתה צודק נכון אם יהיה לנו טובנהיה, לא יהיה לנו טוב לא נהיה בזה נגמר הדיון, אני אשמח לפגוש אותך אחרי הצהרייםלאכול אתה רוצה לאכול" הוא רוצה לאכול כן, ילך לאכול איתך או לבד זה הכל זה כלהסיפור, יהיה לו נחמד איתך היום הוא ירצה לפגוש אותך מחר, ירצה לפגוש אותך מחרמחרתיים לא ירצה לא זה הכל זהו גמרנו את הסיפור כאילו בלי המסביב תתמקדי בענייןעצמו איך עכשיו מה הוא רוצה היום איך את ממלאת לו את הרצון הוא ירצה זהו.

ש: ומה עםהרצון שלה הוא לא חשוב.

אליעד: היאאמרה שלא אכפת לה היא אמרה "אני רוצה אותו בכל מחיר".

ש: אז היאמיישרת קו רק לפי הרצונות שלו.

אליעד: נכוןזה מה שהיא ביקשה, זה מה שהיא ביקשה?

ש: אמרתי אנירוצה שהוא ירצה אותי.

אליעד: הנההיא אמרה לך.

ש: אחר כך אניארצה שהוא ירצה אותי.

אליעד: אחר כךזה אחר כך. הבנו הבנת המהות היא תתמקדי מה כרגע את חושבת שהוא רוצה איך את ממלאת לואת הרצון כל השאר זה סיפורים.

ש: אבל זה גםיש זווית שזה גם טעות.

אליעד: מהטעות, אתה צודק יש זווית שהכל טעות

ש: שניהמהזווית המסוימת שהיא ישר מבודדת את עצמה ורוצה רק להשיג אותו.

אליעד: אבל זהמה שהיא רוצה.

ש: בסדר שניהאבל היא נכנסת פה לבור.

אליעד: אזמה?

ש: רק בגלל זההוא לא ירצה אותה.

אליעד: לאנכון.

ש: כי הוארוצה מישהי עם אישיות מישהי שתגיד לו גם לא, הוא רוצה משהי אסרטיבית.

אליעד: זה לאנכון, תקשיבי מה שהוא אומר זה לא נכון רוב הסיכויים אם זה היה נכון אז הוא לא היהנלחץ מזה שאת אומרת לו אני רוצה לטווח ארוך "למה לטווח ארוך, מישהי שיודעת מה היארוצה שהיא זה" לא הוא לא רוצה, הוא רוצה מישהי שהיא לא יודעת מה היא רוצה לבוא ללכתלחזור זה מה שהוא רוצה.

ש: אני לאדיברתי על קיצוניות כזאתי.

אליעד: גם היאלא דיברה מה ואני אמרתי לה תשפילי את עצמך גם אני לא דיברתי על קיצוניות נכון,אמרתי לו תציעי לו לנקות לו את הבית מחר גם לא נכון, לא צריך להקצין זה ברור שאםעכשיו היא תשפיל את עצמה והיא תגיד לו "תקשיב אני אעשה כל מה שתרצה" הוא גם לא ירצהאותה זה נכון אבל לא צריך רק ללכת לשם, זה לא מה שנאמר לה אמרתי לה את זה, אמרתי להתזמיני אותו לאכול איתו לא אמרתי לה תעשי עכשיו כל מה שהוא רוצה.

ש: אמרת להשתמלא את הרצון שלו.

אליעד: באופןיחסי.

ש: מהניסיוןשל החיים שאם לדוגמא היא הייתה עכשיו כאילו מפסיקה ללכת איתו והיא הכירה איזה מישהושהיא פתאום התאהבה ואז הוא כאילו מפיל את זה וזה נגמר ואז כאילו יש רווח ואז היאפתאום כאילו חוותה עוד דברים זה לא כאילו.

אליעד: אבל זהלא מה שהיא רוצה היא בסך הכל רצתה שהבחור הזה יבוא שימשיכו לצאת ביחד שלא יעלם להזה כל מה שהיא ביקשה.

ש: כן אבלשואל אותך כאילו שאלה דווקא אותי זה מעניין באמת רציני, למה אתה הולך למה שהיא רוצהבמקום לבנות לה איזה משהו שהיא תהיה יותר חזקה וכאילו יותר בוגרת והשאלה "אוקי אתרוצה את זה" שניה.

אליעד: כי זהמה שהיא אמרה שהיא רוצה.

ש: זה מה שהיאהזמינה מה אתה רוצה, אתה רוצה למכור לה משהו יותר יקר מה אתה רוצה זה מה שישבתקציב.

אליעד: אבל מההאמת שקודם היא אמרה לי איך להתמודד עם הפרידה ואז הסברנו לה את לא תלויה בו בכללאת לא צריכה אותו בכלל, עכשיו אנחנו מדברים מזווית אחרת, נכון אז מה אתה רוצה שעודפעם שהיא תשאל אותי את השאלה אני אגיד לה מה את צריכה אותו.

ש: לא להגידלה, רק שניה כאילו לבנות את השאלה אני שואל אותך אני רוצה להבין את הראש, הכוונהכמו שדיברנו מקודם על אחד ועוד אחד רוצה להבין את הראש שלך, במקום נגיד היא עכשיוהולכת לכיוון איך אני הולכת להשיג אותו ואתה כאילו עכשיו בערך עוזר לה איך להשיגאותו שבסופו של דבר זה יהיה בעוכריה.

אליעד: לאנכון.

ש: לאמשנה.

אליעד: למה לאמשנה.

ש: בסדר עכשיובמקום להגיד לה רק שניה למה את רוצה אותו מה מיוחד בו, למה את כאילו זקוקה לולמה.

אליעד: מהאכפת לי למה היא רוצה אותו, אנחנו נעשה אחרת פעם הבאה שאתה תשאל שאלה ותגיד אנירוצה משהו אני אגיד לך למה אתה רוצה את זה תמצא לך אפשרויות אחרות, זה...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il | טיפול נפשי, יועץטיפולי, מטפל, מנטור

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן אישי מומלץ, מנטורינג, איך לגרום למישהילהתאהב בך..., אושר, איך לגרום לבת לרצות אותי..., איך לגרום לבחורה לאהוב אותך...,לגרום לגבר לרצות אותך, יעוץ אישי, NLP, איך לגרום לאהוב אותך... ועוד...


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il

מאת אליעד כהן - מאמן אימון אישי + יעוץ אישי - לכל תחומי החיים ועוד

מחבר הספרים! אהבה בחיים / חיים בלי פחד / חיים טובים / להיות אלוהים / להצליח בכח המחשבה ועוד

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אימון אישי חרדה פחד דיכאון קבלת החלטות זוגיות ויחסים ביטחון והערכה עצמית אהבה אושר להתמודד עם בעיות הצלחה מוטיבציה כסף והצלחה לחנך חינוך ילדים לשכנע מכירות שכנוע משמעות החיים בחירה חופשית חשיבה חיובית לחשוב חיובי ידע רוחניות מודעות הארה אלוהים להיות אלוהים בריאת העולם ברסלב רבי נחמן מברסלב פורום ברסלב אימון טיפול ייעוץ אישי

תכנסו ותהנו ... 


מאמרים נוספים מאת אימון אישי / אליעד כהן - EIP.co.il
 
איפה ללמוד מכירות? ממי ללמוד מכירות, למכור כל דבר, למכור לכל אחד, תותח במכירות, קורס למכירות, סדנא למכירות, הדרכת מכירות, אומנות המכירה, אימון לאנשי מ
תותח במכירות, הדרכת מכירות, אימון לאנשי מכירות, קורס למכירות, אומנות המכירה, אימון אישי לאנשי מכירות, ייעוץ טיפולי, קואצ'ר מומלץ: עכשיו יש בעולם שלנו המון אנשי מכירות שמוכרים קורסים לאנשי מכירות. ש: דיברנו על זה כבר פעם אחת. אליעד: מדברים על זה עוד פעם סדנה לאנשי מכירות קורס לאנשי מכירות, שיטת מכירות מה שזה לא יהיה שיטות למכור. עכשיו אני רוצה לתת את הפרספקטיבה הבאה כשמישהו מביא לך שיטה כשאומרים לך "אני אלמד אותך איך למכור" איך אתה יכול לבדוק האם ועד כמה השיטה הזאת נכונה אז אפשרות ...

יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות? כמה מתנות לתת? לא רוצה סקס, לא אוהב מתנות, ריחוק רגשי, בעיות בזוגיות, לא רוצה מתנות, האם לתת מתנות? נתינה חומרית, נתינה רגשי
לא נמשכת מינית, בעיות בזוגיות, חוסר משיכה מינית, ריחוק רגשי, יעוץ זוגי, מתי לתת מתנות, פסיכותרפיה הוליסטית, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: איך יכול להיות מצב שמישהו נגיד לצורך העניין מעניק למישהו אחר מתוך אהבה נניח ודווקא זה שהוא מעניק לבן אדם האחר והבן אדם האחר נגיד אוהב את זה שמעניקים לו, שנייה רגע ואבל זה דווקא מרחיק אותו הבן אדם שמעניקים לו דווקא כאילו מרחיק ביניהם. עוד פעם אתה נגיד בא לילד שלך אתה קונה משהו אופניים, אוקי והילד שלך אוהב אתה האופניים והוא מרוצה מהאופניים ואין לו ...

מערכות יחסים, אופי או יופי, למה היא רוצה אותך? רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, למה אוהבים אותך? האם באמת אוהבים אותי? מה אוהבים בך? למה היא רוצה אותי?
מה אוהבים בך, למה היא רוצה אותי, רוצה שיאהבו אותי בגלל מי שאני, גולדיגריות, מערכות יחסים, אופי או יופי, מאמן אישי מומלץ, קואצ'ר מומלץ: עכשיו השאלה היא כזאת מהו האדם באמת בהקשר של הזוגיות, נגיד שמישהו אומר "תאהב אותי בגלל מי שאני לא בגלל מה שיש לי" ואז אתה אומר "אוקי ומי אתה באמת מה אתה" הרי כל מה שאתה יודע גם זה לא באמת אתה נכון, נגיד מה אתה נתת לדוגמא נגיד? ש: אוקי לדוגמא אין הבדל בין האדם לבין מה שיש לו זאת צורה אחת. אליעד: אוקי כי האדם לכשעצמו באמת מצד עצמו הוא כלום כאילו ...

טקסים אובססיביים, טיפול בתת מודע, קונפליקט רגשי, התנהגות אובססיבית, התנהגות טורדנית, טיפול ב ocd, הפרעת OCD, הפרעה לא הגיונית, התנהגות לא הגיונית, עומ
קונפליקט רגשי, התנהגות לא הגיונית, התנהגות אובססיבית, הפרעת OCD, התנהגות טורדנית, טקסים אובססיביים, מאמן אישי לחיים, גישור: עכשיו הנושא הוא כזה יש מצב שהבן אדם כשהתת מודע שלו, אוקי יש מודע ותת מודע מודע זה מה אתה חושב ותת מודע זה מה אתה מרגיש שאתה חושב כאילו משהו יותר פנימי קול פנימי נקרא, בסדר עכשיו יש מצב שזה עובד ככה אם הבן אדם התת מודע שלו והמודע שלו מסכימים אין לו בעיה עד כאן הבנו. התת מודע שלו אומר לו משהו מסוים המודע מסכים עם זה ואין בעיה לעומת זאת יש מצב שבתת מודע הוא ...

פחד ממחוייבות, שלבים בקשר זוגי, איך למנוע בגידה? לא רוצה להתחייב, לא רוצה להתחתן, פחד מחתונה, לא מוכן להתחתן, לגרום למישהי להיות רק איתך, לגרום למישהו
איך למנוע בגידה, לגרום למישהו לא לבגוד, לא רוצה להתחייב, פחד מחתונה, לא רוצה להתחתן, שלבים בקשר זוגי, קואצ'ר מומלץ, תמיכה נפשית: אוקי מה לעשות במקרה כשנמצאים עם מישהו במערכת יחסים שהוא מפחד ממחויבות אז זה יכול להיות מערכת יחסים זוגית ויכול להיות מערכת יחסים עבודה יכול להיות כל מיני מערכות יחסים. ש: מה הבעיה הוא לא רוצה להרגיש מאוים. אליעד: הוא לא רוצה מחויבות ואז זה מפרק את הקשר כי יש את הקטע הזה אנשים יוצאים ואז אומרים "טוב אז מה אנחנו אז אנחנו חברים אז אנחנו בני זוג מה אנחנו ...

איך ליצור התאהבות לאורך זמן? זוגיות לאורך זמן, איך לגרום למישהו לרצות אותך לאורך זמן? איך לגרום למישהו להתגעגע אליך? איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך? כ
כמה מתנות לתת, איך לגרום למישהו להתגעגע אליך, נתינה חומרית, איך לגרום למישהו לא לשכוח אותך, איזה מתנות לתת, נתינה רגשית, מנטור, מטפל רגשי: וכאן אבאר עוד עיקרון בנושא של התאהבות, והוא שבן אדם אוהב בהווה את מה שעושה לו טוב בהווה. אבל בן אדם לא בהכרח יאהב בעתיד, את מה שעושה לו טוב בהווה. ז"א שאם אתה עושה למישהו טוב או רע בהווה, לא בהכרח שהוא יאהב או ישנא אותך בעתיד, למרות שכרגע הוא לדוגמא אוהב אותך, בגלל שאתה עושה לו כרגע טוב. ובמה תלוי אם הוא יאהב אותך בעתיד? תשובה: זה תלוי בעד ...

איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב? איך לגרום לילד לאהוב ירקות? איך לשנות התניה של מישהו? איך לגרום למישהו לרצות משהו שהוא לא רוצה? איך להפוך שנ
איך להפוך שנאה לאהבה, בחורה בפרסומת, איך לגרום לילד לאהוב ירקות, איך לשנות דעות, איך להשפיע על אנשים, איך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא אוהב, מומלץ, קואצינג: אם ברצונך לגרום למישהו לאהוב משהו שהוא לא ממש אוהב אותו, אם ברצונך לגרום למישהו להיקשר למשהו, נסה לשלב את המשהו הזה, בתוך משהו אחר טוב, שהאדם השני כן אוהב. לדוגמא, נניח שילד לא אוהב לאכול ירקות. נסה ליצור אוכל שהילד ממש ממש אוהב, ונסה לשלב שם ירק כלשהו. במינון כזה או אחר. ככל שאדם מרגיש יותר טוב באופן כללי, כך יותר קל ...

איך להתחמק משאלות? איך לענות לשאלות בעייתיות? איך לא לענות למישהו? איך להעביר נושא? איך לזהות שאלות מניפולטיביות? איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה? א
איך לענות לשאלות בעייתיות, איך לא לענות למישהו, איך להעביר נושא, איך לזהות שאלות מניפולטיביות, איך לענות על שאלה שלא נוח לך איתה, איך לענות על שאלה מכשילה, ייעוץ פילוסופי, ייעוץ טיפולי: אם מישהו שואל אותך שאלה, ולא בא לך לענות לו לשאלה שהוא שאל, באפשרותך לענות לו, למהות השאלה שהוא שאל, ולגרום לו להיות מרוצה מהתשובה שענית לו, גם אם בפועל לא ענית למה שהוא שאל אותך. ז"א, כאשר מישהו שואל אותך שאלה מסוימת, יש סיבה למה הוא שאלה אותך את השאלה הזאת. ולא תמיד אתה רוצה לענות לו על השאלה ...

איך נוצרת התאהבות דמיונית? מהי שנאה דמיונית? איך לחזק אהבה? איך להיות חלק מהטוב של מישהו? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לחזק אהבה? איך ליצור חוויות
איך ליצור חוויות טובות, איך לחזק אהבה, איך לחזק אהבה, איך ליצור קשר רגשי, מהי שנאה דמיונית, איך להיות חלק מהטוב של מישהו, מטפל הוליסטי, מטפל קוגניטיבי התנהגותי: וכאן אבאר עוד דרך כיצד באפשרותך לחזק אהבה של מישהו כלפיך ולגרום לו לאהוב אותך ולהתאהב בך? ואיך נוצרת התאהבות דמיונית? ואיך נוצרת שנאה דמיונית? ואיך אפשר לחזק אהבה דמיונית? ואיך הדמיון יוצר התאהבות? ואיך באפשרותך ליצור משיכה והתאהבות? ועוד. וכפי שכבר הסברתי, האדם אוהב את מה שעושה לו טוב. והאדם נקשר למה שגורם לו להרגיש ...

למה לא אוהבים אותך? התאהבות לא הגיונית, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, למה גברים אוהבים ביציות? נשים אוהבות גברים ששונאים אותן, כוונתך רצויה אך מעשיך א
למה לא אוהבים אותך, נשים אוהבות גברים רעים, אהבה, אוהב את מה שעושה לו רע, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים, העיקר הכוונה, אימון אישי ועסקי, טיפול הוליסטי: וכאן אבאר את אחד העקרונות החשובים ביותר באהבה ובהתאהבות. ואיך יכול להיות שתעשה למישהו טוב ושתרצה לעשות לו טוב ושהוא ישנא אותך? ואיך יכול להיות שמישהו יעשה לאדם אחר רע, והאדם האחר עדיין יאהב אותו אפילו יותר? ואיך יכולה להיות התאהבות לא הגיונית? ולמה לפעמים גברים אוהבים נשים ביציות, שעל פניו נראה שהן עושות להם רע? ולמה לפעמים ...
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI